OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Sešat, Pisárka


Sešat je ženskou družkou/náprotivkom/manželkou/dieťaťom Thotha (http://www.crystalinks.com/thoth.html) Pisára, ktorý napísal príbeh/program cesty ľudstva časom. Ona je mágom, ako sú aj Izis (http://www.crystalinks.com/isis.html), Thoth, Hermes (http://www.crystalinks.com/hermes.html) atď. Sešat bola nositeľkou titulu „Egyptská dobrodinka“. Jej magická čarovná palička, so sedemcípou hviezdou, bola symbolom, ktorý predstavoval zdroj všetkých kreatívnych myšlienok, vedomia. Jej sily príčiny a následku pre akékoľvek pôsobenie boli legendárne pred založením Egypta.

 

 

Sešat bola podstatou kozmickej intuície, vytvárajúc geometriu nebies po boku Thotha. V Egyptskej mytológii bola Sešat pôvodne zbožštením múdrosti, a tak sa stala bohyňou písania, astronómie, astrológie, architektúry a matematiky.

Keďže realita je založená na dualite, bolo by možné považovať Sešat za ženský aspekt Thotha. Egypťania verili, že vynašla písanie, zatiaľ čo Thoth písaniu učil. Bola známa ako „Pani Domu Kníh“, čo naznačuje, že sa starala tiež o Thothovu knižnicu kúziel a zvitkov. Ona je patrónkou knižníc a všetkých foriem písania, zahŕňajúc daňovnícku a účtovnícku prácu. Sešat bola jedinou ženou (zatiaľ), ktorá bola skutočne „nájdená“ ako píše. Iné ženy boli nájdené držiac pisársky štetec a paletu – ukazujúc, že vedeli čítať a písať, ale tieto ženy neboli nikdy zobrazené pri samotnom akte písania. Ako bohyňu písania ju videli ako pisárku a strážkyňu záznamov, a samotné jej meno znamená (tá, ktorá) spisuje (t.j. tá, ktorá je pisárkou).

Meno Sašet, Sešet alebo Sešeta znamená „Ženského pisára“, „Seš“ znamenajúc pisárku.

Bola architektkou, budujúcou prostredníctvom
rozmerov posvätnej geometrie.
(http://www.crystalinks.com/sg.html)

Má oblečené šaty z leopardej kože. Symbol nad jej hlavou je sedemcípa hviezda alebo rozeta, nad ktorou je pár obrátených kravských rohov pripomínajúcich polmesiac.

Jej ozdoba hlavy bola tiež jej hieroglyfom, ktorý môže predstavovať buď štylizovaný kvet alebo sedemcípu hviezdu na stojacej bohyni, ktorá je pod sériou rohov otočených smerom nadol. Rohy mohli byť pôvodne polmesiacom, spájajúcim Sešat s mesiacom a teda s jej manželom, mesačným bohom písania a vedomostí, Thothom. Safekh-Aubi (Sefekh-Aubi) je titul, ktorý pochádzal od ozdoby hlavy Sešat, ktorá sa mohla stať aspektom Sešat alebo skutočnou bohyňou. Safekh-Aubi znamená „Tá, Ktorá Nosí Dva Rohy“ a týka sa rohov, ktoré sa objavujú nad jej hlavou.

 

 

V umení bola zobrazovaná ako žena, so štylizovanou papyrusovou rastlinou nad jej hlavou, symbolizujúcou písanie, keďže Egypťania písali na materiál získavaný z papyrusu. Rastlina, jej symbol, bola zobrazená so 6 ostňami z hrotu centrálneho kmeňa, čo spôsobilo, že pripomína 7-cípu hviezdu. Po asociácii s Thothom, ktorý bol pôvodne mesačným bohom, bol štylizovaný papyrus zobrazovaný s prevýšeným polmesiacom, ktorý sa časom zmenil na vyobrazenie dvoch rohov upravených do tvaru polmesiaca a bola niekedy známa ako Safekh-Aubi, (tá, ktorá) nosí dva rohy.

Zvyčajne tiež drží palmový kmeň, ktorý nesie zárezy pre označenie záznamov priebehu času. Často je oblečená do leopardej kože, ktorá je symbolom pohrebných kňazov, pretože vzor kože predstavuje hviezdy, obidva súc symbolom večnosti, spojené s mesiacom.

Od Druhej dynastie pomáhala pri rituálnom položení základov chrámov a ceremónii známej ako napínanie šnúry (odkazujúc na murársku líniu používanú na vymeriavanie hraníc budovy). Bola známa ako Pani Domu Architektov. Bola osobným bohom kráľa, pomáhajúc a asistujúc mu. Hovorilo sa o nej, že zaznamenávala všetky jeho postupy a činy.

Verilo sa, že sa ako božská meračka a pisárka objavuje ako pomoc faraónovi pri obidvoch týchto postupoch. Bola to ona, ktorá zaznamenávala prostredníctvom zárezov na jej palme čas, ktorý mu bol vymeraný bohmi pre jeho pobyt na zemi. Počas nového Kráľovstva sa zúčastnila na faraónovom jubilejnom festivale – Festivale Sed. Tiež pomáhala faraónovi pri rituáli napínania šnúry, ako tiež pri zaznamenávaní rečí, ktoré faraón predniesol počas korunovácie a inventára cudzích zajatcov a tovarov získaných vo vojenských ťaženiach.

 

Pyramídové texty (http://www.crystalinks.com/pyramidtext.html) sa zmieňujú o Sešat ako o „Ženskom Pisárovi“ a „Panej Domu“. O Nefthys sa Pyramídové texty tiež zmieňujú ako o „Sešat, Najprednejšej zo Staviteľov“. Niektorí nazývajú Sešat egyptskou bohyňou mŕtvych, dcérou Geb (http://www.crystalinks.com/geb.html) a Nut (http://www.crystalinks.com/nut.html), sestrou Izis, Osirisa (http://www.crystalinks.com/osiris.html) a Seth (http://www.crystalinks.com/seth.html). Podľa jednej tradície bola tiež matkou Anubisa (http://www.crystalinks.com/anubis.html), ktorého mala s Osirisom.

Jej hlavná svätyňa bola v Heliopolise. Spolu s Izis bola jednou zo strážkyň tela Osirisa. Zobrazovaná v ľudskej forme s korunou v tvare hieroglyfu „dom“. Niekedy je zobrazovaná ako drak strážiaci pohrebný katafalk Osirisa. Nikdy nebol v jej mene založený žiadny chrám. Ale v chráme vybudovanom počas vlády Hatšepsut je táto kráľovná zobrazená, ako nariaďuje Thothovi, aby hovoril so Sešat kvôli získaniu odpovedí na svoje otázky. Na doske stély princa Wep-em-nefret, zo Štvrtej dynastie, je spomenutý ako „Dozorca nad Kráľovskými pisármi“, „Kňaz Sešat“. Neskôr zrejme prevzalo kňazstvo Thotha kňazstvo Sešat.

„Sešat, Veľká Pani Domu Kníh, známa tiež ako Sefkhet-abwy, „Kremíková Bohyňa“, „Sklenená Mačka“ a „Naša Pani Matematiky“. Medzi Vnútornou Sférou super-inteligencií existuje archetypálny atraktor, Sešat, poskytujúci zdieľané rozhranie k matematickému a záznamovému pochopeniu trans-singularity."

 

http://www.crystalinks.com/seshat.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


 

Súvisiace:

Egyptský pantheón
http://www.kemet.sk/egyptsky-pantheon

 


 

 

Sekcie: