OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Spoveď MAAT


Poézia, jej verše, ich presný rytmický vzorec, sa často používa na to, aby sa nám do podvedomia obsah básne lepšie vryl. Uvedieme si tu ukážku jednej egyptskej básne. Básne však prekladom do iného jazyka strácajú veľa svoje sily. V pôvodnej egyptskej verzii slová rytmicky kĺzali a ich prostredníctvom sa dosahovalo žiaduceho účinku. Prekladom sa ale stráca zvukomaľba, aj celková harmónia umeleckého diela, a teda taká báseň už nemá ten správny účinok. Niektoré básne sú do cudzieho jazyka nepreložiteľné, a preto ani egyptská báseň “Priznanie Maat“ nevyznieva tak dobre, ako v egyptčine.

Je to chrámové vyznanie, ktoré sa recitovalo v sieni Maat, v egyptskom chráme zasvätenia, obsiahnuté v Egyptskej knihe mŕtvych. Slovo Maat znamená Pravda.

Mali by ste ju recitovať každý večer, než pôjdete spať. Keď si ju človek opakuje, ako to robili starí Egypťania, vedie ho to k oveľa čistejšiemu životu. Skúste to a uvidíte.

Spoveď MAAT

 

Sláva Tebe, ó veľký Bože, Pane celej pravdy. Prichádzam k Tebe, ó môj Bože a Predstupujem pred Teba, aby som si uvedomil Tvoje prikázania. Poznám Ťa a som s Tebou v harmónii, ako aj s Tvojimi zákonmi komnaty Maat.

V pravde prichádzam a podrobujem sa Maat, ktorú si nesiem v mysli i v duši.

Zničil som v sebe zlo.
Žiadnemu človeku som neublížil.
Neutláčal som členov svojej rodiny.
Nijako som sa nezbližoval s nehodnotnými ľuďmi.
Nedomáhal som sa, aby som bol niekde uprednostnený.
Nedožadoval som sa, aby pre mňa bolo vynaloženej príliš veľa práce.
Nepresadzoval som svoje meno, aby som sa dočkal pôct.
Neobral som chudákov o majetok.
Nikto kvôli mne netrpí hladom.
Nikto kvôli mne neplače.
Nespôsobil som žiadnu bolesť človeku ani zvieraťu.
Neobral som chrám o žiadne dary.
Nezobral som zo spoločnej misy.
Neukradol som žiadnu pôdu.
Nikomu som neoprávnene nezabral pole.
Nepridal som závažia na misku váh, aby som podviedol predavača, ani som zle nenavážil, aby som okradol kupujúceho.
Neodobral som mlieko od úst deťom.
Nehnal som vodu proti prúdu vo chvíli, kedy mala tiecť vpred.
Neuhasil som oheň vo chvíli, keď mal horieť.
Neodmietol som Boha v jeho Zjavení.
Prísaha
Som čistý! Som čistý! Som čistý!
Moja čistota je božskou čistotou svätého chrámu.
PRETO SA MI NA TOMTO SVETE NIČ ZLÉ NESTANE, PRETOŽE JA, DOKONCA I JA, POZNÁM POSVÄTNÝ ZÁKON, KTORÝM JE BOH.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese


KAPITOLY ŽIVOTA. Z anglických originálů Chapters of Life a The Thirteenth Candle vybrala a přeložila Jitka Badoučková.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese


 

Súvisiace:

MAAT
http://www.kemet.sk/stitok/maat

Seriál: Joan Grantová – OKŘÍDLENÝ FARAON
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-joan-grantova-okridleny-faraon

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

 


Bohovia: 
Autori: 
Štítky: