OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE?


Vezmite si akúkoľvek knihu o starovekej egyptskej kultúre a pozrite sa bližšie na sochy faraónov: uvidíte, že všetci zvierajú v rukách predmety podobné tyčiam. Ich korene smerujú do hlbín času...


Pre kňazov a faraónov Starovekého Egypta boli Hórove usmerňovače energie — kovové tyče naplnené rôznymi špeciálnymi materiálmi — nástrojom „dosiahnutia”, umožňujúc im dosahovať krok za krokom vývoj ich psychiky, energie a následne, fyzických schopností, evolúcia ktorých bola rozhodujúcim faktorom v príprave na vstup do „vzťahu s bohmi” prostredníctvom pyramíd.

 


Kráľ Mykerinus a jeho kráľovná. Táto socha ukazuje klasickú pozíciu. Stojac priamo, s ramenami držanými rovno po stranách, každá ruka zviera tyč a ľavá noha je mierne vpredu

 


Tieto tyče, s ktorými sa faraóni v priebehu svojho života nikdy nerozlúčili, boli harmonizéry dvoch základných tokov energie, ktoré Starovekí Egypťania nazývali BA a KA, zodpovedajúce Jing a Jang v Orientálnej tradícii. Pre Starovekých Egypťanov boli BA a KA dvomi zložkovými prvkami ľudskej entity, dvomi zdrojmi životnej energie. Zatiaľ čo patrične interagujú, životné funkcie organizmu sú zachované a tá osoba žije bez akýchkoľvek zvláštnych problémov. Pre riadenie energetickej rovnováhy v tele používali Starovekí Egypťania „Hórove usmerňovače energie” — tyče s rôznym obsahom.


 

Používanie týchto valčekov v značnom rozsahu pomáhalo faraónovi (alebo inému užívateľovi) zdokonaľovať jeho nervový, energetický a (ako dôsledok) imunitný systém, zlepšovať svoj zdravotný a fyzický stav, keďže tyče mali blahodárny účinok na tieto oblasti. Ich správne a systematické používanie umožňovalo faraónovi alebo kňazskému užívateľovi pripravovať sa na „Vzťah s Bohmi”.

Ak sa denne pravidelne dodržiavajú určité podmienky a robia sedenia, Hórove usmerňovače energie nielen korigujú, ale tiež stimulujú nervový, energetický a imunitný systém dotyčnej osoby, vytvárajúc predpoklady pre ich zlepšenie. Toto si vyžaduje prácu založenú na presnom pochopení toho, čo sú Hórove tyče a princípu, na ktorom fungujú, znalosti o cykloch aktivity v ľudskom energetickom systéme a množstve prvkov vytvárajúcich komplexný prístup, ktorého podstatnou súčasťou je interakcia s prírodnými zdrojmi energie, ako sú stromy, rieky, jazerá, more a hory.

 


Hórove usmerňovače energie sú tiež prostriedkom prevencie a liečby, poskytujúc pri určitých poruchách možnosť napraviť špecifické odchýlky od normy a pozoruhodne zlepšujú zdravotný stav dotyčnej osoby, keďže ovplyvňujú veľmi hlboko prebiehajúce fyziologické a energetické procesy. Je dôležité zdôrazniť, že vedomosti Starovekých Egypťanov sa nezakladali na mystických, astrologických alebo ezoterických náukách, ale na striktnom uchopení princípov, na ktorých je založený vesmír. Inými slovami, základom teoretických a duchovných výtvorov Starovekých Egyptských Zasvätencov sú na prvom mieste výhradne Vedomosti a nie viera.


 

Táto fotografia, odfotená v Metropolitnom múzeu v New Yorku na jeseň v roku 1999, zobrazuje tyče faraóna Pepiho II

 

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

 


 

Sekcie: 
Štítky: