OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID XI.


 

Pyramida jako mentální zesilovač

Pyramidu můžeme používat i jako zesilovač myšlenek. Je třeba napsat své přání na kousek papíru a položit ho pod pyramidu. Posadíme se na židli, uvedeme se do meditativního stavu - do tzv. hladiny alfa - a koncentrujeme se na své přání. Jen v málo případech se nedostaví účinek. Nemusíme snad připomínat, že tato metoda funguje jen v případě, že se vyhneme egoistickým přáním. Při náročných přáních, např. uzdravení svého blízkého, je potřeba uskutečnit „seanci" několikrát.

 

Pyramida jako vesmírný vysílač?

Už desítky let se radioastronomové snaží navázat kontakt s mimozemskými formami života. Dosud bezúspěšně, protože pátrají po nich velmi skromnými prostředky na velmi ohraničeném rozsahu vlnových délek. Celá radioastronomie spočívá na elektromagnetických vlnách - na čem jiném? - protože rádiové vlny jsou díky rychlosti třistatisíc kilometrů za vteřinu nejrychlejším komunikačním prostředkem. Jsou dostatečně rychlé pro Zem - ne však dost rychlé pro vesmír. Rozhovor s mimozemšťany sedícími při přijímači v slunečním systému vzdáleném od nás dvacet světelných let by byl zřejmě dost nudný. Odpovědi na naše naléhavé otázky by antény zachytily nejdříve po čtyřiceti letech.

Skutečně se nenajde nic rychlejšího než radiové anebo světelné vlny? Není náhodou právě pyramidový tvar tím vysílačem do vesmíru, uchem k mimozemšťanům? Nezesiluje například síly Země naše myšlenky v přesně orientované pyramidě? Když se lidé modlí, nevysílají přitom náhodou formulované myšlenky s chvalořečeními a prosbami mimo „rezonanční uzemí" kostela anebo chrámu směrem k věčnému stvoření? Co když právě pyramidální síla dokáže přetransformovat lidské myšlenky na impulsy šířící se nadsvětelnou rychlostí? Nečekají tam někde ve vesmíru mimozemští telepati na naše poselství, sedíc v nějaké pyramidě?

 

Pozorování senzibilů

Nad správně nastavenou pyramidou se senzibilům schopným pozorovat auru objeví po chvíli nad její špicí jasně žluté vyzařování promítající protažené hrany pozorované pyramidy. Přitom se vytváří zdánlivý obraz obrácené pyramidy. V místě, kde se vrcholy skutečné (materiální) a zdánlivé (aurické) pyramidy dotýkají je významný bod zrození. Z psychoenergetických hledisek by bylo možné uvažovat o soustředění hmoty z jejího „řídkého plynného stavu" u základny do stavu „pevnosti - větší hustoty" u špice pyramidy. Mohlo by se to porovnávat s podobným stavem, kdy duševní sílou se soustřeďuje a koncentruje „řídká hmota" do jednoho místa - materializace.

Již od Newtona víme, že každá akce vyvolává stejnou reakci. Jelikož v Universu panuje snaha po energetické rovnováze, je zcela logickým důsledkem, že každá skutečná síla a její forma bytí i její případné reakce musí mít svůj protějšek. Proto prý existuje ještě jedna „antipyramida" reflektovaná v opačném směru, to jest směrem dolů (od základny skutečné pyramidy špicí směrem dolů). Vrchol skutečné pyramidy představuje bod materiálního stvoření - bod zrodu a spodní bod na její základně představuje potom bod rozpuštění - destrukce. Je zajímavé, že někteří senzibilové vidí i toto promítnutí převrácené pyramidy (pod skutečnou pyramidou) a mohou jej spolehlivě vizuálně sledovat až do hloubky pod úroveň terénu. V tomto směru si musíme na vysvětlení těchto jevů oficiální fyzikou ještě nějaký čas počkat.

 

Mystické zážitky ve Velké pyramidě

Nechtěli byste alespoň jednou cestovat v čase? Přenést se z vln Chrona do minulosti anebo budoucnosti? Nemáte chuť se alespoň jednou dostat do kontaktu s jinými sférami a cizinu bytostmi? Jogín, spisovatel a esoterik Paul Brunton, který strávil jednu noc ve Velké pyramidě, uvedl, že se tam dějí až nadpřirozené věci: „Konečně nastalo vyvrcholení. Obrovské pravěké stvoření, odporné děsivé příznaky podsvětí, kreatury groteskního, bláznivého, obludného, ďábelského vzhledu se shlukly okolo mě a naplnily mě nepředstavitelným odporem. V průběhu několika minut jsem zažil něco, na co do smrti nezapomenu. Tento neuvěřitelný výjev mi zůstal v paměti jako živá fotografie."

V noci přišel Paul Brunton do styku s „vysokopostavenými kněžími jednoho starého egyptského kultu", přeměnili ho na duchovní bytost a uvedli do „učební haly". Dozvěděl se, že v pyramidě se uchovává vzpomínka na vymřelé lidské pokolení, a též i na smlouvu, kterou Stvořitel uzavřel s prvním velkým prorokem. Brunton dokonce napsal, že tyto duchovní bytosti ho zavedly do haly, která leží hluboko pod pyramidou.

Kromě jiného se dozvěděl, že pyramidy postavili pradávní obyvatelé Atlantidy, kteří znali tajemství Vesmíru. Atlantida byla zničená, neboť její vládnoucí představitelé zradili svého boha a krajina se pohroužila do vášní a vzájemné nenávisti.

Je nutné poznamenat, že Paul Bruton nebyl pravděpodobně jediný, kdo se pokusil o takový zážitek ve Velké pyramidě. Např. významný britský hermetik Aleister Crowley zašel ještě dál, když naléhal, že stráví jednu noc na svatební cestě v pohřební komoře pyramidy. Na sarkofágu si zapálil svíčku a začal číst z Knihy stínů (jiné prameny uvádějí jinou knihu). Vevnitř nastalo takové světlo, že výborně viděl na text i bez svíčky. (Bohužel komentář pani Crowleyovej nebyl zaznamenaný.)

Třetí a to nejstarší z tohoto spolku byl NAPOLEON BONAPARTE, který tam pobyl sám několik hodin. Když však vyšel ven, byl bledý a rozechvělý a do své smrti se nikomu nesvěřil s tím, co bylo vevnitř.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Úryvok z knihy Chalila El Hakima: TAJEMSTVÍ PYRAMID


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese.


 

Súvisiace:

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy