OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

NOVÁ TEORIE O CHUFUOVĚ PRAMIDĚ: Jak věda mění náš pohled na minulost II.


„Co Cadman objevil, bylo to, že podzemní komnata přijímala hodně zpětných impulzů. Také zaznamenal, že bez podzemní komnaty by zpětný impuls byl velký a výstupní proud byl více nepředvídatelný, potvrzující mu, že výstup v podzemní komnatě Chufuovy pyramidy putoval skrze takzvanou slepou šachtu. Tím také povrdil své podezření, že starověký mýtus, že existuje tunel propojující jámu podzemní komnaty s řekou Nil, je pravdivý.“

 

Cadmanův experiment


Obr. 3 © Edward Malkowski

 

Před vynálezem elektrického vodního čerpadla bylo hydraulické čerpadlo použito k přemísťování vody z místa na místo jednoduchým systémem, který měl pouze dvě pohyblivé části: odpadní ventil a zpětný ventil. Voda proudí v nádrži pod silou gravitace směrem dolů do vstupního potrubí a nutí odpadní ventil se uzavřít (viz Obr. 3). S uzavřeným odpadním ventilem voda proudí dále do vstupního potrubí a zvyšuje tlak uvnitř čerpadla. Zvýšený tlak otevírá napájecí ventil a tlačí vodu do výstupního potrubí. Jelikož je voda tlačena navýšením rychleji než voda proudící do vstupního potrubí, tok vody se obrací, což zavírá zpětný ventil a proces začíná znovu.

Inspirován Kunkelovým dílem si Cadman nastudoval o podzemní komnatě Chufuovy pyramidy a jejích přidružených tunelech co nejvíce a v červnu roku 1999 vyrobil svůj první model. Ten nesplnil svůj účel – prosakoval a praskl. O několik měsíců později začal pracovat na druhém modelu a připojil nové potrubí ke spodku šachty, uvěřen, že toto spojení musí být tlakovým výstupem. Ale čerpadlo pořád nefungovalo tak, jak předpokládal, tak začal stavět třetí model, který dokončil 3. dubna 2000 a který fungoval bezchybně.

Co Cadman objevil, bylo to, že podzemní komnata přijímala hodně zpětných impulzů. Také zaznamenal, že bez podzemní komnaty by zpětný impuls byl velký a výstupní proud byl více nepředvídatelný, potvrzující mu, že výstup v podzemní komnatě Chufuovy pyramidy putoval skrze takzvanou slepou šachtu. Tím také povrdil své podezření, že starověký mýtus, že existuje tunel propojující jámu podzemní komnaty s řekou Nil, je pravdivý.

O několik týdnů později Cadman přesunul model do říčky sloužící jako nádrž a dále experimentoval. Aby stimuloval efekt podzemí, zalil čerpadlo betonem (viz Obr. 4 a 5). Kupodivu akce čerpadla, které bylo nyní zabudováno do betonu, vytvořilo vertikální kompresní vlnu. To podle Cadmana znamenalo, že podzemní hydraulické čerpadlo Chufuovy pyramidy také mělo akustický prvek. Takže postavil dva další modely určené pro studium akustiky a dynamiky tekutin.

Akustický model vyrobený ze skelných vláken a epoxidu a zalitý do betonu vážil 500 liber. Při provozu byly cítit přes půdu silnou 20 stop charakteristické údery čerpadla podobné srdečnímu tepu a slyšet byly téměř 100 stop od něj. Kvůli silným impulzům, které model generoval, to Cadman pojmenoval „pulzní generátor“.

 


Obr. 4 © Edward Malkowski

 


Obr. 5 © Edward Malkowski

 

Cadman zkonstruoval čtvrtý model, aby zkoumal, jak se voda pohybuje podzemní komnatou a aby mohl pracovat ve dvou různých režimech. Tento model byl vybaven 25 jednotlivými místy pro inkoustové vstřikování a skleněným vrchem (viz Obr. 6). Měl skleněné stěny na své východní straně, aby viděl tok vody (ačkoliv Cadman zjistil, že se skleněný vršek rychle rozbíjí, když model pracuje v režimu pump/pulse). Přesto, když nebyl v režimu pump/pulse, studiem pohybu vody uvnitř vymodelované podzemní komnaty bylo zřejmé, že tok byl komplexní a precizní.

Zjistil, že zvuková vlna zasahující vertikální povrch odráží většinu impulzu zpátky ke zdroji. Také objevil, že když proud zasáhne vertikální povrch, rozprostře se kolem dokola o 360° kolmo k trysce. Tím dospěl k závěru, že konstrukce podzemní komnaty zahrnovala dynamiku tekutin stejně tak jako akustickou dynamiku. Jeho vlastními slovy: „Dynamika je stejná jako počítačová analýza bouřek: někde mezi dynamikou hurikánu a dynamikou tornáda.“

Cadmanův model také odhalil některé výkonnostní problémy, které byly zabudovány v podzemním čerpadle Chufuovy pyramidy. V přídavném „pomocném“ potrubí z kompresní komory do vedlejší lokace se urychluje pohyb vody výstupním potrubím. Také zaměřuje tlakovou vlnu v potrubí vedoucí do kompresní komory. Výsledkem je, že impulz je přenášen přes strop kompresní komory. Tím linie, která spojuje odpadní ventil s kompresní komorou působí jako vlnovod tlačící tlakovou vlnu do impulzu. Proto je impulz přenášen vertikálně (přes strop) a také dolů na potrubí odpadního ventilu.

 


Obr. 6 © Edward Malkowski

 

Cadmanův model podzemní komnaty a jejích tunelů nám umožňuje lepší porozumění Chufuovy pyramidy, stejně tak jako Gízské plošiny. Ve svém dokončeném stadiu vyžadovala Chufuova pyramida vodní příkop, který byl napájen systémem akvaduktů ze západního Nilu; ideální zdroj pro gravitační (spádový) vodní systém, jelikož se západní Nil nacházel ve výšce nad náhorní plošinou. To také vysvětluje pozůstatky opěrné zdi, která kdysi obklopovala pyramidu. Stěna sloužila jako násep tamní nádrže, která byla podle všeho vodním příkopem. Tunely, jako třeba „studna“ u vchodu do pyramidy spojovaly komplex Chufuovy pyramidy se starověkým Meridovým jezerem a západním Nilem.

Meridové jezero (staroegyptsky Merur, což znamená Velké jezero) bylo starověké jezero 50 mil jihozápadně od Káhiry. Kdysi bylo obrovské a obklopovalo celou propadlinu Fajjún. Starověkými Egypťany bylo také nazýváno Čisté jezero a Jezero Osirida. Během pravěkých dob se vody Meridového jezera nacházely téměř 120 stop nad mořem, ale 10 000 let př. n. l. klesly k úrovni téměř 25 stop pod mořem, pravděpodobně v důsledku přirozeně odkloněného kanálu řeky Nil. S vzestupem dešťů v období mezi lety 9000 př. n. l. a 4000 př. n. l. se jezero znovu zvedlo, ale pak postupně klesalo. A jak se klima stávalo čím dál tím více vyprahlejší, kanál propojil Meridové jezero s Nilem a v průběhu let se pomalu naplavilo bahnem. Během období vlády Střední říše (2000 př. n. l.-1600 př. n. l.) se egyptská dynastie rozšiřovala a prohlubovala kanál, čímž znovu obnovili jeho tok. V té době se jezero nacházelo ve výšce předpokládaných 55 stop nad mořem.

Je pochyb o tom, zda jezero sloužilo jako prostředek protipovodňové ochrany nebo nádrž pro zavlažování. Ptolemaiovci 3. století př. n. l. Meridové jezero částečně odčerpali, aby získali 450 mil čtverečních bohaté aluviální půdy, která byla zavlažována kanály a rozsáhle obdělávaná. Od té doby se hladina Meridového jezera neustále snižuje a v současnosti je jen malým, mělkým slaným jezerem Karún.

Když fungovalo pulzní čerpadlo Chufuovy pyramidy, sestupná chodba, podzemní komnata, slepá šachta, jáma, studna a jeskyně tvořily celek (viz Obr. 7). Podle Cadmana by to mohlo fungovat i dnes, kdyby bylo možné vyčistit všechny tunely spojené s pyramidou. Kromě studniční jámy, která spojuje přidružené chodby se střední komnatou pyramidy, se tam nacházejí další dva tunely, které by potřebovaly vyčistit. Vyprázdnění jámy spojené se slepou šachtou (kde se nachází zpětný ventil) by odhalilo horizontální šachtu. Kdyby se tyto šachty vyčistily, vodní příkop fungoval a studna před pyramidou byla spojena s Meridovým jezerem, čerpadlo by fungovalo.

 


Obr. 7 © Edward Malkowski

 

Jedním z nejdůležitějších výsledků Cadmanových experimentů bylo objevení významu studniční šachty a jejího vlivu na pulzní frekvenci čerpadla. Tato konkrétní konstrukční otázka vede k záměru stavitele Chufuovy pyramidy. Studniční jáma začíná u dna sestupné chodby a rozšiřuje se směrem vzhůru o 170 stop. V sestavě vodního čerpadla poskytuje jáma zkratku pro reverzní tlakovou vlnu k dosažení vzduchu. V podstatě maximalizuje pulzní rychlost čerpadla.

Ačkoliv jsou potrubí typicky dvojnásobkem průměru vstupní trubice, v Gíze jsou potrubí v podstatě o 25 procent menší než vstupní potrubí, což má zvláštní vliv na celý systém. Snižuje to výšku vody uvnitř vodní nádrže. Zajímavé je, že toto specifické vyvýšení koreluje s výškou jeskyně, která slouží jako nádrž umožňující stabilizaci a regulaci reverzního impulzu. Kostka žuly nacházející se uvnitř jeskyně, která se vejde do potrubí, je považována za nějaký druh sytiče nebo regulátoru.

Podle Cadmana byla studniční jáma součástí původního návrhu pyramidy a sloužila k maximalizaci pulzní rychlosti čerpadla. Potrubí také snížilo reverzní vlnu ze sestupné chodby, stejně tak jako se snížila účinnost čerpání a intenzitu pulzu.

-pokračovanie-


›› EDWARD MALKOWSKI má celoživotní zájem o historii, konkrétně o starověk s mimořádným zájmem o filozofii a vývoj náboženství od starověku až po moderní dobu. S názorem, že starověké biblické příběhy v knize Genesis byly založeny na historickém faktu, začal během pozdních devadesátých let 20. století zkoumání takových možností, které vedly až k jeho první knize “Sons of God – Daughters of Men”. Ta ho zavedla k jeho hlubokému zájmu o původ civilizace, nezvykle velkým památkám egyptské Staré říše, především Sfingy, a vlivu egyptské filozofie a kultury ve starověkém světě. Výsledkem byly další dvě knihy: “Before the Pharaohs” (v češtině ›› “Před nástupem faraonů”) a “The Spiritual Technology of Ancient Egypt”. Edward bude mít nový pohled na fyzické a písemné důkazy na technicky vyspělou, prehistorickou civilizaci v jeho další knize, “Ancient Egypt 39,000 BCE: The History, Technology & Philosophy of Civilization X”. Také se autorsky podílel na knize “The Search for Lost Knowledge: A Graham Hancock Alternative Science and History Reader”.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Naďa

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Chris Dunn
http://www.kemet.sk/autor/chris-dunn

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatnik-st...

Egypt – Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

Výber NEW DAWN Magazine
http://www.kemet.sk/rubrika/vyber-new-dawn-magazine

 


Sekcie: