OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ROZSVIETENIE SAKKÁRY: Alternatívna teória elektrifikácie nadrozmerných sarkofágov Serapea (+VIDEO)Serapeum v Sakkáre je zdrojom špekulácií a záhad od svojho znovuobjavenia v roku 1850. Dodnes žiadna teória nevysvetlila ako alebo prečo bolo na lokalite umiestnených 24 obrovských sarkofágov a precízne nainštalovaných do zárezov. Mainstreamová teória tvrdí, že miesto bolo využívané na pochovávanie býkov Apisov, avšak existuje množstvo prvkov, ktoré tejto teórii odporujú.

 

Napr. veľkosť schránok presahuje veľkosť býkov, malo im to zvýšiť pohodlie? Prečo neurobiť to isté pre faraónov, ktorí boli pochovávaní v malých rakvách, kam sa ich telá sotva vošli? Prečo vyrobili sarkofágy pre Sarapeum zo žuly a nie z vápenca, ktorý sa ľahšie opracováva? A ak bolo Serapeum pohrebiskom Apisov, kde sú múmie býkov?

 


Malé porovnanie veľkosti býka (cca 2,3 m dlhý) a sarkofágu v Serapeu na základe meraní Linant-Bey. Toto je typická múmia býka z dynastických čias. (Zdroj: ›› soul-guidance.com)

 

Niektorí ľudia odmietajú teóriu, že Serapeum bolo využívané na obradné pohreby (minimálne nie vo veľkej galérii, kde sa nachádzajú veľké rakvy), ale ak nie toto, na čo sa potom využívalo? Túto otázku pokladajú niektorí egyptológovia... a nie je prekvapivé, že odpoveďou im je len „ticho“ – inými slovami, nenašli žiadnu inú uspokojivú teóriu. Sme teda naspäť pri teórii o Apisovi, aj so všetkými jej nedostatkami. Zamyslel som sa and tým a dal som dokopy teóriu, ktorá odpovedá na niektoré otázky. Tu sú moje nápady.

 

 

Fermentácia v predynastickom Egypte

Je všeobecne známe, že predynastickí Egypťania poznali proces fermentácie. Okolo roku 3000 p.n.l. zvládli proces varenia piva a pečenia chleba. Niektorí vedci hovoria, že tento proces bol známy ešte dávnejšie v minulosti. Predpokladajme, že niekto v predynastickom Egypte zmiešal škrob a mäso, dal ich do obrovskej truhly a zatvoril veko. Človeka hneď napadnú konkrétne zmesi ingrediencií: Chlieb, pivo, jačmeň a býky, tak ak osa to mnohokrát spomína v starovekých egyptských textoch. Keď kvasenie začína, droždie premení škrob prítomný v jačmeni na plyn CO2 a etanol. Množstvo CO2 v nádobe stúpa, tlak rastie. Neskôr vysvetlím, prečo je tlak dôležitý, ale najskôr si prejdime túto situáciu.

Žulové truhly sú vyrobené veľmi precízne, s toleranciou menej ako 1 mikrón. Takže po uzatvorení veka, sú hermeticky uzavreté. Žula nie je pórovitý materiál, takže minimum plynu unikne cez steny. Váha veka je asi 30 ton, takže tlak plynu by musel byť obrovský, aby veko povolilo. Proces pokračuje pokiaľ chemické zloženie látok v sarkofágu a teplota umožňujú droždiu rásť.

 


Jeden zo sarkofágov v Serapeu v Sakkáre. (Zdroj: Ovedc/›› CC BY SA 4.0)

 

Jedna zo zložiek potrebných pre rast droždia je kyselina olejová. Je to tuková kyselina, ktorá sa nachádza v zvieracom a rastlinnom tuku. Olejová kyselina je dôležitá na to, aby si droždie udržalo tempo rastu. Kyselina je tiež dôležitá, aby droždie prekonalo toxický vplyv etanolu, ktorý by sa v truhle vytváral ako vedľajší produkt fermentácie. Táto kyselina vo veľkej miere nachádza v mäse. Nemôžem si pomôcť a nepýtať sa, či hlavným účelom umiestnenia mäsa alebo býčích častí do obrovských žulových truhiel nebolo zabezpečiť správne chemické zložky pre udržanie dlhodobého rastu droždia.

Fermentácia pokračuje a CO2 vytvára tlak na žulovú truhlu. Žula vydrží tlak 200 MPa. Aby ste si to vedeli predstaviť, je to asi 1000 x väčší tlak ako tlak pneumatikách. Droždie v truhle by bolo vystavené takémuto tlaku – a je schopné ho vydržať. Ako tlak narastá, nastáva mechanický tlak na obrovskú žulovú truhlu. Je dobre známe, že žula je tvorená kryštálmi kremeňa a pod mechanickým tlakom tieto kryštály generujú elektrický náboj. Teda, väčší tlak znamená, že sa vygeneruje viac elektrického náboja.

 


Príklad žulovej skaly na útese Gros la Tête – ostrov Aride, Seychelly. Tenké, svetlé vrstvy sú kremencové žily, vytvorené počas neskorších fáz kryštalizácie žulovej magmy. Tiež sa niekedy nazývajú „hydrotermálne žily“. (Zdroj: Etan J. Tal/›› CC BY SA 4.0)

 

V určitom momente tlak vnútri truhly prekoná veko a to sa otvorí, pričom uvoľní plyn. Avšak keď bolo Serapeum v roku 1850 znovuobjavené, bolo vytvorených niekoľko náčrtov interiéru. Nasledujúci obrázok je jedným z nich. Jednou dôležitou vecou, ktorú si nemôžeme na obrázku nevšimnúť, je kopa navŕšeného kameňa na vrchu veka sarkofágu. Vyzerá to akoby niekto použil navŕšené bloky kameňov na vyrovnanie tlaku vnútri truhly a tým rozšíril tlak kremencových kryštálov.

Ešte treba dodať, že ak niekto otvoril veku sarkofágu o tisícročia neskôr, pravdepodobne by uvidel len to, čo droždie pred vyschnutím nestrávilo. Boli by to býčie kosti, presne to, čo objavil Mariette v Serapeu v roku 1850.

 


Serapeum v Sakkáre. Le Serapeum de Memphis, Vue interieure. Ilustrácia pre Le Magasin Pittoresque (1855). (Zdroj: Etan J. Tal/›› GRESPO)

 

Obrovské sarkofágy alebo obrovské batérie?

Mnohí návštevníci, ktorí navštívili Serapeum od jeho otvorenia si všimli, že na stenách a strope nie sú žiadne sadze. Keď si to raz človek všimne, nemôže si pomôcť, aby si nekládol otázku, ako mohla byť všetka práca v podzemí urobená v úplnej tme. Zamyslel som sa nad tým a nemyslím si, že to miesto bolo úplne tmavé. Efekt zvýšeného tlaku na žulu a luminiscencia spôsobená tlakom skúmali Kato, Mitsui a Yanigadi v roku 2010. V štúdii bol vyčlenený žulový blok a vystavený vysokému tlaku, a to až do takej miery, že povrch kameňa začal svietiť. Obrázok nižšie ukazuje výsledky experimentu zo štúdie. Štúdia hovorí, že žula pod tlakom vytvára na povrchu potenciálne napätie. Ak je napätie dostatočne vysoké, ionizuje vzduch okolo povrchu a vytvára žiaru.

 


Žula pod tlakom svieti. (Foto poskytol autor)

 

Keď sa tlak v žulových truhlách v Serapeu zvýšil, nemyslím, že veľká galéria bola tmavá. Avšak je veľmi nepravdepodobné, že stavitelia vložili toľko úsilia do presúvania tak ťažkých predmetov len kvôli osvetleniu veľkej galérie. Musí to mať pragmatickejší dôvod. Zamyslime sa nad tým, ako mohol byť elektrický výboj v starovekom Egypte používaný.

 Náčrt veľkej galérie v Serapeu a pohľad na galériu v súčasnosti. (›› soul-guidance.com)

 

Svetlá zemetrasenia

V priebehu storočí sa objavilo množstvo správ o tom, ako sa objavilo svetlo rôznych tvarov, foriem a po rôzne dlhú dobu nad povrchom krátko pred, počas alebo po zemetrasení. Nedávny prípad svetla v prípade zemetrasenia bol nahlásený v L’Aquilla, Taliansko, v roku 2009, keď sa mesto otriasalo silou 6,3 stupňa. Krátko pred zemetrasením hlásili ľudia nad mestom svetlá. Fenomén bol detailne skúmaný a asi 1000 ľudí o ňom vypovedalo. Záver štúdie bol taký, že tento svetelný efekt spôsobili elektrické náboje uvoľnené zemetrasením.

Aj keď je tento fenomén známy od antiky, nedávne nahrávky z monitorovacích kamier (nainštalovaných v mestách skoro na každom rohu), pomohli výskumníkom s analýzou. Vykonalo ju niekoľko rôznych výskumníckych tímov. Tím z univerzity v San Jose vedený profesorom Freundom zozbieral údaje zo 65 rôznych lokalít po celom svete, kde boli spozorované svetlá zemetrasenia. Analýze dát a fyzike venovali veľa úsilia. Výsledky ukazujú, že fenomén svetla pri zemetrasení spôsobil tlak na žulu prítomnú v pôde. Na podporu výsledkov štúdie bolo vykonané aj teoretické a experimentálne overovanie.

 

 

Môžem sa len domnievať, či bol použitý rovnaký mechanizmus na osvetlenie Serapea v predynastickej dobe. Ak sa nad tým zamyslíte, na mieste boli prítomné všetky nutné zložky. Keď nastal mechanický tlak pôsobiaci na žulové bedne, vznikol elektrický náboj. Náboj väčšinou odchádza smerom k povrchu. Keď dosiahne povrch, ionizuje vzduchové kapsy okolo zeme a osvetlil by nebo nad Sakkárou.

Aby som to zhrnul, myslím si, že obrovské sarkofágy zo Serapea boli využívané na tvorbu elektrického napätia pomocou tlaku v plyne CO2. Tlak na kremencové kryštály vytvoril elektrický náboj na povrchu sarkofágov. Tieto náboje sa následne rozptýlili smerom k zemskému povrchu. Uvoľnený náboj by ionizoval vzduch nad Sakkárou, ktorý by svietil.

 


Jedna zo žulových rakví v Serapeu, Sakkára. (Ovedc/›› CC BY SA 4.0)

 

Úvodný obrázok: Jeden zo sarkofágov v Serapeu v Sakkáre. (Zdroje: Ovedc/›› CC BY SA 4.0)

Konstantin Borisov

Zdroj: https://www.ancient-origins.net/unexplained-phenomena/serapeum-sarcophag...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: V.K.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Veľká Pyramída ako ELEKTRÁREŇ! (3D animácia)
http://www.kemet.sk/clanok/velka-pyramida-ako-elektraren-3d-animacia

MY TECHNO LAB Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/my-techno-lab-vyber

Seriál: Je funkce Velké pyramidy v Gíze konečně objasněna?
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-je-funkce-velke-pyramidy-v-gize-konec...

 


Sekcie: 
Náleziská: