OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

MY TECHNO LAB: Na čo slúžili egyptské chrámy a Sfinga? (+DISKUSIA)


Boli pyramídy a chrámy v skutočnosti neobývateľnými technickými zariadeniami?
Niektoré otázky a odpovede spod originálneho videa:

Dotaz: A můžeme tu věc zrekonstruovat a zapojit?
Autor: Ano, můžeme! Je zapotřebí trochu se ještě povrtat v teorii a projít si to tam s přístroji uvnitř a v okolí a můžeme to zopakovat a s použitím moderních materiálů dokonce zdokonalit.

Dotaz: A bylo by to možné prodemonstrovat v elektrické emulaci? To by bylo zajímavé.
Autor: Mohu zopakovat některá konečná zařízení a vysvětlit, jak fungují. Například Sloup Džed, Egyptský kříž, osvětlení. Dívejte se v dalších dílech. http://vitatrans.net/wp-content/uploads/2017/01/316b5dbfe9470f76982e3c8f...

Dotaz: Zajímavá verze. Hlavní myšlenku jsem pochopil. Ale otázkou zůstává, kde je konečné zařízení („zásuvka“) a jaké přístroje byly napájeny touto energií?
Autor: Hlavním převodníkem této energie byl Sloup Džed http://www.ljplus.ru/img4/a/r/arhivar_rus/djeds.jpg, který zesiloval vlnění a měnil je v obyčejnou, nám známou elektřinu, nebo elektrostatiku (v závislosti na metodě připojení). Toto zařízení také sloužilo jako rozhraní pro připojení k člověku (navlékali si jej na ruku přes „egyptský kříž“ Anch, který sloužil jako vypínač). Zdá se, že hlavním spotřebitelem (energie) byl sám člověk! (kromě osvětlení, komunikačního spojení, stavebních strojů) A s úvahami, co mohl dokázat člověk s tou dodatečnou energií, se zatím neodvažuji vystoupit před veřejností…

Dotaz: Naznačujete na kontrolované opouštění těla?
Autor: Ne, pro opuštění těla není potřebná energie. Energie je potřebná pro působení na něco. A na co, to zatím nevím.
Autor: Samozřejmě, tvar a struktura jsou velice důležité. Pozice lotosového květu je analogická polovině polí neutronu, nebo Země, nebo galaxie. Doporučuji vám podívat se na strukturní model neutronu od Alexandra Mišina. Brzy to s ním budeme vysvětlovat podrobněji. Je na čase měnit zastaralé modely struktury hmoty.

Dotaz: Řekněte, a jak mohli Egypťané opravovat ty své pyramidy, chrámy, Sfingu, když nebylo možné se k nim kvůli infrazvuku dostat? Jak mohli dočasně odpojit pyramidy nebo chrámy, třeba na jeden den kvůli opravám?
Autor: Myslím, že možnost odpojit je, aby nepracovali na plný výkon, existovala. Ale soudě podle stavebních materiálů a kvalitě prací, byla by jejich oprava potřebná až po uplynutí staletí.

Dotaz: A co se zakřivením zemského povrchu? Na 400-800 km to přece nemůže být přímá linie? Pokud vezmeme do úvahy, že Země je kulatá?
Autor: Čím je frekvence nižší, tím více vzrůstá schopnost obtékání překážek.

Dotaz: Část energie je předávána na jeden závit primární cívky prostřednictvím INDUKČNÍ VAZBY??? Ale vždyť kámen je dielektrikum, a jak víme, tak pyramidy jsou kamenné! Tak jaká indukční vazba??
Odpověď jiného uživatele: Autor se nevyjádřil úplně správně. Máme například vedle sebe dvě ladičky, když rozezníte jednu, vibrovat začne i ta druhá, která se nachází vedle ní. Energie je předávána zvukovou vlnou vzduchem. U pyramid se předávala vlna kamenem.
Autor: Máte pravdu, nebylo to úplně správně vyjádřeno. Také jsem chtěl uvést příklad se dvěma ladičkami, ale (druhý uživatel) mě předběhl, (děkuji mu za podporu). Vlny se šíří i dielektrikem, jenom s daleko menší rychlostí. Nejedná se o světelné frekvence jako v měděných vodičích. Pyramida vibruje s frekvencí do 20 Hz a tyto vibrace jsou předávány kamennému kruhu, ze kterého je jednodušší sejmout tento výkon, neboť je možné dosáhnout stojaté vlny upravujíce jeho délku. Vlnové procesy jsou analogické s těmi v transformátoru Tesla. Nedokázal jsem najít vhodnější termín než indukční vazba. Problém s termíny je v tom, že je třeba napřed je přesně definovat, proto se jim snažím vyhýbat. Tvrzení, že kámen je dielektrikum, také není úplně správné. Uzemnění může fungovat i přes kámen, pouze je potřebná větší plocha elektrody. Kámen má velký odpor, ale bude-li mít elektroda velkou plochu, tak to dopadne tak, že mnoho odporů s vysokou jmenovitou hodnotou bude zapojeno paralelně a při paralelním zapojení se výsledný odpor snižuje. Kámen je tedy také schopen posloužit jako vodič elektřiny, rozměry zde mají význam ;) Děkuji za to, že se díváte pozorně!

Dotaz: Vážený autore, chtěl bych znát váš názor na náboženskou, duchovní, kulturní složku těch lidí (opravdu lidí?), kteří používali takováto zařízení. Mohli podle vašeho názoru být někteří z nich nesmrtelní, mohli silou myšlenky ovládat hmotu (diagnostikovat a léčit nemoci, obnovovat své materiální tělo, nebo už ho vůbec nepotřebovali a uměli se materializovat podle potřeby), nebo to vše mělo jakési črty transhumanismu?
Autor: Zatím na to jednoznačný názor nemám. Ze starověkých fresek však očividně vyplývá, že tato energie byla využívána k léčení, osvětlení a nějakému dalšímu působení na živé i neživé struktury, například kámen, vodu apod. Nesmrtelnost neexistuje, ale dobu trvání života je možné zvýšit, pochopíme-li zákonitosti samotného procesu a zdokonalíme ho. Zatím toho velmi málo víme o možnostech vlnových procesů, je třeba usilovněji rozvíjet tento směr. S ohledem na léčení se podívejte na léčivou cívku Alexandra Mišina (vždyť se jedná o plochý bifilár N. Tesly), je to stejná technologie!

Dotaz: A je možné podrobněji vysvětlit pro ty, kteří si se slovem energie asociují (jako například já) pouze elektřinu, co vlastně s tím infrazvukem vůbec dělali?
Autor: Střídavý proud je vlna, která se pohybuje po vodičích rychlostí světla. V našem případě s frekvencí 50 Hz. Infrazvuk je také vlna s frekvencí do 20 Hz, která se pohybuje jiným prostředím (vzduch, voda, kámen) s nižší rychlostí v závislosti na materiálu. V podstatě mezi nimi žádný rozdíl není. Je lehké přeměňovat jednu ve druhou. Je možné z infrazvuku získat vysoké napětí, pro nás obvyklé. Ale jednodušší je používat zařízení od počátku projektovaná na tuto frekvenci. Jde prostě o jiný standard přenosu energie. Zdá se, že taková frekvence byla využívána pouze pro její přenos, a potom byla přeměňována ve vyšší (frekvence), ale to je zatím pouze verze. S ohledem na použití, zatím zcela jasně vidím na freskách osvětlení a léčení, zbytek jsou dohady.

Dotaz: Takže jestliže žárovku (nu speciální) budeme napájet zvukovou vlnou, tak bude svítit?
Autor: To není přesně. Zvukovou vlnu je možné přeměnit na elektrostatiku vysokého napětí, díky které se může rozsvítit obyčejná zářivka.
Autor: Dokud jsem sestavoval video, vyšlo najevo ještě několik zajímavých faktů. Energie nebyla předávána přímo po Nilu. Vedle něho byl vybudován kanál široký 22 metrů a dlouhý 400 km, prostřednictvím kterého byla přenášena stojatá vlna z vody. Kanál vedl na obě strany, jeden do Luxoru a druhý do Alexandrie. Zbytky tohoto umělého kanálu jsou vidět vedle chrámů na levém břehu řeku. Vypadá to, že současní Egypťané nevystavěli všechny zavlažovací kanály, které dnes využívají, že někdy jen vyčistili ty starověké. Převodníkem energie byl chrám vedle Sfingy. Jde o samostatné zařízení. A kompaktním převodníkem uvnitř hory byl sloup Džed (https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEed), který mohl přeměňovat vlnění ve vysokonapěťové (Mišinova cívka - http://mihailosipov.ru/chto-takoe-katushka-mishina/). Budu-li mít čas, vyrobím funkční model s připojením na zářivku. Ale to bude na podzim, dřív určitě ne.

Dotaz: Kde je v pyramidě převodník z elektromagnetické složky na mechanickou? Pyramida musí tvořit piezoelement. Jednou věcí je rádiová vlna a rezonátory a úplně jinou zase infrazvuk! Infrazvuk není možné zpracovávat v rezonátoru a filtrovat v takových filtrech – pro zvuk je potřebný masivní koridor, a tento systém je otevřený, nad hlavou nebe! Dále energie po Nilu – jaké budou ztráty v řece? A je třeba zohlednit rychlost zvuku ve vodě při různých teplotách – to je k té fázové synchronizaci.
Autor: Analogem piezoelementu může být sarkofág uvnitř pyramidy nebo samotný ten prostor (v závislosti na frekvenci). Jaká frekvence iniciuje tyto vibrace, říci nedokážu. Ale okolo pyramid je polarizovaný signál na frekvencích přibližně 2-10 MHz. Je zapotřebí to tam projít zevnitř i v okolí s analyzátory spektra ;) Vypadá to, že infrazvuk byl potřebný pouze pro přenos po vodě. Zatímco jsem sestavoval video, ukázalo se, že stojatá vlna nebyla přenášena po Nilu, ale umělým kanálem vedoucím paralelně s řekou s šířkou 22 a délkou okolo 400 km.
K té synchronizaci. Synchronizovat není třeba s pyramidou, ale v Luxoru s bodem vstupu a výstupu, což je pouze 2660 metrů – méně než jedno procento vzdálenosti k pyramidám. Vůbec nevadí, jestli se vlna zpomalí nebo zrychlí. Na tak malé vzdálenosti mezi Luxorem a Karnakem se ty fáze budou krýt.

Dotaz: A jak je možné pasivními komponentami zesílit signál?
Autor: 1. Zkoncentrovat do jednoho bodu (například jako zvětšovací sklo); 2. Vytvořit stojatou vlnu. Přímý a odražený signál se bude kumulovat a amplituda zvyšovat; 3. Podélnou vlnou vytvořit rezonanci v tvrdých horninách, potom se v kameni objeví ještě i příčná vlna. Při kumulaci těchto vibrací se celkový výkon zvýší.

Dotaz: Řekněte prosím, proč se magnetické pole Země nemění v čase a je jednosměrné? To je v rozporu s hypotézou stojaté vlny v Zeměkouli.
Autor: Ještě tu je elektrostatika. Nejpravděpodobnější je, že vzniká dipól ze dvou elektrostatických vírů (toroidů) severní a jižní polokoule. To je však zatím pracovní verze, kterou je nutné potvrdit. Za několik dílů to chceme společně s Alexandrem Mišinem rozebírat. Podle mého názoru má Mišin zatím ten nejpravděpodobnější model planety (který je vlastně také modelem protonu, neutronu apod.)

Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/products/mytechnolab-k-cemu-slouzily-egyptske...

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

►Valery Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÉ BYTIE I.
http://www.kemet.sk/clanok/valerij-uvarov-pyramidy-a-ich-hlboky-pozitivn...

►Valery Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÉ BYTIE II.
http://www.kemet.sk/clanok/valerij-uvarov-pyramidy-a-ich-hlboky-pozitivn...

►LIEČIVÉ A SPIRITUÁLNE ENERGIE PYRAMÍD (Bratislava, 1. 4. 2016)
http://www.kemet.sk/clanok/liecive-a-spiritualne-energie-pyramid-bratisl...

►PYRAMÍDY A ICH ÚLOHA PRI EVOLÚCII CIVILIZÁCIÍ (Bratislava, 1. 4. 2016)
http://www.kemet.sk/clanok/pyramidy-a-ich-uloha-pri-evolucii-civilizacii...

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy

 


Sekcie: 
Štítky: