OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Projekt ISIDA: DENDERA – Chrám Hathor časť druhá


Ak sa premiestnime od východného oblúku 600 metrov smerom ku chrámu Hathor, ocitneme sa v okolí posvätného jazera. Podrobnejšie informácie o tomto jazere sa nachádzajú v správe expedície „Egypt 2012. Dendera. Posvätné jazero.“

Pristavíme sa pri dvoch bodoch, ktoré dopĺňajú pozorovanie predchádzajúcej expedície – pri blokoch s otvormi a kryptách.

Na nižšie uvedených fotografiách sú zobrazené bloky s otvormi. Také bloky sa pozorujú na východnom i južnom obryse, ktorý lemuje jazero. Je zaujímavosťou poznamenať, že všetky otvory v blokoch sa dole zužujú a majú rôzny priemer. Ako a načo boli vytvorené tieto otvory? A prečo sa tieto bloky nachádzajú práve tu? To sú otázky, ktoré zatiaľ čakajú na svoju odpoveď.

  

Krypty pod jazerom a ich účel – sú taktiež predmetom serióznych výskumov. Voda, ktorá zaplnila krypty, korene paliem a zosuny v podzemných priestoroch prekážajú v preniknutí do vzdialenejších chodieb. S cieľom odhalenia skrytých miestností sme uskutočnili výskum podzemných stavieb s kamerou citlivou na teplo.

Zastavíme sa najprv smerom na východ od južnej krypty. Z údajov kamery citlivej na teplo možno vidieť (2. fotografia) že s najväčšou pravdepodobnosťou pokračuje za blokom, rozdeľujúcim jej klesajúcu chodbu (3. a 4. fotografia). A skutočne – podľa informácií kamery je teplota múrika brániaceho nášmu posunu bloku oveľa vyššia než teploty susedných múrov a stropu. To svedčí o existencii prázdneho priestoru za týmto blokom.

Voda plniaca klesajúcu chodbu krypty taktiež poukazuje na prítomnosť prázdneho priestoru za prehradzujúcim blokom. Zaujímavosťou je, že nevyzerá ako nehybná, ale pomaly tečúca smerom k bariére, preniká pod ňu a niekam mizne. Svedčia o tom prázdne plastové fľaše, ktoré sa dostali do krypty. Prichytili sa k bloku a kopia sa tam; a tiež orientácia polohy vodných rias na dne.

 
 

Výskum východného smeru severnej krypty kamerou citlivou na teplo neprinieslo žiadne výsledky svedčiace o jej pokračovaní. No bodku za tým dávať nebudeme. Poškodenia a zosuny v starobylých kryptách s tisícročnou históriou nie sú v Egypte zriedkavé. Je dosť možné, že miestnosti sú zasypané pieskom a úlomkami po samý strop. To bráni nameraniu akýchkoľvek teplotných zmien. O zosunoch nosných konštrukcií severnej krypty svedčí piesok a drobné okruhliaky, ktoré zasypali jej južný výbežok (4. fotografia).

 

 

* * *

 

Opustili sme posvätné jazero a vydali sme sa na juhovýchod od chrámu Hathor, kde sa nachádza krypta, ktorá nemá žiadne odbočky a vedie do slepej uličky.

 


 

-pokračovanie-


Všetky časti “DENDERA – Chrám Hathor (Projekt ISIDA)” nájdete na tejto adrese.

Všetky časti “Projektu ISIDA” nájdete na tejto adrese.

Projekt ISIDA

Expedícia sa uskutočnila v období november-december 2013

Zdroj a všetky fotografie: http://isida-project.org/egypt_december_2013/dendera.htm

Preklad: Danica

Exkluzívne


 

Súvisiace:

HATHOR
http://www.kemet.sk/boh-bohyna/hathor

DENDERA
http://www.kemet.sk/nalezisko/dendera

Chrámy Egypta
http://www.kemet.sk/rubrika/chramy-egypta

 


Bohovia: 
Sekcie: 
Náleziská: