OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

SMARAGDOVÁ DOSKA VII.: Sedem Pánov


Počúvaj, ó človeče, a načúvaj môjmu hlasu. Otvor svoj priestor mysle a pi z mojej múdrosti. Temná je cesta Života, ktorou cestuješ. Mnoho je jám, ktoré ti ležia v ceste. Vždy sa snaž dosiahnuť väčšiu múdrosť. Dospej k tomu a bude to svetlom na tvojej Ceste.

Otvor svoju Dušu, ó človeče, Vesmíru, a nechaj ho vtiecť ako jednotu s tvojou Dušou. Svetlo je večné a temnota je prchavá. Vždy hľadaj, ó človeče, Svetlo. Vedz, že vždy, keď Svetlo zaplní tvoje bytie, temnota sa pre teba čoskoro stratí.

 

Otvor svoju dušu Bratom Jasu. Nechaj ich vstúpiť a naplniť ťa Svetlom. Pozdvihni svoje oči k Svetlu Kozmu. Vždy drž svoju tvár smerom k cieľu. Iba získaním svetla všetkej múdrosti, si ty v jednote s Nekonečným cieľom. Vždy hľadaj večnú Jednotu. Vždy hľadaj Svetlo cieľa.

Svetlo je nekonečné a Svetlo je konečné, oddelené iba temnotou v človeku. Snaž sa roztrhnúť Závoj Temnoty. Prinášaj neprestajne Svetlo do Jednoty.

Počúvaj, ó človeče, načúvaj môjmu Hlasu, spievajúcemu pieseň Svetla a Života. Vo všetkých vesmíroch, Svetlo prevláda, zahrňuje VŠETKO s jeho transparentmi plameňa. Hľadaj nekonečne dlho v Závoji Temnoty, niekde určite nájdeš Svetlo. Ukryté a ponorené, stratené ľudskému poznaniu, hlboko v ohraničenom existuje Nekonečno. Stratené, ale jestvujúce, preteká všetkými vecami, žijúc, vo VŠETKOM je Nekonečný Rozum. V celom vesmíre je iba Jedna múdrosť. I keď zdanlivo rozdelená, je Jedna v Jednom. Všetko, čo existuje, prichádza zo Svetla, a Svetlo prichádza zo VŠETKÉHO.

Všetko vytvorené je založené na Poriadku: Zákon vládne vesmírom, kde Nekonečno prebýva. Vpred, z rovnováhy, prišli Ohromné Cykly, pohybujúc sa v harmónii ku koncu Nekonečna.

Vedz, ó človeče, že ďaleko v časopriestore, Nekonečno samé sa stane súčasťou zmeny. Počúvaj a načúvaj Hlasu Múdrosti: Vedz, že VŠETKO je VŠETKÝM večne. Vedz, že časom môžeš nasledovať múdrosť a nájsť ešte viac svetla na ceste. Áno, zistíš, že vždy ustupujúci, tvoj cieľ ti bude unikať deň za dňom.

Dávno, pradávno, v Sieňach Amenti, Ja, Thoth, stál som pred Pánmi cyklov. Mocní Oni vo svojom aspekte sily; mocní, Oni v nezahalenej múdrosti.

Vedený Prebývajúcim, prvý videl som ich. Ale potom oslobodený som bol od ich prítomnosti, mohol som sa slobodne zúčastniť ich tajnej schôdzky podľa vlastnej vôle. Často som cestoval dolu temnou cestou do Siene, kde Svetlo navždy žiari.

Učil som sa od Majstrov cyklov, priniesol múdrosť z cyklov nad nami, priniesol vedomosť z Nekonečnosti Všetkého. Veľa otázok som sa pýtal Pánov cyklov. Veľká bola múdrosť, ktorú mi dali. Teraz tebe dávam múdrosť, vytiahnutú z plameňa Nekonečného ohňa.

Hlboko v Temných Sieňach sedia Siedmi, jednotky vedomia z cyklov hore. Oni sa prejavujú v tomto cykle ako sprievodcovia ľudí k poznaniu Všetkého. Siedmi sú oni, mocní v sile, hovoria týmito slovami cezo mňa k ľuďom. Znovu a znovu stál som pred nimi, počúvajúc slová, ktoré prichádzali bez zvuku.

Raz prehovorili ku mne: „Ó človeče, chcel by si získať múdrosť? Hľadaj ju v srdci plameňa. Chcel by si získať poznanie sily? Hľadaj ho v srdci plameňa. Chcel by si byť v jednote so srdcom plameňa? Potom hľadaj vo vnútri svoj vlastný skrytý plameň.“

Veľakrát hovorili Oni ku mne, učiac ma múdrosti, nie zo sveta; ukazujúc mi vždy nové cesty k jasu, učiac ma múdrosti prinesenej zhora. Dávajúc poznanie fungovania, učiac Zákon, poriadok VŠETKÉHO.

Prehovorili ku mne znovu, Siedmi, hovoriac: „Zďaleka sponad času My prichádzame, ó človeče. Cestovali sme My spoza Časopriestoru, vždy, áno, z miesta konca Nekonečna. Keď si ty a všetci z tvojich bratov boli beztvarí, formovaní My sme boli ďalej z poriadku VŠETKÉHO. Nie sme ako ľudia, aj keď kedysi sme My tiež ako ľudia boli. Von z Ohromnej Prázdnoty sme boli formovaní v poriadku a Zákone. Vedz, že to, čo je formované, v skutočnosti je bez formy, majúc formu iba pre tvoje oči.“

A znovu prehovorili ku mne Siedmi, hovoriac: „Dieťa Svetla, ó Thoth, si Ty, slobodne cestuj jasnou cestou nahor, kým nakoniec Všetci sa stanú Jednotou.

Ďalej boli sme formovaní podľa nášho poriadku: Tri, Štyri, Päť a Šesť, Sedem, Osem – Deväť. Vedz, že toto sú čísla cyklov, ktorými sme zostúpili k ľuďom. Každé má tu úlohu, ktorú má splniť; každé má tu silu, ktorú má ovládať. Ale i tak sme My v Jednote s Dušou nášho cyklu. Teraz tiež hľadáme cieľ. Ďaleko nad ľudskou predstavivosťou, Nekonečno sa rozširuje do ohromnejšieho, než je Všetko. Tam, v čase, čo ešte teraz nie je časom, VŠETCI sa staneme JEDNOTOU ohromnejšou než je VŠETKO. Čas a priestor sa pohybujú v kruhoch. Poznaj ich zákon, a ty, tiež budeš slobodný. Vždy sa budeš slobodne pohybovať cez cykly – prejdeš cez strážcov, ktorí prebývajú pri dverách.“

Potom ku mne prehovoril ON z Deviatich, hovoriac: „Aeóny a aeóny, som ja existoval, nepoznajúc Život, a nezakúsiac smrť. Pretože vedz, ó človeče, že ďaleko v budúcnosti, život a smrť bude v jednote so Všetkým. Každá tak perfektne vyvažujúca druhú, ako je len možné, že žiadna neexistuje v Jednote Všetkého. V človeku tohoto cyklu, životná sila je neskrotená, ale život v jeho vývine stáva sa jedným so Všetkým. Tu ja prejavujem sa v tvojom cykle, ale i tak teraz som tam v tvojej budúcnosti. Teraz ale pre mňa čas neexistuje, pretože v mojom svete čas neexistuje, pretože bez formy sme My. Život nemáme, ale napriek tomu máme existenciu, plnšiu a väčšiu a slobodnejšiu ako ty.

Človek je plameň pripútaný k hore, ale My v našom cykle, vždy budeme slobodní. Vedz, ó človeče, že ak postúpiš do cyklov, ktoré sa predlžujú hore, život sám odíde do temnoty a iba esencia Duše zostane.“

Potom ku mne prehovoril Pán Osmičky, hovoriac: „Všetko, čo vieš, je len časť z malého. Doteraz ste sa nedotýkali Veľkého. Ďaleko v priestore, kde najvyššie Svetlo vládne, prišiel som do Svetla. Formovaný som bol tiež, ale nie ako vy.

Telo zo Svetla bola moja beztvará vyformovaná podoba. Nepoznám Život a nepoznám Smrť, napriek tomu som majstrom všetkého, čo existuje. Snaž sa nájsť cestu cez bariéry. Cestuj cestou, ktorá vedie k Svetlu.“

Prehovorila ku mne opäť Deviatka, hovoriac: „Snaž sa nájsť cestu k večnosti. Nie je to nemožné, vyrásť k nadvedomiu. Pretože keď Dvaja sa stanú Jedným a Jedno sa stane Všetkým, vedz, že bariéry sa zdvihli a ty si oslobodený od cesty. Ty máš vyrásť z formy do beztvarosti. Oslobodený môžeš byť od cesty.“

Takto, celé veky som počúval, učil sa ceste ku Všetkému. Teraz pozdvihol som svoje myšlienky k Všetkým Veciam. Učte sa a počúvajte, keď volá.

„Ó Svetlo, všeprenikajúce, Jedno so Všetkým a Všetko s Jedným, prúď ku mne kanálom. Vstúp tak, aby som mohol byť slobodný. Zjednoť ma so Všetkými Dušami, žiariac z temnoty noci. Nechaj ma byť oslobodeným od všetkých časopriestorov, voľným od Závoja tmy. Ja, dieťa Svetla, prikazujem: Buď oslobodený od temnoty.“

Beztvarý som ja pre Svetlo Duše, beztvarý, napriek tomu žiariaci Svetlom. Viem, putá temnoty musia sa rozbiť a padnúť pred svetlom.

Teraz dávam túto múdrosť. Slobodný môžeš byť, ó človeče, žijúc vo svetle a v jase. Neodvracaj svoju tvár od Svetla. Tvoja duša prebýva v ríšach jasu. Si dieťa Svetla.

Obráť svoje myšlienky dovnútra, nie navonok. Nájdi ty Svetlo Duše vo vnútri. Vedz, že si Majster. Všetko ostatné je prinesené z vnútra. Vyrastaj do ríš jasu. Udržiavaj svoje myšlienky na Svetlo. Vedz, že si v jednote s Vesmírom, plameň a Dieťa Svetla.

Teraz dávam ti varovanie: Nedovoľ svojej myšlienke odvrátiť sa preč. Vedz, že jas preteká tvojim telom naozaj. Neobracaj sa k Tmavému Jasu, ktorý pochádza od Bratov Temnoty. Ale drž svoje oči vždy zdvihnuté, svoju dušu zladenú so Svetlom.

Vezmi túto múdrosť a opatruj ju. Počúvaj môj Hlas a poslúchni ho. Nasleduj cestu k jasu, a budeš v Jednote s cestou.

 

 

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

 

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet7.html

© 2012 www.kemet.sk

Preklad: Petra Zulu

Korektúry: Sokol, PH

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok

 


PDF nájdete na tejto adrese

 

 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/egypt-odhalenie