OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Nilský kříž


O Nilském kříži (Ankh), nejznámějším symbolu starého Egypta bylo napsáno mnoho superlativů, ale stejně jako u jiných egyptských památek, jeho podstata nebyla dosud vysvětlena.


Z průběhu empirického výzkumu, v souvislosti s nově objevenými vlastnostmi statické elektřiny, Nilský kříž ztrácí svá tajemství stejně jako mnohé megality...

Na http://www.miroslavprovod.com/, v článku 3 – Diagrams, No.3, "Iron and stone" (http://miroslavprovod.com/diagrams-2003.html, pozn. red.), je zaznamenán pozoruhodný jev – kámen statickou elektřinu od kovu převzal a kovu energie neubylo. Pro snadnější vysvětlení mohu doporučit, se seznámit s obsahem článku Diagrams, kde jsou podrobně popsány přesuny statické elektřiny.

Nilský kříž je tedy anténa zprostředkující přemístění energie. Na obrázku je patrný přesun statické elektřiny prostřednictvím Nilského kříže z kovu do horniny ve tvaru koule. V tomto případě lze ještě prokázat, že tvar koule absorbuje větší množství energie než jiné tvary o stejné hmotnosti.

Nilský kříž funguje tak, že mezi stejnou i odlišnou hmotou umožňuje přesun statické elektřiny. Jinými slovy také platí: Člověk, který kontaktem s větším nábojem získal energii, prostřednictvím nilského kříže ji může snadněji dále předávat jinému člověku, zvířeti, rostlinám, nebo libovolnému menšímu náboji.

Uvedené energetické přesuny lze označit jako základní poznatek, jakým způsobem lze optimální množství energie transportovat zůstává nadále nevysvětleno. Zde neplatí, čím více, tím lépe. Nadměrným množstvím energie lze vyvolat negativní jevy, které popisuji na webových stránkách (EN http://miroslavprovod.com/static-electricity-1-2008.html, EN http://miroslavprovod.com/static-electricity-2-2008.html, pozn. red.). Optimální množství energie vyplyne z poznatků o dalších dosud neznámých vlastnostech statické elektřiny.

 


Pokud někdo neodolá a bude experimentovat na sobě, doporučuji při jakékoliv anomálii (bolesti v zádech, třes rukou, zhoršené vidění, poruchy stability apod.) pokusy přerušit!


 

Miroslav Provod

www.miroslavprovod.com

exkluzívne

 


 

Súvisiace:

Statická elektrina
http://kemet.sk/staticka-elektrina

 


 

 

Sekcie: