OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

SYNCHRONIZÁCIA II.


Synchronizácia energetického systému osoby s energetickými telami Zeme efektívne obnovuje stav nervových, endokrinných a imunitných systémov, podporujúc ich a pripravujúc rodičov na akt počatia zdravého dieťaťa. „Hórove tyče“ sú dva duté valce, vyrobené z medi a zinku so špeciálnymi minerálmi vnútri...

 


Pozn. red. Odporúčame prečítať tieto súvisiace články:
TEÓRIA “ENERGIE ŽIVOTA” I. nájdete na tejto adrese.

TEÓRIA “ENERGIE ŽIVOTA” II. nájdete na tejto adrese.

SYNCHRONIZÁCIA I. nájdete na tejto adrese.

 

Ako asi viete, meď a zinok sú galvanickou dvojicou. Ako oba valčeky vezmete do rúk, vytvorí sa medzi nimi elektrické napätie o 0,8-1 voltoch, či dokonca viac. Magnetické a elektrické pole pôsobí efektívne na krv, pretože vytvára elektricky nabité častice. Akákoľvek chemická reakcia v našich telách súvisí s interakciou nabitých častíc.

Hlavný elektrochemický parameter krvi (pH) je určený množstvom pozitívne nabitých elektrických častíc, nesených pozitívnymi iónmi vodíka v pomere k počtu negatívne nabitých elektrických častíc, nesených hydroxilovými iónmi (OH-). Ak dôjde k rovnakému množstvu pozitívne a negatívne nabitých častíc, potom je celková krv elektricky neutrálna, keďže opačné náboje sa vzájomne vyrušia. To je optimálny stav, nevyhnutný pre bežné fungovanie organizmu. Práve v tomto stave môžu prebiehať mnohé životné procesy (ako rozklad proteínov). Zmeny v pomere pozitívnych a negatívnych iónov, vytvorených napríklad v dôsledku slnečných a magnetických búrok, vedú k množstvu vážnych funkčných porúch v organizme.

Prítomnosť elektrického napätia medzi tyčami spôsobuje proces vyrovnania (harmonizácie) pomeru nabitých častíc.

 

V starobylom Egypte môžeme nájsť dva základné typy ›› „Hórových tyčí“:
1. „Hórove tyče“ s kremeňovou výplňou
2. „Hórove tyče“ naplnené uhlím a prírodným feromagnetikom, ako prírodné nezlúčené železo alebo meteorické železo.

 

Začnime „Hórovými tyčami“ vyplnených kremeňom.

Ako vieme, ľudský organizmus je určitý druh elektrického generátora. Keď chytíme tyče, okamžite do nich vedieme našu elektrinu. V dôsledku toho a galvanického efektu dôjde k polarizácii kryštálov kremeňa v tyčiach. So vznikom elektrického napätia medzi koncami kryštálu dôjde k miernemu vybudeniu jeho štruktúry. Výsledkom je nárast úrovne energie kryštálu a aktivita energetického prúdu z kryštálu.

V tej istej chvíli spôsobuje vzniknuté elektrické napätie medzi koncami kryštálu vznik elektromagnetických oscilácií v širokom spektre — piezoelektrický jav. Táto vlastnosť kremeňa sa používa v hodinkách a generátoroch, produkujúcich elektromagnetické vlny (oscilácie) výnimočnej stability.

Všetky životné procesy v ľudskom organizme sú regulované hormonálnym systémom, v ktorom hypothalamus a hypofýza hrajú rolu vodiča a vnútorného doktora. Slabé elektrické signály, vytvorené systémom hypothalamus-hypofýza, s pomocou ktorých sa uskutočňujú regulačné funkcie v rámci organizmu, sa zintenzívnia prechodom do rezonancie s elektromagnetickými osciláciami, generovanými kremeňom. Výsledkom je jednotenie týchto signálov a vibrácií, potrebných v konkrétnych chvíľach pre nápravu a obnovenie biorytmu orgánov a systémov organizmu. Tento proces je mimoriadne dôležitý, keďže práve kvôli poruchám biorytmu vznikajú v organizme akékoľvek poruchy. Dôležitá pri tejto technológii je skutočnosť, že všetko sa deje za použitia mechanizmov, zahrnutých do podstaty ľudskej bytosti! To je dôvodom, prečo ľudské telo prijíma vplyv „Hórových tyčí“ hĺbkovo a pozitívne.

Piezoelektrina, generovaná kryštálmi kremeňa vo výplni, formuje energetický obal okolo tela človeka. Tento „pránický obal“ s elektromagnetickou zložkou, vibrujúc frekvenciou diktovanou hypothalamom a hypofýzou cez ich projekciu v strede dlaní, napravuje celkovú energetickú štruktúru držiteľa, majúc prínos pre celý organizmus, prepínajúc na proces regenerácie a sebaoživenia.

Podstatou tohto sledovaného javu je, že vo chvíli, keď Hórove tyče interagujú s procesmi v rámci organizmu (proti pôvodu polarizujúceho procesu), tak sa uvedú do súladu s držiteľom a organizmus sám nastaví vibráciu, rytmus, ktorý v danú chvíľu potrebuje. Rytmus je diktovaný charakteristickou vibráciou osoby, akýmsi individuálnym kódom. Je to práve tá jednotlivá vibrácia, interagujúca s kryštálom, ktorý spôsobuje rezonanciu štruktúry kryštálu, nastaviac požadovaný rytmus. Tento rytmus (individuálna vibrácia) funguje ako štartér-motor v aute, dodávajúc impulz, spustiac proces, na základe ktorého následne Hórove tyče začnú vibrovať na príslušnej frekvencii. Hórove tyče vytvoria a udržia energetické teleso, ktoré s pomocou požadovanej vibračnej frekvencie spustí proces sebanápravy.

-pokračovanie-


HÓROVE TYČE (EN) nájdete na tejto adrese.

Podrobne o problematike v knihe PYRAMÍDY (EN), ktorú nájdete na tejto adrese.


Valery Uvarov

Preklad: M.B.

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Seriál: HÓROVE TYČE
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-horove-tyce

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/valerij-uvarov-vyber

 


Štítky: