OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Ra: Púť Slnečného boha


 

“Oslňujúce, snové predstavenie; jedinečný vizuálny zážitok; dielo, ktoré žije vo vlastnom obdivuhodnom a prízračnom svete.”

 

Tento trojdielny animovaný film [VHS] je zložitou básnickou štruktúrou, premysleným skúmaním starodávnych mytologických tém a vieroúk. Ukazuje tiež, ako sa prastaré idey vracajú opäť na rovnaké miesto. Základnou myšlienkou staroegyptského náboženstva bol pojem vratkej rovnováhy medzi silami stvorenia a zmaru. Autorka v tejto mytológii nachádza spojitosť a modernú filozofiu, najmä s teóriami C. G. Junga o archetypoch a úlohe nevedomia. Film pôsobí na diváka očistnou silou a navodzuje zdieľanie jednoty s univerzom. Konzultantom-egyptológom bola ›› Dr. Geraldine Pinch.

 

I. časť

Úsvit: Stvorenie

Prvá časť je venovaná egyptskej Genesis, stvoreniu Neba a Zeme, a vášňam bohov.

II. časť

Poludnie: Faraónov rok

Druhá časť sa zaoberá odhalením toho, ako sa človek podieľa na utváraní božského poriadku vecí. Život faraóna je zobrazený ako Cesta lemovaná zasväcovacími rituálmi, ktorá vedie až k chrámovému životu.

III. časť

Noc: Brány podsvetia

Faraón po svojej smrti pokračuje v ceste podsvetím na bárke slnečného boha Ra, a predtým, než sa znovuzrodí prí úsvite nového dňa, bojuje dvanásť nočných hodín s temnými mocnosťami.

Zdroj: https://www.csfd.cz/film/312726-ra-pout-slunecniho-boha

 


 

 


 

Film vo vysokej kvalite:

 

 

Zdroj: http://www.ra-pathofthesungod.com/

 

Pre vážnejších záujemcov o staroveký Egypt, komplexne a v súvislostiach:

 

KEMET.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

V Egypte odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín
Jeho večný odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť...

 

 

Súvisiace:

Ra (Re)
http://www.kemet.sk/boh/ra-re

Egyptský panteón
http://www.kemet.sk/egyptsky-pantheon

Egyptskí Bohovia
http://www.kemet.sk/stitok/egyptski-bohovia

Egyptskí Polobohovia
http://www.kemet.sk/stitok/egyptski-polobohovia

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta

 


Bohovia: