OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Vedeli ste, že Tutanchamon bol pochovaný až v troch zlatých sarkofágoch?


Objav hrobky kráľa Tutanchamona Howardom Carterom a jeho archeologickým tímom mal veľký význam, keďže hrobka bola neporušená. Keď archeológovia hrobku otvorili, našli v nej štyri pozlátené svätostánky, poukladané do seba ako matriošky.


V svätostánku sa nachádzali tri rakvy v tvare ľudského tela s podobizňou zosnulého faraóna, ktorý ležal mumifikovaný vnútri. Maľby umožňovali zosnulým zachovať si svoju tvár aj v posmrtnom živote. V egyptskom náboženstve mali preto veľký význam. Okrem malieb s Tutanchamonovou podobizňou sa v sarkofágoch nachádzali maľby božstiev a iné ornamenty na dôkaz moci a prestíže vládcu. V rakvách ležalo kráľovo zabalzamované telo a jeho slávna zlatá posmrtná maska.

 


V tretej rakve, celkom vnútri, ležala Tutanchamonova múmia s vyzdobenou maskou a ďalšími ozdobami náležiacimi jeho hodnosti. Zdroj: Theodor Oskar Krath/›› R. Boyer

 

Vonkajšia rakva

Vonkajšia Tutanchamonova rakva má dĺžku 2,24 m a jej čelo smeruje na západ. Rakva leží na nízkom katafalku, ktorý prežil 3200 rokov, hoci podopieral sarkofág s hmotnosťou jeden a štvrť tony. Povrchovú vrstvu veka a spodnej časti tvorila mierne reliéfna dekorácia v tvare pier.

 


Vonkajšia rakva ›› CC BY SA 3.0

 

Na bokoch boli vyryté podobizne božstiev Izis a Neftys s rozprestretými krídlami. Pod nohami rakvy bola ďalšia podobizeň kľačiacej bohyne Izis a pod ňou sa nachádzalo desať zvislých riadkov hieroglyfov, ktoré slúžili ako ochranné kúzlo pre zabalzamovaného kráľa. Triesky z rakvy prezrádzali, že bola vyrobená z cyprusového dreva s tenkou vrstvičkou podkladovej sadry pokrytej zlatou fóliou.

Zlaté vrstvenie na povrchu bolo rôznej hrúbky a farby. Na tvár a ruky sa použili tenšie a svetlejšie pásy ako inde na tele. Podľa Howarda Cartera tieto rozdiely v hrúbke a farbe budili „dojem ponurosti smrti“. Samotný kráľ Tutanchamon bol zobrazený v podobe Osirisa, držiac dvojaké kráľovské insígnie – berlu a cep. Pôvodný dizajn veka rakvy obsahoval štyri strieborné rukoväte, ktoré boli v čase objavu neporušené. Carter a jeho tím pomocou nich vypáčili prvý sarkofág, aby zistili, čo na nich čaká vnútri.

 


Howard Carter otvára vnútornú svätyňu hrobky kráľa Tutanchamona blízko Luxoru v Egypte. ›› Verejná doména

 

Druhá vrchná rakva

Pomocou strieborných rukovätí archeológovia odstránili veko prvej rakvy a objavili, že sa pod ňou skrýva ďalšia rakva. Mala dĺžku 2,04 m a bola vyrobená z bližšie neidentifikovaného druhu dreva, pokrytá sadrou prekrytou vrstvou zlatej fólie, rovnako ako prvá rakva. Intarzie boli oveľa rozsiahlejšie ako vonkajšia rakva, hoci im trochu uškodila vlhkosť v hrobke.

 


Reprodukcia obidvoch vonkajších rakiev. Zdroj: Theodor Oskar Krath/›› R. Boyer

 

Na výrobu rakvy bola použitá egyptská technika, tzv. ›› cloisonné. Pri tejto technike sa úzke prúžky zlata pritavia k podstavcu sarkofágu. Vytvoria sa tak políčka, do ktorých možno zatmeliť farebné sklíčka. Podobne ako pri vonkajšej rakve, vzor ›› riši (EN) (zdobenie v tvare peria, pozn. red.) pokrýva celé kráľovo telo, perá sú však vykladané sklíčkami vo farbách červeného jaspisu, ultramarínu a tyrkysu.

 


Detail hlavy a rúk strednej rakvy. Zdroj ›› A. Parrot/CC BY SA 4.0

 

Namiesto podobizní Izis a Nefthys sa tu nachádzajú podobizne okrídlených bohýň Nekhbet so supou hlavou a Wadžet. Aj tieto portréty sú vykladané červenými, modrými a tyrkysovými sklíčkami. Na rozdiel od prvej rakvy však veko tejto rakvy nemalo rukoväte. Okrem toho veko pridržiavalo desať strieborných klincov so zlatými hlavičkami. Carter a jeho tím však dokázali veko odstrániť a objavili pod ním tretí a posledný sarkofág kráľa Tutanchamona.

 

Vnútorná rakva

Vnútorná rakva bola naozaj veľmi pozoruhodná. Keď výskumníci konečne nadvihli veko, uvideli ľudskú podobizeň podobnú predošlým dvom, ale zhotovenú z rýdzeho zlata. Zlatá rakva má dĺžku 1,88 m a ukovali ju z ťažkého zlatého plechu hrúbky 0,25 až 0,3 cm.

 


Tutanchamonova hrobka, vnútorná rakva – zlato s intarziou z glazúry a polodrahokamov. Zdroj ›› Egyptské múzeum, Káhira

 

Sarkofág v roku 1929 odvážili. Vážil 110,4 kg, čiže jeho zostatková hodnota by bola 1,7 milióna dolárov. Podobne ako v prvých dvoch rakvách, aj tu je kráľ zobrazený s prekríženými ramenami a s berlou a cepom v ruke. Táto rakva má však oveľa bohatšiu výzdobu. Oči sú z vápenca a obsidiánu a obočie a kozmetické linky zo sklíčok ultramarínovej farby.

V hrdle rakvy sa nachádzali dva ťažké náhrdelníky z plochých korálikov z červenej, žltej a modrej fajansy. Bohyne Nekhbet a Wadžet zo zlatého plechu, vykladaného krištáľu s červeným rubom a ultramarínových a tyrkysových sklíčok ochranne rozprestierajú svoje krídla okolo kráľovho torza. Každá z nich drží v pazúroch egyptský hieroglyf pre nekonečno. Bohyne sa nachádzajú aj na pozadí riši, podobne ako v predošlých rakvách. Aj vnútorná rakva mala štyri rukoväte, čo uľahčovalo zdvihnutie veka. Nakoniec teda „veko bolo nadvihnuté zlatými rukoväťami a múmia kráľa odhalená“.

 


Tutanchamonova vnútorná rakva. Zdroj ›› Jon Bodsworth

 

Referencie

Alchin, L. (2017) ‘King Tut Coffin.’
http://www.historyembalmed.org/tomb-of-king-tut/king-tut-coffin.htm
Bowen, M. (2012) ‘King Tut: Nesting Shrines, a Sarcophagus, and Coffins.‘
http://albertis-window.com/2012/06/king-tut-nesting-shrines-a-sarcophagu...
Dunn, J. (2017) ‘King Tut’s Coffins.’
http://www.touregypt.net/featurestories/tutcoffins.htm
Ancient Egypt Online (n.d.) ‘Tutankhamun | King Tut.’
http://www.ancient-egypt-online.com/king-tut.html

 


Úvodný obrázok: Repliky troch rakiev. Zdroj ›› Tutanchamonova múmia

 

Veronica Parkes

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/artifacts-other-artifacts/did-you-know-tu...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Tutanchamon – jeho hrobka a poklady
http://www.kemet.sk/clanok/tutanchamon-jeho-hrobka-a-poklady

Seriál: Tutanchamonova Hviezdna brána
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-tutanchamonova-hviezdna-brana

TUTANCHAMON V BRATISLAVE
http://www.kemet.sk/clanok/tutanchamon-v-bratislave

Hrobka KV 62
http://www.kemet.sk/stitok/hrobka-kv-62

 


Vládcovia: 
Sekcie: