OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Tutanchamonove proroctvá 6


Domnienku, že behom faraónskej doby bolo nadviazané spojenie medzi dvomi kontinentmi, Afrikou a Amerikou, potvrdzujú ďalšie doklady. V marci roku 1992 prizvali nemeckí bádatelia skúmajúci obsah egyptských múmií súdnu znalkyňu Dr. Svetlu Balabanovú z Ústavu súdneho lekárstva v Ulme. Prvá testovaná múmia bola nazývaná Henutauej, „Pani Oboch zemí“, z 21. dynastie (asi 1069 pr. Kr.), ktorej rakva bola bohato zdobená obrazmi bohyne nebies Nuty. Balabanová s veľkým prekvapením našla vo vzorkách z tejto i z niekoľkých ďalších múmií z múzea v Mníchove veľké množstvo nikotínu a kokaínu.Na jar roku 1992 boli výsledky štúdie publikované v časopise Naturwissenschaften (79, 358, 1992) a spôsobili huriavk medzi historikmi, biológmi, archeológmi a antropológmi. Pokiaľ mala Balabanova pravdu, potom by sa všetci ostatní museli mýliť, takže sa i jej spolupracovníci obrátili proti nej a označili ju, ako sa často v dejinách stávalo predným vedcom, za heretičku.

Všetci sa zhodli, že sa dopustila chyby. Skeptická archeologička Rosalie David, správkyňa zbierky múmií múzea v Manchestri, tvrdila: „Buď bol chybný test, alebo tieto múmie boli falzifikáty.“

Balabanova ale bola vzdelaná ako súdna toxikologička. Často spolupracovala s políciou na vyšetrovaniach a pitvách. Držala sa svojej metodológie. Použila overenú metódu analýzy známu ako technika „hairshaft“: ak užíval zomrelý drogy, ich stopy sú znateľné vo vlasových proteínoch, kde zostanú navždy. Test je možné robiť nielen k preukázaniu prítomnosti drogy, ale tiež na vylúčenie možnosti kontaminácie vzorky vonkajším činiteľom by musela preniknúť zvonka. Pokiaľ bol alkohol bez drog, potom akýkoľvek nález drog v rovnakom miešku musí pochádzať zvnútra vlasového miešku a nie zvonka. To je možné len v prípade, že zomrelý behom svojho života drogu užíval.

Čo sa týka autenticity múmií, pôvod Henutauej bol nepochybný. Múmiu získla roku 1845 kráľ Ludvik I. Bavorský, keď zakladal svoju zbierku. Záznamy dokladajú, že ju i ďalšiu múmiu zakúpil od anglického obchodníka menom Dodwell. Kurátor Mníchovského múzea Dr. Alfred Grimm potvrdil, že nápisy, amulety a metódy balzamovania dokladajú autenticitu múmie, ktorá pochádzala z hrobky užívanej k pochovávaniu kňazov a kňažiek Amona z Théb.

Medzitým David v múzeu v Manchestri urobila testy na tamojších múmiách, len aby zistila, že výsledky štúdie Balabanovej boli nevysvetliteľne správne.

To znamenalo, že Egypťania buď sami pestovali koku a tabak, alebo ich dovážali.

To opäť otriaslo základmi, lebo botanikovia nenašli žiadne doklady, že by v Egypte bola pestovaná niektorá z týchto plodín. Avšak historici trvali na tom, že zaoceánske spoje v tejto dobe neboli známe a neboli možné. To však nie je pravda, ako prehlasuje profesor Martin Bernall z Cornell University: objav severských sídlisk v Newfoundlande roku 1965 preukázal, že Vikingovia sa plavili cez Atlantik a okolo roku 1000 po Kr. založili Newfoundland a teda podobné cesty mohli byť podnikané už predtým.

Obchodovanie sa mohlo tiež šíriť z Ameriky západne cez Pacifik. Je známe, že sladké zemiaky v raných dobách prekonali Pacifik rovnako ako burské oriešky, ktoré sa vynorili v západnej Číne a čistý hodváb z Číny bol preukázateľne používaný v Egypte už okolo roku 1000 pr. Kr. Legenda o operenom hadovi, rovnako ako predstavovaná Veda, mohli prepravu tohto tovaru doprevádzať. Zostáva nepochybnou skutočnosťou, že kosti človeka, známeho jeho ľuďom ako operený had a vyobrazovaného v podobe bieleho muža s bradou, ktorý zanechal svoje vedenie v žijúcich zázrakoch zakódovaných do svojich predmetov, boli v Mexiku nájdené 2000 rokov potom, čo sa Tutanchamón prechádzal po brehoch Nílu. Muž v hrobke v Mexiku bol operený had; nebola to len rozprávka, len príbeh, ktorý prekročil oceán. Obaja títo veľbohovia vyučovali to isté v odlišnej dobe.

Potvrdzujú to nielen kosti Pacala. Scény zrodenia Quetzalcoatla z nádhernej dosky z Palenque nám prezrádzajú, že veľké olmécke hlavy takisto predstavujú Quetzalcoatla zo skorších dôb v Mexiku. Na základe rozlúštených príbehov sa súvislosť medzi obomi zdá byť taká, že Quetzalcoatl Olmékov (čierny muž s prilbou) sa znovu vrátil ako Quetzalcoatl Mayov, vládca Pacal, biely muž s bradou, aby vyučoval vedu opereného hada. Neskôr, keď preskúmame obsah Tutanchamónovej hrobky, sa ukáže, že Tutanchamón sa v priebehu vekov prevteľoval z čierneho muža do bieleho muža s bradou, rovnako ako vládca Pacal a olmécke hlavy.

Kdekoľvek a kedykoľvek sa Quetzalcoatl objavil, vyučoval vyššie vedy: že slnko je boh, že slnko ovplyvňuje plodnosť, astrológiu a katastrofické cykly a že slnko je operený had.

Maurice Cotterell

- pokračovanie –

(krátené, pozn. red.)

Po viac než 75 rokoch od doby, kedy bola otvorená Tutanchamonova hrobka, sa „odborníci“ bez úspechu pokúšajú objasniť odkaz enigmatického faraóna. Maurice Cotterell – človek, ktorý rozlúštil kód mayských rytín – teraz vrhol nové svetlo na mystériá starovekého Egypta. Ako sa mu to podarilo? Našiel kľúč vo vnútri chrámu v Mexiku. Za jeho použitia mohol rozlúštiť poklady z hrobky kráľa-dieťaťa a vysvetliť pravý zmysel posvätných tajomstiev pochovaných pred viac než 3000 rokmi na brehoch Nílu.

Jeho objavy sú rovnako významné a vzrušujúce: Achnaton nemohol byť Tutanchamonovým otcom; Tutanchamonova komora nemohla byť vykradnutá: zmätok v predsieni bol len súčasťou hádanky; Vodcovia Mayov – vládca Pacal, a Egypťanov – Tutanchamon, boli jeden a ten istý; Kniha zjavení v Biblii a odhalené poklady Tutanchamona a vládcu Pacala rozprávajú rovnaký príbeh…

Tajné vedenie je dnes stále známe a kvitne ukryté v posvätnej geometrii. Maurice Cotterell prvýkrát odhaľuje zásadné dôvody utajenia – dôvody, ktoré ovplyvňujú budúcnosť všetkých a každého jednotlivca.

S využitím svojich znalostí o mayských kódoch obrátil technik a vedec Maurice Cotterell svoju pozornosť k Egyptu, aby preskúmal život, dobu a hrobku Tutanchamona. V stopách Howarda Cartera rozlomil kódy pokladov, ktoré po viac ako 3000 rokov skrývali tajomstvá kráľa-dieťaťa.

Vynikajúce rozlúštenie neobyčajných tajomstiev. Maurice Cotterell zásadne prispel k odhaleniu skrytého tajomstva ľudstva.


Pdf verziu nájdete v sekcii "Sťahujte", alebo priamo tu.

Zdroj: Tutanchamonova proroctví; Posvátná tajemství Mayů, Egypťanů a svobodných zednářů, Maurice Cotterell, Vydalo nakladateľstvo BB/art s.r.o., 2004
Pôvodný preklad z angličtiny: Marie Vaštová

Z češtiny preložil: Ptah

exkluzívne

Vládcovia: 
Štítky: