OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Zdroje


Študujeme vybrané materiály s vysokým transformačným potenciálom

Alternatívne i tradičné

Sme otvorení možným novým poznatkom a interpretáciám

 

VIDEÁ


Okom boha Hóra (2000)

 

 

Kód pyramíd (2009)

 

 

STAROVEKÝ EGYPT očami RNDr. Pavla Smutného

 

 

Záhady a tajomstvá Cheopsovej pyramídy (2020)

 

 

STAROVEKÉ ANOMÁLIE V EGYPTE: Predynastické megalitické dôkazy

 

 

Scott Onstott: TAJOMSTVÁ VŠETKÝM NA OČIACH

 

 

JAW TOURS (2013-2016)

 

 

V zemi faraonů (1997)

 

 

LITERATÚRA


SK/CZ

 

›› Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID

 


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

›› Erdogan Ercivan: ZAKÁZANÁ EGYPTOLOGIE

 


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

›› Murry Hope: SÍRIUS A SOUVISLOSTI

 


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

›› Thoth Atlanťan: SMARAGDOVÉ DOSKY

 

 

John Anthony West: ESOTERICKÝ EGYPT

1. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


2. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: HERMETISMUS


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: ETIOPSKÁ KNIHA MRTVÝCH


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: EGYPTSKÁ KNIHA MRTVÝCH

1. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


2. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


3. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: ANIHO PAPYRUS


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: EGYPTŠTINA – JAZYK BOHŮ


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

ENGLISH


Diela John Anthony West

(›› Wikipédia ENG):

›› John Anthony West & Jan Gerhard Toonder, The case for astrology, Quest Books, 1970
›› John Anthony West, Serpent in the Sky: The High Wisdom of Ancient Egypt, Quest Books, 1993
›› John Anthony West, The Traveler's Key to Ancient Egypt: A Guide to the Sacred Places of Ancient Egypt, Quest Books, 1996

 

Diela Schwaller de Lubicz

›› The Temple of Man
›› The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect Ma
›› Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy
›› Symbol and the Symbolic: Ancient Egypt, Science, and the Evolution of Consciousness
›› The Egyptian Miracle: An Introduction to the Wisdom of the Temple
›› Esoterism and Symbol
›› A Study of Numbers: A Guide to the Constant Creation of the Universe
›› Nature Word

›› Isha Schwaller de Lubicz – diela v angličtine (manželka Schwallera de Lubicz)

›› Lucie Lamy – diela v angličtine (dcéra Schwallera de Lubicz)

 

Diela E. A. Wallis Budge

(›› Wikipédia ENG):

›› Online Books by E. A. Wallis Budge
›› Archive.org E. A. Wallis Budge
›› Gutenberg.org E. A. Wallis Budge

 

Diela William Matthew Flinders Petrie

(›› Wikipédia SK):

›› Online Books by W. M. Flinders Petrie
›› Archive.org W. M. Flinders Petrie
›› Gutenberg.org W. M. Flinders Petrie

 

PROJEKTY, ORGANIZÁCIE a INŠTITÚCIE


 

ŠKOLA MYSTÉRIÍ HÓROVA OKA

Imhotep: "Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu."
http://www.okemboha.mysteria.cz/

Projekt ISIDA

Hľadanie starovekých artefaktov, ich štúdium, analýza a klasifikácia. Obnova stratených znalostí dávnych civilizácií. Organizovanie expedícií, výletov a návštev múzeí. Úvahy o filozofických aspektoch starovekých civilizácií. Porovnanie s výsledkami oficiálnej vedy a s novými alternatívnymi trendmi - to sú len niektoré z cieľov unikátneho bádateľského Projektu ISIDA.
http://isida-project.org/

KEMITOLÓGIA

Kemitská škola starovekého mysticizmu je otvorené fórum s bezplatným členstvom pre všetkých, ktorí sa chcú učiť, skúmať a podeliť o všetko, čo v súvisí s Kemitom (Egyptom). Ponúkame miesto stretávania pre tých, ktorí chcú podporovať pozitívnu seba-transformáciu a prispievať k zvyšovaniu integrity nášho kolektívneho vedomia.
http://khemitology.com/

 


 

NADÁCIA AIGYPTOS

Čomu sa venuje nadácia Aigyptos? Podporujeme slovenský archeologický a egyptologický výskum v Egypte a na Slovensku. Budujeme odbornú egyptologickú knižnicu. Prezentujeme dejiny a kultúru starovekého Egypta slovenskej verejnosti.
http://aigyptos.sk/

ČESKÝ EGYPTOLOGICKÝ ÚSTAV

Stránky Českého egyptologického ústavu FF UK
https://cegu.ff.cuni.cz/

INŠTITÚT EGYPTOLÓGIE, Univerzita Waseda, Tokio

http://www.egyptpro.sci.waseda.ac.jp/e-publication.html

 


 

Autori: