OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Okom Boha Hóra 2 – Osiris, pán reinkarnácie


 

Potopa 10.940 pr.n.l.

V Egypte existovala uzatvorená a tajomná organizácia kňazov, ktorej symbolom bolo Hórovo oko. Kňazi predstavovali skutočnú moc ukrytú v tieni faraónov. Boli pokračovateľmi kňazov, ktorí prežili koniec predchádzajúceho cyklu ľudstva. Potopu sveta vnímali ako príležitosť obrátiť ľudstvo k vyššiemu cieľu a vytvoriť spoločnosť, ktorá by sa venovala duchovnému rozvoju.

Z ničoho sa okolo chrámov a náboženských centier začala postupne vytvárať egyptská civilizácia. V chrámoch sústredili znalosti, moc, materiálne i duchovné bohatstvo. Každý chrám sa venoval inej téme.

Chrám Osiris v Abydose sa zaoberal reinkarnáciou.
Chrám v Kom Ombo dualitou.
Chrám v Luxore ľudským telom.
Chrám bohyne Hathor v Dendere plodnosťou.
Chrám Isis vo Philae ženskou podstatou.
Každý chrám sa podieľal na rozvoji evolučného procesu.
Chrám Hóra v Edfu odhaľoval existenciu osvietenia.
Chrám v Karnaku sa zameriaval na vývoj mysle.


CHRÁMY

Každý chrám bol živou knihou, ktorá rozprávala iný príbeh, ktorý sa špecializoval na jednu časť odhalenia. Chrámy ľuďom odovzdávali svoje znalosti pomocou rozprávania mýtov, v ktorých vystupovali neobyčajné postavy. K odhaleniu informácií im pomáhali fantastické príbehy, ktoré boli parabolou ku klasickej výuke. V mýtoch vystupovalo množstvo symbolických postáv, ktoré ľuďom popisovali život ako časť procesu zdokonalenia. Každá postava predstavovala jednu silu, ktorá utvára charakter a ktorá človeka núti chovať sa určitým spôsobom. Jej výsledkom je potom určitý druh jednania, ktorý prehlbuje. Formy postáv a ich jednanie, ktoré symbolizujú, odkazujú k veľkej múdrosti kňazov Hórovho oka.

Aby vybrali tých správnych zástupcov konkrétnych vlastností, starostlivo študovali živočíchy i hmyz. Najprv sa snažili pochopiť, aké sú ich hlavné vlastnosti a na čo im slúžia. Potom vybrali zviera, ktoré najlepšie reprezentovalo danú vlastnosť a spojili ju v jednoduchom grafickom znázornení s človekom. Tak dosiahli to, že ľudská myseľ prijala za svoje ich rysy a vlastnosti. Muž s hlavou sokola sa premení na bytosť, ktorá vidí všetko. Letiaci vták evokuje slobodu a nehmotnosť duše. Muž so šakalou hlavou zdedil jeho orientačné schopnosti. Muž so slnečným kotúčom nad hlavou symbolizuje múdrosť, ktorá z neho vyžaruje a vysoký stupeň rozvoja jeho mysle. Jednu z týchto symbolických charakteristík pomenovali Osiris.

ABYDOS

V Abydose, ukrytý za vysokými stenami, stojí chrám, ktorý je plný histórie. Jedná sa o enormný komplex, kde žili tisíce ľudí. Abydos sa nachádza 150 km na sever od Théb. Bol posledným hlavným mestom egyptskej ríše a tiež jej posledným náboženským centrom. Tu okolo roku 1300 pr. n. l. Seti I. a jeho syn Ramesse II. nechali postaviť chrám, ktorý mal ľuďom objasňovať princíp reinkarnácie.

Chrám tvorili dve uzavreté nádvoria. Nachádzali sa tu obrovské haly s vysokými stĺpmi, sedem svätýň a rad modlitebných miestností.

Osiris je pánom reinkarnácie. Predstavuje silu, ktorá riadi proces vývoja človeka, behom jeho mnohých životov, počas ktorých sa postupne stáva perfektnou a nesmrteľnou bytosťou. V tomto chráme hovorili kňazi Hórovho oka ľuďom, že reinkarnácia je proces vývoja stvorený Bohom za účelom toho, aby človek pochopil zmysel vesmíru.

Tieto informácie sa v mysli človeka prehlbujú behom jeho mnohých životov. Počiatočná ignorancia človeka sa postupne premieňa na múdrosť. Ide o proces, pri ktorom sa neskúsené duše premieňajú na rozumné bytosti chápajúce dôvod svojej existencie. Reinkarnácia premieňa neotesaného a nechápavého človeka na flexibilnú a éterickú bytosť, ktorá vibruje vysokou frekvenciou lásky. Krôčik po krôčiku menia ďalšie životy animálneho človeka na múdru a uznania hodnú bytosť, ktorá dokáže pristupovať ku svojej nezmernej moci zodpovedne - na nadčloveka.

K procesu zdokonaľovania dochádza v univerzálnej škole protikladov, v realite protichodných faktorov, ktorá je polarizovaná a duálna, kde existuje svetlo i tma, hmota i duša, utrpenie a spokojnosť. Protiklad nám umožňuje porovnávať obidve strany. Protichodné situácie nám pomôžu pochopiť, kde leží pravda, čo nás dovedie k duchovnému zdokonaleniu, ku kľudu a harmónii.

Táto brána sa otvárala iba 4x ročne. Počas štyroch významných dní, kedy spoločnosť, riadiaca sa podľa hviezd, ukazovala ostatným prostredníctvom architektúry svoje znalosti o pohyboch Slnka. Tieto dni rovnodennosti a slnovratov určujú jednotlivé obdobia na Zemi. Tieto štyri postavenia Slnka sú znamením zmeny ročných období, záplav na Níle, siatia a žatvy. Keď bránou prešiel prvý slnečný lúč, ožiaril svätyňu boha Amon-Ra - zlatú loď. Loď je symbolom putovania mysle po zemi, slnku a nebi, ktoré je príčinou striedania dní a nocí vo vesmíre, ktoré sa nikdy nezastaví.

Ľudia mohli vstupovať iba na nádvorí, kde sa pri východe a západe slnka konali obrady, a to len v dňoch slnovratu či rovnodennosti. To platilo pre všetky chrámy v Egypte. V prvom salóne nájdeme informácie o čase a priestore a cykloch zverokruhu, ktoré majú vplyv na ťažké a dobré časy, ktoré sa vo vesmíre plnom kontrastov pravidelne striedajú.

Vo svete týchto cyklov dochádza k opakovanému vteľovaniu duší, aby v ľudskom tele prežili všetky situácie, ktoré im pomôžu pochopiť hodnotu vesmíru. V každom živote prijme duša novú osobnosť. Má inú rodinu, žije na inom mieste a v inej dobe, aby si mohla vyskúšať situácie, ktoré jej pripravil jej nový osud. Má možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako sa zachová k okolnostiam, ktoré prežíva, aby mohla analyzovať dôsledky svojho chovania. Tak sa človek vyvíja. Musí urobiť milión rozhodnutí a prežiť ich dôsledky.

Jeden z týchto nápisov obsahuje zvláštne symboly, ktoré zaujali vedcov svojou podobnosťou s helikoptérami a lietajúcimi predmetmi. Tisíce príbehov vysvetľujú ich význam. Niekto tvrdí, že do týchto hieroglyfov ukryli Egypťania svoju správu pre budúce generácie. Akonáhle ľudia vstupujúci do chrámu rozlúštia význam týchto symbolov, začne vek Vodnára a ľudstvo sa dostane ku koncu ďalšieho cyklu a do stavu mimoriadnych zmien.

36 stĺpov podopiera vysoký strop haly zasvätenej univerzálnemu poriadku, ktorá stojí pred siedmimi svätyňami chrámu. Na jednej z jej stien nájdeme Isis, sestru Osirisa, ktorá dáva myseľ ľuďom zastúpeným faraónom Sethim I., ktorý je považovaný za vodcu celého ľudstva. Prepožičiava mu dych života. Je to úžasný okamih, pri ktorom do tela vstupuje duša, aby hľadala pravdy o vesmíre a naučila sa rozumieť dôsledkom svojich rozhodnutí v živote.

V každom živote dostane človek nové telo, ktoré počúva rozkazy mysle a ktoré prijíma informácie z okolitého sveta skrze svoje zmysly a nervové prepojenia. Život za životom zažíva situácie, pri ktorých sa stretáva s ostatnými ľuďmi. Ťažké okamihy pre neho predstavujú lekciu, ktorú sa má naučiť, osud, ktorý je mu predurčený. Reinkarnácia človeka postupne premieňa na tolerantnú bytosť. Učí sa rešpektovať ostatných a nesnažiť sa ich meniť, byť flexibilný a chápať, že každý tu má nejakú úlohu. Vyvíja sa a začína chápať, že sa prostredníctvom svojich zážitkov učí všetko, čo má. Že všetko, čo sa deje, je perfektné. Že kontrasty existujú preto, aby pochopil vesmír. Takto sa v ňom postupne upevňuje veľká dôvera v Boha. Svoje utrpenie obráti na mier, intoleranciu na rešpekt, agóniu na harmóniu. Nájde šťastie a zvyšuje svoju vitálnu energiu, vďaka ktorej získa prístup k väčšej moci a silnejším zmyslom. Stane sa z neho citlivý človek.

Reinkarnácia pretvorí smrteľného a limitovaného človeka na nesmrteľnú bytosť s trvajúcim vedomím, ktorá dokáže s pomocou svojej vôle do hmoty vstúpiť, i z nej vystúpiť. Človek žije viac krát. Smrť je len bránou ku zmene okolností a k umožneniu nového osudu. Každý život nám má dať iné ponaučenie. Je súčasťou procesu zdokonaľovania, ktorý nás skôr či neskôr dovedie skrze rešpekt a vnútorný kľud k nesmrteľnosti.

Egypťania tvrdili, že každá duša má na svoje zdokonalenie celý jeden kozmický cyklus, dokiaľ slnečná sústava neobehne okolo centrálneho Slnka galaxie. Behom tejto doby, 25.920 rokov, planéta Zem prejde všetkými dvanástimi konšteláciami, súhvezdiami, ktoré predstavujú dvanásť znamení zverokruhu na nebi. K tomuto cyklu dochádza preto, aby duša obdržala rôzne energie. V priebehu dvanástich vekov, každého trvajúceho 2160 rokov, na ňu pôsobia sily hviezd. Dvanásť cyklov, ktoré spôsobujú rôzne procesy a stavy.

Behom tohoto cyklu sa duša človeka vtelí do 700 rôznych tiel na rôznych miestach a v rôznych dobách. Zažije iné okolnosti, podmienky a získa inú osobnosť. V priebehu týchto životov prejde od prvého stupňa mysle až k siedmemu. V každom živote sa naučí niečo iné. Zakaždým ju ovplyvnia iné sily, ktoré vyžarujú hviezdy.

MÝTUS OSIRISA

Na odhalenie tohoto procesu, zdokonaľovania pomocou reinkarnácií, stvorili egyptskí mudrci mýtus Osirisa. Príbeh o dvoch protichodných silách, ktoré sa odrážajú v mysli i v polarizovanom vesmíre a umožňujú vývoj. Myseľ človeka ovplyvnená napätím medzi týmito fundamentálnymi silami musí robiť rozhodnutia, ktoré prinášajú následky, prostredníctvom ktorých sa učí. Utrpenie nám dovoľuje poznať šťastie. Úzkosť nás učí rozumieť mieru. V mýte vystupujú 4 fantastické postavy. 4 súrodenci, ktorí sa spájajú do prirodzených párov a predstavujú tak dve protichodné sily - svetlo a temnota. Osiris a Isis predstavujú silu svetla, ktorá vedie človeka k duchovnu, k harmónii, k rozvíjaniu svojho poznania. Sú motory reinkarnácie. Seth a Nephtys symbolizujú silu temnoty. Človeka vedú k materiálnym a telesným pôžitkom, do hlbokého stavu nevedomosti, k zaslepenej intolerancii.

OSIRIS je mužská aktívna sila, vôľa založená na získaných istotách, overená informácia podporujúca jednanie vedúce k harmónii, mieru a spokojnosti. Symbolická forma Osirisa je znázornená ako muž obmotaný obväzmi alebo ako duša, ktorá je ukrytá v telesnej schránke. Má bielu korunu predstavujúcu dušu formujúcu jeho myseľ, doplnenú dvomi perami symbolizujúcimi dve polárne sily vesmíru. Nezlúčiteľnú dualitu, ktorá človeku dovoľuje poznať pravdu. Vo svojej ľavej ruke drží pastiersku barlu, predstavujúcu silu, ktorá vedie ľudstvo na ceste plnej premien a znamení. Vo svojej pravej ruke zviera nástroj, pomocou ktorého oddeľuje dobré od zlého. Každé rozhodnutie, každá žatva prináša svoje ovocie. Zažívame zlé okamihy, ale aj tie dobré, plné harmónie a naša myseľ ich porovnáva a pomáha nám zdokonaľovať sa.

SETH predstavuje animálnu podstatu človeka, ktorá odďaľuje spiritualizáciu matérie. Jeho vôľa je ovládaná egoizmom a pôžitkami i za cenu, že spôsobí chaos a ostatní okolo budú trpieť. Dominujú u neho inštinkty. Stret týchto dvoch aktívnych mužských síl je doplnený konfrontáciou ich pasívnych ženských náprotivkov.

ISIS vnáša do vnútorného sveta človeka vyššie emócie, ako sú intuícia, inšpirácia, a pomáha mu utvárať nové myšlienky, hľadať a uctievať Boha, prežiť extázu.

NEPTHYS zastupuje pocity a priania produkované telom. Okolitý svet analyzuje prostredníctvom zmyslov.

7 SVÄTÝŇ

Na konci salónu univerzálneho poriadku sa nachádza 7 svätýň, ktoré predstavujú srdce chrámu. Objasňujú základné poznatky o vývoji, vzniku ľudského myslenia, božských princípoch a silách, ktoré pomáhajú človeku zdokonaľovať sa.

PRVÁ SVÄTYŇA je zasvätená Thothovi a narodeniu faraóna Sethiho I. Nájdeme tu vysvetlenie zrodenia mysle človeka vo vesmíre. V prvej symbolickej scéne najvyšší kňaz školy Hóra odetý v jaguárej koži, symbole prekonanej pôvodnej zvierackosti človeka, pomáha pri zrodení faraóna Sethiho I. Takto sa zrodila myseľ, ktorá sa môže zapojiť do vývoja vesmíru. Thoth, muž s hlavou Ibisa, symbolizuje božské slovo, ktoré pomenúva všetko živé. Predstavuje mnohopočetné princípy jediného Boha, ktorý tým, že pomenuje, stvorí božskú bytosť. Thoth drží Knihu osudu, kam zapisuje mená každej duše. Mená, podoby a rozdielne osobnosti v reťazci reinkarnácií vedúcich človeka k nesmrteľnosti. Každá duša obdrží telo, s ktorým prechádza životom, a meno, v tomto prípade Sethi I., ktorý je dočasne faraónom. Objavil sa na určitom mieste a za určitých okolností, aby pokračoval vo svojom vzdelávacom procese. Thoth do svojej knihy zapisuje meno doprostred slučky, ktorú Egypťania nazývali kartuš. Každá ďalšia slučka sa pripája k tej základnej a predstavuje najnovšiu osobnosť, do ktorej sa vtelila večná duša. Meno je vibráciou božského sveta, ktorý dáva telu tvar a určuje, aká bude dočasná osobnosť duše. V každom živote máme rozdielnu osobnosť, ktorá predstavuje lekciu a osud určujúce okolnosti, ktoré musíme prežiť, aby sme sa poučili. Thoth je božským pisárom. Archivuje lekcie, ktoré sa má vtelená duša naučiť v Knihe osudu a v okamihu smrti človeka zaznamená, čo sa mu podarilo dosiahnuť. Pretože je zodpovedný za slová, je považovaný za vynálezcu jazyka, písma a intelektu, ktorý hodnotí, porovnáva a analyzuje. Po boku Thotha stojí Sešat s korunou zloženou zo siedmich lístkov. Sedem je číslo procesu. Sedem je číslo stupňov mysli človeka. To ona vpisuje faraónovo meno a umožňuje mu vstúpiť do nového cyklu.

Časť Osirisovho mýtu pojednáva o tzv. Poslednom súde, ktorý sa odohráva, keď duša mŕtveho doputuje do duatu, dimenzie zbavenej fyzikálnych zákonov. Tu sa človek stretne so silami, ktoré riadia jeho myseľ vo vesmíre plnom protikladov v živote na Zemi. V duate človek znovu prechádza svojim životom, ohodnocuje svoje pôsobenie a rozvíja tým svoje doterajšie poznanie o vesmíre predtým, než sa znovu prevtelí, aby pokračoval v procese svojho zdokonaľovania.

Anubis, muž s hlavou šakala, odvádza dušu mŕtveho do imateriálneho sveta. Šakal symbolizuje sprievodcu. Egypťania, ktorí zablúdili v púšti, z nej úspešne našli cestu von, keď sledovali jeho stopy. Anubis ukladá srdce, symbolizujúce myšlienky, pocity a činy mŕtveho, na váhy Maat, bohyne pravdy a spravodlivosti. Ako protizávažie je položená Pravda, aby Bohovia spoznali, či sa mŕtvy v živote naučil to, čo mal. Potom prichádza Thoth s hlavou ibisa, ktorý je symbolom jediného Boha v okamihu, kedy množil život. Dôsledok každého rozhodnutia človeka je starostlivo zvážený. Je hodnotené jeho jednanie pri všetkých dôležitých okolnostiach predurčených v jeho osude, v jeho lekcii pre dané vtelenie. Thoth všetko zapíše do Knihy osudu. Postupne zaznamenáva transformačný proces každej vyvíjajúcej sa duše, meno, ktoré mala, podobu, ktorú prijala, miesto, kde sa narodila, skúsenosti, ktorými prešla a poučenia, aké si odniesla.

Všetko pozoruje stvorenie zložené z častí tiel niekoľkých zvierat. Predstavuje podoby, do ktorých sa duša vtelila, jej pôvodnú zvieraciu podstatu. Táto animalita upínala dušu k hmotným statkom, vášňam a túžbam a telesným zážitkom. Je to sila Setha, tienistej stránky každej ľudskej bytosti, ktorá spomaľuje jej vývoj.

Duša prenáša poznanie získané behom dočasného života do svojej večnej časti. A od Thotha prijíma nový osud, novú lekciu a tiež nový život. Odchádza sprevádzaná Hórusom, svetlom jej mysle. To on na ňu bude čakať, kým sa úplne oslobodí, kým dokončí kolobeh reinkarnácií, kým sa naučí všetkému. Ukazuje duši, aby vyhľadala nové útočisko v ďalšom tele, kde sa nachádzajú ostatné sily, ktoré ovplyvňujú jeho myseľ. Na tróne sediaci Osiris je silou, ktorá celý proces ženie dopredu, smerom k spiritualizácii a zbaveniu sa duše od zvieracích vášní. Pomáhajú mu Isis a Nepthys, ktoré spájajú dušu s pocitmi a emóciami tela, do ktorého sa práve vtelila.

NASLEDUJÚCE TRI SVÄTYNE sú zasvätené jedinému Bohu, ktorého Egypťania uctievali. Bohu, ktorý je všade. Videli ho, ale v troch fázach, troch rôznych štádiách jediného Boha. Egypt je zemou jediného Boha. Vždy to tak bolo. Jediný Boh, univerzálne vedomie, sa vo vesmíre vyskytoval v troch rôznych okamihoch vývoja sveta. Kňazi týmto trom fázam stvorenia pridelili tri rôzne mená, aby jednoducho a postupne vysvetlili, ako rozumejú Bohu.

V prvej fáze, pred samotným vznikom vesmíru, existoval jeden absolútny Boh. Pôvodná jednota, ktorú Egypťania pomenovali Atum-Ra. Nikdy ho neznázorňovali vo fyzickej podobe. V hieroglyfoch ho nájdeme spodobeného ako zlatý disk, symbolické Slnko, zdroj svetla. Svätyňa Atum-Ra je prvou z trojice. Atum-Ra je absolútny Boh, ktorý zatiaľ vo vesmíre nestvoril jednotu, homogénnu základnú hmotu. Je to chaos, ktorý v sebe ukrýva veľkú silu. Ničotu pred veľkým začiatkom. Úplnú ničotu. Božského ducha, večného a nemenného, ktorý je všade a všetko vie.

V nasledujúcej svätyni je Ptah. Boh, ktorého vôľa sa chystá ku stvoreniu a usporadúva vesmír. Vo svojej druhej fáze Boh zaktivoval svoju vôľu, svoju božskú energiu, aby usporiadal vesmír a stvoril hmotu. Tento Boh, ktorý stvoril vesmír, sa nazýva Ptah-Ra. Vo svätých písmach je znázornený ako boh obmotaný obväzmi zvierajúci palicu s tromi symbolmi. Anch - symbol vitálnej, tvorivej energie sa v tele prejavuje pulzáciami vaskulárneho systému. Je božskou silou, kľúčom k životu. Was - predstavuje hlavnú tepnu. Symbolizuje kanál, skrze ktorý prúdi energia do celého tela. Tiež má tvar prútu, ktorý používali Egypťania v púšti na ovládanie hadov, na ovládanie prúdov života. Energetický had kundaliní šplhajúci sa po chrbtici. Džed - symbolizuje potenciál rastu a rozvoja života. Chrbtica, ktorá formuje telá živočíchov a dáva im rôznu podobu.

Ptahova palica má hlbokú symboliku, ktorá sa vzťahuje k energii vytvárajúcej život. Ptah predstavuje okamih, v ktorom aktívna božia vôľa zapôsobí sama na seba a koncentruje pôvodnú substanciu Boha, ktorú nazývame duch. Tento akt uviedol do pohybu protichodnú expanzívnu silu, ktorá rozhýbala celý vesmír. Tieto dve opačné sily sa postupne dostali do stavu rovnováhy, v ktorom vznikol kozmos, planéty a príroda. V súčasnosti vedci tento okamih označujú ako "veľký tresk". Koncentrujúcu silu označujú ako centripetálnu silu a následnú expanzívnu reakciu ako odstredivú silu. Od dôb Einsteina je hmota považovaná za formu energie, kondenzáciu alebo koaguláciu svetla. Duša je považovaná za pôvodnú substanciu, ktorá sa dokáže pomocou kondenzujúcej sily zmrštiť a vytvoriť hmotu, kondenzované svetlo. Aby to dokázal, musí vytvoriť protichodnú silu, ktorá sa snaží uvoľniť z formy, do ktorej je stlačovaná. Výsledkom jej pôsobenia je pohyb a čas.

Tretia a posledná fáza stvorenia je okamih, kedy Boh stvoril človeka k obrazu svojmu. Dal mu možnosť tvorivo myslieť a tiež ho obdaroval svedomím. Tohoto Boha pomenovali Amon-Ra. Hlavným symbolom Amon-Ra je jeho vysoká koruna, ktorá symbolizuje myseľ, ktorá existuje v duálnom svete. Preto je rozpolená na dve vetvy, ktoré vychádzajú z jedného základu. Každá vetva má sedem listov, sedem hladín, ktorými prechádza myseľ človeka od prvého okamihu, kedy sa vtelí do ľudského tela až do doby, kedy sa osvieti a oslobodí od hmotných obmedzení.

Keď zanikol kňazský stav, význam všetkých týchto symbolov zmizol s ním. Mnoho bádateľov bolo presvedčených, že vo svojom náboženskom systéme uctievali mnoho Bohov. Napriek tomu obyvatelia starovekého Egypta verili iba v jediného Boha. Musíme pochopiť význam každého symbolu, aby sme odhalili ich komplikovanú teológiu a potom zistíme, že je rovnako jednoduchá ako geografia Egypta.

V chráme Osirisa v Abydose je každej fáze Boha zasvätená jedna svätyňa. Posledná svätyňa patrí Bohu Amonovi, ktorý predstavuje okamih, kedy Boh v už existujúcom vesmíre stvoril človeka k obrazu svojmu a vdýchol mu život. Chcel, aby si človek uvedomoval svoju existenciu. Je to hlavná kaplnka chrámu. Tým vzdali jeho stavitelia hold vzniku vedomia vo vesmíre. Na jej stenách sa objavujú symboly Amon-Ra a faraóna, zastupujúceho uvedomelého človeka, ktorý ďakuje za dar života. Prijíma jeho svetlé i tienisté stránky, radosť i bolesť. Chápe, že všetko je súčasťou procesu zdokonalenia. Amon-Ra tiež symbolizuje znásobenie vedomia vesmíru tým, že má prirodzenie na bruchu, teda mieste, kde rastie človek. Vždy má pri sebe niekoľko svätých symbolov. Kľúč k životu a ku kanálu energie.

Vesmír a jeho esencia - človek, sa vyvíja k stavu absolútneho vedomia. Osudom človeka je dospieť do ďalšej fázy vývoja, stať sa duchovnou a vysoko mentálnou bytosťou. Faraón zahaľuje Amon-Ra do priehľadnej kapucne, ktorá symbolizuje pomenovanie Boha ľudskou mysľou, pochopenie dôvodu jeho existencie. Svojim prstom ukazuje na tretie oko - miesto, ktoré mnoho kultov považuje za bránu mimo fyzický svet. Amon-Ra od faraóna prijíma nádobu v tvare srdca, ktorá obsahuje lásku a múdrosť vznikajúcu pri vývoji ľudstva.

Nasledujúce tri svätyne sú zasvätené Osirisovi, Isis a tá posledná ich synovi, Hórusovi. V polárnom poňatí sveta ako prepojení síl svetla a temnoty, zastupujú Osiris a Isis svetlo, vývoj mysle behom cyklu života, smrti a renovácie. Protikladná sila je zastúpená Sethom, pánom temnoty, ktorý brzdí človeka koncentrovanou hmotou zvieracími vášňami. Hórus sa narodil, keď svetlo zvíťazilo nad temnotou. Je synom Osirisa a Isis. Predstavuje okamih, v ktorom sa každá bytosť obráti k duchovnu a prestane vnímať svoju zvieraciu podstatu, premení sa na bytosť bez akýchkoľvek obmedzení, uvedomí si všetky životy, ktoré prežila. Na stenách svätyne nájdeme Osirisa s rôznymi symbolickými korunami na hlave, označujúcimi rôzne okamihy na ceste ku zdokonaleniu, rôzne etapy a získané skúsenosti.

Evolučný proces prebieha simultánne dvomi smermi. Viditeľný a vonkajší smer je fyzický vývoj, pri ktorom sa sofistikovaná forma tela prenáša ďalej pomocou dedičnosti. Druhý smer je neviditeľný proces vývoja duše skrze reinkarnácie smerom k vyšším stupňom vedomia, dokiaľ nedosiahne okamihu zrodenia Hórusa, kedy pri premene svojho ja opustí pôvodnú animalitu, ktorá ťaží jeho vedomie a odľahčené vedomie osvetlí všetko.

V svätyni Isis kňazi vysvetľovali žiakom existenciu ženského princípu schopného vytvárať svetlo. Jej meno znamená trón. Každý symbolický obraz vyjadruje jednoduchým spôsobom nejakú myšlienku bez slov. V ezoterickej filozofii sa učí, že každý symbol má 7 kľúčov. Isis je znázorňovaná ako žena so supom na hlave, na ktorom sú pripevnené kravské rohy so zlatým diskom uprostred.

Osiris a Isis zastupujú zdvojenú silu orientovanú smerom k spiritualizácii hmoty smerom k vývoju vedomia. V mýte sa o nich hovorí ako o súrodencoch alebo ako o manželoch. Sup je vták, ktorý sa starostlivo stará o svoje mláďatá. Vo svojich útrobách premieňa zotlené zvyšky na potravu, na nový život. Krava symbolizuje nutritívny princíp. Jej rohy majú tvar mesiaca, matky cyklov. Obklopujú zlatý disk, slnečný svit, zdroj života, svetlo vedomia.

MÝTICKÝ PRÍBEH O OSIRISOVI, ISIS A SETHOVI

V mýtickom príbehu boli vládcovia Egypta Osiris a Isis. To oni stanovili zákony. To oni boli nástrojmi svojej civilizácie. Učili rešpektu a hľadaniu Boha. Po dosiahnutí tohoto cieľa Osiris hľadal ďalšie dimenzie, ďalšie pravdy a znalosti. A kráľovstvo, symbol mysle, prenechal Isis, svojej žene a sestre. Seth, jeho brat, temná zvieracia sila, si chcel privlastniť kráľovstvo, myseľ človeka i Isis, do ktorej sa bláznivo zamiloval. Keď sa Osiris vrátil, Seth ho spoločne so 72 šľachticmi pozval na banket. Pripravil špeciálny drevený sarkofág, presne zodpovedajúci rozmerom Osirisa. Prehlásil, že ho venuje tomu, komu sadne. Jeden za druhým si ho skúšali. Akonáhle si do neho ľahol Osiris, priklopili ho vekom, zaliali olovom a hodili do Nílu. Seth, ktorý predstavuje zvieraciu a vášnivú podstatu každého živočícha, sa ujal vlády nad mysľou a obmedzil ju len na telesné pocity a vášne.

Počet spiklencov symbolizuje reinkarnácie, ktoré musí myseľ uväznená v telesnom sarkofágu prežiť behom jedného kozmického roku, aby premenila hmotu späť v ducha. 72 rokov uplynie, než Zem prejde jeden diel alebo sa posunie o jeden stupeň v rámci 30-stupňového uhla, ktorý má vyhradené každé súhvezdie na nebeskej klenbe. 12 súhvezdí je rozmiestnených na nebi v 360°, v 12 znameniach zverokruhu. Veľké otočenie slnečného systému, zvané kozmický rok, trvá 25.920 rokov. Podľa mýtu doplával Osirisov sarkofág do Libanonu, kde ho zachytili vetvy tamarišky a premenil sa na nádherný strom. Sarkofág sa stal súčasťou jeho kmeňa. Tamojší kráľ si všimol tento prekrásny strom a nechal ho odrezať ako stĺp do svojho paláca, bez toho aby tušil, že vo vnútri sa skrýva sarkofág. Po mnohých útrapách sa Isis nakoniec podarilo sarkofág zachrániť a doviesť ho späť do Egypta. Seth ho ale objavil a Osirisovo telo rozsekal na 14 dielov, ktoré rozoslal po celej zemi. Isis sa ale vydala na cesty a postupne zhromaždila 13 častí, okrem Osirisovho prirodzenia, ktoré podľa legendy zožrali ryby. To má symbolizovať zbavenie sa sexuality a animality. Thoth pomohol Isis poskladať jednotlivé časti Osirisovho tela a tak sa jej podarilo duchovne prepojiť so svojim manželom, ktorý ju oplodnil svojou podstatou a ona v sebe nosila Horusa.

Hórus predstavuje osvietenie, kedy skončil kolobeh reinkarnácií a človek získal potrebnú múdrosť, ktorú už z mysli nestratí. Tento príbeh symbolizuje vývoj. Proces cesty ľudskej duše od prvého vtelenia cez mnoho životov k vyšším emóciám, inšpirácii a intuícii, kedy dosiahne osvietenie a múdrosť naveky.

POSLEDNÁ SVÄTYŇA chrámu je zasvätená Hórusovi. Je bránou ku hviezdam. Hórus symbolizuje moment zmŕtvychvstania, osvietenia a nesmrteľnosti, koniec materiálnych obmedzení, okamih, kedy uzrieme všetky naše prežité životy a navždy si uchováme získané vedomosti. Náuka kňazov potvrdzuje, že človek musí prejsť mnohými životmi, aby sa nakoniec dopracoval k takému stavu mysle, v ktorom pochopí zmysel svojej existencie a existencie fundamentálnych síl vesmíru. Toto precitnutie jeho duše spolu so skúsenosťami zo všetkých minulých životov dovedie človeka do stavu harmónie, kedy sa zbaví kolobehu reinkarnácií a obmedzení hmoty. Tento okamih nastane, keď sa človek naučí rešpektovať všetko živé. Keď pochopí, že všetko, čo sa deje, je dokonalé a prináša kľud a harmóniu. Keď sa naučí uchovávať vysokú hladinu životnej energie a rozhodne sa ju celú venovať na hľadanie Boha v jednom jedinom živote. Keď dosiahne túto hladinu a rozhodne sa pokračovať v zdokonaľovaní sa, môže otvoriť bránu k Hórusovi, transformácii umožňujúcej mu opustiť neustály kolobeh reinkarnácií. Hórus predstavuje triumf svetla nad temnotou, prekonanie zvieracej podstaty človeka, koniec materiálnych obmedzení, definitívne odklonenie od ignorancie k múdrosti, dimenzii, ktorá nás vynáša ešte viac v hierarchii vesmíru.

Hórus je symbolizovaný zlatým sokolom, ktorý vidí všetko a lieta slobodne ako duša nad materiálnymi statkami. Všetci ľudia sa prevteľujú a zdokonaľujú hnaní silou Osirisa a vo vnútri nesú semienko Hórusa, cestu k nesmrteľnosti a trvalému vedeniu. Môžeme sa tam dostať iba vtedy, ak sa naučíme byť flexibilní a ak dokážeme oceniť to, čo máme. Mali by sme prijať život, rešpektovať ľudí okolo nás, poďakovať za šancu prežiť život a uvedomiť si, že sme boli stvorení k láske.

Zdroj: Škola mystérií Hórovho oka

Preklad z češtiny: ME

Exkluzívne

 


VIDEO tejto časti nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Seriál: KÓD PYRAMÍD
http://www.kemet.sk/serial-kod-pyramid

Ra: Púť Slnečného boha
http://www.kemet.sk/clanok/ra-put-slnecneho-boha

SYMBOLISTICKÁ ŠKOLA STAROVEKÉHO EGYPTA
https://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta

KEMET.sk: O NÁS
http://www.kemet.sk/o-nas

 


Sekcie: