OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

SMARAGDOVÁ DOSKA II.: Siene Amenti


Hlboko v srdci Zeme ležia Siene Amenti, ďaleko pod ostrovmi potopenej Atlantídy, Siení Mŕtvych a siení života, kúpajúce sa v ohni nekonečného BYTIA.

V hlbokej minulosti, stratené v časopriestore, Deti Svetla pozreli dolu na svet. Uvideli deti človeka v ich porobe, spútané silou zvonku. Vedeli, že až oslobodením sa z otroctva, by sa človek mohol zdvihnúť zo Zeme k Slnku. Zostúpili dolu a stvorili si telá, berúc na seba ľudskú podobu. Majstri všetkého bytia potom prehlásili: „Sme tými, ktorí stvorení z vesmírneho prachu, podieľajúc sa na živote z nekonečného BYTIA; žijú vo svete ako deti človeka, rovnako a predsa rozdielne od ich žitia.“

 

Potom pre svoj životný priestor, hlboko pod zemskou kôrou, odstrelili svojou silou ohromné priestory, mimo dosahu detí človeka. Obklopili ich silami a mocou, chrániac ich pred dosahom Siení Mŕtvych.

Bok po boku vytvorili iné priestory, naplnili ich Životom a Svetlom zhora. Potom vybudovali Siene Amenti, aby tam mohli večne zotrvávať, žijúc životom až do konca večnosti.

Bolo tam dva a tridsať detí, synov Svetla, ktorí prišli medzi ľudí, snažiac sa oslobodiť od otroctva a temnoty tých, ktorí ostali zviazaní vonkajšími silami.

Hlboko v Sieňach Života rástol kvet, planúci, expandujúci, obracajúci tmu späť. Umiestnený v strede, lúč ohromnej sily, Životodarný, Svetlo dávajúci, napĺňal silou všetkých, čo sa priblížili. Umiestnili okolo neho tróny, dva a tridsať, miesta pre každého z Detí Svetla, umiestnených tak, že sa kúpali v jeho žiare, naplňovaní Životom z večného Svetla. Z času na čas tam umiestnili prvé stvorené telá, ktoré mohli byť naplnené Duchom Života. Sto rokov z každého tisíca musí byť Životodarný plameň Svetla vysielaný na ich telá. Zrýchľujúci, prebúdzajúci Duch Života.

Tam v kruhu aéonov, sedia Veľmajstri žijúci životom ľudstvu neznámym. Tam v Sieňach Života spiaci; ich Duša voľne plynie cez telá ľudí. Z času na čas, keď ich telá spočívajú v spánku, inkarnujú sa do ľudských tiel. Učiac a vedúc vpred a nahor, von z temnoty ku Svetlu.

Tam v Sieni Života, naplnené ich múdrosťou, nepoznané ľudskou rasou, žijúc večne pod chladným ohňom života, sedia Deti Svetla. Občas sa prebúdzajúc, prichádzajú z hlbín, aby boli svetlom medzi ľuďmi, nesmrteľní medzi smrteľnými.

Ten, ktorý pokrokom vyrastie z temnoty, pozdvihne sa z tmy do svetla, oslobodený Sieňami Amenti, oslobodený Kvetom a Svetlom Života. Potom sprevádzaný múdrosťou a poznaním, prechádza z človeka v Majstra Žitia. Tam smie žiť ako jeden s Majstrami, oslobodený od pút temnoty tmy.

Vo vnútri žiariaceho kvetu sedí sedem Pánov z Časo-Priestoru nad nami, pomáhajúc a sprevádzajúc cez nekonečnú Múdrosť cestičkou cez čas detí človeka. Mocní a zvláštni, zahalení závojom svojej moci, tichí, vševedúci, priťahujúci Životnú silu, rozdielni a predsa v jednote s deťmi človeka. Vždy rozdielni a predsa v jednote s Deťmi Svetla.

Kustódi a strážcovia sily ľudského otroctva, pripravení povoliť, keď bolo dosiahnuté svetlo. Prvá a najmocnejšia, sedí Závojom Zahalená Prítomnosť, Pán Pánov, nekonečná Deviatka, nad ostatnými z každého Kozmického cyklu, vážiac a pozorujúc pokrok ľudí.

Pod NÍM sedia Páni Cyklov; Trojka, Štvorka, Päťka a Šestka, Sedmička, Osmička, každý so svojim poslaním, každý so svojou mocou, sprevádzajúc a riadiac osud človeka. Tam sedia, mocní a vplyvní, mimo všetok čas a priestor. Nie z tohto sveta a predsa s ním, Starší Bratia detí človeka. Súdiac a vážiac svojou múdrosťou, pozorujúc pokrok Svetla medzi ľuďmi.

Tam až pred nich bol som vedený Zotrvávajúcim, pozorujúc ho, ako splýva s Jednotou zhora. Potom z NEHO prišiel dopredu hlas hovoriaci: „Veľké umenie Tvoje, Thoth, medzi deťmi ľudí. Nabudúce slobodný od Siení Amenti, Pán Života medzi deťmi človeka. Neochutnáš smrť, pokiaľ nebudeš chcieť, pi zo Života až do konca Večnosti. Nabudúce a už navždy je Život, aký si vyberieš. Nabudúce je už Smrť v tvojich rukách. Ži tu alebo odíď odtiaľto, ak si praješ, slobodná je Amenti Slnku človeka. Vezmi Život vo forme, akú si vyberieš. Dieťa Svetla, ktoré vyrástlo medzi ľuďmi. Vyber si prácu, pre všetky duše musíš pracovať a nikdy už neopustíš cestu Svetla. Urobil si krok na dlhej ceste nahor, nekonečná je odteraz hora Svetla. Ale každý krok, ktorý urobíš, zvyšuje túto horu; ale všetok tvoj pokrok odďaľuje cieľ. Priblížil si sa k nekonečnej Múdrosti, odvtedy pred tebou ustupuje cieľ. Slobodný si teraz, stvorený zo Siení Amenti, kráčajúc ruka v ruke s Pánmi sveta, jeden ako druhý v určení, spolupracujúc, nosiči Svetla deťom človeka.“

Potom zo svojho trónu zostúpil jeden z Majstrov, berúc moju ruku a vedúc ma vpred, naprieč všetkými Sieňami hlboko ukrytej zeme. Viedol ma Sieňami Amenti, ukazujúc mystériá, ktoré sú človeku neznáme. Cez tmavú chodbu, klesajúc, viedol ma do Siene, kde sedí tmavá Smrť. Rozľahlá ako vesmír, ležala predo mnou ohromná Sieň, obmurovaná tmou, no predsa naplnená Svetlom.

Predo mnou povstal ohromný trón temnoty, zahalená závojom sedela na ňom postava tmy. Temnejšie než temnota sedela ohromná figúra, tmavá z temnoty, nie z tmy. Pred ňou potom Majster zastal, hovoriac Slovo prinášajúc nablízku Život, vraví: „Ach, pán temnoty, sprievodca cestou Života za Životom, pred teba prinášam Slnko rána. Už sa ho nikdy nedotýkaj silou tmy. Nevolaj jeho plameň do temnoty tmy. Poznaj ho a pozri na neho, jedného z našich bratov, pozdvihnutého z temnoty do Svetla. Prepusti jeho plameň z otroctva, nechaj ho voľne blčať cez temnotu tmy.“

Pozdvihol ruku postavy, ďalej dosiahol plameň, ktorý vzbĺkol čistejšie a jasnejšie. Opona temnoty sa rýchlo zvinula, odhaliac Sieň z temnoty tmy. Potom na nekonečnom priestore predo mnou vyrástli, plameň za plameňom, zo závoja tmy. Nespočetné milióny poskakovali predo mnou, niektoré plápolali ďalej ako kvetiny ohňa. A boli tam i iné s tlmeným svitom, žiariac z tmy iba matne. Niektoré z nich slabli rýchlo; iné zas rástli z malých iskričiek svetla. Každý obklopený vlastným tlmeným závojom temnoty, predsa však blčiaci svetlom, ktoré nemôže byť nikdy uhasené. Prichádzajúc a poletujúc ako svätojánske mušky na jar, naplňujúc priestor Svetlom a Životom.

Potom prehovoril hlas, mocný a vážny, hovoriac: „Tieto svetlá sú dušami medzi ľuďmi, rastú a slabnú, jestvujúc večne, meniac sa a predsa žijúc, skrze smrť do života. Keď rozkvitli do kvetu, dosiahnuc zenit svojho života, rýchlo som vyslal môj závoj temnoty, zahaľujúc a meniac do nových foriem života. Pravidelne smerujú nahor naprieč vekmi, rozpínajúc sa do väčšieho plameňa, presvetľujúc temnotu s ešte väčšou silou, zhášané a predsa nezhasiteľné temnotou tmy.

Ja, Smrť, prichádzam, a i keď nezostávam, pretože vo VŠETKOM existuje život večný, len prekážkou na ceste som, rýchlo podrobenou nekonečným svetlom. Zobuď sa. Ó plameň, čo horíš vždy vo vnútri, blčíš vpred a premáhaš závoj tmy.“

Potom uprostred plameňov temnoty vyrástol tam jeden, ktorý hnaný vpred tmou, blčiac, rastúc, stále jasnel, až kým nebolo ničoho okrem Svetla. Potom prehovoril môj sprievodca, hlas pána: „Sleduj, ako tvoja vlastná duša rastie vo svetle, teraz už navždy oslobodená od Pána tmy.“

Viedol ma cez mnoho ohromných vesmírov zaplnených mystériami Detí Svetla; mystériami, ktoré nesmie človek nikdy poznať až kým sa tiež nestane Slnkom Svetla. Potom ma viedol späť do Svetla Siení Svetla. Pokľakol som pred veľkými Majstrami, Pánmi VŠETKÉHO sponad cyklov.

Potom ON riekol slovami ohromnej sily, hovoriac: „Si oslobodený od Siení Amenti. Vyber si ty prácu medzi deťmi ľudí.“

Potom som hovoril ja: „Ó, veľký majster, nech som učiteľom ľudí, vedúc ich vpred a nahor, až kým tiež nebudú svetlami medzi ľuďmi; uvoľnení zo závoja tmy, ktorý ich obklopoval, blčiac svetlom, ktoré bude medzi ľuďmi žiariť.“

Potom prehovoril ku mne hlas: „Choď a staň sa. Tak je nariadené. Pánom si svojho osudu, slobodný vziať alebo vrátiť podľa priania. Vezmi tú silu, vezmi tú múdrosť. Žiar ako svetlo medzi deťmi človeka.“

Nahor potom, viedol ma Prebývajúci. A ja žil som znova medzi deťmi ľudí, učiac a ukazujúc niečo z mojej múdrosti; Slnko Svetla, oheň medzi ľuďmi.

Teraz znovu kráčam cestou zhora, hľadajúc svetlo v temnote tmy. Zachovajte a dodržiavajte, chráňte moje záznamy, budú sprievodcami detí človeka.

 

 

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

 

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet2.html

© 2012 www.kemet.sk

Preklad: Sokol

Korektúry: PH

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok

 


PDF nájdete na tejto adrese

 

 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/egypt-odhalenie