OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH X.


 

NÁPISY Z NÁHROBNÍCH DESEK STŘEDNÍ ŘÍŠE

 

I.

Náhrobní deska z berlínského musea čís. 7294. Nápis jest uveřejněn v Aegyptische Inschriften aus den kön. Museen zu Berlin I. 202.
Na náhrobních deskách střední říše vedle obětního říkadla »Král dává obět« bývají někdy náboženské texty, vyskytující se na stěnách hrobek staré říše. Kromě toho setkáváme se na nich s kratičkými výňatky z textů jednajících o posmrtném životě. Stejného obsahu jsou také nápisy na vnějších stěnách rakví.
Král dává oběť, Usirev, pán Ebozu, velký bůh, pán nádherné země, a Vepvavet, král bohů, dávají oběť chleba, piva, býků, husí, obětí pokrmů a všech věcí dobrých a čistých, které dává nebe, rodí země a přináší Nil, kterých dostává se duchům a jimiž živí se bozi, s nimiž spokojena jsou srdce, duchu .............................. Veria ospravedlněného, jehož zrodila paní domu Menet.

II.

Náhrobní deska z berlínského musea čís. 7732. Nápis jest uveřejněn v Aeg. Inschr. aus d. k. Mus. zu Berlin I. 205.
Ó vy žijící na zemi, písaři, obřadníci, sluhové duchů a knězi, kteří přijdete k tomuto hrobu! Vaši městští bozi budou vás milovati a odmění vás, bude se vám dobře dařiti na zemi a odkážete svoje úřady svým dítkám, odříkáte-li: "Král dává oběť, Ptha-Sokar, Usirev, velký pán Ebozu, Amon-Re, pán trůnu obou zemí, a [ostatní] bozi a bohyně dávají oběť chleba, piva, husí, oděvů, kadidla, vonných mastí a všech věcí dobrých a čistých, jež dává nebe, rodí země a přináší Nil a záři, sílu a ospravedlnění duchu velitele tělesné stráže Siamona ospravedlněného.
Král dává oběť, Usirev [dává oběť] duchu jeho manželky Nofruy ospravedlněné.
Král dává oběť, Usirev [dává oběť] duchu jeho sestry, paní domu Amiaie ospravedlněné.

III.

Náhrobní deska z berl. mus. čís. 1192. Aeg. Inschr. aus d. k. Mus. zu Berlín I. 163.
Roku 14. za Veličenstva krále Horního a Dolního Egypta Cheperkarea,1 obdařeného životem věčným jako Re.
Král dává oběť, Usirev, pán Zedu, veliký bůh, pán Ebozu, dává oběť, Anupev, sídlící na své hoře, pán nádherné země, dává oběť chleba, piva, býků, husí, obleků všeho druhu a všech krásných a čistých věcí, jimiž živí se bozi, ctihodnému správci domu Zobesovi.
Oslavují ho velcí zedští a dvořanstvo pána Ebozu a bozi záplavy podávají mu své ruce na výspě. Dávány jsou mu oběti. On vládne veslem v člunu večerního slunce a vozí se v člunu ranního slunce. "Buď vítán," — volají na něho velcí Ebozští, — "správce domu Zobese ospravedlněný, požívající úcty Usira, pána západní říše!"

IV.

Náhrobní deska z berl. musea čís. 7313. Aeg. Inschr. aus d. k. Mus. Berlin I. 190.
Úcty krále požívající správce sýpky Mencuhotep praví: "Odešel jsem z města přišel jsem do pouště. Činil jsem to, co rádi mají lidé a chválí bozi. Obětoval jsem bohu to, čeho si přál. Mluvil jsem pravdu a neučinil jsem nikomu nic zlého. Mluvil jsem [jen] dobré a vypravoval jsem [jen] to, co bylo žádoucno."
Správce sýpky Mencuhotep praví:
"Ó žijící na zemi, kteří půjdete podle této hrobky, odříkejte: Tisíc chlebů, [džbánů] piva, husí a šatů duchu Mencuhotepovu."

V.

Z rakve Mencuhotepovy v berl. mus. čís. 9. Aeg. Inschr. aus d. k. Mus. zu Berlin I. 214 a násl.
Král dává oběť, Anupev, pán města Sepu, náčelník božské síně [dává oběť]. Projíždí se nebem, jest pohřben v zemi a má přístup k velkému bohu, pánu nebe, ctihodný Mencuhotep, ospravedlněný v pokoji.
Král dává oběť, Usirev, pán Zedu, velký bůh, pán Ebozu, dává oběť chleba, piva, býků, husí a všech věcí dobrých a čistých, jimiž živí se bozi, duchu ctihodného správce domu Mencuhotepa ospravedlněného.
Král dává oběť Geb, stojící v čele těla velikého devatera bohů, dává vodu, pivo, kadidlo, myrthu a všecko, co dává nebe a rodí země, duchu ctihodného správce domu Mencuhotepa ospravedlněného.
Hej, správce domu Mencuhotepe ospravedlněný! Rozprostírá se nad tebou tvoje matka Nut ve svém jménu: "Tajemné nebe". Dala, že jsi bohem a že nemáš nepřátel, ctihodný Mencuhotepe!

1 Senvosret, I. Cheperkare, druhý král XII. dynastie, vládl 1980-1935 př. Kr.

 

 

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...