OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Interview s Valerijom Uvarovom: HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE II.


"Analýza úrovne starovekých vedomostí a náboženstiev, ktoré sa formovali v procese historického vývoja vedie k jednoznačnému záveru, a to že v základe starovekého spôsobu pozerania sa na svet bol jeden podstatný nedostatok, ktorý rozhodol o osude nielen Atlantídy a Hyperborei, ale aj o osude Egypťanov, Mayov, Toltékov, Aztékov a mnoho ďalších dávnych civilizácií."


 

Ot. Aké boli namerané výsledky fyzického stavu tiel?

Od. Výsledkov je veľa. Napríklad mnoho experimentov vykonal K. G. Korotkov – výskumník v centre pre energo-informačné technológie v Petrohradskom štátnom inštitúte jemnej mechaniky a optiky. Využíval pri tom Kirlianovu diagnostickú metódu, ktorá ukázala, že jasnejšie informácie o príznakoch choroby boli získané vtedy, keď ľudia držali valce. Inak povedané, v niektorých prípadoch valce značne zvýšili presnosť diagnózy.

Ďalšiu sériu experimentov robil Dr. Blank v Onkologickom inštitúte v Piesočnom (časť Petrohradu). Prišiel na to, že vplyvom valcov sa organizmus dostáva do stavu, v ktorom sa lepšie vyrovnáva s chorobami a problémami.

Dr. Blank verí, že valce sa môžu odporučiť ako profylaktické (preventívne, pozn. prekl.) opatrenie voči „pásmovej chorobe“ pre tých, ktorí často cestujú z jednej časovej zóny do druhej (piloti, športovci, turisti, kamiónisti na dlhé trate, atď.) – takýmto ľuďom kolízia externých a interných rytmov spôsobuje spomalenosť, lenivosť a bolesti hlavy.

Nikulin si pri prezentovaní výsledkov testov z pozorovaní valčekov všimol:

„... Prvých pár minút môžeme na subjektoch, ktoré držia valce, spozorovať ako z ľavej strany na pravú prechádza tepová vlna. Stav, keď sa cievy napĺňajú krvou výskumníci označili ako ´vaskulárne štádium´. Infračervené žiarenie vzniká v pravej hornej končatine a následne sa tepelné pole končatín vyrovnáva.

Zároveň je s týmito zmenami v organizme subjektu pozorovaný aj celkový nárast aktivity, ktorý je sprevádzaný zvýšením tepovej frekvencie. Pri druhej minúte bolo spozorované zvýšené infračervené žiarenie v krčno-hrudnej oblasti chrbtice.

Z toho vyplýva, že do procesu je zapojený celý vegetatívny nervový systém a dochádza ku energetickej aktivácii vlákien oboch horných končatín a tela ako celku. Tým pádom sa bolesť hlavy zmierni a krvný tlak ide k norme.“

Ot. Môžete uviesť nejaké príklady, kedy má používanie tyčí liečivé účinky?

Od. Tyče nie sú všeliekom na choroby, pretože ich skutočný účel je v niečom inom. Zistilo sa, že denné používanie tyčí (minimálne dve hodiny) má blahodárne účinky v prípadoch ako napr.:

• zvýšené pocity úzkosti a nervové poruchy
• problémy s arteriálnym tlakom
• vaskulárne poruchy
• kardiovaskulárne ochorenia
• neurotrofické poruchy
• choroby vylučovania

Tiež:

• normalizujú fungovanie srdca v prípadoch arytmie a neurózy
• zlepšujú procesy obehového systému a majú blahodarný účinok na cievy
• zmierňujú bolesť v kĺboch v prípade artritídy a dny
• pomáhajú v prípadoch nespavosti
• pomáhajú uvoľňovať stres a predchádzať ateroskleróze
• pri systematickom používaní znižujú hladinu cholesterolu

Ot. Existujú prípady, kedy by sa tyče nemali používať?

Od. Hórove tyče by sa nemali používať v nasledujúcich prípadoch ako napr.:

• schizofrénia a iné psychické poruchy
• epilepsia
• tehotenstvo (posledných 6 mesiacov)

Čo sa týka tehotenstva, ide o to, že v poslednom štádiu sa v matkinom lone nachádza ešte jeden živý organizmus, ktorý je na určitom stupni vývoja a má už svoju vlastnú individualitu (svoje individuálne vibrácie). Tyče sa zlaďujú s osobou, s jej individuálnou frekvenciou.

A pretože individuálne vibrácie určované matkiným hypotalamo-hypofýznym systémom sa líšia od vibrácií dieťaťa, použitie tyčí v posledných šiestich mesiacoch tehotenstva môže mať nepredvídateľné následky.

Ot. Ako prijala tento výskum ruská vláda? Viem, že v niektorých ruských nemocniciach sa tyče používajú.

Od. Vláda tento výskum prijala veľmi seriózne. Jeden z hlavných dôvodov, prečo boli tyče starovekými ľuďmi zhotovené je ten, že sú to nástroje určené na profylaxiu (prevenciu) rakoviny. V ruských nemocniciach bol vykonaný výskum o používaní tyčí a výsledky boli veľmi dobré, čo sa týka liečenia kardiovaskulárneho systému a liečby pacientov s rakovinou.

Zistilo sa, že použitie Hórových tyčí počas liečby rakoviny, napríklad pri chemoterapii, dokáže vyvážiť oslabujúce účinky týchto procedúr a umožňuje pacientovi spamätať sa z liečby rýchlejšie.

Deje sa to z nasledujúceho dôvodu: liečby ako chemoterapia majú značný negatívny účinok na rovnováhu energie v tele, zatiaľ čo Hórove tyče pracujú na tom, aby túto rovnováhu obnovili, čo vedie k tomu, že sa cítite dobre za kratší čas a ich používanie tiež vedie k rýchlejšiemu uzdraveniu.

Ot. Je niečo, čo by ste chceli dodať na záver?

Od. Cieľom výskumov, ktoré robí môj tím, bolo vždy prísť s objavom pre ľudí, neoceniteľným prínosom pre ľudstvo, pre budúci rozvoj pozitívnej mentality našej civilizácie.

Analýza úrovne starovekých vedomostí a náboženstiev, ktoré sa formovali v procese historického vývoja vedie k jednoznačnému záveru, a to že v základe starovekého spôsobu pozerania sa na svet bol jeden podstatný nedostatok, ktorý rozhodol o osude nielen Atlantídy a Hyperborei, ale aj o osude Egypťanov, Mayov, Toltékov, Aztékov a mnoho ďalších dávnych civilizácií.

Evolučný význam následkov uvedeného „defektu“ bol taký silný, že takmer 15 milénií bolo potrebných na to, aby sa napravili deformácie morálnych a etických noriem, ktoré sa objavili vo vedomí pozemskej ľudskej rasy.

Hlavná príčina všeobecného poklesu morálky a dlhý úpadok plný tragických udalostí spôsobili, že si ľudská rasa uvedomila potrebu znovu popremýšľať nad panujúcim názorom na Boha. Prakticky ani jedno z náboženstiev a filozofických doktrín, ktoré dnes existujú, neposkytujú ľudskému druhu koncepciu potrebnú pre chápanie Stvoriteľa.

So všetkými následkami predloženej otázky, pozornosť mnohých generácií sa odklonila od kľúčového problému, a to že formovaním základov svetonázoru sa v skutočnosti určuje základný zmysel existencie a princípov interakcie vo svete.

V dejinách našej civilizácie už ubehlo mnoho tisícročí, no čo sa týka Boha, ľudský druh stále nie je úplne vzdelaný. Veríme, diskutujeme, debatujeme, rozdeľujeme sa a rozchádzame na pôde náboženských rozdielov. Dokonca aj jeden druhého zabíjame, a to v mene viery. Zašli sme až tak ďaleko, že si už nespomíname na náš pôvod – obrovské zjavenie, ktorým to všetko začalo.

Ľudská rasa sa vybrala slepou uličkou, jediným východiskom môže byť len zaspomínanie si na svoj pôvod a na väzby medzi človekom a svetom vôkol.

 

Menkaureho Triáda, v súčasnej dobe sa nachádza v káhirskom múzeu. Všimnite si faraóna s valcami v rukách. Menkaure panoval v 4. dynastii (2532-2503 p.n.l.)

 

Vedomosti získané v starodávnych časoch, avšak kozmického pôvodu, obsahujúce informácie o štruktúre slnečného systému a základy počítania cyklických procesov obsahovali aj informácie o štruktúre ľudského organizmu a všetkého, čo existuje – princípe BA-KA.

Ak vezmeme do úvahy, že všetko v našom vesmíre je skonštruované v súlade s týmto princípom, potom je evidentné, že podstata vedomostí nadobudnutá v staroveku poukazovala na jednotu v štruktúre Človeka a Vesmíru.

Je nádej že v súčasnom historickom štádiu sa dokáže, že ľudská inteligencia je dostatočne vyvinutá na to, aby pochopila význam poznatkov o Bohu, ktoré boli ľudstvu dané v predchádzajúcom období. A zatiaľ čo v ďalekej minulosti vedomosti patrili úzkemu kruhu ľudí, prišiel čas na to, aby sa táto chyba napravila a vedomosti patrili celému ľudstvu.

Valerij, ďakujem Vám za Váš čas.

 

- koniec -

Valerij Uvarov

Zdroj: Biblioteca Pleyades

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne

 


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

 


 

Súvisiace:

Seriál: Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE?
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-co-su-horove-usmernovace-energie

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia