OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV V.: Stĺpce IV, 18 až V, 10


Nasledujúca časť je hieroglyfickým prepisom a prekladom ›› Turínskeho kráľovského zoznamu od stĺpca IV, riadku 18 až stĺpec V, riadok 10. Táto skupina zahŕňa panovníkov 9./10. dynastie alebo takzvanej Herakleopolskej dynastie ›› Prvého prechodného obdobia.

 

 

IV, 18: (lost)
(chýba)

 

 

 

nsw [bi.tj] ///
The King of Upper [and Lower] Egypt ///
Kráľ Horného [a Dolného] Egypta ///

 

IV, 19: (lost)
(chýba)

 

 

 

nsw [bi.tj] ///
The King of Upper [and Lower] Egypt ///
Kráľ Horného [a Dolného] Egypta ///

 

IV, 20: Neferkare VII.
Neferkare VII.

›› Wikipédia (EN)

 

 

 

[nswbi.tj] (nfrkAra) ///
The King of [Up]per and Lower Egypt Neferkare ///
Kráľ [Hor]ného a Dolného Egypta Neferkare///

 

IV, 21: Kheti

›› Wikipédia (EN)

 

 

 

nswbi.tj (X.tj) ///
The King of [Up]per and Lower Egypt Kheti ///
Kráľ [Hor]ného a Dolného Egypta Kheti///

 

IV, 22: Senenh///

›› Wikipédia (EN)

 

 

 

nswbi.tj (snnh///
The King of Upper and Lower Egypt Senenh///
Kráľ Horného a Dolného Egypta Senenh///

 

IV, 23: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj (///
The King of Upper and Lower Egypt ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta ///

 

IV, 24: Meribre (?)

 

 

 

nswbi.tj (mr [ibra]
The King of Upper and Lower Egypt Mer[ibre] ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta Mer[ibre] ///

Note: I am not certain whether the restoration of the name of the king following Mer is correct. Meribre Kheti is an attested king of the 9th/10th Dynasties, the Dynasties covered by this part of the Turin Kinglist. Other kings of the same period whose prenomen or nomen start with Mer are Meri-Hathor (?) and Merikare.

Poznámka: Nie som si istý či doplnenie mena kráľa za Mer je správne. Meribre Kher je atestovaný panovník 9./10. dynastie- dynastií, ktoré pokrýva táto časť Turínskeho kráľovského zoznamu. Ostatní králi toho istého obdobia, ktorých meno začína Mer sú Meri-Hathor(?) a Merikare.

 

IV, 25: Shed///

 

 

 

nswb.tjSd///
The King of Upper and Lower Egypt Shed///
Kráľ Horného a Dolného Egypta Shed///

 

IV, 26: H///

 

 

 

nswbi.tj (H///
The King of Upper and Low[er] Egypt H///
Kráľ Horného a Dol[ného]Egypta H///

 

V, 1: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj /// ibd ///
The King of Upper and Low[er] Egypt /// months ///
Kráľ Horného a Dol[ného] Egypta /// mesiacov///

 

V, 2: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj (///
The King of Upper and Lower Egypt ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta ///

 

V, 3: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj (///
[The King of Upper and Lower Egypt] ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta] ///

 

V, 4: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj (///
[The King of Upper and Lower Egypt] ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta] ///

 

V, 5: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj (///
[The King of Up]per and Lower Egypt] ///
[Kráľ Hor]ného a Dolného Egypta] ///

 

V, 6: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj (///
The King of Up[per and Low]er Egypt ///
Kráľ Hor[ného a Dol]ného Egypta ///

 

V, 7: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj ///
The King of Upper and Low[er] Egypt ///
Kráľ Horného a Dol[ného] Egypta ///

 

V, 8: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj (///
The King of [Up]per and Low[er] Egypt ///
Kráľ [Hor]ného a Dol[ného] Egypta ///

 

V, 9: (lost)
(chýba)

 

 

 

nswbi.tj ///
The King of Upper and Low[er] Egypt ///
Kráľ Horného a Dol[ného] Egypta ///

 

V, 10: (summation)
(zhrnutie)

 

 

 

dmD nsw 18 ///
Total of kings being 18 ///
Spolu 18 panovníkov ///

Obsah:

1. I, x – I, 21: Ptah a Veľká Eneáda
2. I, 22 – II, 3: Hórus a Malá Eneáda (?)
3. II, 4 – II, 8: duchovia
4. II, 9: mýtickí panovníci
5. II, 10: iní mýtickí panovníci (?)
›› 6. II, 11 – III, 26/27: 1. až 5. dynastia
›› 7. IV, 1 – IV, 14/15: 6. až 8. (?) dynastia
›› 8. IV, 15/17: 1. až 6. (alebo 8. ?) dynastia
›› 9. IV, 18 – V, 10: 9. a 10. dynastia
10. V, 11 – V, 18: 11. dynastia
11. V, 19 – VI, 3: 12. dynastia
12. VI, 4 – X, 12/13: 13. a 14. dynastia
13. X, 14 – X, 21: 15. dynastia (Hyksósi)
14. X, 22, X, 30 (?): skupina neurčených kráľov
15. XI, 1 (?) – XI, 15: skupina pravdepodobne tébskych kráľov, súčasníkov Hyksósov (17. dynastia ?)
16. neumiestnené fragmenty

 

Poznámka redakcie:
Turínsky zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Manethov zoznam kráľov (Aigyptiaka) ›› Wikipédia (SK);
Sakkársky zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Abydoský zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Karnacký zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK)

 

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/turin_kinglist/0418_0510.htm

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Turínsky kráľovský papyrus
http://www.kemet.sk/stitok/turinsky-kralovsky-papyrus

Turínsky kráľovský papyrus (Wikipédia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Turínsky_zoznam_kráľov

Papyrusy
http://www.kemet.sk/rubrika/papyrusy

 


Sekcie: