OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Úvod k originálu výkladu Smaragdových dosiek


Na nasledujúcich stranách odhalím niektoré z mystérií, ktorých som sa až doteraz len jemne dotkol ja, alebo iní učitelia či študenti pravdy.

Ľudské hľadanie pochopenia zákonov, ktoré riadia život človeka, je nekonečné, ale za závojom, ktorý chráni vyššie plány pred ľudským zrakom, predsa vždy existovala pravda, pripravená na asimilovanie tých, ktorí zväčšili svoju víziu pri hľadaní pravdy obrátením sa vo svojom hľadaní dovnútra, nie na povrch.

 

V umlčaní materiálnych zmyslov leží kľúč k odhaleniu múdrosti. Ten, kto hovorí, nevie; ten, kto vie, mlčí. Najvyššia vedomosť je nevysloviteľná, pre svoju existenciu entity na cestách, ktoré presahujú všetky materiálne slová či symboly.

Všetky symboly sú len kľúče od dvier vedúcich k pravdám, a mnohokrát dvere nie sú otvorené, pretože kľúč vyzerá tak ohromne, že veci za ním nie sú očividné. Ak dokážeme pochopiť, že všetky kľúče, všetky materiálne symboly sú prejavmi, ale rozšíreniami veľkého zákona a pravdy, začneme rozvíjať víziu, ktorá nám umožní preniknúť za závoj.

Všetky veci vo všetkých vesmíroch sa pohybujú podľa zákona, a ten zákon, ktorý riadi pohyb planét, nie je viac nemenný, než zákon, ktorý riadi materiálne vyjadrenie človeka.

Jeden z najväčších zo všetkých Vesmírnych Zákonov je ten, ktorý je zodpovedný za vznik človeka ako hmotnej bytosti. Veľkolepým cieľom škôl mystérií všetkých čias je odhalenie pôsobenia Zákona, ktorý spája človeka fyzického s človekom duchovným. Spojovacie ohnivko medzi fyzickým a duchovným človekom je človek vzdelaný, pretože myseľ má hmotné a tiež nehmotné vlastnosti. Uchádzač o vyššie poznanie musí rozvíjať intelektuálnu stránku svojej prirodzenosti a tak posilniť možnosti sústredenia všetkých síl svojho bytia na a v rovine, po akej túži.

Veľkolepé hľadanie svetla, života a lásky v materiálnej rovine sa len začína. Jeho definitívne uskutočnenie, konečný cieľ je úplná jednota s vesmírnym vedomím. Základy v hmote sú prvým krokom; potom prichádza vyšší cieľ duchovného dosiahnutia.

Na nasledujúcich stránkach podám výklad Smaragdových dosiek a ich tajomstva, skrytého a ezoterického významu. V slovách Thotha sú ukryté mnohé významy, ktoré sa nezjavujú na povrchu. Prinesené Svetlo poznania rodiace sa na základe dosiek, otvorí mnoho nových oblastí na zamyslenie. “Čítaj a buď múdry” ale iba vtedy, keď svetlo tvojho vlastného vedomia prebudí hlboko uložené porozumenie, ktoré je vrodenou kvalitou duše.

V Trojnásobnom Svetle

Doreal

 

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

 

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablets.html#Intro

© 2012 www.kemet.sk

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok

 


PDF nájdete na tejto adrese

 

 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/egypt-odhalenie

 


Autori: 
Štítky: