OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

O nás


EGYPT SA PREBÚDZA, A MY O TOM PRINÁŠAME SPRÁVY▲Ctíme staroveké tradície a mysticizmus›› Kemitológia

›› Pôvod slova “Egypt”

›› Pôvod slova “Pyramída”

›› Spoveď MAAT

›› Srdce KEMETU

›› 42 POROTCOV

›› Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH

›› Poslanie portálu KEMET.sk

›› Symbolistická škola

›› Z vašich diskusií

›› Ako vnímate staroveký Egypt...

www.KEMET.sk je pravdepodobne prvý portál venovaný starovekému Egyptu s dennou aktualizáciou.
Je tu už vyše 1000 článkov a videí!
A každý nepárny týždeň vyberáme 5 videí ›› v streame "TV KEMET"!

 

Žiadna civilizácia nevzbudila v odborných i laických kruhoch takú pozornosť ako egyptská. Je možné, že po toľkých desaťročiach dôkladných výskumov, môže byť náš pohľad skreslený?

V posledných rokoch na verejnosť čoraz viac prenikajú výsledky alternatívnych výskumov, ktoré sú často v opozícii s oficiálne vyučovanými poznatkami. Vďaka osobnostiam ako Schwaller de Lubicz, John Anthony West, Laird Scranton, Robert Bauval, Graham Hancock, Valery Uvarov, Stephen Mehler, Christopher Dunn či Chance Gardner, je náš dnešný pohľad na staroveký Egypt omnoho celistvejší.

Deň za dňom sa objavujú nálezy, ktoré nezadržateľne menia náš doterajší pohľad na datovanie vývoja ľudstva. Čo vlastne v odkaze minulosti hľadáme?

V starovekom Egypte (Kemete) odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín. Jeho odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť.

Vybrané aktuality je možné sledovať i na facebooku: https://www.facebook.com/kemet.sk, https://www.facebook.com/sokolmiroslav

Sekcia "EGYPT" na alternatívnom portáli CEZ OKNO od roku 2008 zaujala desaťtisíce čitateľov.

Ako veľkí fanúšikovia starovekého Egypta sme presvedčení, že dozrel čas venovať jeho odkazu špecializovaný portál.

Keďže ctíme staroveké tradície a mysticizmus, zvolili sme pôvodný názov KEMET. Portál bol založený 26. januára na počesť výročia narodenia ›› Abd'El Hakima Awyana, Strážcu pôvodných tradícií Egypta. Hrdo sa hlásime k domorodým Strážcom Múdrosti a ich tradícii dávame prednosť pred interpretáciami historikov grécko-rímskej školy.

V mnohom nadväzujeme na prácu ›› Johna Anthonyho Westa, nezávislého egyptológa, ktorý je popredným predstaviteľom ›› Symbolistickej školy. Symbolisti rozpoznávajú a interpretujú starovekú ›› Posvätnú vedu, ktorá je obzvlášť v odkaze starovekého Egypta kľúčová. STAROVEKÝ EGYPT KOMPLEXNE A V SÚVISLOSTIACH!

Sokol
šéfredaktor

 

KEMET.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

V Egypte odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín
Jeho večný odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť...

 

 

KEMITOLÓGIA - Alternatívny pohľad na staroveký Egypt

 

Preslávený domorodý strážca Múdrosti Abd’el Hakim Awyan (1926-2008) rozvinul disciplínu Kemitológie (s pomocou svojho dlhoročného študenta Stephena Mehlera) a štúdium o starovekom Kemite (KMT). Pôvodní obyvatelia Egypta nazývali svoju krajinu Kemit – Čierna Zem, vďaka tmavému a úrodnému bahnu, ktorým boli brehy Nílu každoročne zásobované pri letných záplavách. Záplavy Nílu boli veľkou oslavou, keďže boli zodpovedné za úrodu, bohaté poľnohospodárstvo a tiež boli symbolom Plodnosti ako takej.

Hakim bol fascinovaný hlavne dôkazmi zanechanými vyspelou civilizáciou, ktorá obývala Kemit približne od r. 65 000 pnl. do r. 10 000 pnl., možno aj skôr. Sebauvedomenie a hlboká rezonancia s prírodou umožnili Kemitu vyvinúť pokročílé, pre nás stále tajomné technológie.

Narodil sa a vyrastal v malej dedine Nazlet El Saman, v bezprostrednej blízkosti planiny v Gíze. Hakim rozvíjal svoj záujem o pôvodných staviteľov mnohých egyptských monumentov a artefaktov už od útleho veku. Jeho horlivý náhľad mu dopomohol predstaviť si úplne odlišný obraz egyptskej minulosti, ako nám ponúkajú tradiční historici.

Poháňaný potrebou vedieť viac sa pustil do celoživotného bádania. Bol si vedomý aký dopad môžu mať takéto informácie pre náš svet. Hakim, ktorého meno znamená „múdry“, alebo „múdry liečiteľ“, využil poznatky získané štúdiom archeológie i egyptológie, ako aj vyše 55-ročnou prácou v teréne. Preslávil sa ako sprievodca, strávil veľkú časť života objavovaním a štúdiom počas častých návštev silných starovekých miest.

Spojením jeho vzdelania s terénnymi skúsenosťami a vnútorným vedením, bol Hakim schopný odhaliť, že raní predynastickí Egypťania (alebo Kemiťania, ako ich volal) boli duchovne a technologicky oveľa vyspelejší, ako sa predpokladá.

Obyvatelia starovekého Kemitu na ktorých sa odvolával Hakim ako „Seš“, boli jedným z pôvodných 42 kmeňov Afriky, ktoré uznávajú prepojenosť všetkého, čo existuje a žili spolu v mieri. Ľudia, ktorých teraz voláme Tibeťanmi, Rusmi, Európanmi, a mnohými kmeňmi čiernych afrických národov, pochádzali podľa pôvodnej tradície z kmeňov starovekého Kemitu. Táto tradícia tiež trvá na tom, že sa hranica starovekého Kemitu tiahla oveľa ďalej, ako o Egypte vieme dnes. Klenula sa hlbšie do Afriky, do Mezopotámie i Stredomorských krajín.

Jednalo sa o vysoko vyspelých ľudí, ktorí boli s využitím 360 prírodných zmyslov schopní veľkých činov prejavu, alchýmie, a transdimenzionálneho cestovania. Nemali žiadnu potrebu písomného alebo ústneho vyjadrenia, či označovania hraníc a žili v rytme ich prirodzeného prostredia a vesmíru.

Staroveké národy po celom svete budovali mnoho silných a záhadných štruktúr využitím elementov z ich okolia v kombinácii s energiou prirodzene vychádzajúcou zo zeme a konštruovali ich „v továrni“ posvätnej geometrie odrážajúcej samotnú kozmológiou a energetický charakter nášho holografického vesmíru. Rozhodne to nebola práca neinteligentnej alebo nevyvinutej spoločnosti.

Kamenné bloky starovekého Kemitu, ktoré boli použité na označenie, zosilnenie a využívanie energie z Leyových línií, boli vypracované a zložité, vrátane umiestnenia masívnych blokov žuly, bazaltu, dioritu, alabastru, bieleho vápenca, pieskovca, z ktorých každý bol vyžadovaný pre svoje jedinečné energetické vlastnosti, a boli často prepravované z veľmi veľkej vzdialenosti. Mnoho z týchto obrovských blokov bolo ťažených oveľa neskôr, počas dynastickej a ptolemaiovskej doby, chrámy boli stavané na už existujúce chrámy, a boli vytvorené nové sochy a budovy. V skutočnosti boli pamätníky a chrámy Kemitu transformované znova a znova, počas tisícok rokov okupácie mnohými rôznymi kultúrami a civilizáciami. Na mnohé z pôvodných stavieb boli pridané spisy a piktogramy, ktoré nájdeme na historických pamiatkach. Keďže datovanie väčšiny štandardných historických lokalít a pamiatok bolo založené na spisoch nájdených v, alebo na neskorších prepisoch, je zrejmé, že tieto tvrdenia môžu byť zavádzajúce a často až hanebne nesprávne!

Naše učebnice nám hovoria, že Veľká pyramída bola postavená roľníkmi z 2,3 milióna blokov žuly a vápenca, s hmotnosťou od 2,5 do viac ako 100 ton za 20 až 60 rokov; a slúžiť mala ako hrobka pre faraóna. Inžinieri a architekti by nám povedali, že to nemohlo byť vykonané týmto spôsobom a s takou presnosťou, a to ani dnes. Kemitológia si myslí, že tieto štruktúry neboli vytvorené, aby fungovali ako hrobky, a sú oveľa staršie, než 4600 rokov. Bolo odkrytých veľa dôkazov, ktoré podporili hypotézu, že pyramídy boli bio-organické zariadenia, produkujúce energie, ktoré sú stále živé a pulzujúce až do súčasnosti. Komplexná architektúra prírodných prvkov, ktoré obsahujú vysoko kryštalické horniny, v kombinácii s frekvenciou zvuku a meniacich sa teplôt tečúcou vodou, to všetko efektívne pracovalo a spoločne generovalo elektromagnetické energetické pole. Rôzne pyramídové komplexy v Kemite boli prepojené dynamickým dizajnom podzemných chodieb, komôr, prameňov a šácht, čo dosahovalo ešte väčší rozsah účelu a spôsobilosti.

Pokračujúci výskum ukazuje, že najstarší Kemiťania mali vedomosti a schopnosti meniť konzistenciu alebo molekulárnu štruktúru veci samotnej, a preto mnohé z našich otázok a argumentov o stavebných metódach a gravitácii ostávajú bez odpovede. Slová alchýmia a chémia, ktoré sú odvodené od „El Khemit“, poukázali na tieto vyššie vedomosti o povahe ich skutočnosti. Ak využívali jemnocit vyšších dimenzií, mali schopnosť vytvárať veci v miere, ktorú si našou obmedzenou trojrozmernou mysľou nedokážeme ani len predstaviť.

Mnohí veria, že vytríbenosť dizajnu a funkcie pyramíd a iných megalitických monumentov, môže znamenať len to, že boli postavené mimozemšťanmi... alebo Egyptskými Bohmi a Bohyňami, ktorí kedysi chodili po zemi. Chceli by sme zdôrazniť: „Nie!“ Je ľudskou prirodzenosťou označiť všetko, čo nedokážeme pochopiť, ako niečo nadprirodzené, božské, zázračné alebo magické.

Avšak, podľa Hakima a domorodých tradícií na celom svete, prebieha život na zemi v cykloch, prostredníctvom večných tzv. temných a zlatých vekov. Hakim sa často vyjadroval: „Nie je to nič nové pod slnkom!“, naznačujúc, že v skutočnosti niet času alebo smrti - všetko existuje, a vždy existovalo - v prítomnosti. Všetko je v konštantnom stave transformácie a existuje vo vždy špirálovitej, cyklickej a holografickej matrici.

Kemiťania videli „bytie“ na Zemi v CYKLOCH kríz a rastu, v ústupe a znovuzrodení trvajúcich stovky tisíc rokov. Ich koncepcia každodenného putovania slnka oblohou znázorňovala proces vzrastu a poklesu, svetla a tieňa, zjavenia a ústupu, ktoré sa viditeľne vyskytujú v priebehu mnohých slnečných rokov v životných cykloch jednotlivcov, civilizácií a všetkého, čo existuje vo vesmíre.

Starovekí Egypťania uctievali hviezdu Sírius ako darcu života, pretože sa objavil vždy v čase každoročných záplav na Níle. Keď Sírius zmizol z nočnej oblohy na západe za obzorom, ostal skrytý 70 dní kým nevyšiel na východe v dopoludňajších hodinách. Toto bolo vnímané ako čas ukončenia a obnovy. V skutočnosti Kemiťania nikdy nehovorili o smrti – ale skôr o „zapadaní“. Vedeli, že sme v konečnom dôsledku nesmrteľní a v konštantnom stave zmeny... alebo transformácie.

Egyptská päťcípa hviezda zastupovala päť prvkov: zem, vodu, oheň, vzduch a éter. Takisto reprezentovala päť fáz slnka počas dňa. Neter, Nut, reprezentovala oblohu a pod ňou môžete vidieť ako sa rodí slnko, symbolizované Kheperom, a pozorovať ako si slnko razí cestu skrz jej telo (oblohu), kým ho neprehltne, opäť.

Kheper, symbolizuje okrídleného skarabea. Jedná sa o prvú fázu vzniku, ktorou prichádza slnko do bytia. To je vek, v ktorom sme teraz, v procese vstupu. Slnko stúpa nad obzor, odhaľuje veľa toho, čo bolo skryté v predchádzajúcom veku separácie, duality a temnoty.

Ra, tvrdohlavý, impulzívny mladý samec. Samozrejme súvisí s baranom Ram, Ra predstavuje vekom sa zvyšujúce vzdelávanie a rozvoj.

 

Oon (odtiaľ je odvodené anglické slovo označujúce poludnie – noon), Múdre. Slnko je v zenite na oblohe. Civilizácia sa stále zdokonaľuje, so znalosťou, že sa nám darí, keď žijeme v súzvuku s naším okolím a medzi sebou navzájom.

 

Aten, Múdrejší. Slnko je vo svojej zrelosti, od poludnia do neskorého popoludnia. Civilizácia dosahuje stav najvyššieho bytia. Ľudstvo vibruje vo vyšších dimenziách a je na technologickom i duchovnom vrchole, prirodzene rezonuje so svojím prostredím.

 

Amen, alebo Amun, slnko sa stáva skrytým, keď ho prehltne Nut a zanikne. To je vek, v ktorom sme žili po stáročia. Civilizácia prejde do dualistického sveta polarity, kde vedomosti a múdrosť môžu byť ľahko manipulovateľné a pre nás skryté.

 

Od veku Khepera do veku Aten, sme v procese zvyšovania svojej úrovne vedomia, avšak ako sa ponoríme do veku Amen, prechádzame a strácame kontakt s našimi vyššími zmyslami. Počas fázy Aten sme dosiahli našu najvyššiu úroveň vedomia, a mali to, čo nazývame „božské“ schopnosti a kvality. Existujúc vo vyšších dimenziách reality, Khemitská civilizácia nemala potrebu ústneho alebo písaného jazyka. Komunikácia prebiehala na báze frekvencií, ktorá dosahovala najčistejšiu formu, na báze „od srdca k srdcu“, podporujúc prostredie mieru a prosperity, ako je definované slovom Hotep.

V súčasnej dobe sa pohýname z cyklu Amen, Veku temna alebo nižších vibrácií, polarizovanej trojrozmernej reality. Pravdy našich neobmedzených potenciálov nám boli skryté, ako budeme smerovať dualistickým svetom temných a svetelných energií, pocitmi odlúčenosti od „Boha“ a od seba navzájom. Na začiatku roku 2011, svet sledoval, ako sa Egypťania zhromaždili, tak mierumilovne ako len bolo možné, spôsobili masívnu zmenu len za 18 dní. Ich počiatočné víťazstvo zhromaždilo podporu podobných príčin celosvetovo.

Pokračujúca „ľudská revolúcia“ v Egypte je nádherným odrazom obrovského globálneho prebudenia, pretože sa čoraz viac ľudí prebúdza a začína vidieť skrz jemne tkané pásy klamu a manipulácie. Ľudia z Egypta a iných krajín sa zjednocujú postavením sa za svoje základné ľudské práva a ich úsilím stimulovať obrovské odhalenie korupcie vo veľkom meradle na všetkých úrovniach vládnej a priemyselnej hierarchie.

Teraz sa chystáme opustiť temnotu a vstúpiť do veku Kheper. Závoj sa zdvihol, a hra polarít sa chýli ku koncu. Začíname vidieť náš svet z vyššej a širšej perspektívy, rozpoznávajúc dopad našej interakcie s naším životným prostredím. Je vzrušujúce žiť teraz!

Múdrosť a znalosť „starovekých“ mohla mať obrovské dôsledky pre nás v tomto okamihu TERAZ. Súčasná zem a jej obyvatelia boli vážne ohrozené našimi syntetickými technológiami – vrátane miznúcich jadrových elektrární. Ak by sme mohli úplne pochopiť a odhaliť vedomosti, ktoré Kemiťania využívali na bezplatnú a prirodzenú výrobu energie, korupciou inšpirovaná svetová ekonomika založená na rope a pustošení našej planéty by mohla skončiť. To by začal úžasný „Nový úsvit“ bytia a nádej pre nás všetkých.

Pozývame všetkých, zo všetkých oblastí života, a všetkých oblastí odborných znalostí, aby s nami spojili svoje úsilie na tejto životne dôležitej misii nádeje a objavovania!

Patricia Awyan

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/

Preklad: Žaneta, Ninive

ENGLISH

Rubriky: