OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Westcarov papyrus a príbehy o zázrakoch Starej ríše


“Westcarov papyrus nám prináša najstaršie známe príbehy o zázrakoch. Obsahuje ale tiež náznaky náhlej revolúcie v egyptskej histórii.” Toto napísal James Baikie v roku 1913, v článku pre časopis National Geographic v čase, keď záujem o staroveký Egypt prudko stúpal (o deväť rokov neskôr objavil Howard Carter Tutanchamonovu hrobku). Aj keď za posledných viac ako sto rokov od vydania článku bolo zistené obrovské množstvo informácií o starovekom Egypte a zvyšku sveta, Baikieho slová stále vyjadrujú úžas nad týmto nálezom.


Prevláda názor, že dokument bol napísaný v hyksóskom období staroegyptských dejín – v chaotickej dobe medzi koncom Strednej ríše a začiatkom Novej – dokument má teda minimálne 3500 rokov.

 

Westcarov papyrus obsahuje päť príbehov o zázrakoch, napísaných hieratickým písmom v 12 stĺpcoch. Podľa textu, rozprávali tieto príbehy na kráľovskom dvore faraóna Chufua jeho synovia. Príbehy sú zasadené do obdobia 4. dynastie – do tzv. “zlatého veku” Starej ríše. Dokument sa využíval ako literárny zdroj pre pochopenie života na dvore v období 4. dynastie, tak ako je to spomenuté v Baikieho článku. Päť príbehov z Westcarovho papyrusu obsahuje Príbeh Imhotepa, Príbeh o voskovanom krokodílovi, Príbeh tyrkysového prívesku, Príbeh o Chufuovi a čarodejníkovi a Príbeh narodenia troch faraónov.

 

Socha faraóna Chufua (Cheopsa) v Káhirskom múzeu. Zdroj ›› Verejná doména

 

Ak vezmeme do úvahy vek artefaktu, tak nie je prekvapivé, že niektoré príbehy sú neúplné. Okrem opotrebovania spôsobeného časom, stav dokumentu sa zhoršil aj v dôsledku diletantských pokusov archeológov 19. storočia o jeho konzerváciu. Napríklad prvý príbeh, Príbeh Imhotepa, má len niekoľko riadkov. Rozprávajú príbeh o zázraku, ktorý vykonal kňaz v období 3. dynastie, možno to bol sám Imhotep (Imhotep bol kancelár faraóna 3. dynastie Džosera a je považovaný za konštruktéra Džoserovej stupňovitej pyramídy):

“Potom Jeho výsosť Kráľ ›› Horného a ›› Dolného Egypta ›› Chufu povedal “Nech obetujú tisíc bochníkov chleba, sto džbánov piva, jedného vola a dve guľôčky kadidla kráľovi Horného a Dolného Egypta, ›› Džoserovi, nech je obeta oprávnená a nech je daný jeden koláč, jeden džbán piva, veľká porcia mäsa a jedna guľôčka kadidla vrchnému kňazovi-predčítačovi ( ›› Imhotep), nakoľko som videl ukážku jeho učenia”. Bolo vykonané tak, ako nariadil kráľ.”
(Hill, 2016)

 


Slávna stupňovitá pyramída faraóna Džosera. Zdroj ›› Verejná doména

 

Kvôli nízkej kvalite rukopisu a početným chybám sa niektorí vedci domnievajú, že Westcarov papyrus je cvičná kópia napísaná študentom. Toto je v súlade s teóriou, že päť príbehov bolo propagandistické dielo vytvorené kňazmi-kráľmi z ranného obdobia Novej ríše, aby ním legitimizovali svoju vládu.

O pôvode a účele Westcarovho papyrusu sa veľa polemizovalo, napriek tomu ostávajú okolnosti jeho objavenia záhadou. Artefakt bol objavený v 20. rokoch 19. storočia britským dobrodruhom Henrym Westcarom počas jeho cesty po Egypte. Zvláštne je, že si nezapísal okolnosti nálezu, ani svoj výnimočný nález neohlásil.

 


Výrez z Westcarovho papyrusu. Zdroj ›› Verejná doména

 

Pruský egyptológ Karl Richard Lepsius, tvrdí, že dokument dostal v roku 1838 od Westcarovej netere potom, ako rozpoznal písmo ako hieratické (National Geographic tento príbeh stručne spomína v článku). Lepsius tvrdí, že nález vystavil v Oxfordskej knižnici Bodleian Library. Avšak v archíve knižnice nie je žiadny záznam s Lepsiovým menom. Okrem toho, Westcarov papyrus, tak je dnes známy, verejnosť nikdy nevidela. A naozaj, dokument sa našiel krátko po Lepsiovej smrti, schovaný v podkroví. Historici si myslia, že Lepsius ukradol Westcarovi papyrus a snažil sa zahladiť stopy. Každopádne, nemecký egyptológ Adolf Erman kúpil artefakt od Lepsiovho syna v roku 1886 a následne ho daroval Berlínskemu múzeu. Bol vystavený ako kuriozita, pokiaľ znovu nenastal záujem o staroveký Egypt na začiatku 20. storočia.

 


Úvodný obrázok: Spojené fotky zobrazujúce kópiu staroegyptského papyrusu známeho ako “Westcarov papyrus”, niekedy známeho pod dlhším názvom “Tri príbehy o zázrakoch z dvora kráľa Chufua”, napísaného hieratickým písmom. Fotky z Altes Museum, Berlín. (›› Verejná doména)

 

Zdroje

Baikie, James. "The Resurrection of Ancient Egypt." National Geographic Magazine Sept. 1913: 957-1020. National Geographic. The National Geographic Society. Web.
https://books.google.com/books?id=ctQKAAAAYAAJ&pg=PA973&lpg=PA973&dq=Wes....
Dollinger, André. "The Tales from the Westcar Papyrus." The Tales from the Westcar Papyrus. Kibbutz Reshafim, May 2007. Web.
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/westcar_papyrus.htm
Hill, Jenny. "Westcar Papyrus." Ancient Egypt Library. Ancient Egypt Online, 2016. Web. http://www.ancientegyptonline.co.uk/westcar-papyrus.html

 

Kerry Sullivan

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/westcar-papyru...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: V.K.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Papyrusy
http://www.kemet.sk/rubrika/papyrusy

Turínsky kráľovský papyrus
http://www.kemet.sk/stitok/turinsky-kralovsky-papyrus

SERIÁL: MEDICÍNA V STAROVEKOM EGYPTE
http://www.kemet.sk/serial-medicina-v-starovekom-egypte

 


Sekcie: