OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Velká pyramida a podvody vůči veřejnosti


Dlouho před 16. září 2002 byl televizním kanálem National Geographic i některými západními deníky ohlášen fascinující pořad – přímý přenos z Velké pyramidy v egyptské Gíze. V živém televizním přenosu měl být uskutečněn pokus o proniknutí za záhadné kamenné „dveře“ v úzkém tzv. větracím kanálu vedoucím z královniny komnaty.

 

 

Královnina komnata leží na svislé ose pyramidy. Známější králova komnata, kam přicházejí i turisté, je posunuta poněkud k jihu. Královnina komnata, nebo též komora, je menší a má sedlový strop, jejíž nejvyšší místo je od podlahy vzdáleno něco přes šest metrů. Nikdy se v ní nenacházel sarkofág. Ve východní stěně je zajímavý, pečlivě vyhloubený výklenek. Jeho průřez je koncipován, stejně jako Velká galerie (chodba směřující do královy komnaty). Postupně – v pěti stupních se schodovitě zužuje směrem k vrcholu. Celá místnost je dokonale obložena žulovými deskami a až v roce 1872 byly pod nimi objeveny vchody do dvou tunelů. Jedna žulová deska byla mírně popraskaná a podle dutého zvuku po poklepu, byly tak objeveny dvě šachty.

Jednou z nich, o velikosti 20 x 20 cm, stoupající pod úhlem 39 a půl stupně „prošel“ již v květnu 1993 malý robot Upuauat. Tak je v angličtině nazýván egyptský bůh Vepvovet, což v překladu znamená „Otevírající cestu“. Robota sestrojil německý amatérský archeolog Rudolf Gantenbrink. Zařízení se tenkrát po 65 metrech dostalo před kamenný blok, naznačující, že jde o jakési dveře. Vespod byla půlcentimetrová škvíra a na vápencovém bloku byly viditelné dva měděné úchyty - madla. Přesně takové používali dávní Egypťané k uzavírání pohřebních komor. Gantenbrinkův robot se dále nedostal a nemohl zjistit, co se za těmito dveřmi může skrývat.

Pochopitelně, že po této události nejen Gantenbrink, který začal pracovat na dalším vylepšeném zařízení, jímž by bylo možné dostat se dál za tajemné dveře, ale i další badatelé horlivě usilovali o další výzkum. Nikdo však k tomu ze strany egyptských úřadů nedostal povolení. Až po více než 9 letech se s velkou slávou mělo otevřít jedno z tajemství Velké pyramidy (egyptology stále nazývané Cheopsovou).

Co může divák vidět?

Hlavní osobností této velké televizní show v noci ze 16. na 17. září 2002 byl dr. Zahí Havas. Ten jako ředitel egyptské Nejvyšší rady pro památky šéfuje nad celou nekropolí v Gíze. Jeho přičiněním byl Gantenbrink po prvním objevu velice rychle vyšachován ze hry.

 

 

Tentokrát dostala povolení k průzkumu bostonská firma iRobot s unikátním strojem Robot Pyramid Rover (o velikosti 13 x 13 cm a délce 30 cm). Stroj kromě ultrazvukového snímače a dalších nejdokonalejších funkcí jako např. radar, měl také pět kamer a vrtací zařízení.

 

Co se dělo během přímého televizního přenosu? Především to, že při přibližování se robota ke kamenným dveřím bylo možné spatřit vyvrtaný otvor ještě dříve, než se vrtací zařízení přímo dotklo kamene! Druhá nesrovnalost se objeví, jestliže porovnáme záběry z roku 1993, kdy zde filmoval robot Gantenbrinkův, s tím co nabízela ona velká show. Na původním snímku bylo pravé měděné madlo delší než levé, při nových záběrech už bylo toto pravé madlo kratší, přibližně byla obě stejně dlouhá. Je tedy nanejvýš průhledné, že v době devíti let se zde něco dělo, „někdo“ či něco miniaturního zde bylo a s dveřmi se manipulovalo. Při televizním přenosu se svět dověděl pouze to, že za záhadnými dveřmi se nacházejí pouze další podobné kamenné dveře.

Podivné bylo také chování reportérů, především z magazínu National Geographic, kteří průběh „objevu“ komentovali. Vůbec se při kladení otázek dr. Havasovi nezajímali o to, proč ve výzkumu nemohl pokračovat Gantenbrink a proč se muselo na další průzkum tak dlouho čekat.

 

Dr. Havas je známý jako jeden z nejvíce konzervativních egyptologů, jenž nepřipustí jiný názor než ten, že Velkou pyramidu postavil faraón Chufev (Cheops) v době 2.600 př.n.l. jako svoji hrobku. Proto také během přímého přenosu se kamera zaměřila na kontroverzní nápis v jedné z odlehčovacích komor nad královou komnatou. Tam měl plukovník Howard Vyse v 19. století objevit nápis, který podle egyptologů má jasně prokazovat, že toto je místo odpočinku Cheopse, čili Chufeva. Dr. Havas proto také nepřipustí žádné jiné spekulace a odvážné hypotézy o původu Velké pyramidy a podle něho onen prokazatelný důkaz – nápis v odlehčovací komoře - zanechali dělníci, kteří pyramidu stavěli, označujíce ještě navíc sebe samých za přátelé faraóna.

Je tedy zcela průkazné, že přímý přenos z Velké pyramidy byl jen velkým podvodem, jakousi manipulací, pravděpodobně proto, aby se zakrylo něco mnohem podstatnějšího. Patrně něco co již bylo objeveno, ale zatím zůstává před světem utajeno. Co by to mohlo být?

Známý ostravský spisovatel zabývající se záhadami, PhDr. Arnošt Vašíček, ve své poslední knize „Egyptské záhady“ nabízí tuto odpověď: „Jestliže přijmeme předpoklad, že Velká pyramida svou podivuhodnou architekturou a dokonalým opracováním byla ryze funkční stavbou, pak se zdánlivě oprávněně začneme domnívat, že jejím hlavním posláním bylo chránit a ukrývat něco zapovězeného a tajemného. Ale co když je tato úvaha mylná? Co když ohroženo nebylo to, co leželo uvnitř, ale naopak všichni, kteří by s tímto záhadným „cosi“ přišli do styku? Co když skálopevná konstrukce pyramidy měla dokonale izolovat cosi sice velmi užitečného a potřebného, ale za jistých okolností smrtelně nebezpečného?“

Dále je citován Zecharia Sitchin, jenž v interpretaci mezopotamských textů popisuje, jak božský válečník Ninurta porazil strážce Velké pyramidy a její nezměrnou sílu zničil tak, že z ní odstranil všechny barevně zářící krystaly (měly být umístěny v chodbě zvané Velká galerie). Z pyramidy odstranil a zničil také největší rudě zářící krystal, nazývaný srdcem pyramidy. Ten se měl nacházet ve výklenku královniny komnaty už proto, že tvar průřezu Velkou galerií i výklenkem je stejný. Jejich preciznost naznačuje, že muselo jít o ryze účelovou konstrukci.

Jak dále popisuje Arnošt Vašíček, byl ve Velké pyramidě objeven ještě třetí, stejný tvar výklenku. Ten se nachází nad kamennými dveřmi s měděnými madly oné zkoumané šachty vedoucí z královniny komory. Výklenek objevil už v roce 1993 Gantenbrikův robot, ovšem při zářijové „velké show“ nepadla o něm ani zmínka. Co když v tomto výklenku také ležel – nebo možná ještě stále leží – další krystal? „Je možné“, říká A. Vašíček, „že jeho úkolem bylo přesměrovat nebo zesilovat záhadnou sílu, vycházející z královniny komory. A obojí kamenné dveře nejsou ničím jiným než záklopkami, které se daly dálkově regulovat. Přímý televizní přenos z pyramidy se snažil vyvolat dojem bezprostřední účasti na zaručeně nových objevech, ale ve skutečnosti byl podvodem na diváka. Již předem se dobře vědělo, že za dveřmi nic není, a že je tedy bezpečné tento dosud neznámý prostor v pyramidě ukázat veřejnosti.“

Ze zahr. materiálů a z knihy Arnošta Vašíčka

„Egyptské záhady“ připravila M. Bajgerová

Časopis MEDIUM. č. 1/2003

Zdroj: Medium.mysteria.cz

 


Sekcie: 
Rubriky: