OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Okom Boha Hóra 1 – Škola mystérií


ATLANTÍDA

Náš príbeh sa začína tesne pred úplnou skazou, ktorú spôsobila potopa sveta. V tej dobe na Zemi ešte existovala civilizácia, o ktorej sa dnes hovorí už len v legendách ako o ATLANTÍDE. Jej obyvatelia čerpali znalosti zo skúseností, ktoré ľudia nazhromaždili behom tisícok rokov výskumu fungovania vesmíru a procesu, ktorý nazývame život. Štúdiom konštelácií planét zistili, že ľudstvo žije v jednote medzi nebom a zemou, že hviezdy a slnko ovplyvňujú obdobia, cykly a rytmy na Zemi.


Múdri kňazi zo školy Naacal v Atlantíde objavili, že sa naša planéta nachádzala v poslednom štádiu jedného zo svojich cyklov. Márne varovali ostatných, že čoskoro príde katastrofa, ktorá zničí štruktúry, ktoré organizovali život človeka. Kňazi samotní teda postavili niekoľko lodí, ktoré utesnili zo všetkých strán a pomocou elektromagnetických polí sa ich snažili chrániť pred silami, ktoré by dokázali prestúpiť a rozpustiť konštrukcii lode. Pod vedením najvyššieho kňaza Čikiteta Areliča Vomalitesa sa nalodili so svojimi rodinami, nástrojmi a zvieratami a vyrazili smerom na východ od Atlantídy.

Zem sa otriasla, rozpustili sa ľadovce a voda z nich zaplavila kontinenty a zmazala takmer všetky stopy po ich civilizácii. Dôkazy nájdeme na dvoch miestach neďaleko Egypta, kde boli objavené obrie balvany, zvané megality. Ich rozmery, váha a zložité usporiadanie sú živým dôkazom neznámej technológie, ktorú pravdepodobne ovládala stratená civilizácia Atlantídy.

DÔKAZY: TRILITONY

Prvý dôkaz nájdeme v Baalbeku v Libanone. Tu sa nachádzajú tri najväčšie a najťažšie kvádre na svete. Bývajú označované ako trilitony. Každý z týchto ohromných kvádrov váži 1200 ton. Je 25 m dlhý, 8 m široký a 5 m vysoký. Dnes je možné ako najťažší predmet pomocou žeriavu zdvihnúť raketoplán Discovery, ktorý váži iba 150 ton, teda iba desatinu váhy trilitonu. V súčasnosti neexistuje technológia, pomocou ktorej by sme ich zdvihli a už vôbec by sme ich nedokázali uložiť na miesto s takou presnosťou. Na svoje miesto boli premiestnené z lomu, ktorý je 3 km ďaleko a kde sa dodnes nachádza jeden kváder podobných rozmerov, ktorý pôvodní stavitelia nevyužili. Tieto tajomné terasy sa vďaka svojej neobvyklej veľkosti stali posvätným miestom pre civilizácie, ktoré sa v tejto oblasti usadili po veľkej potope.

Asýrčania, Peržania, Gréci a nakoniec Rimania tu postavili svoje najvýznamnejšie chrámy.

Druhý dôkaz sa nachádza v Jeruzaleme, svätom meste troch náboženstiev. Tu objavíme ďalšie megality, gigantické kamenné kvádre. Každý z nich váži viac než 800 ton. Vďaka svojej enormnej a nevysvetliteľnej veľkosti sa tiež premenili na sväté miesto, okolo ktorého sa rozrástol Jeruzalem. Sú súčasťou základov židovského chrámu. Dnes na nich stojí mešita Al-Aksa a Skalný Dóm. Kamenné kvádre sú tiež uložené v základoch Múru nárekov. Dnes sa na ne môžete pozrieť ak vojdete do tunelov, kde sú kamene odhalené. Megality v Baalbeku a v Jeruzaleme boli súčasťou veľkolepých stavieb, ktoré zmietla potopa sveta. Na svojom mieste zostali iba vďaka svojej masívnosti.

NOVÁ CIVILIZÁCIA

Povodeň zničila atlantskú civilizáciu, došlo k nej okolo roku 10.900 pr.n.l., kedy slnečná sústava vstupovala do súhvezdia Leva. Vo všetkých svätých knihách na svete je o tejto potope zmienka. Keď sa situácia ukľudnila, pristáli kňazi so svojimi loďami uprostred zemského povrchu, kde sa podľa nich spájali všetky magnetické sily. Dúfali, že sa im podarí využiť tieto sily na rozvoj ľudského poznania a tak postavili pyramídy, ktoré odrážali, koncentrovali a premieňali vibrácie planéty na energiu.

Ich duševná výška ich viedla k presvedčeniu, že rozvoj ľudstva nie je založený na materiálnom blahobyte, ale skôr na získaní vnútorného kľudu a harmónie. Jedine tak sa im mohlo podariť premeniť človeka-živočícha v nadčloveka. Títo kňazi v období, ktoré pomenovali Zep-Tepi (Nová doba), uvideli, ako sa z vody vynoril úzky pruh oázy. Kus úrodnej zeme chránený okolitou púšťou a napájaný dlhou riekou. Dali mu meno Egypt, alebo zem vynárajúca sa z vôd. Objavili novú zem s jedinou riekou Níl, kde mohli vďaka skvelým podmienkam budovať novú civilizáciu. Kňazi videli veľkú potopu ako príležitosť pre ľudstvo vydať sa k vyššiemu cieľu a behom nového cyklu rozvinúť novú spoločnosť, ktorá by sa sústredila na duševné zdokonaľovanie.

Sfinga je dôkazom nového cyklu, ktorý zahrnuli do svojich plánov. Jej podoba levice s ľudskou hlavou predstavuje cyklus medzi vekom Leva a vekom Vodnára, kedy táto nová civilizácia dosiahla svojho najväčšieho vplyvu.

ŽIVOT

Život vnímali ako Bohom stanovený proces, behom ktorého človek prechádza reinkarnáciami a úspešne sa zdokonaľuje a postupuje v hierarchii vesmíru. Duša človeka, ktorá nerozumie Stvoriteľovi, ani dôvodu existencie vesmíru, ani svojej vlastnej existencie, sa vtelí do tela a prechádza s ním skúsenosťami, ktoré jej majú pomôcť získať múdrosť a porozumenie. Miesto, kde dochádza k vteľovaniu a získavaniu skúseností sa vyznačuje dvomi opačnými extrémami. Je to svet polarizovaný a duálny, umožňujúci nám porovnávať rôzne elementy, aby sme mohli poznať pravdu. Učíme sa to tým, že čelíme následkom každého nášho jednania a rozhodnutia v živote. Utrpenie nám dovoľuje poznať šťastie. Úzkosť nás učí rozumieť mieru. Musíme prežiť mnoho životov a porovnávať behom nich obidva extrémy, než dôjdeme k záveru, že skutočnosť existuje len uprostred všetkého, v neutralite lásky. Prostredníctvom reinkarnácií sa človek krôčik za krôčikom vzdeláva a učí sa rešpektovať ostatné živé a chápať, že všetko má svoju funkciu a že všetky okolnosti, i tie najťažšie, sú pre neho prínosom, pretože sú lekciami na ceste vedúcej k duchovnej dokonalosti. Život za životom sa človek zdokonaľuje. Má viac informácií, získava kľud a harmóniu, má viac životnej energie, premieňa sa v tolerantnú a rešpektujúcu bytosť, ktorá získava prístup k väčšej moci. Chápe, že celý vesmír je založený na bipolarite a protichodných silách a že jediné, čo nie je rozdvojené je láska. Láska je neutrálna rovnako ako Boh.

V ich zverokruhu v Dendere nájdeme správu o tom, že tento vzdelávací proces trvá každej duši celý jeden kozmický cyklus, dvanásť štádií zverokruhu. Slnečnú sústavu priebežne ovplyvňuje všetkých 12 konštelácií. Behom 25.920 rokov sa človek reinkarnuje do zhruba 700 rôznych tiel, čakajú ho rôzne miesta, časy, okolnosti, podmienky a osobnosti. V každom živote sa naučí niečomu novému. Pri každom zrodení ho ovplyvňujú rozdielne sily, ktoré vyžarujú z hviezd. Každá ľudská bytosť prechádza kozmickým cyklom a prijíma energiu dvanástich konštelácií a vplyv znamení, ktoré mu udávajú rytmus a posielajú ho do rôznych životných štádií.

Kňazi poznali vzťah medzi jednotlivými cyklami vesmíru a vzdelávacím procesom ľudstva prostredníctvom rôznych reinkarnácií a tak svoje plány riadili podľa hviezd. Sformulovali metódu, ako odkryť informácie o Bohu, vesmíre a procese zdokonaľovania behom tisícok rokov. Chceli človeku ukázať o čom jeho život je a aký má zmysel. Stanovili štádiá odkrývania pravdy o Bohu ľuďom. Etapy, ktoré by sa premieňali so striedaním veku zverokruhu. V rôznych etapách sa ľudia učili, ako Boh stvoril vesmír a neskôr vedomie človeka. Každú fázu odkrývania riadila náboženská skupina usadená okolo chrbtice Egypta, okolo Nílu. Slúžili ako čakry alebo ako centrá transformácie a distribúcie energie a informácií obyvateľom Zeme. Behom 4 období založili 4 náboženské centrá, ktoré mali za úlohu objasňovať ľuďom vždy niektorú z fáz ich pôvodu. Každé z centier bolo zasvätené inému aspektu jediného Boha a používalo svoje vlastné pomenovania a symboly.

ŠTYRI NÁBOŽENSKÉ CENTRÁ

Prvé z týchto centier bolo založené v meste Annu, ktoré Gréci nazývali Heliopolis, počiatkom veku Blížencov v roku 6620 pr.n.l. v predynastickej ére Egypta. Toto obdobie sa sústredilo na symetriu v umení a v architektúre. Jeho úlohou bolo odhaliť informácie o vlastnostiach, kvalitách a význame absolútneho Boha, jedinečného Boha, pôvodnej príčine všetkého. Nazývali ho Atum-Ra a považovali ho za statickú a homogénnu jednotu existujúcu pred stvorením vesmíru.

Druhé náboženské centrum vzniklo v Memfise počiatkom veku Býka v roku 4460 pr.n.l. Jeho poslaním bolo odhaľovať informácie o ďalšom postupe Boha, keď vytváral vesmír, planéty a Slnko, keď zaktivoval svoju vôľu a božskú energiu a stvoril hmotu. Túto tvoriteľskú fázu Boha nazvali Ptah. Behom tohoto obdobia bol zjavný vplyv Mentua, býka, ktorý symbolizoval vek Býka v celom Egypte a odrážal sa dokonca i v menách faraónov.

Tretie centrum vzniklo v Hermopolise a bolo zasvätené Thothovi, jedinému a jedinečnému Bohu, ktorý obrátil svoju tvorivú silu k zemi a obohatil ju o pestrú prírodu, rastliny a zvieratá.

Štvrté náboženské centrum bolo založené v Thébach s nástupom veku Barana v roku 2300 pr.n.l. Jeho úlohou bolo informovať o charakteristikách, kvalitách a význame Boha, keď stvoril svoj obraz a premietol ho do vedomia človeka. Nazvali ho Amon-Ra. V tomto období došlo ku kulminácii tejto civilizácie. Stavalo sa množstvo chrámov so sochami baranov a faraóni prijímali mená Amon a Ram.

ŠKOLA MYSTÉRIÍ

Striedanie období zverokruhu alebo konštelácií určovalo dĺžku každej fázy odhaľovania. Ľudia si pomaly začali uvedomovať, že existuje iba jeden Boh a že v každej fáze svojho tvorenia vesmíru a človeka získava iné vlastnosti a dostáva iné mená. Učenci založili ŠKOLU MYSTÉRIÍ, aby svoje znalosti mohli odovzdávať ďalej a zaistili, aby nasledujúci kňazi pokračovali v procese odhaľovania. V okolí chrámov a náboženských centier postupne budovali svoju zem. Vo vnútri chrámov sa potom venovali vzdelávaniu žiakov na uznávané osobnosti schopné viesť svoj ľud a ovládať základné prírodné sily. Svojich žiakov vyberali spomedzi všetkých egyptských detí podľa ich úrovne uvedomenia a citlivosti, ktorú preukázali a dali im príležitosť venovať sa kňazskému životu. Poučili ich o procese zdokonaľovania pomocou reinkarnácie, o Bohu a o vesmíre. Naučili ich vedám, umeniu, náboženstvu a filozofii. Trénovali ich v udržiavaní sebakontroly, naučili ich ako neplytvať svojou vitálnou energiou a vysvetlili im dôležitosť rešpektu a slobodnej vôle, čím urýchlili proces ich vývoja. Premenili ich na pokračovateľov svojej kasty. Kňazi mali neobmedzenú moc a znalosti, ktoré využívali k vedeniu svojho ľudu po ceste k všeobecnému zdokonaleniu. Našlo sa mnoho sôch kňazov vystupujúcich z kvádra, iné ich vyobrazujú ako pisárov či mudrcov.

Niektorí boli pomenovaní Hotep, čo znamená múdry muž. Napr. Imhotep, Amenhotep, syn Apua, takto získavali uznanie za svoje vedomosti. V chrámoch sústredili svoje znalosti, hmotné statky a duchovné bohatstvo. Na týchto miestach položili základy egyptskej civilizácie. Hórovo oko sa stalo symbolom tejto uzavretej organizácie kňazov, ktorá riadila osud Egypta po tisíce liet v tieni vládnucich faraónov.

HÓROVO OKO

Škola mystérií používala ako svoj symbol HÓROVO OKO. Toto znamenie nájdeme na všetkých stenách egyptských chrámov. Tento symbol ľuďom prináša posolstvo o svojom obsahu a hlavnej funkcii jednoduchou formou, bez toho aby k tomu potreboval slovné vyjadrenie. Jeho význam je pochopiteľný i po tisíckach rokov od svojho vzniku. Oči sú symbolom Slnka, zdroja života. Reagujú na jeho svit a farebné vibrácie. Prenášajú intenzitu a silu ohňa do mysle. Oči sú nervovými zakončeniami vnímajúcimi božiu vôľu. Intenzitu svetla, božskú silu pomenovali Egypťania fí (phi).

Táto sila uchováva ducha v hmote a odráža vesmír - miesto, kde dochádza k experimentom vedomia. Oči sú jedinými nervami, ktoré sa dostávajú na povrch ľudského tela a ktoré môžeme pozorovať pri ich každodennej funkcii. Rozvíjajú sa vo vnútri sfér vyplnených bielou kryštalickou tekutinou. Oči symbolizujú dualitu. Ľavé oko je solárne, je citlivé na negatívne vplyvy. Pravé oko je lunárne, je citlivé na pozitívne a kladné momenty. Vymieňajú si svoje informácie, aby vytvorili korektný obrázok o okolitom svete. Symbolizujú experimenty našej mysle vo svete plnom kontrastov, hľadanie pravdy, porovnávanie protichodných strán. Reagujú na aktívne slnečné žiarenie a našu myseľ napĺňajú skutočným svetlom a vitálnou energiou svetla. Je to neviditeľné svetlo, ktoré umožňuje existenciu inteligencie a pochopenie reality.

Vtáci evokujú predstavu letu, slobodu oprostenú od materiálnych obmedzení. Sokol je dravcom s najlepším zrakom. Horus ako sokol predstavuje ducha, ktorý skončil svoju etapu vzdelávaním v živote obmedzenom smrťou. Keď pochopí vesmírny rád, ktorý si overil v rôznych životoch, je schopný pozdvihnúť sa nad fyzické obmedzenia a prekonať priestor i čas. Hórovo oko je nesmrteľné vedomie, ktoré vie a vidí všetko. Môže lietať veľmi vysoko nad ostatnými existenciami alebo sústrediť svoju pozornosť na konkrétny detail. Niet pochýb o tom, že múdri kňazi videli seba samých ako pozorovateľov a sprievodcov zdokonaľovaním na ceste vedúcej za svetlom. Preto bolo Hórovo oko ich symbolom. Oko, ktoré vidí všetko.

CHRÁMY

Vo svojich chrámoch kňazi Hórovho oka mierumilovne sprevádzali ľud po ceste k dokonalosti a zoznamovali ich s poznatkami o Bohu, vesmíre a procese, ktorým prechádza vedomie ľudstva. Každý chrám bol ohromným komplexom chráneným vysokými stenami, za ktorými žili tisícky ľudí, mužov i žien, pretože obidve pohlavia si boli rovné. Najmenej 21 rokov života venovali vzdelávaniu a tréningu, aby sa z nich mohli stať kňazi a kňažky. Vyučovanie prebiehalo v rôznych chrámoch, kde žiaci zostávali po dlhú dobu a prijímali nové poznatky. Cvičili svoje zručnosti a podstupovali testy sebakontroly, aby mohli postúpiť do vyššej úrovne a do ďalšieho chrámu pozdĺž Nílu. Každý chrám bol živou knižnicou obsahujúcou špecializované informácie. Každá knižnica mala iný druh informácií o vesmíre či o dôvodoch existencie. Každý chrám sa špecializoval na inú posvätnú tému, z ktorej čerpal poznatky o stvorení. Základný stupeň trval 7 rokov. Behom neho získali všeobecné znalosti o vesmíre a naučili sa ovládať najnižšie energetické centrá svojho tela.

KOM OMBO

Mali tiež chrámy, napr. chrám Kom Ombo, kde sa žiaci učili pochopiť koncepciu duálneho a polarizovaného vesmíru, porovnávať v mysli protichodné extrémy a uvedomiť si, kde je pravda. Učili sa zvládnuť svoj strach z porážky. Mali pochopiť, že v každom živote prechádza človek skúškami, ktoré ho vedú k potrebnému poznaniu. Učitelia v nich najprv vyburcovali strach zo smrti, a potom ich učili ho ovládať a vysvetľovali im, že smrť je len krokom k ďalšej skúsenosti a učeniu. V tuneloch s vodou a krokodílmi, na vysokých miestach a v uzavretých priestoroch s hadmi si žiaci overovali svoje odhodlanie. Učili sa prekonávať strach z osamelosti. Zoznamovali sa so svojimi inštinktami agresivity a sebaobrany a s nevedomým uvažovaním človeka a jeho automatickými reakciami, aby sa ich naučili ovládať.

LUXOR

V chráme Luxor v Thébach svoje znalosti o ľudskom tele a jeho funkciách zapojili do cvičenia, ktoré malo ich myseľ naučiť neidentifikovať sa s telom. Chrám bol rozvrhnutý ako ľudský organizmus. Každá miestnosť predstavovala jeden orgán, s informáciami vytesanými do stien, ktoré pojednávali o jeho hlavných funkciách, význame pre organizmus ako celok a spojitosti s ostatnými orgánmi. Vo vnútri chrámu sa žiaci trénovali v koncentrácii i pohybe. Svoju myseľ sústredili na každý orgán, dokiaľ neboli schopní ovládať svoje telo a nakladať s ním ako s vynikajúcim nástrojom.

CHRÁMY ZASVÄTENÉ ISIS A NEPTHYS

Chrámy zasvätené Nepthys a Isis poskytovali žiakom tréning a informácie o ich fyzickej percepcii, emóciách a telesných pôžitkoch i o rozdieloch medzi nimi a vyššími emóciami, intuíciou a inšpiráciou. Naučili sa ovládať svoje vášne a telesné pocity pomocou svojho ducha, pozdvihnúť myseľ, rozprúdiť svoju vitálnu energiu a inšpiráciu odovzdávanú duchmi z vyšších sfér, aby prebudili svoju kreativitu.

DENDERA

Mnoho chrámov ako napr. chrám Hathor v Dendere bolo zasvätených vedám, astronómii, astrológii a matematike. Tu žiaci pozorovali hviezdy a učili sa rozoznať energiu, ktorú každá konštelácia vyžaruje a aké má dôsledky. Deň za dňom pozorovali hviezdy a kontrolovali dĺžku slnečného roku. Snažili sa stanoviť presný dátum záplav na Níle a odhadnúť okamih, kedy Zem prejde z veku Býka do veku Barana, kedy dôjde ku zmene cyklov, ktoré ovplyvňuje proces evolúcie. Neskôr žiaci obdržali znalosti potrebné k ovládaniu rozumu, pocitov, emócií a myšlienok. Ďalších 7 rokov študovali pravú hemisféru mozgu, inteligenciu a srdce. Hľadali rozdiel medzi myslením a meditovaním.

KARNAK

Chrám v Karnaku, najväčší chrám v Egypte, bol zasvätený mysli, analýze síl, ktoré ju riadia a pochopenie evolúcie a jej urýchlenie, pomocou koncentrácie, koncepcie, slov, pocitov a pohybu. Učili sa sústrediť sa sami na seba. Rozlišovať medzi vyšším ja a egom. Identifikovať sa s bytosťou či predmetom a tak dlho naň myslieť, kým sa netransformujú na to, na čo mysleli. Učili sa komunikovať prostredníctvom telepatie, najprv na krátke vzdialenosti, potom na dlhšie v konkrétnu časť dňa, až kým neboli schopní komunikovať mentálne kedykoľvek. Získali znalosti o čase a naučili sa ho vnímať ako neustálu prítomnosť. Pochopili, že musia porovnávať, aby poznali a keď je všetko poznané, už sa nepremýšľa a neporovnáva. Naučili sa meniť hladinu vibrácií, ovládať externé okolnosti a dosiahnuť emocionálnu rovnováhu pomocou vnútorného duševného rozhodnutia.

TRI ÚROVNE POZNANIA

Každý chrám ponúkal 3 úrovne poznania. Vďaka tomu mohli ľudia v rôznych štádiách vývoja a na rôznych úrovniach simultánne prijímať informácie.

Prvá úroveň poskytovala základné informácie určené všetkým obyvateľom. Rozprávali im príbehy plné symbolov a fantastických postáv. Zápletka musela byť pre všetkých ľahko pochopiteľná. Myšlienky boli vyjadrované ako mýty vo forme príbehov. Mýtus, fantastický príbeh, bol využívaný ako metóda k vysvetleniu sveta človeku, ktorý mu rozumie len čiastočne. Mýty fungovali iba, keď im ľudia verili. Vystupovali v nich symbolické postavy v podobách, ktoré vystihovali ich základnú funkciu. Tieto postavy boli súčasťou jednoduchých príbehov, parabol, ktoré ľuďom sprostredkúvali pravdu o ich podstate a nedotýkali sa abstraktných ideí filozofie a metafyziky. Ľudia sa dozvedeli informácie o určitej svätej téme, keď si vypočuli hlavný príbeh každého chrámu. Poznali tak silné i slabé stránky určitej postavy, problémy, ktorým musela čeliť a spôsob, akým ich vyriešila.

Druhý stupeň bol určený učeníkom, ktorí už boli na vyššej duchovnej úrovni. Boli zoznamovaní s rovnakou svätou témou, ale konkrétnejšie a do väčšej hĺbky. Využívali na to scény z mýtov vyobrazené na stenách chrámov. Žiaci sa učili o každej postave, o jej symbolike v rámci vesmíru, o časti procesu zdokonaľovania, ktorú reprezentuje a o dôvode jej podoby, chovania a hlavnej funkcii. Múdrosť kňazov Hórovho oka je zjavná v príbehoch, ktoré každý chrám rozpráva a v znázorneniach, ktoré vybrali ako ich symboly. Púhym pohľadom na tieto symboly každý rozpozná vlastnosť, ktorú znázorňovali, či kvalitu, ktorú je možné získať. Ako symboly kňazi používali človeka s hlavou zvieraťa, ktorý prijímal vlastnosť vyobrazeného živočícha a ukazovali žiakom, akú funkciu dané zviera plní vo vesmíre. Muž s hlavou šakala prijal jeho charakteristiky, jeho schopnosť orientovať sa v púšti. Ak sledujeme jeho stopy, vždy dorazíme k úrodnej zemi. Preto je to vynikajúci sprievodca. Každý symbol niečo zastupuje. Jednoduchá podoba vtáka v mysli symbolizuje let, slobodu. Slnečná žiara nad hlavou človeka prezrádza jeho čistotu, jeho veľkú múdrosť, získané znalosti a výš jeho mysle. Podrobne študovali zvieratá a hmyz. Zhromažďovali hlboké poznatky o ich živote, hlavnej aktivite a charakteristikách, o zvykoch, ktoré používali ku svojmu rozvoju, strave, o dĺžke ich tehotenstva, sexuálnych zvykoch a dôvodoch ich existencie. Potom vybrali tie najvhodnejšie zvieratá, ktoré mali symbolizovať určitú vlastnosť a vysvetľovať, ako táto vlastnosť ovplyvňuje vesmír. Sledovali cyklus húsenice, ktorá sa zakuklí a premení sa na motýľa. Medzi všetkými vtákmi má najlepší zrak sokol. Má optický mozog a má perfektne rozvinutý zrak. Preto bol vybraný ako symbol, ktorý má reprezentovať tento zmysel, ako symbol zraku. Ľudská postava s hlavou sokola symbolizuje človeka, ktorý všetko vidí, má panoramatické videnie a dokáže sa sústrediť na akýkoľvek detail. Tieto postavy, ktoré egyptológovia označili za Bohov, pretože sa domnievajú, že Egypt bol polyteistický a Egypťania uctievali zvieratá, iba symbolizujú určité životné funkcie a činnosti zdokonaľujúce ľudstvo. Každá dôležitá činnosť má symbol, ktorá ju zastupuje a vysvetľuje podstatu tejto činnosti pre človeka a čo jej prostredníctvom získa. Vzopäté paže symbolizujú obdiv, nohy chôdzu, ústa schopnosť hovoriť.

Tretia úroveň informácií sa vzťahovala k tajnému kódu symbolov chrámu, ktorý ovládali iba vysoko postavení kňazi a učitelia. Ukrýval informácie o silách a dôležitých energiách, ako ich ovládať a používať v prospech ľudu.

V chrámoch, akým bol napríklad chrám Hóra v Edfu, učil najvyšší kňaz tých najtalentovanejších žiakov, ako môže ich myseľ cestovať časom, aby mohli znovu prežiť a pochopiť životy, ktorými prešli pri svojej reinkarnácii. Najvyšší kňaz bol vždy človek na vysokej duchovnej úrovni, ktorý sa neidentifikoval so svojim telom. Poznal všetky telesné funkcie a vedel, aké energie má využiť k jeho harmonizácii. Všetko ovládal z centra svojho nervového systému, ktoré bolo na najvyššom stupni vitálnej energie. Žil vo večnej prítomnosti, vyžarovala z neho nehynúca láska a pomocou svojej božskej moci viedol ľud.

Hmota iba prijíma a zmršťuje sa. Dávať znamená vyžarovať. Tak sa dá popísať vibračná vlastnosť duše. Ľudské bytosti nachádzajúce sa na určitej úrovni prijímajú energiu a zároveň ju sprostredkúvajú ľuďom na nižšej úrovni. Žiaci sa učili, že realita sa skladá zo 7 stupňov vibračnej energie, 7 prúdov energie so 7 rozdielnymi stupňami moci a sily.

7 ČAKIER

Telo má 7 čakier alebo transformačných centier hlavnej energie prúdiacej k nám z vesmíru. Každý človek vo svojom živote užíva jedno z týchto 7 centier podľa stupňa vývoja svojej mysle. Jadro, pohlavie, solar plexus, krk a čelo. Čím viac vieme o vesmíre, tým viac ho rešpektujeme a tým vyššiu čakru či nervové centrum používame k transformácii energie. Každý deň prijímame väčšie množstvo energie a získavame väčšie nadprirodzené schopnosti.

Najvyšší kňaz dokázal ovládať základnú silu vďaka vysokému stupňu svojej vitálnej energie, v ktorom sa nachádzalo jeho telo. Rezistencia jeho nervového systému zodpovedala tomuto typu energie. Žiaci teda vo všetkých egyptských chrámoch obdržali vzdelanie a výcvik a postupne zvyšovali stupeň svojej vitálnej energie, ktorý vždy zodpovedal úrovni rezistencie nervov v ich tele. Naučili sa navodiť v sebe stav kľudu, harmónie, rešpektu ku všetkému živému, prijať dokonalosť vesmíru, aby si dokázali udržať stupeň svojej životnej energie na ceste k dokonalosti vedúcej k všemohúcnosti a ovládať vyššie sily a energie. Bola to intenzívna fyzická, psychická i duchovná príprava, ktorá končila skúškou prežitia bytia a nebytia, viditeľného a skrytého.

PYRAMÍDY

V pyramídach prijali mocnú energiu, ktorá im umožnila poznať siedmy stupeň mysle. Behom veku Býka experimentovali s pyramídami a ich rezonančnou technológiou, ktorá premieňala vibrácie planéty na energiu. Svoje poznatky neskôr preniesli do praxe. Postavili ohromné pyramídy vážiace tisíce ton na neuralgických bodoch nachádzajúcich sa presne nad elektromagnetickou sieťou zeme. Masa pyramíd, ktorá obsahovala milióny čiastočiek kremeňa, vibrovala so zemou a vyrábala energiu prostredníctvom molekulárneho trenia.

Skonštruovali mnoho pyramíd kým dospeli k ideálnemu tvaru, aký má Cheopsova pyramída. V jej chodbách, galériách a komnatách premieňali túto energiu na zvuk, ktorého vibrácie sa neustále zvyšovali a žiakov obohacovali fyzicky, psychicky i duševne. Táto energia otvárala pred mysľou človeka ďalšie dimenzie, ktoré mu pomáhali zvyšovať stupeň jeho poznania. S vonkajšou pomocou dokázali žiaci poznať všetkých sedem stavov mysle a vrátili sa s nezabudnuteľným zážitkom prežitej extázy a pravdy, ktorú teraz mohli svojim spolužiakom odovzdávať vo svojich slovách a činoch. Pri ďalších meditáciách boli schopní vracať sa do oného stavu extázy až v ňom jedného dňa zostali natrvalo a premenili sa v božského človeka, ktorý vždy vyžaroval pozitívnu energiu lásky.

PLATÓNSKE TELESÁ

Disponovali základnými poznatkami o vesmíre a o základných štruktúrach, do ktorých sa zlučuje energia a hmota. Tieto poznatky boli základom pre rozvoj egyptskej civilizácie. Tieto čisté formy označujeme dnes ako Platónske telesá. Ide o päť polygónov, ktoré majú zhodné strany i uhly a vychádzajú z rovnostranných trojuholníkov, božskej formy bez jedinej známky pnutia. Využitím týchto foriem dokázali vytvoriť rezonanciu a koncentrovať energiu, čím zvýšili otvorenosť svojej mysle a dostali sa tak do stavu supravodivosti a mohli obmedziť pôsobenie gravitačnej sily.

Dnes sa vie, že Zem má neuralgické body zvané diamagnetické uzly, na ktorých je možné obmedziť pôsobenie gravitačnej sily Zeme a kde môže vzniknúť supravodivosť. Supravodivosť dovoľuje znížiť, ale i zvýšiť príťažlivú silu. Zvýšením váhy kamenných kvádrov mohli dosiahnuť ich uloženie do zeme bez toho, aby ich museli zakopávať. Zníženie ich váhy mohlo umožňovať ich ľahký prevoz z veľmi vzdialených kameňolomov.

Na ostrove Sehel boli objavené hieroglyfy popisujúce výrobu betónu, ktorý mal podobné zloženie ako skala. Francúzski vedci rozlúštili iba ich časť. Ich experimenty ukázali, že sa jedná o geopolyméry, ktoré sa po vysušení premenia na kameň. To by vysvetľovalo, ako kňazi dokázali vytvoriť tak presné chrámy. Pre základ nových blokov využili ako predlohu pôvodné kamene.

Ale ich najväčším objavom bolo, že kolobeh života stvoril Boh preto, aby človek mohol zdokonaliť svoju myseľ. Že duša človeka sa opakovane prevteľuje, aby pochopila harmóniu a dôsledky svojich rozhodnutí. Potom, čo človek vo svojich početných životoch prežije opačné extrémy ako strach a kľud, depresiu a radosť, bohatstvo a biedu, chorobu a zdravie, pochopí zmysel života a prekoná všetky svoje fyzické hranice a stane sa nesmrteľným nadčlovekom. Bytosťou, ktorá neumiera a ktorá nestráca svoju myseľ ani svoje nazhromaždené znalosti. Nakoniec sa z nej stane múdry duch, ktorý postupuje ďalej na ceste k dokonalosti vesmíru.

Človek sa mnohokrát prevtelí. Na počiatku prevládajú jeho zvieracie inštinkty, netolerancia agresivita, čo vedie k životu plnému utrpenia. Postupne sa napĺňa bolesťou a snaží sa hľadať riešenie. Prestane sa chovať agresívne, nájde kľud a s ním i vyššiu hladinu vitálnej energie.

Na základe znalosti procesu zdokonaľovania a zákonov, ktoré ho regulujú, zlepšovali Egypťania svoj život. Ťažké okamihy vo svojom živote chápali ako nutnosť na svojej ceste k poučeniu a získaniu kľudu a harmónie. Chrámy ľuďom žijúcim v bolesti prezrádzali, ako sa môžu premeniť na bytosti bez fyzických obmedzení, ako premieňať energiu a ako sa voľne presúvať v čase a priestore. V priebehu každého života sa človek naučí niečomu novému a v ďalšom zrodení je o niečo múdrejší. V kontrastoch svetla a temnoty, strachu a lásky sa naučí nájsť kľud a harmóniu a udržať si svoju životnú energiu. Človek musí prežiť zlosť, nenávisť a odplatu, aby bol schopný oceniť skutočnú hodnotu harmónie. Keď pochopí, že každý jeho čin spôsobí skľudnenie alebo naopak utrpenie, môže sa dostať z pekla na zemi do neba na zemi. Egypťania si uvedomovali, že všetky ich každodenné činnosti, ako bol rybolov a práce na poli, sú cestou priblíženia sa k Bohu a k možnosti byť každým dňom lepším človekom. Vytvorili spoločnosť založenú na mieri a spokojnosti. Keď v roku 500 pr.n.l. navštívil Egypt grécky historik Hérodotos, nemohol prehlásiť nič iné, než že Egypťania sú najšťastnejším, najzdravším a najnábožnejším národom na zemi.

Napriek tomu Egypťania vo svojom jazyku nemali slovo, ktoré by znamenalo "náboženstvo". Nerozdeľovali posvätné a svetské. Boha, vesmír a seba samých chápali ako súčasť jedného celku spojeného láskou.

Ľudia musia na ceste k dokonalosti prejsť mnohými životmi. Niektorí ľudia sú vzdelanejší než iní, ale všetci nakoniec doputujú k nesmrteľnosti a k trvajúcej mysli. Musia sa naučiť flexibilite, prijímať okolnosti a akceptovať všetko živé okolo. Je to cesta plná utrpenia, ale i kľudu a mieru. Záleží na tom, či dokážeme oceniť to, čo máme a byť vďační za dar života a uvedomiť si, že sme boli stvorení k láske.

Zdroj: Škola mystérií Hórovho oka

Preklad z češtiny: ME

Exkluzívne


VIDEO tejto časti nájdete na tejto adrese.

 


 

Súvisiace:

Seriál: KÓD PYRAMÍD
http://www.kemet.sk/serial-kod-pyramid

Ra: Púť Slnečného boha
http://www.kemet.sk/clanok/ra-put-slnecneho-boha

SYMBOLISTICKÁ ŠKOLA STAROVEKÉHO EGYPTA
https://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta

KEMET.sk: O NÁS
http://www.kemet.sk/o-nas

 


Sekcie: