OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Poslovia k Bohom


Počas búrlivých období sa bežní ľudia v starovekom Egypte obracali k zvieracím múmiám s prosbami k bohom, inšpirujúc vzostup masívneho náboženského priemyslu.


Desaťročia ležalo 30 zabudnutých krabíc v pivniciach skladu oddelenia egyptológie Brooklynského múzea. Obsah nebol zaznamenaný do katalógu, dokonca ani len videný, od 30-tych a 40-tych rokov, kedy boli zakúpené od Newyorskej historickej spoločnosti. Ale v roku 2009 kurátorská asistentka Kathy Zurek-Douleová nakoniec krabice otvorila. Vo vnútri každej krabice bola komplikovane zabalená múmia v tvare zvieraťa. Ibisy, sokoly, mačky, psy, hady a dokonca piskor, všetky zastúpené v tejto zbierke, ktorú zhromaždil bohatý obchodník z New Yorku v polovici devätnásteho storočia. Konfrontovaný s nečakaným pokladom predmetov, aké žiadne iné múzeum nemá, kurátor egyptológie Edward Bleiberg a jeho tím začali komplexnú štúdiu múmií. Znovuobjavené predmety poskytli Bleibergovi šancu preskúmať otázku, ktorá mýlila archeológov, odkedy si prvý krát uvedomili, že rozsiahle zvieracie cintoríny pozdĺž Nílu obsahujú milióny múmií: Prečo starovekí Egypťania investovali tak mnoho úsilia do posmrtného života zvierat?


Obr.: Múmia piskora (hore), nájdená na zvieracom cintoríne v Abydose, bola vyrobená niekedy medzi rokom 30 p.n.l. a 100 n.l., počas Rímskeho obdobia Egypta. Komplikovane zabalený balík s múmiou (dolu) preberá formu človeka s vytesanou drevenou hlavou ibisa na vrchu. CT snímky odhaľujú, že balík je naplnený perím, nie kostrou ibisa

 

Na rozdiel od Grékov a Rimanov, starovekí Egypťania verili, že zvieratá majú dušu, alebo "ba", práve tak ako ľudia. „Zabúdame, aké je významné, pripisovať dušu zvieraťu,” hovorí Bleiberg. „Pre starovekých Egypťanov boli zvieratá fyzickými a tiež duchovnými bytosťami.” V skutočnosti, staroveký egyptský jazyk nemal slovo pre „zviera“ ako oddelenú kategóriu až po rozšírenie kresťanstva. Kult zvierat prekvital mimo ustanovených štátnych chrámov a zvieratá hrali kritickú úlohu v duchovnom živote Egypta. Samotní bohovia niekdy brali na seba zvieraciu formu. Horus, boh-patrón Egypta, bol často portrétovaný s hlavou sokola; Thoth, boh-pisár, bol predstavovaný ako ibis alebo pavián; a plodnosť bohyne Hathor bola zobrazovaná ako krava. Dokonca faraóni uctievali zvieratá, a minimálne niekoľko kráľovských domácich zvierat bolo mumifikovaných. V roku 1400 pred Kristom, faraón Amenhotep II prešiel do posmrtného života sprevádzaný svojim loveckým psom, a o desaťročie neskôr bol jeho dedič Thutmose IV pochovaný s kráľovskou mačkou.
 
Avšak, veľké množstvo múmií na zasvätených zvieracích cintorínoch sa objavilo až po páde Novej ríše, okolo roku 1075 pred Kristom. Počas následného chaotického 400-ročného obdobia známeho ako Tretie prechodné obdobie, centrálny egyptský štát padol a séria miestnych dynastií a zahraničných kráľov povstávala a padala v rýchlom slede. Táto doba sa v úradných záznamoch často zobrazuje ako katastrofálna, ale Bleiberg poznamenáva, že počas Prvého prechodného obdobia, podobne chaotickej éry bez centrálnej autority, ktorá trvala od 2181 do 2055 p.n.l., život priemerného Egypťana pokračoval normálne. V skutočnosti, egyptológ Cambridgskej univerzity Barry Kemp ukázal, že dedinčania boli počas tejto doby relatívne prosperujúci, snáď preto, lebo platili dane len miestnym úradom, a nie centrálnemu štátu. Ak bol život v Treťom prechodnom období podobný, potom mal priemerný Egypťan možno disponibilnejší príjem. Bez sprostredkovania vzťahu Egypta k bohom zo strany faraóna, a s cudzincami podrývajúcimi náboženské tradície, existoval medzi všeobecnou verejnosťou obrat k osobnej zbožnosti. „Bez faraóna sa ľudia potrebovali približovať k bohom samostatne,” hovorí Bleiberg.

Eric A. Powell

Zdroj: http://www.archaeology.org/issues/124-1403/features/1724-egypt-animal-mu...

Foto: Brooklynské múzeum

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


Pokračovanie série Erica A. Powella nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Egypt a mainstream
http://www.kemet.sk/egypt-a-mainstream

 


Sekcie: