OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Chrám Kom OmboFaraón Seti I. po založení 19. dynastie vládol približne 55 rokov. Staroveké rezby vrátane kamenných rytín a malieb objavených v Kom Ombo, teda dvojitom chráme nachádzajúcom sa v severnom Egypte, dnes vynášajú na povrch nové informácie o jeho neúprosných a vysoko úspešných vojenských výpravách v Severnej Afrike a ešte oveľa viac.

 

Egyptské ministerstvo starožitností koncom septembra vyhlásilo, že ich archeológovia pri realizácii projektu na znižovanie hladiny podzemnej vody v meste Asuán natrafili na vyryté nápisy umiestnené na dvojitom chráme v Kom Ombo. Ako sa zmieňuje článok na portáli ›› Live Science, chrám Kom Ombo sa nachádza asi 30 míľ (48 km) severne od mesta Asuán, postavili ho počas grécko-rímskeho obdobia medzi rokmi 332 p.n.l.-395 n.l. a bol zasvätený bohom Horovi s hlavou sokola a Sobekovi s hlavou krokodíla.

 

Niekdajší chrám v Kom Ombo

O chráme Kom Ombo, ktorý ma dva rovnaké vchody, dve rovnaké nádvoria a dve rovnaké svätyne, sa vie, že vznikol už pred 2300 rokmi za vlády Ptolemaiovcov. Archeológovia sú však presvedčení, že nedávno objavené nápisy mohli vzniknúť v chráme, ktorý v Kom Ombo existoval ešte predtým a ktorý stál na tom istom mieste. Egyptológ Peter Brand, ktorý je profesorom starovekých dejín na Univerzite v Memphise v štáte Tennessee, povedal portálu Live Science, že jeden z nápisov, ktorý znázorňuje Setiho I., ako uctieva bohov Hora a Sobeka s hlavou krokodíla, je vzrušujúcim objavom a pre dejiny môže byť významným.

 


Obraz Setiho I., Sobeka a Hora objavený v Kom Ombo. (Zdroj: Ministerstvo starožitností)

 

O nápise, na ktorom ›› Seti I. uctieva bohov ›› Sobeka a ›› Hora, sa Brand vyjadril nasledovne:

 

„Toto dokazuje, že dvojité uctievanie týchto bohov [Hora a Sobeka] sa v Kom Ombo zaužívalo už počas 19. dynastie patriacej do obdobia Novej ríše, teda viac než 1000 rokov predtým, ako vybudovali neskorší chrám.“

 

Brand je presvedčený, že je to „významný kráľovský nápis“ obsahujúci fakty o kráľových aktivitách v oblasti a „možno zasvätenie sa chrámu Hora a Sobeka v Kom Ombo“.

Druhý, väčší nápis a obraz, ktorý objavili, patrí buď Setimu I. alebo Ptolemaiovi IV. (tu sa názory odborníkov rozchádzajú) a na časti tretieho, menšieho nápisu sa zase našli stopy po „žltej farbe“, a to aj napriek 3300 rokom, ktoré uplynuli a nápis spustošili.

 


Veľký nápis by tiež mohol patriť Setimu z 19. dynastie. (Zdroj: Ministerstvo starožitností)

 

S miestom stavby sa spája ďalších 1000 rokov histórie

Tieto nápisy začnú dávať zmysel vtedy, keď vezmeme do úvahy ďalšie obrazy Setiho objavené v lokalite nachádzajúcej sa severne od Kom Omba zvanej Gebel el-Silsila. Brand tvrdí, že Seti v prvom roku svojej vlády pravdepodobne cestoval naprieč kráľovstvom a na svojej ceste južne od ›› Téb (dnešného ›› Luxoru) sa zastavoval pri chrámoch. Ďalej dodáva, že Seti pochádzal z rodiny vojenských generálov a po tom, čo sa stal faraónom, odštartoval vojenské výpravy na dobytie Líbye, ›› Kanaánu, Sýrie a ›› Núbie.

 


Nápis a obraz Setiho alebo Ptolemaia s Horom. (Zdroj: Ministerstvo starožitností)

 

Haremheb – kráľ generál

Podľa článku na portáli ›› Egypt Today, ktorý hovorí o objave, nápisy vrátane kresieb a hieroglyfov nehovoria len o Setim I. a Ptolemaiovi IV., ale čo je pre archeológov najzaujímavejšie, jeden z nich sa zmieňuje o istom vplyvnom generálovi v armáde kráľa ›› Tutanchamona. Aidan Dodson, profesor egyptológie na Bristolskej univerzite, spozoroval, že v rozsiahlejšom nápise v ›› Kom Ombo sa spomína faraón Haremheb, ktorý vládol približne až do roku 1293 p.n.l. (bol posledným faraónom 18. dynastie), a portálu Live Science povedal, že počas vlády kráľa Tutanchamona bol najvyšším generálom v jeho armáde.

 


Nápis pod obrazom Setiho sa zmieňuje o Haremhebovi. (Zdroj: Ministerstvo starožitností)

 

O ›› Haremhebovi s neznámym pôvodom sa predpokladá, že to bol prostý občan, ktorý pochádzal z Henennesu (staroveký Hnés a dnešný Ihnásijjáh al-Madináh) na západnom brehu Nílu blízko vstupu do mesta ›› Fajjúm, čo je zjavné z faktu, že v jeho korunovačnom texte sa oficiálne pripisuje zásluha bohovi Horovi z Hnésu za to, že ho usadil na trón. Haremheb, ako najvyšší veliteľ armády pod vládou ›› Tutanchamona a Ajaz reformoval po ›› nástupe na trón egyptský štát a zakročil proti predchádzajúcim „problémovým a kontroverzným“ vládcom z Amarnského obdobia. Okrem toho, že zbúral stavby Achnatona a znovu ich použil na svoje vlastné stavebné projekty, dal ›› zvaliť aj pamiatky Tutanchamona a Aja.

 

 

Ronald Leprohon, profesor egyptológie na Torontskej univerzite, sa pre portál Live Science vyjadril, že Haremheb sa stal kráľom tak, že sa priženil do kráľovskej rodiny a ani veliteľstvo v armáde pravdepodobne neublížilo jeho šanci stať sa faraónom.

 

Úvodný obrázok: Kom Ombo za súmraku. (Zdroje: ›› CC BY-SA 3.0)

 

Ashley Cowie

Zdroj: https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/kom-ombo-temple...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Kathlyn

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Seti I.
http://www.kemet.sk/vladca-vladkyna/seti-i

Kom Ombo
http://www.kemet.sk/nalezisko-lokalita/kom-ombo

Chrámy Egypta
http://www.kemet.sk/rubrika/chramy-egypta

 


Vládcovia: 
Sekcie: 
Náleziská: