OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

LAIRD SCRANTON: Proč pyramidy v Gíze představují Orionův pás


V roce 1983 dospěl egyptský spisovatel a učitel ›› Robert Bauval k názoru, že tři velké pyramidy na Gízské plošině získaly svou polohu podle umístění hvězd Orionova pásu. Jeho postřehy, později označované jako Orion korelační teorie (Orion correlation theory – OCT), vznikly během jednoho večera během kempování a pozorování hvězd v egyptské poušti s rodinou a přáteli. Jeden z Bauvalových společníků komentoval rozložení hvězd v pásu Oriona a připomněl Bauvalovi Gízské pyramidy kde podobné, byť kontraintuitivní vychýlení existuje.

Bauval se věnoval vzájemným podobnostem a nakonec přišel s nápadem, že tři pyramidy v Gíze byly záměrně umístěny do takové pozice, aby byly v zrcadlovém odrazu tří hvězd tak, jak by vycházely nad horizontem přibližně v roce 10 000 př. n. l. Bauvalovo logické zdůvodnění je podpořeno umístěním Sfingy, která byla, jak někteří badatelé na základě počítačových regresních analýz věří, v době letního slunovratu zmíněného období nasměrována k souhvězdí Lva.

Souhvězdí lovce Oriona a obzvláště tří hvězd které tvoří pás Orionu bylo z ne vždy pochopených důvodů předmětem zájmu pověstí mnoha starodávných tradic. Samozřejmě, že Orion je jedno z nejzřetelnějších souhvězdí na noční obloze a tak se dá očekávat, že bude přitahovat pozornost pozorovatelů. Nicméně existují pověsti, příběhy a symbolika, které se vztahují k Orionovi, jehož podobnosti mezi různými kulturami může být složité uvést v soulad. Například je stále neobjasněno, proč tolik kultur asociovalo Oriona s koncepty smrti a vzkříšení, nebo proč byl v pověstech starověkých kultur často spojován koncept kola nebo vozu s Orionem.

Představa, že velké kameny umístěné na plošině mohou symbolicky představovat hvězdy, je mi povědomá z mých studií starověké tradiční kosmogonie Afriky, Indie a Asie. Ve skutečnosti v současnosti existuje v severozápadní Africe kmen z Mali nazvaný Dogoni, který dodržuje velmi podobné tradice v rozmisťování velkých kamenů na zem tak, aby zrcadlově odrážely rozmístění určitých hvězd, které jsou v jejich tradici symbolicky důležité – včetně Orionova pásu. Pro účely srovnání se starověkou egyptskou tématikou se Dogoni zdají být dobrou volbou, protože kmen se vyznačuje mnoha dalšími nápadnými podobnostmi se starověkým Egyptem. Například se zmiňují o svém vůdci termínem faro, což je foneticky podobné egyptskému slovu faraon. Zřídili své okresy a vesnice ve dvojicích nazvané Horní a Dolní, podobné dvěma klasickým oblastním rozdělením starověkého Egypta. A také kladli důraz na heliaktický východ Siriuse, což je každoroční událost, při které je Sirius po delší době znovu spatřen vycházet, těsně před východem Slunce.

Nicméně narozdíl od starověkých Egypťanů představují Dogoni žijící kulturu s kněžími, kteří rozumí svým vlastním tradicím a jsou schopni vysvětlit své praktiky moderními slovy. Ve skutečnosti dogonští kněží definují své tradice použitím slov, které jsou pravděpodobně starověkými egyptskými slovy. Takže pokud bychom chtěli určit, proč by pyramidy v Gíze mohly představovat Orionův hvězdný pás, bylo by rozumné zvážit, co Dogoni říkají o svém vlastním podobném rituálu. Jak to Dogoni vysvětlují, praktika se může zdát jako druh metafory pro podobné hermetické rčení „Jak nahoře, tak i dole.“ Skrytý význam této fráze je, že procesy stvoření, které působí v makrokosmu nebes, jsou v zásadě nějakým způsobem podobné těm, které produkují hmotu v mikrokosmu.

V dogonské tradici je na hvězdy Orionova pásu nahlíženo jako na „zástupce“ hvězdy Sirius jménem, které vyjadřují slovem atanu. (Podobné egyptské slovo pro „zástupce“ se vyslovuje „atenu“.) Dogonští kněží říkají, že účelem rozmístění kamenů je nasměrovat naši pozornost na útvar na nebesích, který nazývají Vůz Oriona. Říkají, že znalost Vozu bude pro lidstvo důležitá, protože je to útvar, kterým mohou procesy Nahoře korelovat s těmi Dole. To má odpovídat mikroskopické složce hmoty, kterou Dogoni nazývají vejce světa, což je malý svazek hmoty, který existuje v každém místě v prostoru a čase, a je porovnatelná s tím, co moderní teoretici superstrun nazývají prostor Calabi-Yau. Toto „vejce“ vzniká, když mikroskopické vibrace charakterizované jako „vítr“ způsobují, že se hmota obklopí a produkuje jakousi bublinu, která nakonec praskne a vytváří další „vejce.“ Dogoni vnímají toto „vejce“ dvěma různými způsoby – jako sedm paprsků hvězdy rostoucí délky, které vystupují z centrálního bodu, a jako tvar spirály, která může být nakreslena, aby označila koncové body těchto paprsků.

Jeden palčivý problém s tímto scénářem Dogonů se objevuje, když se podíváme na Orion samotný, protože nevidíme žádné vnější rysy souhvězdí, které bychom mohli rozumně asociovat s vozem, ani neexistuje aspekt Oriona, který by nám nějakým způsobem připomínal dogonské „vejce světa.“ Abychom urovnali tento zřejmý rozpor, musíme se podívat na další aspekty tradic Dogonů spojených se stvořením světa.

V dogonské mytologii existuje osoba jménem Ogo, který v dogonských pověstech o stvoření představuje světlo a jehož činy jsou nápomocné ve stvoření nám dobře známého hmotného vesmíru. (Podobný egyptský pojem aakhu znamená „světlo“ a je také jménem egyptského boha světla.) Mimo jiné, Ogovi je připisováno, že „změřil vesmír osmi miliardami kroků.“ Ve starověkých tradicích, kterým se věnuji, je pojem „krok“ je jakousi symbolickou šifrou pro fyzikální jednotku zvanou loket. Jako všechny dobré koncepty starověké kosmologie, termín „loket“ má dvě rozdílné definice: v poměru k ohnutému rameni představuje vzdálenost od lokte člověka ke špičce prostředníčku; také představuje průměrný krok člověka. Z vědeckého pohledu vím, že náš vesmír je o moc větší než 8 miliard loktů, nicméně jediný rozměr, který se obvykle udává pro velikost poznaného vesmíru, je 8 miliard světelných let. (Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok. Šíří se rychlostí 186 000 mil za sekundu.) Takže se domnívám, že účel tohoto mýtu dogonské tradiční kosmogonie, která obsahuje mnoho zdánlivě vědeckých aspektů, bylo ustanovit jakousi symbolickou ekvivalenci mezi konceptem loktů a světelných let.

Ve starověkém Egyptě byl termín pro „loket“ aakhu meh, což je jednoduchá složenina slov „světlo“ a „míra“ a významy těchto slov se zdají, že potvrzují naši interpretaci dogonského symbolismu. Také jsem věděl, že naše moderní definice egyptského lokte pochází od Velké pyramidy v Gíze – délka lokte byla odvozena z rozměrů této stavby, která měří 440 loktů podél každé strany své čtvercové základny a 280 loktů na výšku. Jak Bauvalova teorie, tak dogonská rituální praxe rozmisťování kamenů svědčí o tom, že pyramidy představují hvězdy a dogonská a egyptská symbolika ukazovala na to, že lokty představují světelné roky. Tak jsem se rozhodl vygooglovat pojem „Orion 440 280.“ To, co jsem našel, byly odkazy na spirálovité rodiště nových hvězd souvisejících s mlhovinou v Orionu nazvanou Barnardova smyčka, která měří 440 280 světelných let, obepíná souhvězdí Oriona a v podstatě je pouhým okem nepozorovatelná. Slabé světlo, které spirála vyzařuje, může být zachyceno časosběrnou fotografií, a když takovou fotografii pořídíme, dává vzezření kola od vozu, ve kterém stojí lovec Orion.

Obr. upravil Rich Richins

Z vědeckého hlediska je Barnardova smyčka příkladem hvězdné bubliny, tzv. struktury která vzniká, když hvězdný vítr obklopí hvězdnou hmotu a vytváří takovou bublinu, která pravděpodobně na konci praskne. To naplňuje dogonský popis konceptuálního vztahu k jejich vejci světa, stejně jako spirálovitý obraz představuje ve vztahu ke hvězdám Oriona jejich druhou charakterizaci onoho „vejce.“ To by také mohlo znamenat mýtický koncept kola, které je v různých kulturách spojováno s Orionem a – pokud by jeho obraz byl interpretován jako kolo vozu – dogonský pojem Vůz Oriona.

Existují také bájná spojení mezi souhvězdím Oriona a Siriuse, nejjasnější hvězdy na noční obloze. V některých pověstech byl Sirius nazván Psí hvězda, protože představoval Orionova loveckého psa. Také, jak většina studentů astronomie ví, existuje vizuální podobnost mezi Orionem a Siriusem: jednoduchý způsob pro pozorovatele hvězd aby přesně určili polohu Siriuse je namalovat imaginární čáru přes tři hvězdy Orionova pásu (stejné hvězdy, jejichž nepatrný posun od naprosto rovné linie vyústil v Bauvalovou teorii) a vést ji směrem dolů šikmo k Siriusovi. Stejně jako současní astronomové, Dogoni si jsou vědomi, že Sirius je dvojhvězda, tzn. skládá se ze dvou hvězd, jedné jasné jako Slunce, kterou astronomové zmiňují jako Sirius A a malé, tmavé, husté trpasličí hvězdy nazvané Sirius B, která ji obíhá. Stejně jako Barnardova smyčka, i druhá hvězda Siriuse byl produkt supernovy, hvězdné exploze, ve které zaniká stárnoucí hvězda. Domněnkou je, že oba tyto útvary mohou pramenit ze stejné astronomické události.

Jak dogonští kněží naznačují, znalosti o procesech vzniku hmoty, které můžeme potenciálně dát do vzájemného vztahu s těmi vesmírnými a to skrze struktury jako Barnardova smyčka, mají významné důsledky pro pochopení toho, kde je naše vlastní místo ve velkém projektu stvoření. V prvé řadě, tato vzestupná korelace je v rozporu s převažujícím pohledem na to, že naše realita představuje finální, konečný produkt procesů stvoření; spíše to znamená, že takové procesy musí pokračovat koncepčně výš nad naši vlastní, důvěrně známou oblast. Starověké znalosti této vzájemné souvislosti možná o něco kritičtěji naznačují přítomnost nějaké zasvěcené starověké autority, která skutečně pochopila, jak tyto větší procesy stvoření fungují. Kdybychom hledali důvěryhodné motivy k odůvodnění nesmírného úsilí, které bylo vynaloženo do staveb pyramid v Gíze, můj názor je, že bychom jen stěží mohli udělat lépe, než-li uvést právě tyto.

Laird Scranton

únor 2014

S dovolením autora


Autor je nezávislý softvérový dizajnér, ktorý sa začal zaujímať o mytológiu a symbolizmus Dogonov začiatkom 90-tych rokov. Študoval staroveký mýtus, jazyk a kozmológiu a takmer 10 rokov pôsobí tiež ako pedagóg na Colgate University v New Yorku. Laird je autorom knihy "Veda Dogonov: Dekódovanie mystéria afrických tradícií" a "Posvätné symboly Dogonov: Kľúč k pokročilej vede v staroegyptských hieroglyfoch". Žije v Albany v New Yorku.

Preklad: Naďa

Exkluzívne


VIAC od autora nájdete na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Exkluzívny rozhovor s Lairdom Scrantonom
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-s-lairdom-scrantonom

ROBERT BAUVAL Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/robert-bauval-vyber

Orion
http://www.kemet.sk/rubrika/orion