OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Projekt ISIDA: ABYDOS – Chrám Setiho I. časť druhá


„Tak ako ›› Luxorský chrám, aj múry Chrámu Setiho I. zachytávajú históriu striedania vládcov, zobrazenú nielen na početných basreliéfoch, ale i na prebíjaných „kartušách“, ktoré obsahujú mená faraónov. Tento proces, dosť rozšírený v období Ramesseho II., umožňoval ›› zapísanie mena vládnuceho faraóna na miesto jeho predchodcu. Stará kartuša sa zatmelila a na jej miesto sa v rovnakej hĺbke reliéfu naniesla nová...“


›› Predchádzajúca časť
 

Tak ako Luxorský chrám, aj múry Chrámu Setiho I. zachytávajú históriu striedania vládcov, zobrazenú nielen na početných basreliéfoch, ale i na prebíjaných „kartušách“, ktoré obsahujú mená faraónov. Tento proces, dosť rozšírený v období Ramesseho II., umožňoval zapísanie mena vládnuceho faraóna na miesto jeho predchodcu. Stará kartuša sa zatmelila a na jej miesto sa v rovnakej hĺbke reliéfu naniesla nová. Starý tmel však neustál nápor času a kartuše, uložené jedna na druhej, sa postupom času veľmi ťažko čítajú. Takto vzniklo nesprávne chápanie a neprofesionálna interpretácia obrazov u náhodných turistov.

Nižšie názorne uvádzame „klasický príklad“ uloženia dvoch nadpisov na architrá v prvej hypostylovej sieni. Tento nadpis nesie mená dvoch vládcov – Setiho I. a Ramesseho II. (otca a syna).

 

 


Pozn. red. “Záhadným znakom v Abydose” sme sa venovali do hĺbky na tejto adrese.

-pokračovanie-


Všetky časti “ABYDOS – Chrám Setiho I.” nájdete na tejto adrese.

Všetky časti “ABYDOS (Projekt ISIDA)” nájdete na tejto adrese.

Všetky časti “Projektu ISIDA” nájdete na tejto adrese.

Projekt ISIDA

Expedícia sa uskutočnila v období november-december 2013

Zdroj: http://isida-project.org/egypt_december_2013/seti_1.htm

Preklad: Danica

Exkluzívne


 

Súvisiace:

SETI I.
http://www.kemet.sk/search/node/seti%20i

Chrámy Egypta
http://www.kemet.sk/rubrika/chramy-egypta

Seriál: Osirisov chrám (Projekt ISIDA)
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-osirisov-chram-projekt-isida

Abydos
http://www.kemet.sk/abydos

 


Vládcovia: 
Sekcie: 
Náleziská: