OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV I.


›› Turínsky zoznam kráľov, tiež známy ako „Turínsky kráľovský kánon“ je unikátny papyrus, písaný hieratickým písmom momentálne uložený v Egyptskom múzeu v Turíne, čomu vďačí za svoje novodobé meno. Papyrus je rozpadnutý na viac ako 160, často veľmi malých fragmentov, z ktorých mnohé boli stratené. V čase, keď bol objavený na pohrebisku v Tébach, talianskym cestovateľom Bernardinom Drovettim v roku 1822, sa zdal byť zväčša nepoškodený, no kým sa stal súčasťou zbierky Turínskeho múzea sa jeho stav výrazne zhoršil.

Ako veľmi dôležitý je tento papyrus si prvýkrát všimol francúzsky egyptológ Jean-François Champollion, ktorý sa ujal, neskôr nasledovaný Gustavom Seyffarthom, jeho rekonštrukcie a reštaurácie. Napriek tomu, že sa im spoločne podarilo takmer všetky fragmenty poskladať do správneho poradia, snaha týchto dvoch mužov prišla príliš neskoro a teda v tak dôležitom papyruse ostáva mnoho medzier.

Napísaný počas dlhej vlády Ramzesa II., papyrus odhadom 1,7 m dlhý a 0,41 m vysoký zahŕňa neznámy počet stránok, ktoré na prednej strane obsahujú mená osôb a inštitúcií spolu aj s údajom, ktorý sa zdá byť daňovým súpisom.

Je to však zadná stránka papyrusu, ktorá pritiahla najviac pozornosti. Na tejto sa nachádza zoznam bohov, polobohov, démonov, mýtických a ľudských kráľov, ktorí panovali Egyptu od počiatku vekov až po dobu spísania tohto cenného dokumentu (aspoň sa tak predpokladá).

 


 

Začiatok a koniec zoznamu sú oboje stratené, čo znamená, že chýba úvod (ak niekedy bol súčasťou) a vymenovanie kráľov nasledujúcich po 17. dynastii.

Preto nevieme s istotou, kedy po spísaní daňového zoznamu na prednej strane, neznámy pisár použil zadnú stranu na spísanie zoznamu vladárov. Mohlo sa tak stať počas vlády Ramzesa II, no ani dátum taký neskorý ako 20. dynastia nemôže byť s istotou vylúčený. Fakt, že zoznam bol napísaný na zadnú stranu staršieho papyrusu sa stal pre niektorých indikáciou, že pre samotného pisára nebol veľmi dôležitým. Snáď išlo o text, ktorý bol formou cvičenia prepisovaný pisármi v školách?

Čo sa týka zdroja alebo zdrojov, ktoré pisár použil pri spísaní zoznamu, tie nemôžeme taktiež určiť s istotou.

• Kopíroval jednoducho už existujúci papyrus?
• A ak áno, prečo?
• Čo sa stalo s originálom?
• Ako bol ten zostavený?
• Alebo pisár, ktorý mal pravdepodobne prístup k archívom chrámu zostavil zoznam sám s pomocou starovekých daňových záznamov, dekrétov a dokumentov?

Posledná možnosť sa zdá byť menej pravdepodobná, keďže by naznačovala, že sa jednalo skutočne o významný dokument.

Existuje niekoľko iných zoznamov, ktoré vymenovávajú predchodcov kráľov ako napríklad zoznam v chráme Setiho I. a Ramzesa II. v Abydose, aby sme vymenovali aspoň dva. Čo však robí Turínsky zoznam takým výnimočným? Ostatné zoznamy, napriek tomu, že sú tak isto neoceniteľnými pri štúdiu staroegyptskej chronológie, nie sú ničím iným ako vymenovaním niekoľkých a iba niektorých predchodcov kráľa.

Často súčasný kráľ, alebo jeden z jeho súčasníkov, je znázornený v adorácii pred kartušami alebo reprezentáciami kráľových „predkov“. Súčasný kráľ je reprezentovaný ako vhodný dedič, ktorý vzdáva úctu svojim „predkom“. Slovo „predkovia“ však nemôže byť chápané doslovne, pretože súčasný kráľ nebol reálne nasledovníkom väčšiny svojich „predkov“. Takéto zoznamy existovali viac z dôvodov kultových a politických, pretože skutočne potvrdzovali, že súčasný kráľ je právoplatným dedičom panovníkov, ktorí vládli Egyptu po celé stáročia.

Tieto kultové zoznamy predstavujú skôr subjektívny výber predchodcov ako reálne vymenovanie všetkých kráľov: vo väčšine prípadov obsahujú faraónov ako Meni a Mentuhotep II., pretože zohrali kľúčovú úlohu v dejinách Starovekého Egypta. Ostatní, menej dôležití panovníci, uzurpátori alebo panovníci, ktorí neboli považovaní za legitímnych, ako tí, ktorí sú spájaní s Amarnskou revolúciou, boli zo zoznamov vynechávaní.

Turínsky zoznam kráľov na druhej strane ponúka omnoho viac ako len vymenovanie niektorých vládnucich faraónov: dohromady ich zoskupuje a zmieňuje aj dĺžku ich vládnutia. Navyše berie do úvahy niektorých kráľov vynechávaných z kultových zoznamov, akými boli inak nepopulárni Hyksósi. Napriek tomu, že začína vymenovaním bohov, polobohov, démonov a mýtických stvorení, ktoré podľa vtedajšej viery riadili Egypt pred Menim, nejedná sa o kultový zoznam a neslúži na to aby ukázal, že súčasný kráľ je právoplatným dedičom po svojich „predchodcoch“.

Obsah:

1. I, x – I, 21: Ptah a Veľká Eneáda
2. I, 22 – II, 3: Hórus a Malá Eneáda (?)
3. II, 4 – II, 8: duchovia
4. II, 9: mýtickí panovníci
5. II, 10: iní mýtickí panovníci (?)
›› 6. II, 11 – III, 26/27: 1. až 5. dynastia
›› 7. IV, 1 – IV, 14/15: 6. až 8. (?) dynastia
›› 8. IV, 15/17: 1. až 6. (alebo 8. ?) dynastia
›› 9. IV, 18 – V, 10: 9. a 10. dynastia
10. V, 11 – V, 18: 11. dynastia
11. V, 19 – VI, 3: 12. dynastia
12. VI, 4 – X, 12/13: 13. a 14. dynastia
13. X, 14 – X, 21: 15. dynastia (Hyksósi)
14. X, 22, X, 30 (?): skupina neurčených kráľov
15. XI, 1 (?) – XI, 15: skupina pravdepodobne tébskych kráľov, súčasníkov Hyksósov (17. dynastia ?)
16. neumiestnené fragmenty

 

Poznámka redakcie:
Turínsky zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Manethov zoznam kráľov (Aigyptiaka) ›› Wikipédia (SK);
Sakkársky zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Abydoský zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Karnacký zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK)

 

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/turin_kinglist/contents.htm

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Turínsky kráľovský papyrus
http://www.kemet.sk/stitok/turinsky-kralovsky-papyrus

Turínsky kráľovský papyrus (Wikipédia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Turínsky_zoznam_kráľov

Papyrusy
http://www.kemet.sk/rubrika/papyrusy

 


Sekcie: