OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Kto v skutočnosti postavil pyramídy v Gíze? Thothove záhadné Smaragdové dosky možno prinášajú odpoveď 2


Počas chvíľky pokoja som v tieni Údolného chrámu skúmal mapu Gízy nasnímanú zhora a uvažoval som o tom, že každá pyramída vyzerala ako mikrokozmos, a ako satelitné pyramídy, ploty, chrámy a ďalšie konštrukcie navzájom určujú jedna druhú. Keď som sa na pyramídy pozrel spoločne, vnímal som poradie faktorov, ktoré z nich robili samostatnú formu architektonického vyjadrenia.

 


Mapa Gíza Plateau. Zdroj: autor

 

Počas chvíľky pokoja som v tieni Údolného chrámu skúmal mapu Gízy nasnímanú zhora a uvažoval som o tom, že každá pyramída vyzerala ako mikrokozmos, a ako satelitné pyramídy, ploty, chrámy a ďalšie konštrukcie navzájom určujú jedna druhú. Keď som sa na pyramídy pozrel spoločne, vnímal som poradie faktorov, ktoré z nich robili samostatnú formu architektonického vyjadrenia.

Pyramídy pri pohľade zhora v skutočnosti vyzerajú ako tri veľmi veľké kliny s hrotom upevneným do zeme. Tento veľmi zvláštny tvar ma zrazu „osvietil“ a umožnil mi dospieť k zaujímavej hypotéze. Z čírej zvedavosti som vystopoval niekoľko smerníc so začiatkom v rohoch hlavných pyramíd smerom ku stredu monumentov, sledujúc orientáciu satelitných pyramíd. Potom som nakreslil rovnaké tvary pre satelitné pyramídy podľa ich hlavného smeru.

Získal som tak nasledujúci obrázok:

 


Pyramídy vyzerajú ako obrovské kliny. Zdroj: autor

 

Staroveké písma rozprávajú

Je zaujímavé sledovať, ako v nás veľmi jednoduché geometrické cvičenie dokáže vzbudiť hlboké pochybnosti a spochybniť základy histórie ľudstva a pôvodu moderných spoločností. Zistiť možnú existenciu klinového písma v krajine hieroglyfov možno v skutočnosti považovať za bláznivý nápad. Ako je v súčasnosti známe, akademické úvahy o histórii sumerskej a egyptskej civilizácie sú veľmi presné a predpokladajú, že tieto dve kultúry počas svojej existencie do vzájomného kontaktu nikdy neprišli.

Mal som teda svoju zvedavosť nechať tak; chcel som však načúvať svojim vlastným inštinktom, keďže možná súvislosť medzi pyramídami a klinovým písmom mi pripadala veľmi presvedčivá.

 


Klinová abeceda a jej geometrické tvary, ako aj ich možná súvislosť s pyramídami v Gíze. Zdroj: autor

 

Porovnanie medzi geometrickými tvarmi pyramíd a klinovým písmom je možné pomocou analýzy sumerskej abecedy, ktorá obsahuje symboly pre každé písmeno.

Niekedy začnete len tak zo zábavy, ale počas tejto kratochvíle pocítite, že sa niečo mení, začnete si niečo uvedomovať a tento pocit vás uchváti. Ja som sa práve takto cítil pri analýze výsledkov svojej „hry“, ktoré sa postupne samy odhalili.

To, čo sa začalo zrejme ako náhoda, sa postupne vyvíjalo v niečo iné, azda akýsi podrobný koncept. Aj keď som veril tomu, že teórie učencov stáli na pevnom základe, hlboko vnútri som cítil nutkanie zdokonaliť hypotézu, ktorá predtým nikdy nebola preskúmaná. Pri pohľade na nasledujúci obrázok je udivujúce, keď si všimnete neuveriteľnú koreláciu medzi niektorými sumerskými písmenami a symbolmi, ktoré som získal počas zakresľovania línií základne pyramíd.

Napríklad, Mykerínova pyramída (Menkaurova pyramída, najmenšia z troch hlavných pyramíd v Gíze, ktorá sa nachádza naspodku mapy) – s trojuholníkovou projekciou voči svojim satelitným pyramídam – má geometrický tvar veľmi podobný klinovému písmenu pre „G“, čiže klin smerujúci zhora nadol. Podobne možno stanoviť, že satelitné pyramídy Mycerinovej pyramídy vyzerajú ako klinové písmeno pre „L“, keďže majú tri hroty smerujúce nadol.

