OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 8


M. A. Nikulin, vedúci výskumný pracovník na Džanelidze – vedeckého výskumného ústavu prvej pomoci v Petrohrade s Ph.D. v medicíne, prišiel k tomuto záveru po lekárskej štúdii vplyvu valcov na ľudský organizmus:

 

Výsledky štúdií o účinkoch Hórových usmerňovačov energie


„Tam, kde sú abnormality akéhokoľvek druhu v ľudskom tele pozorujeme tepelné asymetrie medzi chorými a zdravými časťami. Držanie valcov v rukách vyvažuje tieto patologické asymetrie, čo znamená, že majú terapeutický vplyv.“

M. A. Blank, doktor medicínskych vied, vedúci odborník Centrálneho vedeckého ústavu röntgenológie a rádiológie zistil v Onkologickom centre v Piesočnom pri Petrohrade zaujímavé výsledky:

 


„... Existuje parameter charakterizujúci funkciu buniek – dýchacie vlny buniek. Onkologické ochorenie potláča tieto vlny, ale Valce Faraónov naopak tento parameter zlepšujú. No rakovina je ťažko prekonateľná choroba a takýto jemný prostriedok ju nemôže vyliečiť. Môže slúžiť ako prevencia, ale táto dedukcia vyžaduje ďalšie štúdium. Jedna vec je jasná: tam kde robí rakovina zlé veci, valce to skúšajú zlepšiť.“


 

Zvlášť zarážajúce sú výsledky štúdie o účinkoch Hórových usmerňovačov energie na ľudský organizmus uskutočnenej dňa 13. júla 1999 na poliklinike v Medicínskom Centre v správe prezidenta Ruskej federácie v Moskve.

Počas experimentu sa ľudia držiaci Hórove tyče Quartz pripojili na elektroencefalograf (EEG), počítače registrovali zmeny v bio-elektrickej aktivite mozgovej kôry. Nižšie je analýza EEG N. V. Vasiny, 50-ročnej ženy. Držala Hórove tyče iba päť minút.

Výsledky boli nasledovné:

• EEG vykazuje jemnú zmenu v bio-elektrickej aktivite mozgovej kôry
• V porovnaní s EEG od 5. mája 1999 sa alfa-rytmus s frekvenciou 10 Hz a amplitúdou 40-50μV registruje ako viac stabilný vo všetkých oblastiach mozgovej kôry, asymetrie v zadných častiach medzi pologuľami sa znížili, rovnako ako epizódy dysrytmie. Polymorfná aktivita beta (16-40 Hz +), rastúca v amplitúde je zaznamenaná vo všetkých oblastiach mozgovej kôry
• Funkčné zaťaženie zdôrazňujúce tieto zmeny, pridáva mierne zapojenie diencefalických štruktúr

Aby bolo možné vysvetliť význam týchto výsledkov je treba zdôrazniť, že je to práve stabilita alfa rytmu a úroveň a amplitúda beta aktivity (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_cambio06b.htm#bwranges), ktoré odlišujú EEG hodnoty niekoho, kto má vyvinuté psychické schopnosti (so všetkými druhmi meditácií a psycho-fyzických cvičení) od obyčajných ľudí, ktorí pre svoj rozvoj nič nerobia. Tieto ukazovatele sú lepšie u ľudí, ktorí na sebe pracujú. Vo vyššie uvedenom prípade experiment zaznamenal zlepšenie po päťminútovej práci s valcami. Inými slovami, Hórove tyče zobrazia aktívny stimulačný účinok na mozgové hemisféry, uvedením do zvláštneho, harmonickejšieho stavu, v ktorom užívateľ zakúsi hlbší pozitívny efekt.

Stabilita účinku získaných z práce s valcami bude závisieť nielen na individuálnych vlastnostiach každého človeka, ale aj na frekvencii a trvaní sedenia s Horovými tyčami. Pravidelná práca s valcami dá nepochybne stabilnejší výsledok.

Irina a Michail Košoví, astropsychológovia z Moskvy komentovali:

„Inými slovami, aj krátke (5 minútové) vplyvy Hórových tyčí na ľudské psycho-fyzikálne polia a energetické štruktúry človeka stimulujú sústredenie, prehĺbenie tranzu, meditatívny účinok. Kým psychológ často potrebuje mesiace intenzívneho tréningu pre dosiahnutie potrebnej úrovne koncentrácie, s použitím Hórových tyčí Quartz sa doba tréningu neuveriteľne skracuje a výsledok je podstatne presvedčivejší ako ten, ktorý je možné získať obvyklými spôsobmi.

Okrem toho, prax ukázala, že v dôsledku použitia Hórových tyčí Quartz je dosiahnutá synchronizácia oboch hemisfér, najhlbší efekt sa dostaví večer pri zaspávaní. Potenciál mozgovej kôry pravej a ľavej hemisféry je naplno využitý a ponorenie sa do meditatívneho stavu, ktorý zodpovedá théta rytmom (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_cambio06b.htm#bwranges) je hlbší, jemnejší a trvalejší. Podobný výsledok je možné dosiahnuť inými metódami, napríklad s pomocou binaurálnych vĺn počúvaním cez slúchadlá. Hórove tyče Quartz, však majú jemnejší účinok na ľudské energetické pole a navyše je tento účinok predĺžený. Energetické pole človeka si pamätá rytmy a frekvencie, ktoré vznikli pri práci s Valcami a naďalej ich udržiava jeden až viac dní.“

 

Pohľad Bio-fyzikov

Existencia kontaktného rozdielu potenciálov medzi valcami presúva organizmus do iného, „vyššieho“ energetického stavu, v ktorom sa tieto regeneračné procesy podporujúce harmonizáciu celého organizmu konajú aktívnejšie. Tento efekt sa dosahuje kombináciou galvanoterapie, metaloterapie a prítomnosťou slabých fyzikálnych polí vytvorených výplňou valcov, ktoré majú terapeutický účinok na organizmus cez bioaktívne body na dlaniach.

 

Názory špecialistov v Čchi-Kung, jóge a ďalších bio-energetických praktikách

V stanoviskách sú všetci zhruba jednotní. Vplyv valcov zvyšuje pohyb Čchi alebo Qi (prána) energetickými meridiánmi a kanálmi. Vzhľadom k zvýšenému pohybu Čchi kanálmi sa poruchy a zápchy aktívne vyčistia a zdravá energetická bilancia medzi orgánmi je obnovená. Zvýšený pohyb Čchi spôsobuje pocit pichania alebo znecitlivenia v špičkách prstov a pulzácií v centre dlaní a chodidiel. Proces uvoľňovania upchatí môže spôsobiť pomerne širokú škálu pocitov, najčastejšie z nich sú vibrácie, tlak alebo trhanie v niektorých častiach tela, bolesť je však prijateľná a rýchlo prechádza, ďalej zvonenie v ušiach a mierne závraty. Vzhľadom k tomu, že energetická bilancia je obnovená, tieto pocity rýchlo zmiznú.

 


Pravidelné používanie Hórových tyčí, pri dodržaní niekoľkých pravidiel v každodennom živote posilňuje a upevňuje energetický potenciál až do okamihu nadviazania kontaktu s vyššími formami inteligencie a začatia prejavov iných nadštandardných funkcií spojených so zdravým a morálne čistým človekom.


 

Merateľné vplyvy

Procesy prebiehajúce v organizme pod vplyvom Hórových tyčí, ktoré boli registrované podľa meracích prístrojov.

„... V prvých minútach môžu jedinci držiaci v rukách valce pozorovať pulzné vlny prichádzajúce zľava doprava. Pokračuje to pocitom napĺňania krvou, podľa čoho výskumníci nazvali túto fázu „vaskulárna“. Infračervené žiarenie sa zvyšuje z pravej ruke, a potom sa teplotné polia na končatinách vyrovnávajú.

Spolu s týmito subjektívne opisovanými zmenami, je merateľný všeobecný nárast srdečnej činnosti. Pulzná frekvencia sa zvyšuje o 8-10 tepov za minútu.

V ďalších minútach sa otepľuje krčná a hrudná časť tela, tento subjektívny pocit je potvrdený aj infračervenou kamerou.

Z toho vyplýva, že celý vegetatívny nervový systém je vtiahnutý do tohto procesu, a prebieha aktivizácia tkanív oboch horných končatín a tela ako celku. V dôsledku toho sa zmierňuje bolesť hlavy a tlak sa vracia ku svojej norme.”

(Zo záznamu lekárskych experimentov prezentovaných S. Gorbunovom.)

K. G. Korotkov, výskumný pracovník Centra pre Energo-informačné technológie v petrohradskom Štátnom ústave Presnej mechaniky a optiky, robil experimenty pomocou Kirlianovej diagnostickej metódy. Uviedol, že diagnostika chorôb u ľudí držiacich valce bola jasnejšia a presnejšia. Inými slovami, v niektorých prípadoch valce podstatne zvýšili presnosť diagnózy. V ďalších experimentoch zameraných na onkologických pacientov, vykonávaných doktorom Blankom v onkologickom ústave v Piesočnom bolo zistené, že vplyv valcov dáva organizmus do stavu v ktorom sa vie so svojimi chorobami a problémami vysporiadať oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Dr. Blank je presvedčený, že valce možno odporučiť ako profylaktické opatrenia proti desynchronóze (únava a poruchy spánku plynúce z narušenia biorytmov po leteckom prekonaní niekoľkých časových pásiem). Pre tých, ktorí často cestujú z jedného časového pásma do druhého (piloti, športovci, turisti, šoféri diaľkových kamiónov, atď).

Štúdie účinnosti valcov boli vykonané v apríli 1993 a v decembri 1995 pomocou modernej výbavy a metód vyvinutých v posledných rokoch. Tieto štúdie boli predložené na Nobelovu cenu v roku 1990 skupinou lekárskych vedcov z Džanelidze - vedeckého výskumného ústavu prvej pomoci pod vedením Dr. M. A. Nikulina. Zo získaných výsledkov možno Hórove tyče odporúčať pre ľudí, ktorí trpia:

• srdcovo-cievnymi chorobami
• hypertenziou v skorom štádiu
• neurotrofickými poruchami
• nespavosťou, a tiež ako prostriedok na odstránenie stresu a ochranu pred aterosklerózou

 

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

 


 

Sekcie: