OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Senebkaj – archeológovia našli „strateného“ faraóna


Americkí archeológovia, ktorí robili vykopávky v Abydose v Egypte hovoria, že objavili hrobku Woseribre Senebkaja, predtým neznámeho egyptského faraóna, ktorý vládol počas Druhého stredného obdobia, krátko pred rokom 1650 p.n.l.

Vykopávky v Abydose v sezóne 2013 priniesli početné nálezy zahŕňajúce kráľovskú hrobku s veľkým sarkofágom vážiacim takmer 60 ton.

Hrobka bola odkrytá v blízkosti nedávno objavenej hrobky Sobekhotepa (1780 p.n.l.), prvého kráľa 13. dynastie.

Podľa archeológov z Pennsylvánskej univerzity sa sarkofág z červeného kremeňa dopravený do Abydosu z Gebel Ahmar, v blízkosti Káhiry datuje do doby cca 1650 p.n.l.

 


Kartuš nedávno objaveného faraóna, Woseribre Senebkaj, vo vnútri kráľovej pohrebnej hrobky. Obrázok: Jennifer Wegner, Penn Museum
Obr. 〉 Original

 


Namaľované ozdoby v pohrebnej komore faraóna Woseribre Senebkaj. Obrázok: Jennifer Wegner, Penn Museum
Obr. 〉 Original

 

Identifikovali ju ako patriacu predtým neznámemu faraónovi, ktorý sa volal Woseribre Senebkaj – jeden z najskorších kráľov zabudnutej Abydoskej dynastie, súčasnej s 15. (Hyksóskou) a 16. (Thébskou) dynastiou. Hypotézu o existencii tejto dynastie vyslovil ako prvý prof. Kim Ryholt z Copenhagskej univerzity v roku 1997.

Hrobka Senebkaja pozostáva zo 4 komôr s vápencovou pohrebnou komorou, s namaľovanými obrázkami bohýň Nut, Neftys, Selket a Izis, priľahlou ku kanopskej hrobke vládcu.

Iné texty menujú synov Hóra a zaznamenávajú titul kráľa a identifikujú ho ako „kráľa Horného a Dolného Egypta, Woseribre, syna Ra, Senebkaj.“

Hrobka bola vylúpená starovekými zlodejmi, ktorí rozpárali múmiu kráľa a vylúpili tiež vybavenie hrobky o jej pozlátené povrchy.

 


Ukončenie vykopávok objavenej kráľovskej komory v Abydose, Egypt, Penn Museum, jún 2013. Objav tejto komory viedol výskumníkov k vedľajšej hrobke predtým neznámeho faraóna nazvaného Woseribre Senebkaj. Obrázok: Josef Wegner, Penn Museum
Obr. 〉 Original

 

Napriek tomu archeológovia obnovili pozostatky Senebkaja uprostred trosiek z jeho úlomkovitej truhly, pohrebnej masky a kanopskej truhly.

Predbežná práca na kráľovej kostre indikuje, že bol mužom strednej výšky, okolo 175 cm, a zomrel v polovici svojich 40. rokov.

Podľa výskumného tímu objav Senebkaja teraz identifikuje umiestnenie kráľovskej nekropoly Abydoskej dynastie v južnom Abydose v oblasti, ktorá sa v staroveku nazývala Anubiské pohorie.

Králi z tejto dynastie umiestňovali svoje pohrebiská ležiace v blízkosti hrobiek faraónov skoršej Strednej ríše. Existuje dôkaz asi o 16 kráľovských hrobkách preklenujúcich obdobie 1650-1600 p.n.l.

Vedci hovoria, že meno Senebkaj sa mohlo objaviť v prerušenej časti slávneho Turínskeho zoznamu kráľov, papyrusu datujúceho sa do obdobia vlády Ramzesa II, 1200 p.n.l., kde králi s názvom trónu „Woser … re“ sú zaznamenaní ako hlava skupiny viac ako tucta kráľov, z ktorých väčšina mien sa úplne stratila.

 


Namaľovaná scéna bohýň Neith a Nut, ochraňujúc kanoptickú hrobku faraóna Woseribre Senebkaja. Obrázok: Jennifer Wegner, Penn Museum
Obr. 〉 Original

 

Hrobka faraóna Senebkaja je skromná. Dôležitým objavom boli vážne rozpadnuté pozostatky kanoptickej truhly Senebkaja. Táto truhla bola vyrobená z cédrového dreva, ktoré sa znovu použilo z vedľajšej hrobky Sobekhotepa I a stále niesla meno toho skoršieho kráľa, pokrytá pozlátením.

Také opätovné používanie predmetov z vedľajšej hrobky Sobekhotepa Senebkajom, ako znovu použitá komora sarkofágu nájdená počas leta, poskytuje dôkaz, ktorý predpokladá obmedzené zdroje a izolovanú hospodársku situáciu Abydoského kráľovstva, ktoré leží v južnej časti Stredného Egypta medzi väčším Thébskym a Hyksóskym kráľovstvom v severnom Egypte.

Nie tak ako početné dynastie, faraóni z Abydoskej dynastie boli zabudnutí v histórii a ich kráľovské pohrebisko bolo neznáme až do objavenia hrobky Senebkaja.

„Je to vzrušujúce, nájsť nielen hrobku jedného, predtým neznámeho faraóna, ale pohrebisko celej zabudnutej dynastie,” povedal vedúci tímu, Dr. Josef Wegner z Penn Museum.

 

„Sústavná práca v kráľovských hrobkách Abydoskej dynastie sľubuje, že vrhne nové svetlo na politickú históriu a spoločnosť dôležitej, ale slabo pochopenej éry starovekého Egypta.”

 

Zdroj: http://www.sci-news.com/archaeology/science-Senebkaj-pharaoh-ancient-egy...

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


Súvisiace:

 

Egypt a mainstream
http://www.kemet.sk/egypt-a-mainstream

 


Vládcovia: 
Sekcie: 
Dynastie: 
Náleziská: