OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Grand Canyon a tajemství egyptské jeskyně 1. díl


Na tento více než sto let starý příběh se pokusíme podrobněji nahlédnout v druhém díle našeho článku. Je celá událost skutečná, nebo je to jen dokonalý podvod? Možná, že pravda leží také někde mezi, zpráva mohla být skutečná, ale během desítek let se díky nedostatku dalších informací z celé záležitosti stala nafouknutá bublina. Nikdo vlastně pořádně neví. Nebo ví?


Nejprve je však potřeba se seznámit s příběhem samotným a obsahem původní zprávy, která se objevila v arizonských novinách v dubnu 1909 a která vzbudila takový rozruch. Zde je překlad originálního článku nejen pro ty, kteří ještě nic neslyšeli o této příhodě, ale také pro všechny ostatní milovníky záhad...

 


VÝZKUMY V GRAND CANYONU

Záhady obrovských drahocenných jeskyní jsou přiváděny na světlo

Jordan je nadchnutý - Pozoruhodné nálezy naznačují, že dávní obyvatelé migrovali z Orientu

Poslední novinky z průzkumu toho, co je dnes vědci považováno nejen za nejstarší archeologický objev ve Spojených státech, ale také nejcenější na světě a který byl popsán před časem v Arizona Gazette, byly včera přivezeny do města G. E. Kinkaidem, cestovatelem, který před několika měsíci objevil obrovskou podzemní citadelu v Grand Canyonu během své cesty z Green River ve Wyomingu, dolů po řece Colorado až do Yumy v malé loďce. Podle příběhu zveřejněného v Gazette panem Kinkaidem, učinili archeologové ze Smithsonian Institutu (který expedici financoval) objevy, které téměř nezvratně prokazují, že rasa lidí, která obývala tuto uměle vytvořenou jeskyni, měla orientální původ, pravděpodobně z Egypta z dob Ramsese. Pokud jsou jejich teorie založené na překladech tabulek s hieroglyfy, bude záhada prehistorických lidí v Severní Americe, jejich pradávného umění, kdo byli a odkud přišli vyřešena. Egypt a Nil, Arizona a Colorado budou propojeny historickým řetězem, který sahá hluboko do dávných věků, což ohromí i nejdivočejší fantazii dobrodruhů.

 

Důkladná prohlídka

Snithsonian Institut v současné době provádí pod vedením profesora S.A. Jordana důkladný průzkum, který bude pokračovat do té doby až bude poslední část řetězu ukována. Skoro míli pod zemí, okolo 1480 stop pod povrchem, byla vyhloubena dlouhá hlavní pasáž, za kterou se nachází obrovská komora a z ní vycházejí další chodby na všechny strany jako paprsky na kole. V chodbách bylo objeveno několik stovek místností. Jedna z těchto chodeb byla prozkoumána do délky 854 stop a další do 634 stop. Současné nálezy obsahují předměty, které nikdy nebyly považovány za domácí v této zemi a není pochyb, že pocházejí z orientu. Válečné zbraně, měděné a ostré instrumenty, které jsou tvrdé jako ocel naznařují, že tito lidé docíli vysokého stupně civilizace. Výzkumníci jsou tak zaujati, že se připravuje kemp za účelem podrobnějšího studia a skupina bude rozšířena na 30 až 40 osob.

 

Report pana Kinkaida

Pan Kinkaid byl prvním bílým dítětem narozeným v Idaho a byl cestovatel a lovec po celý svůj život. Sloužil třicet let Smithsonian Institutu. Byť jen v krátkosti, ale i tak zní jeho historie senzačně, až groteskně.

“Nejprve musím zdůraznit, že jeskyně je téměř nedostupná. Vchod je 1486 stop dole ve stěně příkrého kaňonu. Nachází se na státním pozemku a žádný návštěvník tam nesmí pod hrozbou stíhání a pokuty. Vědci si přejí pracovat nerušeně, bez strachu, že archeologické objevy budou narušeny zvědavci a lovci pokladů. Cesta tam bude bez očekávaného ovoce a návštěvník bude poslán zpět. Příběh o tom, jak jsem jeskyni nalezl byl již řečen v paragrafu: cestoval jsem dolů po řece Colorado v loďce, sám a hledajíce minerál. Nějakých 42 mil po proudu z El Tovar Crystal canyon jsem viděl na východní stěně skvrny ve formaci sedimentů zhruba 2000 stop nad hladinou řeky. Nebyla tu žádná stezka, ale nakonec jsem s velkými obtížemi k místu dorazil. Nad výklenkem, který nebyl od řeky vidět bylo ústí jeskyně. Jsou tam schody, které vedou ze vchodu nějakých 30 metrů k místu, které bylo zřejmě hladinou řeky v době, kdy byla jeskyně obydlena. Když jsem viděl stopy po tesání na stěnách vchodu, zaujalo mě to. Odjistil jsem zbraň a vešel dovnitř. Během této cesty jsem postoupil několik stovek stop hlavní pasáží až jsem se ocitnul v kryptě, kde jsem objevil mumie. Jednu jsem vyfotografoval za pomoci svítilny. Nashromáždil jsem nějaké relikvie, které jsem dovezl po Coloradu až do Yumy, odkud jsem je odeslal do Washingtonu s podrobnostmi o objevu. Poté se zahájil další výzkum.“

 

Pasáže

“Hlavní chodba je asi 12 stop široká a zužuje se směrem k vzdálenému konci na 9 stop. Zhruba 57 stop od vchodu se nachází první vedlejší chodby vpravo a vlevo na jejichž stranách jsou místnosti velikosti obyčejného obýváku v dnešní době, přestože některé mají velikost 30 na 40 stop. Vstupuje se do nich oválnými dveřmi a jsou ventilovány kruhovými otvory ve zdech do chodby. Stěny jsou tlusté asi tři stopy. Pasáže jsou vyhloubeny, nebo vytesány co nejrovněji jak jen to inženýr může naplánovat. Stropy mnoha místností se sbíhají uprostřed. Vedlejší chodby poblíž vchodu zatáčejí v ostrém úhlu z hlavního sálu, ale směrem k zadní části se postupně stáčejí do pravého úhlu“.

 

Svatyně

Více než sto stop od vchodu je několik stovek stop velký sál, ve kterém je idol, nebo socha boha těchto lidí, který sedí se zkříženýma nohama a v každé ruce drží lotosový květ, nebo lilii. Vzhled tváře je orientální a skoro připomíná Budhu, přestože vědci si nejsou jisti jaké náboženství reprezentuje. Když vezmeme v úvahu co se do této chvíle našlo, je možné, že druh víry připomíná nejvíce pradávné lidi z Tibetu. V okolí tohoto idolu jsou menší výjevy, některé velice pěkné, jiné zas pokřivené a deformovaných tvarů a symbolizují zřejmě dobro a zlo. Jsou zde dva velké kaktusy s odstávajícími rameny, každý na jedné straně pódia, na kterém bůh sedí. Vše je vytesáno z tvrdého nerostu připomínajícího mramor. V protějším rohu této místnosti byly nalezeny měděné nástroje nejrůznějšího druhu. Tito lidé nepochybně znali ztracené tajemství jak zpevnit tento kov, který byl upravován pomocí chemikálií po staletí, ale bez úspěchu. Na lavici okolo pracovní místnosti byly nějaké uhlíky a další materiál, který byl pravděpodobně k procesu používán. Je tam také struska a něco podobného formě, což naznačuje, že tito lidé tavili rudu, ale zatím není ani památky po tom jak a kde se tak dělo a ani odkud ruda pocházela. Kromě jiného se též nalezli vázy, nebo urny a měděné a zlaté číše velice umělecky zpracované. Keramika se skládá ze smaltovaných výrobků a glazovaných nádob. Další chodba vede do sýpek, které se nacházejí v orientálních chrámech. Obsahují různé druhy semen. Jeden velký sklad ještě nebyl otevřen, protože je 12 stop vysoký a přístup je možný pouze shora. Na okraji jsou dva měděné háky, což znamená, že zde byl zřejmě instalován nějaký druh žebříku. Tyto sýpky jsou kruhové, protože materiál, ze kterého jsou vyrobeny je podle mě velice tvrdý cement. V jeskyni se našel též šedý kov, který mate vědce, protože se zatím neví, jaký je to materiál. Připomíná to platinu. Všude na podlaze jsou co lidi nazývají -kočičí oči-, žlutý kámen nevalné hodnoty. Každý z nich je opatřen hlavou malajského typu“.

 

Hieroglyfy

“Na všech urnách, nebo stěnách nade dveřmi a kamenných tabulkách, které byly nalezeny, jsou záhadné hieroglyfy. Smithsonian Institut doufá, že je brzy rozluští. Záznamy na tabulkách zřejmě souvisí s náboženstvím těchto lidí. Podobné hieroglyfy byly nalezeny v jižní Arizoně. Mezi obrázkovým písmem byla nalezena jen dvě zvířata. Jedno z nich prehistorického druhu“.

 

Krypta

“Krypta, nebo hrobka, kde byly nalezeny mumie, je jednou z největších místností, stěny jsou nakloněny směrem dozadu v úhlu 35 stupňů. Na nich jsou řady mumií a každá zaujímá místo v samostatném vytesaném výklenku. U hlavy každé mumie je malý podstavec, na kterém jsou měděné poháry a kousky zlomených mečů. Některé mumie jsou přikryté hlínou a všechny jsou zabaleny v látce z kůry. Urny, nebo poháry v nižších řadách jsou hrubé, zatímco čím výše jdeme, tak jsou urny propacovanějšího vzhledu a ukazují pozdější stádium civilizace. Stojí za povšimnutí, že všechny dosud prozkoumané mumie jsou mužské, žádné ženy a děti zde nejsou. To vede k názoru, že tato část prostoru byla ubytovna vojáků. Nebyly nalezeny také žádné zvířecí kosti, kůže, žádné oblečení a místo na spaní. Mnoho místností je prázdných, kromě nádob na vodu. Jedna místnost veliká zhruba 40 na 70 stop byla pravděpodobně hlavní jídelna, protože se zde našli nástroje na vaření. Jak se tito lidé živili je nejasné, ale předpokládá se, že se v zimě vydávali na jih a hospodařili v údolích a vraceli se zpět v létě. Až 50 000 lidí mohlo v jeskyních pohodlně bydlet. Jedna teorie mluví o tom, že současné indiánské kmeny žijící v Arizoně jsou potomci otroků lidí, kteří obývali jeskyně. Lidé, kteří dosáhli vysokého stupně civilizace zde nepochybně žili mnoho tisíc let před křesťanskou érou. Chronologie lidské historie má mnoho mezer. Profesor Jordan je velmi nadšen těmito objevy a věří, že nález bude mít nevycenitelnou hodnotu pro archeologickou práci. Jedna věc, o které jsem nemluvil může být zajímavá. Jedna místnost z chodby nemá ventilaci a když jsme se přiblížili, zasáhl nás smrtelný hadovitý zápach. Naše světlo neproniklo temnotou a do doby než budou k dispozici silnější lampy nebudeme vědět, co se v místnosti nachází. Někteří tvrdí, že jsou tam hadi, ale jiní to vyvracejí. Já myslím, že může obsahovat smrtelný plyn, nebo chemikálie, které tito lidé používali. Není nic slyšet, ale hadí zápach je silný. Celý tento podzemní labyrint vyvolává divné pocity a pohrává si s nervy. Temnota je jako závaží na našich ramenech a lampy a svíčky dělají tmu ještě mocnější. Představivost může hodovat na domněnkách a hříšné vidiny se vrací přes uplynulé věky, až mysl vrávorá se závratí v prostoru“.

- pokračovanie -

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Preklad: Michael M. Faitl

Zdroj: astronauti.cz


 

Súvisiace:

Utajená historie (Kinkaidova zpráva)
https://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/serial-utajena-historie

Seriál: Utajované dejiny Zeme
https://www.kemet.sk/rubrika/serial-utajovane-dejiny-zeme