OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy IV.


Neuveriteľné, no väčšina rozmerov uvedených v oboch plánoch, v mnou navrhnutom, aj v tých meraných inšpektormi a pyramídovými výskumníkmi štruktúry Veľkej pyramídy, sa zhodujú na desatinné miesta. Je tiež známe, že takúto presnosť je veľmi ťažké dosiahnuť vykonaním manuálnej práce Egypťanov, keďže sa domnievame, že rozmery stavby pyramídy boli stanovené použitím veľkých a ťažkých kamenných blokov, ktoré je potrebné otesať a umiestniť presne, aby sa zmestili do požiadaviek rozmerov.

 


PÔVODNÝ VCHOD DO VEĽKEJ PYRAMÍDY

 


Je známe, že skutočnosť, že oba plány sa ukázali byť presne rovnaké vo všetkých smeroch, charakteristikách a vlastnostiach. Je to niečo, k čomu môže dôjsť, len ak oba plány boli navrhnuté nasledujúc rovnaké návody a postupy. Tento objav je niečo, čo by si vedci, všetci milovníci pyramíd a výskumníci príbuzných vied, mali starostlivo pozrieť. Je to niečo skutočné, je to fakt. Niet pochýb o tom, že tento objav bude musieť byť nakoniec uznaný všetkými odborníkmi. Každá osoba, v akejkoľvek krajine, v akomkoľvek jazyku, s použitím akýchkoľvek jednotiek merania môže overiť, že všetky tieto prezentácie sú reálne a úplne správne. Tento objav ukazuje, prvýkrát v histórii, že „perfektný symbol“ je „pôvodcom Veľkej pyramídy“ a takisto kostrou jej stavby.

 


PÔVODNÝ VCHOD DO VEĽKEJ PYRAMÍDY

 

Skutočnosť, že štruktúra celej Veľkej pyramídy môže byť stanovená bez použitia čísel, výpočtov, vzorcov alebo odkazov na Veľkú pyramídu, je udivujúca. Navyše skutočnosť, že iba jedno číslo s jednotkou merania, nezávislou od egyptských jednotiek merania, sa použije ako polomer šablóny pre výpočet všetkých rozmerov Veľkej pyramídy, je neuveriteľná. To tiež znamená, že všetky rozmery stanovené v štruktúre Veľkej pyramídy, boli dané geometriou, nie staviteľmi. Všetky informácie a odkazy o týchto skutočnostiach možno nájsť v Laboyovej knihe správ.

 


KRÁĽOVSKÁ KOMORA A JEJ PÄŤ STROPOV

 

Ak chcete overiť spôsob konštrukcie a použitia „perfektného symbolu“, Laboy predstavil s použitím rovnakého postupu s „perfektným symbolom“, individuálny návrh „vchodu do Veľkej pyramídy“, Veľkej galérie, Kráľovskej komory a jej piatich stropov, Kráľovninej komory, predsiení, podzemnej komory a dokonca dĺžok a uhlov tzv. vetracích šácht. Pre ďalšie overenie svojich metód navrhovania Laboy takto navrhol aj plány pyramíd Rachefa, Mikerina, Červenej pyramídy, Bentuovej pyramídy a taktiež niektorých zničených pyramíd.

Jeho dve knihy správ sú vystavené svetu, jeho mimoriadne nálezy a objavy určujú vnútornú štruktúru pyramíd, umiestnenie zostupných priechodov a vstupov a čo je najdôležitejšie, aj najpravdepodobnejšie umiestnenie Faraónovej posmrtnej komory.

 

REFERENCIE

1. Web: www.samuellaboy.com
2. Kniha: Stavebný inžinier sa pozerá na Veľkú pyramídu (390 strán)
3. Kniha: Stavebný inžinier sa pozerá na Veľkú pyramídu: Dodatok (160 strán)
4. Video: Moderné hodnotenie Veľkej pyramídy (2 hodiny 20 minút)
Tieto knihy a DVD videa sú k dispozícii na www.amazon.com

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Samuel Laboy

http://www.samuellaboy.com/

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2014/03/01/samuel-laboy-mathematical...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Samuel Laboy sa narodil v Puerto Rico. Získal titul v odbore stavebného inžinierstva na Vysokej škole inžinierskych a mechanických umení v meste Mayaguez v roku 1958, a magisterský titul v odbore stavebného inžinierstva získal v roku 1970 na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, USA.

Väčšinu času svojej profesionálnej kariéry venoval verejnej službe vo vláde Puerta Rica. Zatiaľ čo vo verejnej službe sa mu dostalo ocenenia pri troch rôznych príležitostiach (1976, 1984, 1990) obdržal cenu Manuela A. Peréza a najvyššie ohodnotenie vlády Puerta Rica jej zamestnancom (viac ako 300 000 zamestnancov). Laboy vykonával vynikajúcu prácu ako profesionálny mostný inžinier kontroloval a hodnotil viac ako 2000 mostov na ostrove. Ako vynálezca dostal v USA tri patenty za vynálezy prenosnej konštrukcie mosta pre peších, zariadenia na klasifikáciu pôdy a pedagogickej pomôcky pri výučbe hry na gitaru. Je autorom španielskych kníh „Veľká pyramída a geometria“ publikovanej v roku 1982 a „Veľká pyramída a jej geometrické riešenie“ (rukopis). Publikoval aj knihu „Stavebný inžinier skúma Veľkú pyramídu“ (2008) a „Dodatok“ (2010) v angličtine.

Laboy venuje svoju „krížovú cestu“ viac ako štyridsiatich rokov štúdia a skúmania geometrického dizajnu Veľkej (Chufuovej) pyramídy v Egypte. Túto tému si predstavoval ako svoju dizertačnú prácu svojho pokročilého štúdia na Oklahomskej štátnej univerzite v roku 1970. Aj keď sa nemohol dostať späť na doktorandský stupeň, pokračoval vo vyšetrovaní a výskume ako vo „virtuálnej téze“. Svoje ciele zavŕšil v roku 2010 a predstavil svoju súbor prác Univerzite. Táto kniha sa skladala zo súborov prác virtuálneho výskumu. Jednalo sa o kompletný plán dizajnu Veľkej pyramídy, kde odhalil svoje mimoriadne nálezy a objavy, ako výsledok svojho vážneho, hlbokého a komplexného výskumu. Vysvetľuje, že jeho nálezy a objavy nie sú teórie, sú fakty a niečo, čo ktokoľvek môže prepracovať a príde k rovnakým výsledkom a záverom. Svoju prácu na „virtuálnych tézach“ venoval Oklahomskej univerzite a jej študentom.

Eduardo Pi Peret


 

Súvisiace:

Seriál: Krištáľové kúpele & Salón
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatnik-st...

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


Sekcie: