OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Okom Boha Hóra 7 – Dendera, počiatky astronómie


Egyptskú kultúru ovplyvnilo učenie niekoľkých náboženských chrámov postavených na starostlivo zvolených miestach pozdĺž Nílu. Podľa egyptských kňazov potrebuje každá forma vo vesmíre, ktorá rastie, svoju schránku, aby sa mohla vyvíjať v čase. Chrámy predstavovali schránky umožňujúce rozvoj egyptskej civilizácie. Každý z týchto egyptských chrámov sa špecializoval na inú oblasť. Ich cieľom bolo oznámiť ľudu základné princípy a pravdy. Každý chrám fungoval ako iný orgán tela Zeme s odlišnou funkciou a zameriaval sa na výučbu a prieskum iného náboženského subjektu. Tak vytvárali predstavu o Bohu.

KAMBÝSÉS II.

Tisíce rokov bolo kráľovstvo egyptských faraónov, žiakov kňazov Hórovho oka rešpektované všetkými ázijskými ríšami. Egypťania sa nikdy nepokúšali rozšíriť svoje územie, ktoré bolo ostrovom pokoja uprostred všade panujúcej anarchie. Úpadok Egypta začal, keď najvyšší kňaz zmizol pri plavbe po Červenom mori s Mojžišom, posledným z jeho žiakov, a skončil chaosom, ničením chrámov a popravou faraóna perzským kráľom Kambýsésom II. Po smrti Kýra, najväčšieho ázijského vládcu, ktorý udržoval mierové a priateľskí putá s Egyptom, zdedil trón a najlepšiu armádu tej doby jeho syn Kambýsés. Bol to krutý a nemilosrdný tyran, ktorý nenávidel múdrosť, stabilitu a moc faraónov. Chcel dokázať, že jeho bohovia sú mocnejší a v roku 525 p.n.l. vtrhol do Egypta. Neskôr zabil Psammetika III., posledného faraóna narodeného legitímne v Egypte, a tiež mnoho kňazov Školy mystérií Hórovho oka. Nechal vyplieniť ich chrámy, spáliť ich papyrusy a tak zmizla múdrosť, ktorá na nich bola uložená po generácie. Vzdelávanie skončilo a egyptská múdrosť zmizla spolu s kňazmi.

Kambýsés sa postaral o 200 rokov krutého podmanenia si Egypta, trvajúce až do roku 332 p.n.l., kedy prišiel Alexander Veľký. Egypťania ho vítali ako spasiteľa. Alexander prikázal, aby boli ich chrámy opravené, a keď zomrel, jeden z jeho generálov Ptolemaios I. začal vládu ptolemaiskej dynastie, ktorá panovala v Egypte temer 300 rokov. Chrám bohyne Hathor, ktorý v Dendere stojí už od roku 5400 p.n.l., bol prestavaný macedónskymi kráľmi na znamenie uznania ich moci. Hieroglyfy v jednej z krýpt uvádzajú, že chrám bol už predtým prestavaný podľa plánov navrhnutých Imhotepom.

NÁBOŽENSKÝ KOMPLEX V DENDERE

Náboženský komplex v Dendere leží na 26° severnej šírky. Bol tu počiatočný bod starodávnej cesty k Červenému moru. Neskôr boli o niekoľko kilometrov južnejšie postavené Téby. Na úsvite egyptskej civilizácie počas noci letného slnovratu sa na mieste starostlivo vybranom kvôli postaveniu hviezd konal obrad Put-Sar. Faraón spoločne s najvyšším kňazom Školy mystérií Hórovho oka obklopený davom prizerajúcich našli skupinu hviezd nad severným pólom Zeme. Nazvali ju súhvezdím Tuaret, jeho symbolom bola červená tehotná hrošica.

Dnes sa rovnaké zoskupenie hviezd nazýva súhvezdím Draka a jeho symbolom je saň. Najjasnejšou hviezdou súhvezdia bola Alfa Draconis nachádzajúca sa v tej dobe presne nad otáčavou osou Zeme. O 4320 rokov neskôr ju nahradila Polárka, ktorá dnes vedie našich moreplavcov. Počas jedného cyklu otočenia solárneho systému okolo centra galaxie, ktoré trvá 25.920 rokov, sa nad pólom vystrieda šesť rôznych hviezd. Hviezda nad pólom symbolizovala základnú materskú silu, ktorá stvorila hmotu a umožňovala existenciu života, bohyňu Hathor, ženský princíp, ktorému bol chrám zasvätený.

Faraón a veľkňaz napli lano medzi dva koly orientované ku hviezde Alfa Draconis. Kňažky chrámu zatĺkli koly do zeme a vyznačili tak chrámovú os, ktorá neskôr rozdeľovala svätyne. Umiestnili kameň do stredu priestoru a potom do 4 rohov budúcich hradieb. Vysoké steny mali chrániť zachovanie večného života. Na severnú stranu umiestnili vstup, ktorý bol posledný v rade brán, ktoré sa tiahli od vnútornej kaplnky Hathorinho chrámu a vyznačovali časť oblohy, nad ktorou vychádzala Alfa Draconis. Vďaka tomu bolo ľahšie objaviť ju na nočnej oblohe a systematicky zaznamenávať jej pohyb. Na tejto nočnej oblohe objavili ďalšiu hviezdu, ktorá žiarila na oblohe v uhle 90° k ostatným. Pomenovali ju Sírius a stala sa symbolom bohyne Isis. Na jej počesť vytvorili os druhého chrámu a druhý vstup do komplexu. Vstup do chrámu bohyne Isis označuje miesto, kde Sírius a Slnko vychádzajú počas letného slnovratu, 21. júna. Chrám postupne rástol a kňazi ďalej zaznamenávali pohyby hviezd a študovali procesy, ktoré ovplyvňovala ich energia. Svoje zistenia tesali do kamenných stien.

SÍRIUS

Sírius, symbol bohyne Isis, bol tiež zvaný psou hviezdou, pretože sa nachádza na chvoste súhvezdia Orion, symbolizujúceho boha Osirisa. 120 dní sa ukrýval za horizontom a jeho východ oznamoval príchod záplav na Níle. Zostal viditeľný po 40 dní, teda po celú dobu záplav. Tento vzťah urobil zo Síria veľmi významnú hviezdu pre Egypt. Rok rozdelili do troch období zvaných tetrameny, ktoré rozlišovali záplavy na Níle. Východ hviezdy Sírius na oblohe oznamoval príchod záplav, keď zmizol, rieka sa vrátila do svojho normálneho stavu.

Synchronizácia života Egypťanov s hviezdami s Slnkom bola taká dôležitá, že faraón pri nástupe na trón musel prisahať, že nikdy nezmení dni v kalendári. Čas východu Síria však závisel na polohe chrámu. V Elefantíne na juhu ho bolo možné zazrieť o 7 dní skôr než v Bubastise na severe. Kňazi využívali Slnko tiež ako hodiny merajúce dĺžku roku, pretože východ Síria pripadol na obdobie letného slnovratu. V Dendere, na horizonte pred chrámom Isis, sa Sírius objavoval ako prvý a potom vyšlo Slnko. Na úsvite letného slnovratu Sírius spoločne so Slnkom označovali začiatok nového egyptského roku na kozmických hodinách. Pri obrade na terase chrámu bol zapálený nový oheň pre celú zem.

CHRÁM V DENDERE

Aby sme mohli vstúpiť do Dendery, musíme obísť niekoľko rímskych stavieb, ktoré tu boli postavené za vlády cisárov Trajána a Domiciána. Niekoľko kioskov obklopuje obe strany severného vstupu chráneného masívnymi hradbami. Skrz vstup môžeme vidieť šesť Hathoriných stĺpov vo fasáde obrovského hlavného chrámu orientovaného na sever a určeného k štúdiu hviezd. Neďaleko vstupu do komplexu sa nachádza kaplnka zasvätená zrodeniu Hóra, ktorú postavili Rimania počas vlády cisára Augusta. Tu oslavovali okamih osvietenia, kde Isis symbolicky porodila Osirisovi syna. Na stenách kaplnky sú vyobrazené milenecké scény Isis a Osirisa, zrod dieťaťa a jeho poloha a tiež Hórus na hrnčiarskom kruhu, kde mu Boh pridelil jeho podobu. V hlaviciach stĺpov sa nachádzajú reliéfy boha Besa, ochrancu pracujúcich žien, ktorý pomáhal pri pôrode.

Na juh od tejto kaplnky stoja ruiny kresťanského kostola postaveného v 5. storočí n.l. v dobe, kedy tváre bohov boli starostlivo odstraňované zo stien chrámov. Neďaleko hlavného chrámu sa nachádzajú trosky sanatória, kam ukladali chorých, ktorí chodili žiadať o vyliečenie. Kňazi chrámu využívali svoje znalosti k liečeniu obyčajných ľudí. Hathor, ženská sila znásobujúca život, bola uctievaná ako súcitná postava. Prichádzali sem ľudia z veľkej diaľky, aby sa modlili v jej chráme, kúpali sa v jej posvätných bazénoch a dostali potrebné lieky a opateru. Komplex v Dendere poňal tisícky ľudí. Za jeho stenami sa nachádzali aj ďalšie stavby ako pekárne, pivnice, kuchyne, obchody, stodoly, izby pre kňazov a žiakov. Našli by sme ich v pivniciach ako napr. dodnes zachované pred Ramzesom v Tébach.

Okolo vonkajších hradieb si stavali domy obyčajní ľudia a rozširovali tak počty ľudí, o ktorých sa starali ochrancovia znalostí, Kňazi Hórovho oka. Fasáda Hathorinho chrámu sa líši od tradičných fasád ostatných egyptských chrámov. Jej stĺpy sa v polovici spájajú s bohato dekorovanými stenami. Dovnútra vojdeme cez Halu života tvorenú 18 stĺpmi, ktoré podopierajú veľmi vysoký strop zdobený rytinami s informáciami o hviezdach a ich pohyboch. Nebeskú sféru symbolicky podopierajú Hathorine stĺpy. Stĺpy majú tvar sistria, posvätného nástroja, ktorý rozoznieval skupinu kovových diskov. Tento nástroj používali knažky bohyne Hathor, ktorá bola patrónkou tanca a hudby, aby vytvorili vibrácie, ktoré ochromovali vedomie. Na hlavici stĺpov sa nachádzajú štyri obličaje Hathor. Každý z nich je obrátený na jednu svetovú stranu, čo znamená, že jej sila pôsobí po celom svete. Jej hadie oči a kravské uši, symboly materstva a výživy, prepožičiavajú jej podobe takmer mimozemský pôvod, ktorý mnoho legiend spojuje s planétou Venušou.

Napoleonove vojská našli chrám v pomerne dobrom stave, lebo bol po tisíce rokov zahrabaný v piesku. Stal sa útočiskom nomádskych kmeňov, ktoré svojimi ohňami začiernili farby na jeho nádhernom strope. Na strop tejto haly vytesali poslední Kňazi v Dendere astronomické tabuľky. Pracovalo na nich niekoľko generácií Kňazov, ktorí chceli zaistiť, aby ich znalosti nikdy nezmizli. Nájdeme tu všetky súhvezdia zverokruhu plávajúce v symbolických bárkach s obrázkami bohyne Nut, symbolom nebies, ktorá každý večer pochovala Slnko a ráno ho zasa porodila. Kňazi na steny chrámu prepísali niekoľko dôležitých papyrusov, napr. astronomické záznamy, ktoré unikli Kambýsesovmu plieneniu, aby sa zachovali ďalším generáciám.

V Hale života pracovali pisári na svätých papyrusoch, teologických pojednaniach, rituálnych modlitbách a tabuľkách s astronomickými záznamami. Umenie, teológiu, mágiu, astronómiu a medicínu vyučovali učitelia Školy mystérií práve v tejto Hale. Tu zaznamenávali pravidelné zmeny polárnych súhvezdí a sledovali precesiu rovnodenností. Skrz túto vysokú Halu sa dostaneme do Haly zjavení, nízkej miestnosti podoprenej šiestimi stĺpmi, kadiaľ zo svätyne nosili svätú sochu bohyne Hathor na obrady a procesie. V hornej časti chrámu sú kaplnky zasvätené Osirisovi, symbolu procesu zdokonalenia, ktorým prechádza každý človek počas svojich reinkarnácií, kedy sa zo zvieraťa premieňa v nadčloveka.

V jednej z kaplniek sa nachádza slávny denderský zverokruh, ktorý popisuje tento proces, ku ktorému dochádza pri otáčaní slnečnej sústavy okolo centra galaxie. V druhej kaplnke je vyobrazený mýtus o Osirisovi. Okolo tejto haly sa nachádza šesť hál určených pre každodenné rituály. V prvej boli uskladnené kultové predmety. Miestnosť očisty s dverami k posvätnému jazierku používali Kňazi k očistným rituálom za úsvitu. Chrámy mali posvätné jazero vyhĺbené až k hladine podzemnej vody, obložené kameňmi a doplnené niekoľkými schodiskami, po ktorých zostupovali Kňazi do vody a umývali sa pred bohoslužbami v chráme. Nasleduje miestnosť bohoslužieb. Ústí do chodby s točitým schodiskom vedúcim na terasu, kde Kňazi v noci zaznamenávali hviezdnu oblohu. Naľavo sa hala otvára do voľného priestoru, kde duchovní vodcovia každý deň prijímali dary, ktoré im nosil ľud. Potrava a zvieratá určené k obetovaniu boli skladované a pripravované v ďalších dvoch miestnostiach.

Z Haly zjavenia sa dostaneme do chodby sa dvoma schodiskami. Pravé, točité schodisko, sa využívalo pri procesiách, kedy po ňom bola vynášaná zlatá loď sa sochou bohyne Hathor hore na terasu, kde čakala na východ Slnka za letného slnovratu. Toto schodisko je symbolom svetla, vzostupu života na hladine vedomia, matérie meniacej sa v ducha. Ľavým, dlhým a priamym schodiskom sa procesia vracala späť s novým ohňom. Priame schodisko symbolizuje ducha zostupujúceho na zem, koncentrujúceho sa v matérii a životnej skúsenosti, ktoré vedú k porozumeniu vesmíru. Týmto vstupom sa dostaneme do predizby svätyne, kde horel oheň – nástroj bohov, prvá substancia vesmíru, najzákladnejšia forma hmoty. TU sa dávali obety bohyni Hathor, ženskému princípu, ktorý stvoril vo vesmíre život.

Naľavo od tejto haly sa nachádzala kaplnka sa zlatou loďou, prenosnou svätyňou, symbolom fyzického pohybu Slnka. V tejto lodi sa po Nílu prevážala socha Hathor do neďalekého chrámu v Edfu počas procesií, ktoré sa konali v treťom letnom mesiaci, pri oslavách nádherného stretnutia. Otvorený strop viedol aj do predizby svätyne. Pred ním sa nachádzala tzv. Čistá kaplnka alebo Wabet. Do tohto voľného priestoru boli umiestnené symbolické sochy, aby mohli obnoviť svoju silu pomocou slnečnej energie. Čím hlbšie sa dostávame do chrámu, tím je tmavší. Stropy sa znižujú, dvere sa zužujú, podlaha sa zvyšuje, aby zo svätyne mohli všetci, aj cez hlavy všetkých účastníkov obradu pozorovať hviezdu Alfu Draconis. A konečne uprostred chrámu, na jeho hlavnej osi, sa nachádzalo jeho srdce, jeho najsvätejšia miestnosť, domov Hathor. V malom svätostánku bola umiestnená jej socha zo zlata, symbolického materiálu používaného na telá sôch bohov s očami z polodrahokamov. Len faraón a najvyšší Kňazi Školy mystérií Hórovho oka sem mohli vstúpiť, a to až po dôslednej očiste vodou.

MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRVOK

Egypťania verili, že rovnako ako všetky bytosti vo vesmíre má aj Boh mužský prvok, z ktorého prúdia informácie a ženský prvok, ktorý ich prijíma a vytvára živé stvorenia.

Mužskému Bohu dali tri mená: Atum - zastupujúci Boha pred stvorením vesmíru, Boha ktorý sa zatiaľ neprejavil; Ptah – zastupujúci Boha, ktorý stvoril vesmír, hviezdy, planéty a prírodné kráľovstvo na ich povrchu; a Amon-Ra – zastupujúci Boha, ktorý prepožičal človeku vedomie.

Odpovedajúcim spôsobom pomenovali aj ich tri ženské protiklady: Nun – bola homogénna, panenská, beztvará substancia s dokonalou harmóniou, plodová voda neprejaveného vesmíru. Meno Sakhmet získala, keď sa rozdelila na dve protichodné sily, ktoré ju premenili na žiarivú substanciu, oheň, v množiaci sa princíp pohybu, ktorý stvoril Nefertum, čiže vesmír, ktorý dočasne harmonizuje protichodné sily. Oheň produkuje pohyb, čas, priestor a dokáže spájať hmotu. Dokáže vytvoriť vzduch, vodu, zem a životnú silu reprezentovanú Hathorou. Substanciu, ktorá znásobuje vedomie, schopné vnímať čas a priestor. Pomenovali ju Mut, keď stvorila štyri sily, ktoré podporujú rozvoj vedomia človeka. Tieto štyri sily sú – Osiris, Isis, Seth a Nepthys.

KAPLNKA DENDERSKÉHO CHRÁMU

Hathor predstavuje loď života, loď svetla. Stelesňuje lásku, organizačný princíp vedomia vo vesmíre a severnú loď, ktorá obsahuje princípy prírody. V tomto svätostánku Hathor, bohyňa života, prijímala modlitby od tých, ktorí chceli predĺžiť svoj život alebo sa vyliečiť. Okolo svätyne, pozdĺž chodby a oproti vonkajším stenám chrámu, sa nachádzala séria kaplniek, svätých miest zasvätených všetkým základným silám. Bolo možné ich identifikovať podľa posvätných symbolov vytesaných do ich vonkajších stien. Tak sa ľudia, ktorí nemali prístup do chrámu (ten bol povolený len kňazom a ich žiakom) mohli modliť k fundamentálnym silám vesmíru.

Napravo od Kaplnky Hathorinho ucha sa nachádzajú dve prepojené kaplnky zasvätené jedinému Bohu, stvoriteľovi ľudského vedomia. Jedinému a všadeprítomnému Bohu - Amon-Ra. Jeho symboly boli tiež vytesané do vonkajších stien Dve prepojené kaplnky na ľavej strane boli zasvätené fundamentálnym silám Dolného Egypta a bola v nich uctievaná bohyňa Hathor a jej hudobný nástroj sistrum. Štyri kaplnky na pravej strane boli zasvätené Hórovi, Sokarovi, Isis a denderskému Gnómu, svätému patrónovi regiónu, kde bol chrám postavený. V ďalšej kaplnke bol uložený náhrdelník Menat, ktorý používali veľkňazi pri obradoch a procesiách. Obsahoval štyri figúrky bohyne Hathor doplnené symbolickým trónom. Štyri tróny symbolizovali najvyššie sily vesmíru – lásku, múdrosť, nezmernú moc božskej vôle a harmóniu.

Pod týmito miestnosťami sa nachádzalo niekoľko krýpt, kde sa uchovávali tie najposvätnejšie predmety – popísané kože a papyrusy obsahujúce náuku šírenú v tomto chráme. V jednej krypte sa nachádzajú tajomné reliéfy, na ktorých Hórus drží akýsi kvet s hadom uprostred. Vedecké teórie uvádzajú, že ide o lampy, ktorými osvetľovali podzemné miestnosti a stavby.

KABIRÍM = MERAČI OBLOHY

Keď vystúpime po strmom schodisku, dostaneme sa na terasu, kde sa uskutočňovali pozorovania hviezdnej oblohy. V juhozápadnom rohu stojí prístrešok, v ktorom Kňazi čakali až sa na nový rok objavia hviezdy a Slnko, ktoré svojimi lúčmi zapáli nový oheň. Kňazi sa v noci schádzali v tomto malom úkryte, kde rozdeľovali hviezdnu oblohu na sektory, aby mohli zaznamenávať ich pohyby a pohyby planéty Zem. Kňazi v Dendere bývali označovaní ako Kabirím, merači oblohy. Oni ako prví nakreslili mapu hviezdnej oblohy, kde zaznamenali pozície hviezd, ohňov na oblohe. V Dendere sa zrodila astronómia. Astro znamená hviezda. Astronómia znamená popis hviezd alebo náuka o hviezdach.

Cez terasu sa dostaneme k dvom kaplnkám zasväteným Osirisovi, božskému princípu evolúcie všetkých ľudských bytostí prostredníctvom reinkarnácií. Je tu znázornený mýtus o jeho osobe. Jeho brat Sath sa chcel zmocniť jeho trónu a tiež jeho ženy Isis. Preto rozsekal jeho telo na 14 dielov a rozoslal ich po celom Egypte. Na reliéfoch je znázornená Isis vo forme letiaceho jastraba potom, ako sa jej podarilo rozdelené telo znovu zostaviť. Usadá na Osirisov penis, otehotnie a porodí syna Hóra.

ZODIAK – ZVEROKRUH

Na strope druhej kaplnky je znázornený denderský zverokruh. Ohromný reliéf hviezdnej oblohy okolo severného pólu udávajúci postavenie hviezd v roku 700 p.n.l. o polnoci okolo letného slnovratu. Je to replika originálnej dosky, ktorá fascinovala Napoleona potom, čo bol oboznámený s jej hlbokým významom. Originál je dnes uložený v parížskom Louvri. V tejto kaplnke, na rovnakom mieste, Kňazi Hórovho oka po tisíce rokov periodicky doplňovali mapu hviezdnej oblohy. Po tisíce rokov pri každom letnom slnovrate zaznamenávali pozíciu slnečnej sústavy a Zeme. Kňazi, ktorí prežili despotickú vládu peržana Kambýsesa, vytesali reliéf, ktorý uchránili pred zničením a ktorý obsahoval posledné záznamy hviezdnej oblohy tak, ako vyzerala v roku 700 p.n.l. počas vlády faraóna Taharka z 25. dynastie.

Nebeskú sféru podopiera osem kľačiacich sôch Hóra a štyri sochy Isis. Toto symetrické rozmiestnenie dopĺňa kruh hieroglyfov. Pôvodne bolo nebo natrené na modro, aby vynikli symbolické figúry. Štyri postavy svojimi žezlami ukazujú na bod neďaleko stredu hviezdnej oblohy. Saturn, otec planét, Jupiter, Mars a súhvezdie Orion predstavujúce Osirisa s partnerskou hviezdou Sírius, personifikáciou Isis. Ukazujú na hruď Tuaret, hrošice s krokodýlím chvostom a levími labami, ktorá vládne na nebi a predstavuje súhvezdie, ktoré dnes označujeme ako súhvezdie Draka, ktorého hviezda Alfa Draconis žiarila priamo nad zemskou rotačnou osou.

Orientácia osi chrámu je 71,5° na juhovýchod. Brány chrámu rámujú výsek oblohy, na ktorom vychádzala Alfa Draconis žiariaca na prsiach hrošice. Vedľa nej sa nachádza súhvezdie Červeného šakala, v ktorého nohách žiari hviezda Mitzar. Egypťania tak nazývali súhvezdie Malej medvedice a tou žiariacou hviezdou bola Polárka. Alfa Draconis ležiaca na hrudi hrošice sa teraz nachádza mimo stredu oblohy. Táto nerovnováha vznikla ekliptickým pohybom vesmíru, vďaka ktorému sa nad os Zeme posunula Polárka. Polárka sa teraz nachádza v strede oblohy. Polárna hviezda, okolo ktorej sa zdanlivo hviezdna obloha otáča, bola pre Egypťanov veľmi dôležitá. Predstavovala totiž energiu rotačnej osi Zeme, jej chrbticu, ktorá je organizačným prvkom orgánov všetkých živých organizmov, od hmyzu cez človeka až po planétu.

Kňazi počas vlády faraóna Sanefrea, dávno predtým než bola postavená Veľká pyramída predpovedali, že až bude Alfa Draconis nahradená Polárkou, bude to znamenať koniec ich civilizácie. Papyrus z Neferohu to potvrdzuje. Hathorin chrám bol orientovaný tak, aby Kňazi mohli zaznamenávať súhvezdia rozmiestnené nad zemskou rotačnou osou. Týchto 6 polárnych súhvezdí ovplyvňuje našu planétu ďaleko významnejšie než 12 súhvezdí zverokruhu. V dobe, kedy deň a noc predstavovali život a smrť, mala oblasť neba nad pólom, kde boli hviezdy neustále viditeľné, na rozdiel od tých čo vychádzali a zachádzali, význam moci temnôt, ktoré zrušil až východ Slnka.

Pôvodnú temnotu, prázdnotu a chaos stelesňovala červená hrošica. Keď hrochy vystúpia z rieky, uvoľňujú červenú tekutinu. Keď sa Níl vylial z brehov a zaplavil zem, jeho voda vplyvom oxidu železitého sčervenala. Červená je symbolom materského zdroja. Kňazi pozorovali i ďalšie súhvezdia, napr. Leg s hviezdou Mesket, teraz zvané súhvezdie Cefea s hviezdou Alfír a súhvezdie Herkula. Pri svojich nákresoch začali od Polárky a nebo rozdelili na 12 sektorov, každý z nich zaujímal 30° z kruhu a popísali súhvezdia, ktoré obsahujú sériu 36 veľmi jasných hviezd, ktorými prechádza slnečná sústava. Slnečný systém prechádzajúci každým z 12 sektorov, rovnako ako človek, prijímal odlišný energetický vplyv, ktorý vo vtelených dušiach podporoval rôzne procesy zdokonalenia. Aby vysvetlili, ktoré súhvezdie podporuje daný proces, pridelili mu symbol zvieraťa. Predstavoval rôznu hladinu vedomia na ceste reinkarnáciami k získaniu múdrosti cez skúsenosti s protichodnými extrémami vesmíru, svetlom a temnotou. Vznikol tak zverokruh alebo zodiak.

Krab v znamení Raka symbolizuje fázu „ja cítim“ - obdobie, kedy človek neisto prijíma duchovnú potravu, kedy je jeho vedomie ešte neurčité, len začína svoj vývoj a po prvý krát experimentuje so svojimi zmyslami.

Dvojčatá v Blížencoch symbolizujú zistenie „ja myslím“ - túžbu učiť sa a objavovať, dualitu potrebnú k nájdeniu pravdy, znalosť a skúsenosť získanú porovnávaním protikladov.

Súhvezdie Býka v ženách prebúdza materstvo, znamená „ja mám“, čiže materiálne vlastníctvo - koreň, vďaka ktorému zem príjme silu života a stvorí semená, plodnosť.

Baran predstavuje vo svete „ja som“ - uvedomenie si vlastnej existencie. Silu, ktorá čelí utrpeniu a premieňa skalu na kryštál. Hmotu, ktorá sa dokáže kontrolovať a stáva sa transparentnou. Množiacu silu, ktorá rozhýbava život. Jar.

Ryby charakterizuje veta „ja verím“. Získanie systému viery. Preplávame nevedomím a hľadáme pôvod jazyka a jednania.

Vodnár osvetľuje znalosti, ktoré získali Blíženci. Dopravuje dušu človeka ku vzdialeným svetom a hovorí mu „ja viem“.

Kozorožec naloží s nazhromaždenými znalosťami v duchu vety „ja užívam“ a koncentruje hmotu, kým nie je transparentná.

Strelec hovorí „ja vidím“ a predstavuje fázu, v ktorej sa vyvíjajúce vedomie posunulo nad svoju zvieraciu podstatu. Vedomie Kentaura je sústredené k božskej duchovnej moci myšlienok, múdrosti vekov.

Škorpióna charakterizuje veta „ja si prajem“. Je to zviera, ktoré sa dokáže usmrtiť vlastným jedom. Skúsenosti ho dovedú k zisteniu, že vesmír je dokonalý a že všetci by sme mali byť šťastní.

Váhy hovoria „ja vyvažujem“. V tejto fáze sa učíme ťažiť zo svojich skúseností byť flexibilní, snažiť sa dosiahnuť harmóniu. Všetky skúsenosti sú zvážené a my si ponechávame len to, čo je cenné.

Pannu charakterizuje formulácia „ja analyzujem“. Žneme, čo sme zasiali. Panna je matkou vesmíru. Vďaka nej sa učíme nereagovať, premýšľať a až potom hovoriť.

A konečne Lev tvrdí „ja môžem“. Je kráľom zvierat, veľkým otcom zverokruhu, silou ohňa. Overil si všetky pravdy tým, že prežíval dôsledky svojich rozhodnutí v mnohých vteleniach. V tejto fáze sa človek prestáva identifikovať so svojimi zvieracími inštinktmi. Jeho vedomie už nie je prameňom nekontrolovateľných vášní, opúšťa kruh zvierat. Lev sa povznáša nad Raka a postupuje k ďalšiemu stupňu vesmíru, kde človek zažíva situácie vyžadujúce väčšiu zodpovednosť, pretože sa stáva sprievodcom vedomia ostatných na ceste zdokonalenia vedúcou k Bohu.

Evolučný proces sa uzatvára, akonáhle počas mnohých reinkarnácií prijmeme všetkých 12 energií a zažijeme procesy, ktoré nám pripravili. Znamenie zverokruhu, v ktorom človek zomrie, je znamením, v ktorom sa vo svojej budúcej reinkarnácii narodí. Prežíva životy rôznych osobností a pôsobí naňho vplyv rozdielnych síl putujúceho slnečného systému. Túto púť teraz nazývame precesia rovnodennosti, ale nerozumieme jej významu pre náš evolučný proces. Západný svet neuznáva duchovné zdokonalenie založené na procese mnohých reinkarnácií. Mapa hviezdnej oblohy je dôkazom astronomických a filozofických znalostí Kňazov Školy Hórovho oka. Tí vnímali život ako proces navrhnutý Bohom, ktorý mal za úlohu premeniť ignorantského živočícha v múdreho nadčloveka.

Ak vystúpime po schodisku pri stene bohato zdobenej hieroglyfmi, dostaneme sa na terasu chrámu. Vždy tu môžeme vidieť diery, do ktorých Kňazi umiestňovali svoje nástroje, aby adekvátne zaznamenali pohyby hviezd. V Hathorinom chráme zaznamenávali pohyb polárnych hviezd a v roku 4320 p.n.l. predpovedali nahradenie Alfy Draconis, vtedy sa nachádzajúcej nad severným pólom, Polárkou, ktorá je dnes sprievodkyňou moreplavcov. Na tejto terase sa po mnoho letných slnovratov konali obrady oslavujúce nový egyptský rok, pri ktorom bola vynesená na terasu Hathorina loď, symbolizujúca znásobujúci princíp vedomia, ku ktorému dochádza v priestore a čase. Tu oznamovali prvé slnečné lúče východ Síria nad horizontom, zapálením nového ohňa. Sily, ktorá uviedla vesmír do pohybu a vytvorila miesto, kde sa vedomie môže učiť významu lásky vďaka existencii strachu.

Zdroj: Škola mystérií Hórovho oka

Preklad z češtiny: Izis

exkluzívne

 


VIDEO tejto časti nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Seriál: KÓD PYRAMÍD
http://www.kemet.sk/serial-kod-pyramid

 


Vládcovia: 
Sekcie: 
Náleziská: 
Autori: