OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

LANOOVE PRAVDY 2: Grécky zázrak. Naozaj?


S istou formou darwinizmu sa môžeme stretnúť i v egyptológii. Je to hlboko zakorenená viera v model “čím novšie, tým lepšie”. Má to svoju logiku. Najprv sme boli opicami, potom lovcami-zberačmi a nakoniec sme si budovali okázalé hrobky zvané pyramídy. Teda ešte predtým, než vznikla filozofia aspoň trošku k svetu (to akože grécka). Tento názorový horor je zavedenou vedeckou klasikou a ktokoľvek tvrdí niečo iné, je šarlatán.

 

Vzostupné úpadky?

V poslednej dobe sa o zániku civilizácií začalo hovoriť i v akademickej obci. Samozrejme, v štýle “stále vzostupné” vzostupy a pády. Ale nálezy po celom svete svedčia o niečom inom. A nemyslím len to, čo sa podarilo vykopať. Budeme tu celkom vážne hovoriť o kulturologických a hlavne duchovných dôkazoch. Ale pekne po poriadku...

 

Čo sa podarilo vykopať

Pod zemou, pod vodou, všade to isté. Stopy dávnych civilizácií. Oficiálne sa, pravdaže, píše len o tých, ktoré nenarušujú tradičnú chronológiu. Tie ďalšie akoby ani neboli, v odbornej literatúre totiž nie sú patrične zmieňované. A ak, tak v štýle “datujem, ako sa mi to hodí”. “Alebo snáď chcete prepisovať učebnice, o to vám ide?!” :)

 

Kulturologické hľadisko

Nie je príliš rešpektované. Teda prioritu má “to, čo sa podarilo vykopať”. Je jasné, koľko nesprávnych dedukcií a záverov môže vyplynúť z nájdených predmetov i vzhľadom na problematickosť uhlíkovej metódy datovania a analýzy DNA. Ľudia od fachu vedia, aké úskalia tieto metódy skrývajú a ako ľahko sa da pomýliť, ale je to, zdá sa, jedno zo žiarlivo strážených tajomstiev vedy. O čo sú nespoľahlivejšie závery na základe stôp v jazyku, umení, či obyčajoch? Črep je fyzický dôkaz, ale jeho zasadenie do celkového kontextu môže byť veľmi nepresné. Nie sú práve jazyk, umenie a zvyky tým spoľahlivým vodítkom, kde vieme spätne vystopovať súvislosti, o ktorých sa nám so špachtličkou a metličkou môže len snívať?

 

Rituály a náboženstvá

V tomto má veda skutočne jasno. Najprv sme sa báli živlov, tak sme sa im začali klaňať. Neskôr sa to postupne upgradeovalo na mnohobožstvo, až k finálnemu monoteizmu. Toto je vlastne jediný akceptovaný pohľad. Nech robíte čokoľvek, stále sa vám ten nešťastný darwinizmus v nejakej forme tak nejak pletie pod nohy, že?

 

Hodnoty

Veľkoleposť opradená romantikou v štýle hollywoodskych filmov konca minulého tisícročia. Kto by nechcel byť Kleopatrou? Pletky, intrigy a tajomné rituály. To je večný evergreen. Pomerne dobre vieme, aké šminky sa v tej dobe používali. Ak sa objaví niekto, kto celkom vážne hovorí o veľkoleposti duchovnej, je to pokladané za minimálne nevhodné.

 

Duchovno

Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Či už to sme, alebo nie sme ochotní pripustiť, duchovné vplyvy boli určujúce od svitu vekov a sú dominantné i dnes. A nemám na mysli vplyv jednotlivých náboženstiev. Svet ideí je skrátka prvotný. Bavíme sa tu o SKUTOČNEJ POVAHE JAVOV, ICH PRÍČINE. Je zarážajúce, ako tvrdohlavo je tento fakt pri popise a hodnotení minulosti prehliadaný. Vlastne je úplne vytesňovaný a tento toporný status quo sa oháňa vedeckosťou.

 

Nová chronológia

Prečo nová? Pretože lipnutie na tradičnej nám už v zárodku bráni serióznemu úsiliu dobrať sa Pravdy. Je to niečo v štýle “perpeetum mobile je blud”. No kto by sa tým vážnejšie a dlhodobejšie zaoberal? To, že už dnes máme “over unity” zariadenia a rôzne iné vychytávky v štýle voľnej energie nie je určite preto, že ich konštruktéri apriori brali všetko, čo sa učí v škole a nesie punc autorít.

Poďme nazrieť hlbšie do minulosti s otvorenou mysľou a buďme aspoň trochu ochotní objaviť niečo, čo nám možno rozbije náš obraz na tisíc kúskov. Netvrdím, že všetky sú zlé, len ich treba inak poukladať a hlavne doplniť o nové, obzvlášť tie urputne neakceptované kúsky skladačky. Je neuveriteľné, aký stredovek v posudzovaní nových teórií vládne. A pritom sa pohoršujeme, keď niekto s plnou vážnosťou prehlási, že bude potrebné počkať, kým súčasné vedecké špičky pri kormidle odídu do dôchodku. Zotrvačnosť a autocenzúra robia svoju prácu naozaj dobre.

 

Oporné body

Existujú body, od ktorých sa ďalšie datovanie histórie odvíja. Následné “fakty” sú vlastne generované automaticky a nie je potrebné strážiť každú jednu interpretáciu, pretože solídni vedci sa riadia dokázanými faktami – teda vytvorenými “opornými bodmi”. Vedeckosť zaručená. Príklad? Uvediem jeden mimoriadne “elegantný”.

Zdanlivo nevinná veta v štýle: Achnaton sa postavil proti tmárskemu mnohobožstvu a zaviedol vieru v jediného Boha, teda vlastne monoteizmus. Ó aký pokrok, ó aká nevedomosť predchádzajúcich vekov! Rozmeňme si to na drobné. Tak za prvé. V starovekom Egypte (okrem obdobia úpadku, ktorému sa tak rada venuje súčasná egyptológia) žiadne modlárstvo nefungovalo! “Jednotliví Bohovia” predstavovali aspekty JEDINÉHO BOHA, aby boli pochopiteľnejšie a názornejšie. Tak ako muž môže byť zároveň otcom, manželom, riaditeľom, či gazdom, jedná sa stále o jednu bytosť, to je snáď jasné. To, že v starovekom Egypte slovutní vedci nachádzajú len okázalú nevedomosť, je skôr odrazom limitov ich vlastných očakávaní, než ozajstnej úrovne toho obdobia.

Položme si otázku. To vari doteraz nikoho nenapadlo? Ale určite áno, ibaže interpretácie ako: “Achnaton sa postavil proti tmárskemu mnohobožstvu a zaviedol vieru v jediného Boha, teda vlastne monoteizmus. Ó aký pokrok, ó aká nevedomosť predchádzajúcich vekov!”, nám hneď v zárodku veľmi “elegantne” bránia nazeraniu na staroveký Egypt duchovným spôsobom. Všetci predsa vieme, že “v temnej minulosti” prevládala teokracia, autokracia, no a dnes máme demokraciu, ktorá vraj nie je dokonalá, ale nič lepšie sme údajne ako ľudstvo nevymysleli. A takýmito “elegantnosťami” prezentovanie histórie priam preteká.

 

Hermetizmus je produktom gréckej filozofie?

Stredovek celý temný nebol a vtedajšou Európou sa medzi intelektuálnou elitou prehnala vlna učenia tak vytríbeného a nabitého prelomovými informáciami v každom smere, že si získalo okamžitý rešpekt a úctu. Hermetizmus si navyše už získal mnohé mysle i srdcia učencov a aristokratov. Áno, na rad prišlo “elegantné” riešenie. Ustanovilo sa, že Hermetizmus je produktom gréckej filozofie. Bolo tu pravdaže i zopár menej elegantných riešení. Galileo sa, tak ako mnohí vedci tej doby, netajil obdivom k hermetickému učeniu, no navyše vynakladal značné úsilie na jeho propagáciu, využívajúc svoju autoritu u akademickej obce vtedajšej Európy – dokonca vraj usiloval o jeho zoficiálnenie. Heliocentrický model vesmíru v tom čase, najmä v intelektuálnych kruhoch, údajne nebol až takou kacírskou novinkou, a tak je možné, že stredovekej moci na Galileovi prekážalo čosi omnoho fundamentálnejšie.

To, že o Egypte inak veľmi ješitní a povýšeneckí Gréci písali s priam posvätnou úctou a jednoznačne ho uvádzali ako skutočný zdroj gréckej múdrosti, je zrejme len taký malý detail. A že intelektuálna a duchovná elita starovekého Grécka dlhé roky študovala v egyptských chrámoch je ďalším faktom, o ktorom sa v dejinných súvislostiach delikátne mlčí. Svoju rolu zohráva i fakt, že veľká väčšina hermetických diel sa zachovala v gréčtine. Dôsledok? Napríklad i to, že Hermetizmom sa dodnes egyptológia oficiálne nezaoberá, pretože je vraj produktom gréckej filozofie a teda nemá s Egyptom nič spoločné!

A kruh nevedomosti je uzavretý. Málokto sa uberie smerom, odkiaľ čerpali múdrosť najväčšie osobnosti ľudstva. Veď kto by sa dnes chcel učiť od ľudí, ktorí nevedeli ani to, že Boh je len jeden, že? A čo má vlastne európska civilizácia spoločné s Egyptom? Veď jej korene sú predsa v Grécku! :)

Staroveký Egypt stojí nielen za “gréckym zázrakom”. Prakticky celá obdivovaná renesancia vedy – to nevzniklo len tak z ničoho. Ak však hľadáme zdroj tohto všetkého v dynastických dobách, naše úsilie je odmenené len čiastočne a neraz rozporuplne. I úprimného hľadača to môže zmiasť a odradiť. Kľúč je, takpovediac, ukrytý na tom istom mieste, ale v inom čase. Za skutočnou veľkoleposťou Egypta musíme ísť omnoho, omnoho hlbšie do minulosti...

Lanoo

Exkluzívne


“Necítim sa kompetentný riešiť tak širokú oblasť, akou archeológia nesporne je, hoci niektoré najvypuklejšie prípady sa v mojich nasledujúcich článkoch objavia. Nebudem však šetriť ani zástancov opačného extrému – takmer bezhraničného prijímania tých najbláznivejších teórií na svete. No zameriam sa najmä na svetovú egyptológiu, ktorej sa venujem systematicky, dlhodobo a vášnivo!”

Otázky Lanoovi môžete posielať na: kemet@cez-okno.net


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


 

Súvisiace:

HERMETIZMUS
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/hermetizmus

 


Autori: