OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Projekt ISIDA: Osirisov chrám III. – Teritórium Osirisa


„O dome, v ktorom žil človek, ktorý vstal z mŕtvych, a o pozícii, ktorú zastával vo svetovej histórii, sa dnes dostupné staré texty nezmieňujú. Presné miesto Kráľovstva Osirisa nie je známe. Ale egyptské a grécke legendy prakticky nenechávajú nikoho na pochybách, že jeho pohrebisko sa nachádza v Abydose."
E. A. Wallis Budge, „Vzkriesenie Osirisa“, Zväzok I


V apríli 2012 naša skupina prvýkrát navštívila oblasť nazývanú Svätyňa Osirisa. Oblasť obsahuje chrámový komplex, postavený na počesť Osirisa v časoch prosperity jeho kultu. Táto historická pamiatka sa nachádza kilometer severne od chrámu Seta I, na území známom pod zemepisným názvom Kom-el-Sultan. Podrobný materiál o prvej návšteve tejto oblasti, rovnako ako neveľké historické informácie o nej sú uvedené v správe 〉 "Egypt. Apríl 2013".

 

Jednou z hlavných úloh expedície "Egypt December - 2013" bolo opakované a omnoho detailnejšie sledovanie zničeného starovekého komplexu, ktorý bol základom pre tzv. „Kult Osirisa“.

Celková plocha "Teritória Osiris", vrátane "Chrámu-Portálu Ramzesa II", je 144.500 m2.

 

 

Dolu je všeobecný plán základných archeologických abydoských pamätníkov. Červenou farbou je ohraničené „Teritórium Osirisa“.

 

 

Pred vstupom do svätyne je chrám Ramzesa II, známy ako "Chrám-Portál".

Celkový pohľad na Chrám-Portál Ramzesa II a na bránu vedúcu na Teritórium Osirisa sú zakreslené na panoramatickej snímke.

 


Obr. 〉 Original

 

Pracovníci na území Comm-el-Sultan z vedeckých misií odhalili základy Chrámu-Portálu, kde boli nájdené bloky starších budov, ktoré obsahujú fragmenty reliéfov datujúcich sa do doby vlády Achnatona.

 

 

Chrám-Portál bol úplne zničený. Fragmenty založenia spodnej časti kolóny sa zachovali dodnes, sú však zmiešané s novšími budovami z nepálených tehál. Fragmenty vápencovej štruktúry sú rozptýlené po celom teritóriu Chrámu.

 


Celú galériu nájdete na tejto adrese.

 

Na poslednom obrázku je jasne vidieť vchod na "Územie Osirisa", oplotený tehlovou stenou šírky 5m. Táto archeologická lokalita je komplexom zničených budov z rôzneho obdobia. Všetky, od Starej ríše až do Neskorého obdobia boli venované Osirisovi. Tieto sotva rozpoznateľné štruktúry minulosti majú podľa všetkého oveľa staršie základy spadajúce až do Predynastického obdobia. Hľadaním „základného kameňa“ založeného prvým architektom, ktorý si osvojil krajinu Abydosu sa zaoberali archeológovia rôznych čias, počnúc Strabom. Na konci 19. storočia tu uskutočnil rozsiahlejší výskum Auguste Mariette, a následne po ňom to bol Flinders Petrie. Archeologické misie rôznych krajín sú v "Teritóriu Osirisa" aj v našich časoch...

 
Celú galériu nájdete na tejto adrese.

 

Kto bol prvý architekt a vlastník "Teritória Osirisa" v Abydose, v hlavnom geografickom bode, ktorý je uvedený v Knihe mŕtvych a v Textoch pyramíd? Čo ukrývajú vo svojich hlbinách piesky Abydosu? Odpovede na tieto otázky nám môžu dať predstavu o vzniku Veľkej egyptskej civilizácie, ktorej pôvod siaha až do doby vlády Osirisa, ktorého meno sa stalo legendou...

Prvé dynastie faraónov boli so cťou pochované práve tu, v blízkosti posvätného miesta spojeného s menom Osirisa, "toho, ktorý vstal z mŕtvych" a stal sa "Sudcom duší", tých, ktorí opustili tento svet. Ľudia, pevne verili v stretnutie s Osirisom a budovali svoju životnú púť tak, aby keď budú pred neho predvedení, prešli Vážením Svätého Súdu.

 


Obr. Horus dáva život Osirisovi (Basreliéf, Abydos)

 


Obr. Svätý súd, Kniha mŕtvych (Aniho papyrus)

 

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Všetky časti "Projektu ISIDA" nájdete na tejto adrese.

Projekt ISIDA

Expedícia sa uskutočnila v novembri-decembri 2013

Zdroj: http://isida-project.org/egypt_december_2013/sanctuary.htm

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Abydos
http://www.kemet.sk/abydos

 


Sekcie: