OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

O pyramídach


Predstavy Roberta Bauvala, zverejnené v roku 1994 a v roku 2002:

„Ako tri hviezdy súhvezdia Orionu prekrojili poludník pri Gize, netvorili celkom rovnú líniu na južnej oblohe. Dve dolné hviezdy Al Niitak a Al Niilam tvorili dokonalú uhlopriečku, ale tretia hviezda Mintaka z pohľadu pozorovateľa vyčnievala doľava, čiže smerom na východ“.

Tri záhadné pyramídy na plošine v Gíze boli postavené presne podľa takého nákresu. Na mape nekropoly Veľká Pyramída značí polohu Al Niitaku, druhá Pyramída Al Niilam-u a malá pyramída polohu vyčnievajúcej Mintaky. Zvláštne je, že s týmto názorom súhlasilo veľa matematikov a astrológov až dovtedy, kým nebolo treba tieto názory vyjadriť na verejnosti. Vtedy cúvli, lebo poznali osudy tých, ktorý vyznávajú nezvyčajné názory.

„Tieto hviezdy sa nachádzajú šikmo na juhozápad oproti osi mliečnej dráhy, a pyramídy sa nachádzajú šikmo na juhozápad oproti osi Nílu. Ak si za čistej noci lepšie prezrieme oblohu vidíme, že najmenšia hviezda z troch, ktorú Arabi volajú Mintaka, mierne vyčnieva na juh na hlavnej uhlopriečke, ktorú dostaneme spojením tých ďalších dvoch. Tieto pozície sa takisto objavia aj na zemi, lebo vidíme, že pyramída Menkauré sa nachádza vo vhodnej vzdialenosti na východ od uhlopriečky, ktorú tvoria Chefrénova pyramída a Veľká Pyramída. Je zjavné, že všetky tri objekty boli postavené na základe jednotného plánu, ktorý s veľkou presnosťou modeluje hore uvedené tri hviezdy. V Gíze neurobili nič iné, než že postavili Orionov pás na zemi“.

“Stvoriteľ, s dielom na plošine Gíza dal nám tri základné tvary, kruh, trojuholník a štvorec (duša, duch, telo)”.

Veľká Pyramída

Náš Pán „nalial“ do Veľkej Pyramídy základy geometrie z toho dôvodu, aby tieto poznatky zotrvali na veky vekov pre tých, ktorý ich sú schopní pochopiť a používať.

• Severná strana: 230,251 metrov
• Južná strana: 230,454 metrov
• Východná strana: 230,391 metrov
• Západná strana: 230,357 metrov
• Priemerná dĺžka strán: 230,36325 metrov
• Teoretická výška: 146,598 metrov
• Uhol sklonu: 51 stupňov, 51 minút
• Výška: pomer dĺžky bokov: 7:11=1:1,5714285
• Rozloha: 5,3 hektára
• Objem: asi 2 593 127 m³

Pyramídu pôvodne zakrývalo biele brúsené vápencové obloženie, o veľkosti 8-9 hektárov, ktoré postupom času rozkradli. Údajne teraz zdobí väčšinou budovy v Káhire.

• Ak súčet dvoch strán pyramídy (polovica obvodu) vydelíme výškou pyramídy, dostaneme číslo Pí.
• Pomer dĺžky strany a výšky (11:7) reprezentuje polovicu hodnoty Pí.
• Súčet štyroch strán (obvodu) pyramídy je polovica ….. rovníka.
• Súčet štyroch strán (obvodu) pyramídy, sa rovná obvodu kruhu, ktorého polomer sa rovná výške pyramídy.
• Pyramída stojí v strede celkovej plochy súše na Zemi.
• Poludník, ktorý vedie cez pyramídu rozdelí moria a kontinenty na dve rovnaké časti. Okrem toho tento meridián je najdlhší poludník, ktorý vedie aj cez pevniny.
• Vzdialenosť pyramídy od stredu Zeme sa rovná vzdialenosti pyramídy od Severného pólu.

Dva „malé“ dodatky pre tých, ktorý ešte majú pochybnosti:
Na požiadanie, vzdelaní stavební a banícki inžinieri vypočítali, že moderne vybavenej firme by dnes trvalo asi 80 rokov, kým by vyťažila, na mieru narezala a na miesto dopravila všetky časti Veľkej Pyramídy. Potom už by ostalo „len“ ju postaviť. Ak poznáme tieto údaje, už ani ten najväčší ateista nemôže veriť v ľudskú činnosť v súvislosti s budovaním pyramíd.

“Kamene, z ktorých postavili Veľkú pyramídu „nechýbajú“ ani z jedného kameňolomu”. Odkiaľ sú?

„Pyramídový efekt“

Veľakrát, na viacerých miestach bol počuť výraz „Pyramídový efekt“. Už by si niekto mal všimnúť, že to nie je pravda. Tento okúsený jav v skutočnosti nie je „Pyramídový efekt“, ale ide „iba“ o „efekt“ Veľkej pyramídy. Čiže spomenutý účinok vzniká iba v nej, alebo v jej zmenšenej podobe. Nikde inde. Nech vyzerá iná pyramída s inými parametrami akokoľvek krásne. Ak by niekto chcel vyrobiť „fungujúci“ model pyramídy, pomery strán a výšok musí byť 11:7 tak, ako je to v prípade Veľkej pyramídy. Pri vypočítaní presných rozmerov pokojne používajte indexové číslo 1,5714285. Keď chce niekto „postaviť“ 20 cm vysokú pyramídu, musí pripraviť ihlan, ktorý má dĺžku strán 1,5714285 x 20 = 31,42857 cm. Kvôli tomu, že fungovanie pyramídy určujú výlučne pomery rozmerov, môže byť z akéhokoľvek materiálu. Nezabudnime, že pyramída je nižšia, ako je dĺžka jej strán! Pri konštruovaní trojuholníkov bočných stien, môžeme používať indexové číslo 1,27175. Súčin výšky pyramídy a tohto indexu dá výšku trojuholníka bočných stien. Bočné steny v príklade uvedenej 20 cm vysokej pyramídy budú mať výšku 20 x 1,27175 = 25,435 cm. Pri stavaní pyramídy môžeme vychádzať aj z rozmerov bočnej hrany. Ak chce niekto postaviť pyramídu, ktorá má mať dĺžku strán 1,5 m, výška pyramídy bude: 1,5 delene 1,5714285=0,9545 metrov, čiže 95,45 cm. Výška trojuholníka bočnej steny v tomto prípade bude 0,9545 x 1,27175=1,2138 metrov. V podstate musíme presne dodržať pomery, a keď je už model hotový, musíme ho presne nastaviť podľa svetových strán. Miesto na predmety, ktoré chceme umiestniť v pyramíde, je, merané od jej podstavy, presne v 1/3 výšky pyramídy.

Chefrénova pyramída

• Priemerná dĺžka strán: 215,26 metrov
• Teoretická výška: 143,51 metrov
• Uhol sklonu: 53 stupňov, 8 minút
• Objem cca: 2 216 601 m³
• Výška: pomer dĺžky bokov: 2:3=1:1,5

Ako vidno z údajov, parametre Chefrénovej pyramídy sa veľmi nelíšia od parametrov Veľkej pyramídy. Čo sa týka „kvality“, ani sa k nej však nepriblíži. Ak si teda niekto myslí, nech si vyskúša „Pyramídový efekt“ so zmenšeným modelom tejto pyramídy! Dopredu môžeme vyhlásiť neúspech tohto pokusu.

Pyramída Menkauré

• Priemerná dĺžka strán: 108,66 metrov
• Teoretická výška: 66,4 metrov
• Uhol sklonu: 50 stupňov, 43 minút
• Objem cca: 783 984 m³
• Výška: pomer dĺžky bokov: 11:18=1:1,636363

Zdroj: https://bozskasila.sk/o-pyramidach/


 

Súvisiace:

ROBERT BAUVAL Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/robert-bauval-vyber