OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia II.


Sfinga nie je mýtické zviera z egyptskej mytológie a žiadny "poločlovek/pololev", ale ležiaci strážiaci lev, ktorý bol uctievaný. V dobe životodarných záplav Nílu slnko a súhvezdie Leva vyšlo nad východným obzorom, a preto bola Sfinga nazývaná „Strážcom slnka“. Na severnej pologuli môže byť súhvezdie Leva videné na jar, v období, keď začína vo východnej Afrike obdobie dažďov. Táto tropická monzúnová klíma je v strednej a východnej Afrike s jej silnými dažďami najvýznamnejším dodávateľom vody do Nílu, a to malo za následok v Egypte záplavy.

 

Element Voda


Lev v Gíze na brehu Nílu víta príchod Hapiho, egyptského boha povodní. Príchod vody je fakt a preto si ho priblížime v akcii.

 


Obr. 4: Priekopa Sfingy naplnená vodou z Nílu

 

Prostredníctvom záplav Nílu do výšky Gízy, bola čistá voda prepustená do Chrámu Sfingy a tzv. Sfingskej priekopy, na ktorej je Sfinga ako strážca plošiny, umiestnená (Obr. 4). Nielen čistá, voda musela byť krištáľová. Čistá voda s čistými frekvenciami dosiahne bod varu oveľa skôr. Voda mala úplne prirodzenou cestou, bez zásahov zvonka, nájsť svoju cestu do chrámu Sfingy, kde sa prostredníctvom takzvanej organickej aktivity v samotnom chráme pred príchodom do priekopy Sfingy ďalej čistila dômyselným uzatváracím systémom. Neporušené molekuly vody so zodpovedajúcimi čistými energiami, ako základný materiál pre najprirodzenejší a najšpeciálnejší „Dom Energie“, aký bol kedy postavený.

 


Obr. 5: Herónova fontána

 

Cez studne na bokoch tela Sfingy bola voda prijímaná ešte do podzemných nádrží a tunelov, ktoré sú umiestnené pod Gízskou plošinou. Priamo pod Sfingou je vodná nádrž, ktorá tvorí dôležitú súčasť tzv Herónovho princípu. To znamená, že voda môže byť prirodzeným spôsobom uvedená do podtlaku, a tak môže byť poháňaná smerom k Veľkej pyramíde. Je to známe tiež ako Herónova fontána a používa sa pri pumpovaní vody prirodzeným spôsobom (Obr. 5).

Vzhľadom na to, že rôzne pyramídové komplexy pozdĺž Nílu boli prepojené podzemným systémom tunelov, bol to vcelku jednoduchý prenos vody do pyramíd nižšie, ako je Veľká pyramída v Gíze. Gízska planina, nikdy nezaplavená kvôli vysokej nadmorskej výške, je však známe, že voda z rieky Níl, počas povodní prišla až k predným tlapám Sfingy (Herodotos 435 p.n.l.) vďaka vhodnému umiestneniu chrámu Sfingy. Živá voda z Nílu sa rovná sile slnka, prejavujúcej sa skrze boha slnka RA, alebo RE, a určená Gízskemu komplexu. Čistá voda sa používa ako základný materiál pre Veľkú pyramídu. Prostredníctvom podzemnej komory sa voda dostala do Veľkej pyramídy a prostredníctvom tlaku bol prebytok vody vedený späť cez zostupný priechod k vonkajšej strane pyramídy. Špeciálny ventil v podobe sklopného kamenného hranolu (Obr. 6) úplným uzatvorením zaisťoval, že vďaka podtlaku hladina vody zostávala vo Veľkej pyramíde aj po uzavretí prívodu vody.

 


Obr. 6: Kamenný hranol ako vodné tesnenie

 

Silný podtlak nad vodnou hladinou zabezpečuje, že voda má teplotu varu aj bez ohrievania, a týmto spôsobom je úplne uzavretá pyramída ďalej napĺňaná výslednou vodnou parou. Rôzne zvislé šachty a pramene na podporu platformy tejto teórie spolu s upevňovacími bodmi sklopného hranolu kameňa v zostupnom prechode sú stále viditeľné. Vo Veľkej pyramíde je prípustná len čistá voda. Ku tvorbe vodnej pary dochádza prirodzeným spôsobom bez použitia tepla. V ďalšej fáze procesu vzniká zvukom väzba elementu Vody a elementu Vzduchu. Vplyv akustickej rezonancie a vibrácií v molekulách vody je veľmi špeciálny a táto vlastnosť hrá dôležitú úlohu v procese technológie Veľkej pyramídy.

 

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Willem Witteveen

http://www.willemwitteveen.blogspot.nl/
https://www.facebook.com/willem.witteveen.75

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2013/11/21/willem-witteveen-the-grea...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


 

Willem Witteveen je holandský výskumník a autor. Lodivod vo výslužbe žijúci v prístave Rotterdam. Študoval navigačné vedy na Námornej akadémii v Amsterdame a je oprávnený pôsobiť ako veliteľ na akejkoľvek lodi kdekoľvek vo svete. Vďaka svojej profesii navštívil mnoho krajín a mal možnosť navštíviť niekoľko starovekých miest po celom svete. Bol po dlhý čas veľmi zaujatý starovekým Egyptom, a nedôveroval príbehom z príručiek a egyptológom. Nedávali mu žiaden zmysel. Vždy bol presvedčený že existuje spojenie medzi zemou a neďalekou slnečnou sústavou cez Veľkú pyramídu v Gíze, kódované pomocou štyroch živlov. Posledných pätnásť rokov strávil výskumom skutočnej funkcie Veľkej pyramídy v Gíze. Napísal knihu "Tajomstvo zlatej frekvencie v Gíze". Ako sám hovorí: Je čas zmeniť históriu.

Eduardo Pi Peret


 

Súvisiace:

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


Sekcie: 
Náleziská: