OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Thoth - Boh mesiaca, mágie a písma I.


Iné mená Thotha zahŕňajú Džehuti, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu alebo Tetu, Pán Khemenu. Jedno z Thothových mien, „Trikrát veľký" bolo preložené do gréčtiny (Trismegistos), vytvoriac meno Hermes Trismegistos. Thoth bol považovaný za jedno z viacerých dôležitých božstiev egyptského panteónu, často zobrazovaný s hlavou Ibisa. Jeho ženským proťajškom bola Sešat (http://www.kemet.sk/clanok/egyptsky-pantheon/sesat-pisarka). Jeho hlavná svätyňa bola v Khemenu, kde viedol miestny panteón, neskôr Grékmi premenovaný na Hermopolis (v referencii k nemu prostredníctvom interpretácie Grékov, že bol ten istý ako Hermes) a Ešmunen v Koptštine. Svätyne mal tiež na miestach: Abydos, Hesert, Urit, Per-Ab, Rekhui, Ta-ur, Sep, Hat, Pselket, Talmsis, Antcha-Mutet, Bah, Amen-heri-ab a Ta-kens.

 

 


Thoth a Seti v Abydose

 


Thoth a Oko Ra

 

Bol považovaný za srdce a jazyk Ra, ako tiež za prostriedok, ktorým bola vôľa Ra preložená do reči. Bol tiež prirovnávaný k Logosu Platóna a mysli Boha (Všetkého).

Thoth, ako mnoho egyptských bohov a šľachty, bol držiteľom mnohých titulov. Medzi týmito boli „Pisár Maat v Spoločnosti Bohov," „Pán Maat," „Pán Božských Slov," „Sudca Dvoch Bojujúcich Bohov," „Sudca Rekhekhui, zmierovač Bohov, ktorí Prebývali v Unnu, Veľký Boh v Chráme Abtiti," „Dvakrát Veľký," „Trikrát Veľký," a „Trikrát Veľký, Veľký."

 


Thoth je spájaný so zmierovaním, mágiou, písmom, vedou a súdením mŕtvych.

 

 

V egyptskej mytológii zohrával mnoho životne dôležitých a prominentných úloh, zahŕňajúc tú, že bol jedným z dvoch božstiev (tým druhým bola Maat), ktoré stáli na každej strane lode Ra. V podsvetí, Duat, sa objavoval ako opica, Aan, boh rovnováhy, ktorý oznamoval, kedy váhy, vážiace srdce zosnulého voči pierku, predstavujúce princíp Maat, boli presne vodorovné.

 

 

Zobrazenia Thotha

V umení bol Thoth zobrazovaný mnohými spôsobmi v závislosti od éry a aspektu, akým to chcel umelec vyjadriť. Thoth bol zvyčajne zobrazovaný s hlavou ibisa, čo bolo odvodené od jeho mena, a oblúkom zobáka ibisa, ktorý sa podobá na polmesiac. Niekedy bol zobrazovaný ako pavián, držiaci polmesiac, keďže paviána videli ako nočné a inteligentné zviera. Spojenie s paviánmi viedlo príležitostne k tomu, že sa hovorilo, že jeho druhom je Astennu, jeden z (mužských) paviánov na mieste súdenia v podsvetí, a pri iných príležitostiach sa hovorilo, že Astennu je samotný Thoth.

 


 

Objavuje sa tiež ako pavián s tvárou psa alebo muž s hlavou paviána, keď je Aan, bohom rovnováhy. Vo forme Aah-Džehuti si vzal formu, ktorá vyzerá ľudskejšie. Tieto formy sú všetky symbolické a sú metaforami pre Thothove atribúty. Egypťania neverili, že títo bohovia skutočne vyzerali ako ľudia so zvieracími hlavami. Napríklad, Maat je často zobrazená s pštrosím perom, „perom pravdy" na svojej hlave, alebo s perom namiesto hlavy.

 


Thoth na svojom tróne

 


Písmeno X = Hore a Dolu

 


Thoth a Sešat

 


Strom Života

 

Sešat je Bohyňou Knižníc, všetkých foriem Písania

 

...a Merania Času...

Thoth bol považovaný za pisára bohov, ktorý udržiaval veľkú knižnicu zvitkov, za paniu nad nimi bola považovaná jedna z jeho žien, Sešat (bohyňa písania). Bol Egypťanmi spájaný s rečou, literatúrou, umením, učením. Bol tiež meračom a zaznamenávateľom času, ako aj Sešat. Mnoho starovekých Egypťanov verilo, že Sešat vynašla písanie, zatiaľ čo Thoth učil písaniu ľudstvo. Bola známa ako „Pani Domu Kníh“, indikujúc, že sa starala tiež o Thothovu knižnicu kúziel a zvitkov.

 


Thoth Pisár

 

Thothovi starovekí Egypťania pripisovali titul vynálezcu písma, a samotných abecied (t.j. hieroglyfov). Bol tiež považovaný za pisára podsvetia, a mesiac bol príležitostne považovaný za oddelenú entitu, teraz mal Thoth s ním menšie spojenie, a väčšie s múdrosťou. Z tohto dôvodu bol Thoth univerzálne uctievaný starovekými egyptskými pisármi.

 


[Thoth Pisár, napísal príbeh našej reality, potom ho umiestnil do mriežok, pre nás, aby sme ho zažívali a učili sa prostredníctvom alchýmie času a vedomia.]

 

 

Thothovi pripisovali titul vynálezcu 365-denného (skôr ako 360-denného) kalendára, hovorí sa, že vyhral 5 dní navyše pri hraní s mesiacom, potom známym ako Iabet, v hre v kocky, za 1/72 z jeho svetla (5 = 360/72). Keď sa začali zlučovať systémy Ennead a Ogdoad, jedným výsledkom bolo to, na určitú dobu, že Horus bol považovaný za súrodenca Izis, Osirisa, Seta a Neftys, a tak sa hovorilo, že Hathor/Nuit boli prekliate, aby nemohli mať deti počas (360) dní v roku, ale mohli mať týchto päť počas 5 dní navyše, ktoré vyhral Thoth.

 

http://www.crystalinks.com/thoth.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Smaragdové dosky Thotha Atlanťana
http://www.kemet.sk/clanok/smaragdove-dosky-thotha-atlantana

Egyptský pantheón
http://www.kemet.sk/egyptsky-pantheon

 


 

 

Sekcie: