OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy


Po mnoho rokov sme počuli a čítali o Veľkej pyramíde v Egypte a starovekej kultúre, ktorá je známa ako kultúra „Staviteľov pyramíd“. Mnohé knihy a filmy prezentujú teórie o tejto kultúre založené na mimozemšťanoch, ich vzťahu k vesmíru a našej Zemi. Priebežne sme zo strany autorov vystavovaní novým proroctvám a predpovediam o Veľkej pyramíde, nové verzie sú inšpirované každý deň. Avšak všetko sú to teórie, myšlienky a názory, ako výsledok toho, čo si mnoho ľudí o týchto veciach myslí.


Budem prezentovať moje názory na túto tému, ale nie podporované predstavami, fantáziami alebo obmedzovacími protokolmi akýchkoľvek špeciálnych organizácií. Moje názory sú výsledkom mojej 40-ročnej „krížovej cesty“ vyšetrovania, výskumu a návštev pyramíd v Gíze, a to pomocou mojich technických znalostí, všetky referencie na knihy egyptológie od uznávaných autorov sú dostupné. Moja prezentácia o geometrickom dizajne Veľkej pyramídy je niečo skutočné, je faktom.

 

Potom čo som v roku 1970 dostal diplom magistra na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, rozhodol som sa zvoliť tému „Geometrické riešenie Veľkej pyramídy v Egypte“ ako tému mojej plánovanej dizertačnej práce. Avšak pretože som nebol schopný pokračovať doktorandským štúdiom, rozhodol som sa začať a pokračovať svojim vlastným štúdiom zamýšľaných téz. 40 rokov mi trvalo dokončiť svoj „virtuálny výskum“.

Skúmanie štruktúry pyramídy ako „plánu stavby“, počítam, že tak veľký a komplexný návrh projektu vyžaduje „architektonicko-geometrický rám šablóny“ na jeho dizajn. Snažil som sa všetkými prostriedkami nájsť tento typ šablóny. Pretože som to nemohol nájsť, založil som svoje vlastné parametre, vytvoril alebo ich ďalej rozvíjal. Trvalo mi to niekoľko rokov, ale našiel som to, čo som hľadal.

Tvar šablóny sa skladá z geometrického usporiadania kruhu, trojuholníka a štvorca. Sú vypracované na základe zvláštnej geometrickej postupnosti, s použitím kružidla na rysovanie kriviek, pravítka na rysovanie priamok. Dôležitosť týchto kombinovaných čísel je, že sú úmerné polomeru kruhu. Šablónu je možné vidieť a používať ako nástroj na navrhovanie, plný mimoriadnych vlastností pre navrhovanie rôznych objektov ako sú obrazy, sochy, šperky, chrámy, pyramídy a iné typy štruktúr. Je potrebné poznamenať, že tvorba je nezávislá na dizajne pyramíd. Šablóny môžu byť vytvorené v ktorejkoľvek časti sveta, bez vzťahu s pyramídami. Je to produkt vedy a geometrie. Táto architektonická šablóna – jednu som presne predstavil - bola použitá vo väčšine starovekých kultúr na svete pre ich uniformný dizajn všeobecných konštrukčných diel.

 


PERFEKTNÝ SYMBOL, Copyright © 2010 Samuel Laboy, Všetky práva vyhradené

 

Šablóna „Perfektný symbol“ nemá žiadne rozmery. Avšak rozsah mimoriadnych vlastností a charakteristík, ktoré tento architektonický symbol predstavuje, je prekvapujúci. Všetky rozmery Veľkej pyramídy môžu byť vypočítané pomocou ľubovoľných meracích jednotiek. Akékoľvek číslo, alebo meracia jednotka, môže byť použitá ako polomer kruhu, ako sú stopy, metre, palce, egyptské lakte, alebo akékoľvek iné meracie jednotky, ktoré si vyberieme a všetky rozmery sú vyjadrené v rovnakých jednotkách, aké sme použili pri polomere. Preto možno povedať, že stavebný plán Veľkej pyramídy je teraz k dispozícii v každej meracej jednotke. Určite polomer kruhu a vypočítajte všetky rozmery uvedené v bezrozmernom pláne.

-pokračovanie-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Samuel Laboy

http://www.samuellaboy.com/

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2014/03/01/samuel-laboy-mathematical...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Samuel Laboy sa narodil v Puerto Rico. Získal titul v odbore stavebného inžinierstva na Vysokej škole inžinierskych a mechanických umení v meste Mayaguez v roku 1958, a magisterský titul v odbore stavebného inžinierstva získal v roku 1970 na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, USA.

Väčšinu času svojej profesionálnej kariéry venoval verejnej službe vo vláde Puerta Rica. Zatiaľ čo vo verejnej službe sa mu dostalo ocenenia pri troch rôznych príležitostiach (1976, 1984, 1990) obdržal cenu Manuela A. Peréza a najvyššie ohodnotenie vlády Puerta Rica jej zamestnancom (viac ako 300 000 zamestnancov). Laboy vykonával vynikajúcu prácu ako profesionálny mostný inžinier kontroloval a hodnotil viac ako 2000 mostov na ostrove. Ako vynálezca dostal v USA tri patenty za vynálezy prenosnej konštrukcie mosta pre peších, zariadenia na klasifikáciu pôdy a pedagogickej pomôcky pri výučbe hry na gitaru. Je autorom španielskych kníh „Veľká pyramída a geometria“ publikovanej v roku 1982 a „Veľká pyramída a jej geometrické riešenie“ (rukopis). Publikoval aj knihu „Stavebný inžinier skúma Veľkú pyramídu“ (2008) a „Dodatok“ (2010) v angličtine.

Laboy venuje svoju „krížovú cestu“ viac ako štyridsiatich rokov štúdia a skúmania geometrického dizajnu Veľkej (Chufuovej) Pyramídy v Egypte. Túto tému si predstavoval ako svoju dizertačnú prácu svojho pokročilého štúdia na Oklahomskej štátnej univerzite v roku 1970. Aj keď sa nemohol dostať späť na doktorandský stupeň, pokračoval vo vyšetrovaní a výskume ako vo „virtuálnej téze“. Svoje ciele zavŕšil v roku 2010 a predstavil svoju súbor prác Univerzite. Táto kniha sa skladala zo súborov prác virtuálneho výskumu. Jednalo sa o kompletný plán dizajnu Veľkej pyramídy, kde odhalil svoje mimoriadne nálezy a objavy, ako výsledok svojho vážneho, hlbokého a komplexného výskumu. Vysvetľuje, že jeho nálezy a objavy nie sú teórie, sú fakty a niečo, čo ktokoľvek môže prepracovať a príde k rovnakým výsledkom a záverom. Svoju prácu na „virtuálnych tézach“ venoval Oklahomskej univerzite a jej študentom.

Eduardo Pi Peret


 

Súvisiace:

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatnik-st...

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


Sekcie: