OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Exkluzívny rozhovor s Erichom von Dänikenom 2


Čo viete o miestnostiach, ktoré by mali byť (nielen podľa predpovedí Edgara Cayceho) pod Sfingou a ktoré boli podľa neoverených informácií už objavené? Vraj sa tam pred nejakým časom dostali výskumné teamy, ale došlo k neočakávaným udalostiam a ľudia, ktorí tam vstúpili, záhadne ochoreli...

Je takmer isté, že sa pod Sfingou nachádzajú duté priestory. Dnes už máme takú techniku​​, že je možné to zistiť, bez toho aby sme sa tam museli prekopať. Viem, že tam vykonával výskumy tím amerického geológa prof. dr. Schachta, ktorý jednoznačne také priestory potvrdil. Doteraz však neboli odkryté. A pokiaľ je mi známe, všetci z tímu sú živí a zdraví. Nikdy som sa nepočuli nič o tom, že by sa tam niečo také, ako popisujete, prihodilo. Viete, ľudia majú radi tajomné príbehy, a tak sa tieto legendy rodia. Ja sám som preskúmal mnoho hrobiek, pyramíd a "tajomných" priestor a nikdy ma žiadna kliatba faraónov nestihla. Verme, že to tak bude aj naďalej.

 

 

Aký je Váš názor na Sfingu a jej hlavu, ktorá vraj pôvodne bola úplne iná? Aktuálne je to vyobrazenie tváre niekoho/niečoho, čo bolo dorobené neskôr?

Teóriu o tom, že by hlava Sfingy bola predtým úplne iná, som žiaľ nikdy nepočul. Nepočul som ani o žiadnej katastrofe alebo o úmyselnom zničení. Ale napríklad Herodotos, o ktorom som už hovoril, sa o Sfinge vôbec nezmieňuje, zrejme ju nevidel. Zrejme bola celé stáročia pod nánosom piesku. Pokiaľ ide o vznik Sfingy, na to mám svoju teóriu, o ktorej budem takisto rozprávať na svojej prednáške, takže by som tu nerád pripravil svojich poslucháčov o pointu.

 


Obr.: Umelecká impresia na základe nájdených lebiek z Paracasu; Foto: Marcia Moore/Ciamar Studio

 

Ako sa pozeráte na posledné udalosti ohľadom predĺžených lebiek (elongated skulls), o ktorých už dlhšiu dobu hovorí Brien Foerster a ktoré podľa posledných výsledkov DNA nepatria dnes známemu človeku, ale niekomu, kto sa na človeka podobá. Jedná sa o úplne iný, doteraz neznámy druh?

O Brienovi Foersterovi samozrejme viem, ale na jeho výskum predĺžených lebiek som si doteraz neurobil žiadny názor. Faktom je, že testy DNA boli vykonané dosť pokútne. Otázkou je, či si on úmyselne nevybral nikoho z renomovaných odborníkov, alebo či od toho renomovaní vedci dávajú ruky preč. O tom by som mohol dlho rozprávať. Aj so mnou mnoho rokov odmietala vedecká komunita spolupracovať. Vedci mali obavy, že by si spoluprácou so mnou poškodili povesť. V mojom prípade je to našťastie už minulosť. Napríklad odborníci z technickej univerzity v Drážďanoch ochotne spolupracujú na mojom výskume na planine Nazca, ale na začiatku to bolo naozaj ťažké. Vedecká obec proste len ťažko opúšťa zavedené paradigmy. Keby sa potvrdilo, že pán Foerster má pravdu, bol by to skutočne mimoriadny a prevratný objav. Nechápem vedeckú obec, že sa o to viac nezaujíma. Možno sa ešte stále bojí o svoju povesť. Bolo by predsa tak jednoduché, keby niekoľko známych odborníkov na DNA tvrdenie pána Foerstera potvrdilo alebo vyvrátilo. Ale toto nie je moje prvé stretnutie s predĺženými lebkami. V jednom staroegyptskom spise som sa dočítal o vysokom hodnostárovi menom Alma Mun. Ten sa rozhodol preskúmať Cheopsovu pyramídu a potom dopodrobna opísal, čo tam našiel. V jednej z mnohých komôr vraj videl tri otvorené sarkofágy a v každom z nich ležala postava, podobná človeku, ale s veľkou hlavou a veľmi podlhovastú lebkou. Vedľa každého tohto sarkofágu bol vraj malý taburet a na ňom nejaké spisy, avšak napísané písmom, ktoré Alma Mun nevedel rozlúštiť. Veľmi ho to rozrušilo a tak rozkázal svojim ľuďom, aby komoru uzavreli a aby to urobili tak, aby ju už nikdy nikto nenašiel. Bohužiaľ okrem jeho tvrdenia nemáme jediný dôkaz, že sa to skutočne stalo. Kiež by som sa dožil toho, že Cheopsova pyramída bude skutočne podrobená dôkladnému skúmaniu.

 

 

Je niečo nové vo výskume ohľadom línií Nazca a danej oblasti?

Ako už som sa zmienil, na výskume na planine Nazca spolupracujem s technickou univerzitou v Drážďanoch. Postupujeme trochu inak, než postupujú archeológovia. Ja som na planine vybral a označil určité miesta a požiadal o odobratie vzoriek. Na nich vykonávame rozbory a už sme sa dopracovali k veľmi zaujímavým výsledkom. Napríklad sme zistili, že obsah arzénu v odobratých vzorkách je 17x vyšší než by mal byť. Taktiež sme v jednej vrstve hornín našli sklo. Ako sa dostalo sklo do kryštalickej štruktúry? Odborníci sa domnievajú, že to je možné len v prípade, že by hornina bola vystavená veľmi vysokej teplote a potom náhle ochladená. Na tých plochách, ktoré vyzerajú ako pristávacej dráhy (nikdy som netvrdil, že to sú pristávacie dráhy, ale novinári mi to stále dokola pripisujú) sme zistili veľké zmeny v magnetickom poli, tiež pozemná elektrina je tu mnohonásobne vyššia ako v okolí. Nevieme zatiaľ, čo to znamená, ale usilovne skúmame ďalej.

 

 

Čo si myslíte o pyramídach v Bosne?

Pyramídu v Bosne som síce nevidel na vlastné oči, ale som v spojení s tímom, ktorý ju objavil. Poslal som tam svojho asistenta, aby mi to zdokumentoval, a jedna vec je istá. Pyramídam v Egypte sa nepodobá. Nie je postavená z veľkých kvádrov, ale z malých kameňov. Niektorí geológovia dokonca tvrdia, že by to mohol byť aj prírodný útvar. Som rád, že sa to skúma a o výsledky sa veľmi zaujímam, ale dnes už nevyslovujem súdy bez dôkladného preskúmania. Keď som bol oveľa mladší, bol som veľmi horlivý a nadšený, a tak sa mi stalo, že som vyriekol nejaký súd predčasne a potom mi to bolo vytýkané. Dnes som opatrnejší a riadim sa heslom "Dvakrát meraj, raz rež". Tiež som sa naučil byť trpezlivejší, bez toho nie je žiadny výskum možný. Až dospejeme v tomto prípade k nejakým záverom, sľubujem, že sa to moji čitatelia a poslucháči na prednáškach ihneď dozvedia.

Ďakujem za Váš záujem a veľmi sa teším na Slovensko.

Ďakujeme za rozhovor.

 

-koniec-

Ďakujeme Jutubikovi a Ninive za otázky.

Tento exkluzívny rozhovor pre portál KEMET.sk vznikol vďaka pani Zore Jírovej zo vzdelávacej agentúry ALDEA (www.aldea.cz), organizátorke turné pána Dänikena, vrelá vďaka!


 

Súvisiace:

TAJEMNÝ EGYPT a jiné záhady starověku (Bratislava-Trnava-Trenčín-Olomouc-Pardubice)
http://www.kemet.sk/event/tajemny-egypt-a-jine-zahady-staroveku-bratisla...

 


Štítky: