OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Aké boli stimuly stavieb pyramíd? 8: STAVEBNÉ MATERIÁLY BOHOV


Teraz sa naučíte niečo o materiáloch, použitých pri stavbe pyramíd. Táto znalosť je mimoriadne dôležitá a bez nej nie je možné postaviť pyramídu správne, iba menej efektívnu. Bez ohľadu na účel, pre ktorý boli pyramídy postavené, využívali sa pri ich stavbe len prírodné materiály. Výber materiálu bol daný ich vlastnosťami, vplyvom na ľudský organizmus a energetický systém.


V záujme vysvetlenia, čo to vôbec boli za materiály, pozrime sa na príslušný hieroglyf zo starobylého Egypta, ktorý sa používal pre konštrukčný materiál chrámov a pyramíd.

Tu je:
Hieroglyfy sú vytvorené z niekoľkých piktogramov, vyobrazujúcich konkrétne predmety. Poďme sa pozrieť na to, čo znamenajú. Riešený hieroglyf je zaujímavý tým, že sa môže čítať z oboch strán bez toho, aby sa pozmenil jeho význam.

Prvý element je:
Piktogram pripomínajúci pierko, znamená „Maat”. Egyptológovia ho prekladajú ako „zákon.“ V záujme lepšieho pochopenia významu si prečítajte:

“… slnečný deň, široký, rozširujúci sa strom stojí uprostred savany s vtákmi a zvieratami v jeho tieni. Pozdĺž tečie rieka Níl, plná živých stvorení a vodných rastlín. Celá táto pestrosť života je koordinovaná, vyrovnaná a harmonizovaná. To, čo riadi prírodné procesy, posúva prírodu z jednoduchých foriem na zložitejšie a harmonizuje celú škálu živej a neživej prírody, je „Maat”. Tento ideogram symbolizoval zákon, či skôr princíp, ktorý je nutné dodržovať v záujme harmonického vývoja a interakcie s prírodou, využívajúc jej mechanizmus energií. Preto v kontexte ideogramu by mal byť chápaný ako „prirodzený,“ či „prirodzeného pôvodu“.”

 

Nasledujúci element:
znamená „dom” či „obydlie”.

 

Tretí:
znamená „šošovky,” či „majúci vlastnosti šošoviek”. Skutočnosť, že starobylé kultúry poznali šošovky je potvrdené archeologickými nálezmi v rámci vykopávok v Egypte, Grécku, či Mezopotámii, ktoré ukazovali na šošovky vyrobené z kryštálu alebo berylu.

Štvrtý:
je popisom tvaru a znamená „v tvare tehly,” alebo pre technicky uvažujúcich „hranolu”.

Už ste určite začali v duchu hádať, čo môžu spolu popisovať.

Hieroglyf:
by mal znamenať „prírodný materiál, majúci efekt šošoviek na tvar tehly pre stavbu domu.”

Prírodný materiál, ktorý sa chová ako šošovky, je krištáľ. To je dôvodom, prečo pyramídy starobylého Egypta boli postavené z minerálov, obsahujúcich krištáľ: pieskovec, kremenec, vápenec a žula. Žula bola taktiež využívaná, pretože obsahovala prírodnú rádioaktivitu, ktorá v prírodných dávkach (v súlade s Maat) ovplyvňovala chod biologického času.

Krištáľ má jednu veľmi významnú vlastnosť. Vertikálna os symetrie jeho kryštálikov je zatočená ako špirála. Röntgenové pozorovanie štruktúry kryštálikov krištáľu potvrdzuje túto dedukciu. V súlade s týmito dvomi typmi štruktúry môže byť rozoznávaný – ľavotočivý a pravotočivý.

 

 

Pre vysvetlenie efektu šošoviek sa musíme znovu vrátiť ku konceptu systému zo starovekého východu.

Kryštáliky krištáľu, ako i iných minerálov, majú svoje energetické centrum (čakru) alebo kryštálovú mriežku. Ale keďže v krištáli tvorí osa špirálu, vytvára sa v krištáli hneď niekoľko hlavných energetických centier. To znamená, že jedno centrum príjme energiu, ale ďalšie ju vydá. Môžete si to lepšie predstaviť týmto spôsobom: Jedná zóna kryštálu naakumuluje energiu v sebe, transformuje ju a rozptýli ju. Čo bolo jedným tokom sa zmení na viacero tokov. Z dôvodu špirálovitej štruktúry a v dôsledku tohto efektu disponujú kryštáliky krištáľu a pyramídy z krištáľu miernym, všeobecne uzdravujúco pôsobiacim, efektom na energeticko-informačnú štruktúru a celkový organizmus človeka.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Kapitola z knihy Valerija Uvarova „PYRAMÍDY“

Zdroj: http://pyramids.iicufi.org/

Preklad: M.B.

vExkluzívne


 

Súvisiace:

Dávne technológie - technológie Bohov
http://www.kemet.sk/rubrika/davne-technologie-technologie-bohov

 


Sekcie: