OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 5


"Pre Johna Anthonyho Westa prináša hľadanie dôkazu pokročilej prehistorickej civilizácii nové ovocie."
J. Douglas Kenyon

Práve tak, ako je ego športovca viazané na výhry a cíti sa biedne, keď nezíska „Super Pohár," smeje sa John Anthony West, „tak egá učencov a vedcov sú viazané k tomu, aby mali pravdu. Nemajú mnoho peňazí a slávy a nie je v tom žiaden pôvab, a keď príde niekto, ako ja, reagujú ako obarené mačky."

 

Pootvorenie portálov civilizácie


Trýznenie mačiek zostáva obľúbeným zdrojom zábavy pre túto samozvanú metlu „Cirkvi pokroku."

 

Pre Westa, verzia modernej Západnej civilizácie, so „svojim vodíkovými bombami a pásikavou zubnou pastou," nie je žiadnym partnerom pre svojich dávno pochovaných predchodcov (historických aj iných), a učenci, ktorí nerešpektujú odkaz našich starovekých predkov, West považuje, prinajmenšom, za „idiotických.“

Keď sa v novembri 1994 začala sága časopisu Vzostupujúca Atlantída, náš príbeh na obálke, „Získavanie odpovedí od Sfingy," (http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/getting-answers-sphinx.pdf) utváral chystajúcu sa búrku, obklopujúcu výskum, ktorý robil West a geológ Bostonskej univerzity Robert M. Schoch, Ph.D., indikujúc, že Sfinga v Gíze (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_esfinge.htm) bola zvetraná dažďom, takže je o tisícky rokov staršia, než ako tvrdila egyptologická ustanovizeň. Spor sotva utícha.

Od tej doby sa spisovatelia Graham Hancock a Robert Bauval pripojili k šarvátke s enormne medzinárodne najpredávanejšími titulmi, ktoré podčiarkujú Westove tvrdenia pridajúc ich vlastné ohľadom astronomických účelov monumentov v Gíze.

A zatiaľ čo všetci štyria zostávajú nežiadúcimi osobami medzi najprofesionálnejšími egyptológmi, ich myšlienky – publikované po celom svete v početných mediálnych záznamoch – dosahujú neobvyklú známosť a prinútili ustanovizeň, aby upustila od svojho štandardného postupu - jednoduchej ignorácie "nehanebných predstáv", a vlastne tiež príležitostne diskutovala o ich hlavných bodoch.

Výsledok nie je pre Cirkev pokroku zvlášť povzbudzujúci.

 

16. septembra 2002 odvysielala Fox TV/National Geographic špeciálny program „Otvorenie stratených hrobiek: LIVE z Egypta" (http://www.imdb.com/title/tt0428918/) naživo z Gízy v hlavnom vysielacom čase, čo ale bolo najnovším z mnohých vysielaní, aby sa poskytlo viac času pre kacírske názory Westa, Schocha, Hancocka, a Bauvala.

 

Napriek všetkým snahám historikov, podpora ich predstáv sa nabaľuje ako snehová guľa.

Podstatou sporu sú záhady obklopujúce zrod civilizácie.

 

  • Objavili sme sa, ako na tom trvá akademická ustanovizeň, v Dobe kamennej asi pred päťtisíc rokmi a len potom začal pomalý a bolestivý vzostup k našim súčasným „vznešeným" výšinám?
  •  

  • Alebo existovala v najvzdialenejšej starovekosti fontána civilizácie, ktorá vzostúpila na úrovne vytríbenosti rovnej, ak nie nadradenej našej vlastnej, a predsa, ktorá zmizla tak kompletne, že po nej sotva zostáva stopa?

 

Ak to posledne spomenuté je pravdou a je možné to dokázať, domnienky sú naozaj vážne, ak nie priam otriasajúce.

 

To, že West a Schoch možno predložili prvý vedecky neodmietnuteľný dôkaz existencie kultúry predkov, ktorý mohol byť jedným z najdôležitejších vedeckých úspechov našej doby, a takým, ktorý by sa mohol presvedčivo zosypať na hlavy Cirkvi pokroku.

 

Časopis „Vzostupujúca Atlantída“ hovoril s Johnom Westom o jeho pokračujúcom boji s ustanovizňou a o nových dôkazoch, ktoré nazhromaždil na podloženie a snáď potvrdenie svojich argumentov pre existenciu premyslenej prehistorickej civilizácie.
 
Rozprával tiež o jeho dlhu záhadnému alsaskému archeológovi, ktorého príspevok k nášmu porozumeniu starovekého Egypta len začína byť oceňovaný...

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Pôvod ľudstva
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/povod-ludstva

 


Štítky: