OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

SMARAGDOVÁ DOSKA XV.: Tajomstvo Tajomstiev


Zhromaždi teraz moje deti, čakajúce, aby sa dozvedeli Tajomstvo Tajomstiev, ktoré vám dá silu, rozvinúť Boha-človeka, ktorý vám ukáže cestu k Večnému životu. Nezahalené Mystériá vám poviem priamo. Nedám vám temné zariekadlá. Napnite uši teraz, deti moje. Načúvajte a riaďte sa slovami, ktoré poviem.

Najskôr budem hovoriť o putách temnoty, ktoré reťazami viažu vás k sfére Zeme.

 

Temnota a svetlo sú oboje rovnakej podstaty, rozdielne sú len zdanlivo, pretože obe vznikli zo zdroja všetkého. Temnota je chaos. Svetlo je Poriadok. Svetlo Svetla je premenená temnota. To, deti moje, má byť účel vášho bytia; meniť temnotu na svetlo.

Počúvajte teraz o tajomstve podstaty, vzťahoch života k Zemi, na ktorej prebýva. Vedzte, že v podstate ste trojjediní; fyzickí, astrálni a mentálni v jednom. Tri sú kvality každej podstaty; spolu deväť, ako hore, tak i dole.

Vo fyzickom sú tieto kanály, krv, ktorá sa pohybuje vírivo, pôsobiac na srdce, aby udržala jeho tlkot. Magnetizmus, ktorý sa pohybuje po nervových dráhach, nositeľ energií do všetkých buniek a tkanív. Akáša, ktoré kanálmi tečie, jemná a predsa fyzická, dopĺňa kanály. Každá z týchto troch je v súhre s ostatnými, každá ovplyvňuje život tela. Formujú kostru, cez ktorú preteká jemný éter. Zvládnuť ich, to je Tajomstvo Života v tele. Adept sa ich môže zriecť iba svojou vôľou, keď naplnil účel svojho života.

Tri sú podstaty Astrálu, prostredníka medzi tým hore a tým dole; nepatrí do fyzického, ani do Duchovného, no umožňujúci pohyb tak hore, ako i dole.

Tri podstaty má Myseľ, nositeľka Vôle Veľkého Jediného. Sudca Príčiny a Následku v tvojom živote. Takto je formovaná trojjediná bytosť, vedená zhora silou štyroch. Nad trojjedinou podstatou človeka a za ňou leží ríša Spirituálneho Ja. Štvorka je to v kvalitách, čo žiari na každej úrovni bytia, no trinástka v jednotke, mystické číslo. Na kvalitách človeka sú založení Bratia: každý priamo rozvinutou bytosťou, každý kanálom Veľkého Jediného.

Na Zemi, človek je v otroctve, hranicami priestoru a času viazaný na pozemskú úroveň. Okolo každej planéty, vibračná vlna, viaže ho na jeho rovinu rozvinutia. Avšak vnútri človeka je Kľúč oslobodenia, vnútri človeka možno nájsť slobodu.

Ak si sa odpútal od tela, vystúp k najvzdialenejším hraniciam tvojej pozemskej úrovne. Vyslov slovo: Dor-E-Lil-La. Vtedy tvoje Svetlo bude na určitú dobu pozdvihnuté, slobodne smieš prejsť bariérami priestoru. Počas polovice doby slnka (šesť hodín), slobodne smieš prekročiť bariéry pozemskej úrovne, vidieť a poznať tých, ktorí sú nad tebou. Áno, k najvyšším svetom smieš ty prejsť. Uvidíš možné výšky svojho rozvinutia, spoznáš všetky pozemské budúcnosti Duše.

Spútaný si vo svojom tele, silou sa však môžeš oslobodiť. Toto je Tajomstvo, ako sloboda nahradí tvoje otroctvo.

Utíš svoju myseľ. Nechaj odpočívať svoje telo: Uvedomuj si len oslobodenie od tela. Koncentruj sa na cieľ tvojej túžby. Mysli znovu a znovu, aby si bol slobodný, Mysli na toto slovo: La-Um-I-L-Gan znovu a znovu ho nechaj znieť vo svojej mysli. Nechaj sa tým zvukom unášať na miesto svojej túžby. Od otroctva tela svojou vôľou oslobodený.

Čuj, zatiaľ čo ti dám najväčšie zo všetkých tajomstiev: ako môžeš vstúpiť do Siení Amenti, vstúpiť do miesta nesmrteľných, ako som vstúpil ja, a stáť pred Pánmi na ich miestach.

Nechaj dolu odpočívať svoje telo, upokoj myseľ, nech žiadna myšlienka ťa neruší. Čistá musí byť tvoja myseľ a tvoj úmysel, inak úspech nečakaj. Predstav si Amenti, ako som opísal v mojich Doskách. Celým svojim srdcom zatúž tam byť. Stoj pred Pánmi vo svojom oku mysle. Vyslov teraz (v mysli) slová moci, ktoré ti dávam; Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El. Uvoľni svoju myseľ a telo, vtedy bude tvoja duša určite zavolaná.

Teraz dám Kľúč k Šambale, miestu, kde moji Bratia žijú v tme: Tma – no naplnená Svetlom Slnka - Tma Zeme, ale Svetlo Ducha, ťa povedú, keď môj deň skončí.

Opusti svoje telo ako som ťa to naučil. Choď k bariéram hlbokého, skrytého miesta. Postav sa pred brány a ich strážcov. A týmito slovami požiadaj o vstup: „Ja som Svetlo. Žiadna temnota vo mne nie je. Som slobodný od otroctva noci. Otvor cestu Dvanástky a Jednotky, nech smiem vstúpiť do ríše múdrosti.“ Ak ťa odmietnu, a to určite urobia, prikáž im otvoriť týmito slovami moci: „Ja som Svetlo. Žiadne bariéry pre mňa neexistujú. Prikazujem vám otvoriť, pri Tajomstve Tajomstiev - Edom-El-AhimSabbert-Zur Adom.“ Potom, ak sú tvoje slová „Pravdou“ najvyššou, bariéry sa ti otvoria.

Teraz vás opustím, deti moje. Dole, no predsa hore, vydám sa do Siení. Vydobyte si cestu ku mne, deti moje. A stanete sa mojim skutočnými bratmi.

Takto končím moje spisy. Nech sa stanú kľúčmi pre tých, ktorí prídu potom. No iba tí, ktorí hľadajú moju múdrosť, len pre tých som Ja Kľúčom i Cestou.

 

 

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

 

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet15.html

© 2013 www.kemet.sk

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok

 


PDF nájdete na tejto adrese

 

 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/egypt-odhalenie