 


Vzťah medzi trojrozmernými klinmi pyramíd a klinovými písmenami sumerskej abecedy. Zdroj: autor

 

Rovnako som postupoval pri všetkých pyramídach v Gíze. Rachefova pyramída (druhá najväčšia zo starovekých egyptských pyramíd, nachádza sa v strede mapy) sa napríklad vyznačuje malou zvláštnosťou kvôli pozícii svojej satelitnej pyramídy v tesnej blízkosti hlavného monumentu. V porovnaní s ostatnými pyramídovými komplexmi ide o veľmi nezvyčajnú architektonickú techniku, ktorá ukazuje, že jej stavitelia chceli spojiť tvar monumentov do jedného homogénneho reliéfu. Výsledkom toho je grafický symbol, ktorý je veľmi podobný sumerskému znaku pre „Z“.

No a nakoniec, Veľká pyramída (najväčšia na náhornej plošine, nachádza sa vo vrchnej časti mapy) a jej satelity majú veľmi zaujímavé symboly, vynikajúco prepojené s klinovými písmenami, čiže s písmenom „T“ s klinom smerujúcim doprava a písmenom „H“ s tromi klinovými symbolmi v smere doľava.

Získal som teda nasledujúcu sekvenciu:

GL – Z – TH

Klinové písmo sa pôvodne zapisovalo vertikálne a ak text obsahoval viacero riadkov, boli zarovnané sprava doľava. Je zaujímavé všimnúť si, že pozícia pyramídy na plošine Gíza sa vyvíja v súlade so zvislou orientáciou – od najvyššieho miesta, t.j. Veľkej pyramídy, až po najnižšie, t.j. Mykerínovu pyramídu – a v rôznych líniách. Navyše, keďže sumerské písmo nemalo dostatok samohlások, týkalo sa to aj geometrických symbolov typických pre pyramídy.

 


Písmená v poradí od západu na východ, ktoré sledujú líniu pyramíd z juhu. Zdroj: autor

 

Zatiaľ sme preskúmali niektoré technické charakteristiky sumerského písma a jeho homogénnosť so symbolmi pochádzajúcimi z grafického spracovania budov v Gíze. Teraz sa pozrime na úplnú vetu so samohláskami a skúsme nájsť význam starého posolstva:

GaL Zu TeHu

 


Nájdenie významu odkazu. Zdroj: autor

 

Význam odkazu je: TeHu veľká múdrosť

Je mimoriadne zrejmé, že slovo TeHu označuje podstatné meno, veľmi pravdepodobne meno architekta projektu v Gíze.

Na odhalenie tohto mena som si preštudoval egyptskú Knihu mŕtvych (do angličtiny preložené autormi Wallis Bydge a Boris de Rachewiltz), kde meno TeHu označuje Thotha. Jedno z egyptských slov označujúce ibisa je v skutočnosti Tekh, čo znie ako meno TeHu; toto slovo označuje Mesiac ako Merača času a z tohto dôvodu Egypťania zobrazujú boha Thotha ako vtáka ibisa.

 


Thoth je často zobrazovaný ako ibis. Egypt, neskoré obdobie, 712-332 p.n.l. Zdroj ›› Verejná doména

 

Jazyk starovekých bohov

Táto analýza je naozaj fascinujúca, ale prichádza s niekoľkými otázkami:

1) Odkaz naznačuje, že Thoth bol architektom Gízy, ako sa uvádza na Smaragdových doskách. Znamená to, že Thothova Kniha Thotha skutočne existuje?

2) Ak má sumerská korelácia s monumentmi vedeckú platnosť, otázkou je prečo populácia Egypta v dávnej minulosti používala sumerské písmo?

Keď sa chceme dozvedieť o pôvode klinového písma, zistíme, že archeológovia ho datujú do roku 3500 pred naším letopočtom. Je však veľmi zaujímavé, že keď sa písmo objavilo, bolo neobyčajne zložité a obsahovalo viac ako tisíc fonetických symbolov. V priebehu času prešlo písmo procesom racionalizácie a počet jeho symbolov sa scvrkol na niekoľko stovák.

Môžeme teda predpokladať, že sumerské písmo sa zrodilo vo veľmi bohatej podobe a prešlo procesom vývoja odlišného od všetkých ostatných, ktoré ukazujú znaky naozajstnej evolúcie. Spomedzi nich je klinové písmo jediné, ktoré je značne zvinuté – alebo, ako archeológovia naznačujú, „racionalizované“ – akoby nasledovalo úpadok svojich zakladateľov.

Môžeme sa domnievať, že sumerčina bola jazykom, ktorým hovorili starovekí bohovia? Môžeme s istotou tvrdiť, že kultúry Stredného východu a Egypta boli počas preddynastickej éry ovplyvnené starobylou a neznámou civilizáciou?

 


Sumerský nápis v monumentálnom archaickom štýle, cca 26. storočie p.n.l. Zdroj ›› Verejná doména

 

Podľa historikov bol Egypt kvôli svojej geografickej polohe izolovaný od okolitého sveta až do Prvého prechodného obdobia okolo roku 2000 p.n.l. a nebol vôbec nijako ovplyvnený inými civilizáciami. Teda možný „rozvrat“ mohol nastať dlho pred predynastickým obdobím. Okrem toho, jedným z najzaujímavejších dôkazov by mohlo byť, že počet egyptských bohov je veľmi podobný počtu sumerských. Príbeh sumerských bohov sa dokonca veľmi podobá egyptským Netérom a veľkej časti náboženských tradícií východných civilizácií.

Zdá sa, že neznáma civilizácia nám odovzdala symboly, ktoré môžeme nájsť na celom svete – napríklad okrídlené slnko alebo Merkurovo žezlo, a dokonca aj bohov, ktorí majú odlišné mená, ale podobné funkcie. Je pravdepodobné, že táto civilizácia inšpirovala sumerské aj egyptské kultúry bez toho, aby prišli navzájom do kontaktu, čo viedlo k tomu, že zdieľali mnoho symbolov a božstiev. Je nepopierateľné, že obe kultúry pochádzali zo „základnej“ civilizácie, ktorá existovala v dávnej minulosti.

Ak majú egyptské a sumerské civilizácie vzájomné hlboké kultúrne a náboženské vzťahy, možno to znamená, že boli vytvorené zo stratenej civilizácie, možno tej istej, ktorá postavila pyramídy po celom svete.

 

Legendárne Smaragdové dosky

A nakoniec, naozaj Smaragdové dosky existovali? Možno to nikdy nebudeme vedieť s istotou, je však zaujímavé vidieť súvislosť medzi bohom Thothom a plošinou v Gíze ako výsledok nenáročnej geometrickej hry, ktorý poskytol nečakanú odpoveď na jednu z najfascinujúcejších záhad minulosti. Zároveň je zaujímavé predpokladať, že systém sumerského písma poskytol hermetické spojenie so starovekými Egypťanmi, čo sa historicky nikdy nenaznačilo, ale je to z môjho návrhu zjavné.

Všetky tieto náznaky môžeme považovať za veľmi dôležité stopy a za východiskový bod k pochopeniu vedeckého významu pyramíd a vedomia, ktorého strážcami sú.

-koniec-


Úvodný obrázok: Pyramídy v Gíze (CC BY-NC-SA 2.0); egyptský Boh Thoth (CC0)

 

Referencie

Armando Mei (2014) ‘Il Segreto Degli Dei’.[Italian] CreateSpace Independent Publishing Platform; I edizione (11 dicembre 2014)

 


›› ARMANDO MEI je investigatívny novinár, ktorý sa narodil v Turíne v roku 1967. Pracoval v popredných talianskych novinách. Egyptológ-samouk, pracoval na mnohých výskumných projektoch, ktoré boli zdrojom jeho knihy: “36.420 B.C. – Le Piramidi Satelit ed il Codice Segreto” s úvodom entomológa Ph.D. Lloyda Knutsona. Z vedeckého hľadiska kniha popisuje revolučný objav jednej z možných funkcií pyramíd v Gíze a poskytuje väčšie objasnenie Turínskeho papyrusu (Kráľovského kánonu) s jeho dlhým zoznamom bohov, ktorí vládli Egyptu od roku 36 000 pred naším letopočtom. Spolu s Grahamom Hancockom, Robertom Bauvalom, Jeanom Paulom Bauvalom, Robertom Schochom a Andrewom Collinsom vystúpil na Medzinárodnej konferencii o starovekých štúdiách na univerzite Zayed v Dubaji v roku 2010.

Armando Mei

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/who-really-built-py...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

THOTH ATLANTSKÝ (eg. Džihauti, Džehuti, Tahuti, Tehut, Techu, Tetu, gr. Thowt, Thoth)
http://www.kemet.sk/thoth-atlantsky

SMARAGDOVÉ DOSKY THOTHA ATLANŤANA
http://www.kemet.sk/clanok/smaragdove-dosky-thotha-atlantana

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


Sekcie: 
Náleziská: