OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

UFO nad starovekým Egyptom? Odhalenie záhadného príbehu Tulliho papyrusu


Takzvaný “Tulliho papyrus” je záhadný text, ktorý niektorí opisujú ako prvú písomnú zmienku o pozorovaní UFO. Tento egyptský text zaznamenáva udalosť, ku ktorej pravdepodobne došlo počas 18. dynastie, približne 1480 rokov p.n.l. Takže, skutočná otázka týkajúca sa Tulliho papyrusu znie: Mohol by to byť dôkaz o existencii mimozemšťanov?

 

„Tulliho papyrus” sa stal rýchlo hitom

Staroveký Egypt je známy mnohými vecami, ako napríklad svojou neuveriteľne bohatou a starobylou kultúrou, svojou úžasnou civilizáciou, no aj svojimi veľmi záhadnými božstvami a niektorými z najzvláštnejších príbehov starobylého sveta. Jedným takým zvláštnym a málo známym príbehom je aj príbeh o starobylom egyptskom dokumente nazývanom “Tulliho papyrus.” Nejde však o typický egyptský papyrus – Tulliho papyrus je skôr textom opisujúcim veľmi podrobne pozorovanie veľkého neidentifikovateľného lietajúceho objektu, ktorý sa pravdepodobne objavil v starobylom Egypte počas panovania Thutmosa III.

Kým sa tento text v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia výrazne rozšíril, bol po stáročia zabudnutý. Počas svojej návštevy v Káhire v roku 1933 Alberto Tulli (podľa ktorého tento text pomenovali), riaditeľ Egyptskej sekcie Vatikánskeho múzea, údajne objavil v obchode so starožitnosťami zaujímavý papyrus. Podľa neho bol tento papyrus príliš drahý, aby ho kúpil, takže namiesto toho si urobil kópiu originálneho kúsku, ktorú potom znovu okopíroval a nahradil pritom pôvodné hieratické písmo hieroglyfmi – skutočnosť, na základe ktorej pochybovači spochybňujú jeho autenticitu.

 


Príklad hieratického písma. Cvičná tabuľka s hieratickým výňatkom z ‘Pokynov Amenemhata’. 18. dynastia, ríša Amenhotepa I., približne 1514–1493 p.n.l. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

 

Alberto Tulli a údajný papyrus sa napriek tomu stali hitom v rámci príbehov spojených s UFO a mnohí ufológovia ho používajú ako nepopierateľný zdroj dôkazu o existencii mimozemšťanov. Predpokladá sa, že ide o jeden z najstarších známych záznamov o flotile lietajúcich tanierov zapísaných na papyrus.

Hoci tento papyrus bol vážne poškodený a obsahoval niekoľko medzier, určenému prekladateľovi princovi Borisovi de Rachewiltz sa podarilo preložiť ho a vyhlásil, že tento papyrus bol súčasťou análov Thutmosa III. V tejto historke je však predsa jeden nešťastný detail: nič v tomto starobylom texte neuvádza tohto faraóna po mene – skutočnosť, ktorá do veci vnáša ešte viac podozrenia a komplikuje ju.

 


Kópia Tulliho papyrusu používajúca hieroglyfy. Zdroj ›› Lifting the Veil Forum

 

Preklady Tulliho papyrusu

Existujú dva samostatné preklady tohto starobylého egyptského textu – jeden, ktorého autorom je prince Prince Boris de Rachewiltz a druhý, ktorý preložil antropológ R. Cedric Leonard. Nasleduje preklad, ktorý predložil princ Boris de Rachewiltz:

V roku 22, v treťom mesiaci zimy, cez deň o šiestej pisári Domu života zistili, že na oblohe je ohnivý kruh, ktorý prichádzal na oblohe. (Hoci) to nemalo žiadnu hlavu, dych, ktorý vychádzal z jeho úst nečisto páchol. Jeho telo bolo široké asi 150 stôp (45,72 m, pozn. red.) a rovnako dlhé a nevydávalo žiadny zvuk. Ich srdcia to zmiatlo. Potom si ľahli na brucho. Išli za kráľom ..?), aby mu to oznámili. Jeho veličenstvo nariadilo, že to treba preskúmať ako aj všetko čo je na papyrusových zvitkoch v Dome života. Jeho veličenstvo meditovalo o tom čo sa stalo. Po niekoľkých dňoch od tejto udalosti, sa ich objavilo oveľa viac. Žiarili na oblohe viac ako Slnko až po štyri opory neba. Mocné bolo postavenie štyroch kruhov. Kráľova armáda sa pozerala a jeho veličenstvo bolo v jej strede. Bolo to po večeri. Následne oni (to jest plamenné kruhy) vystúpili nahor smerom k juhu. Z oblohy padali ryby a iné veci čo sa vyparili na oblohu. (Bol to) div, ku ktorému nedošlo nikdy od založenia tejto krajiny. Jeho veličenstvu museli priniesť vonnú tyčinku, aby ukľudnili jeho srdce. Bolo to zaznamenané na večnosť do knihy Domu života.

 

Obr. Princ Boris de Rachewiltz, jeden z prekladateľov Tulliho papyrusu. Zdroj ›› From an Oblique Angle

 

R. Cedric Leonard predkladá oveľa zrozumiteľnejší preklad, ktorý by mohol pomôcť pochopiť podstatu textu trochu lepšie:

V roku 22, v treťom mesiaci zimy, o šiestej dennej hodine [...] pisári z Domu života zistili, že po oblohe sa blíži ohnivý kotúč. Nemal žiadnu hlavu. Dych z jeho úst bol nečistý a páchol. Jeho telo malo asi 150 stôp (45,72 m, pozn. red.) na šírku a bolo rovnako dlhé. Nevydával nijaký zvuk. Blížil sa k domu Jeho Veličenstva. Pisári boli zmätení a padli na brucho. Išli ku kráľovi, aby mu to oznámili. Jeho Veličenstvo [prikázalo, aby] sa pozreli čo o tom hovoria zvitky [, ktoré sú] v Dome života. Jeho Veličenstvo meditovalo o všetkých týchto udalostiach, ktoré sa teraz stali.

Po niekoľkých dňoch boli na oblohe oveľa početnejšie ako kedykoľvek predtým. Žiarili na oblohe jasnejšie ako Slnko a posúvali hranice štyroch podpier oblohy [...] Mocné bolo postavenie plamenných kotúčov.

Armáda kráľa sa pozerala, s kráľom uprostred. Po večernom jedle disky vystúpili ešte vyššie na oblohe smerom k juhu. Z oblohy pršali ryby a iné odparené veci – bol to div, od založenia tejto krajiny nepoznaný. A Jeho Veličenstvo prikázalo, aby priniesli kadidlo a potešili srdce Amun-Re, boha Dvoch krajín. A bolo prikázané, aby táto udalosť bola zaznamenaná pre Jeho Veličenstvo v análoch Domu života, aby sa zachovala naveky.

 


R. Cedric Leonard tiež preložil Tulliho papyrus. Zdroj: ›› Atlantisquest

 

Máme vnímať Tulliho papyrus ako dôveryhodný zdroj?

Ako sa odvodzuje z prekladov tohto starobylého textu, k tomuto predpokladanému pozorovaniu UFO došlo okolo roku 1480 p.n.l. a svedkami boli mnohí ľudia. Dá sa celkom bezpečne predpokladať, že starobylí Egypťania by si neboli tieto “horiace kotúče” pomýlili so zriedkavými astronomickými alebo poveternostnými fenoménmi, pretože v oblasti astronómie mali mimoriadne dobré znalosti. Ich odbornosť v astronómii a ostatných vedách vedie mnohých historikov k viere, že Egypťania by boli schopní vyjadriť rozdiel medzi astronomickým fenoménom a bizarným nevysvetleným incidentom, ako bola udalosť opísaná v tomto texte.

 


Astronomické vyobrazenia v Senenmutovej hrobke. Zdroj ›› Verejná doména

 

Nemali by sme sa však nechať uniesť akýmkoľvek závermi. Naopak, mali by sme si zapamätať, že Tulliho papyrus nie je autentický papyrus, ale preklad moderného prepisu údajného egyptského dokumentu, ktorý sa teraz nachádza nevedno kde. Okrem toho, existenciu takéhoto dokumentu oznámil iba jeden človek (de Rachewiltz) a teda sa nedá vykonať žiadne vedecké preskúmanie jeho autenticity bez analyzovania originálu. Takže keďže existencia originálneho textu je sama o sebe otázna, v tomto momente histórie by bolo zbytočné ďalej sa zaoberať tým, čo by mohli byť tie “ohnivé kruhy”.

 


Imaginárne zobrazenie UFO nad ťavami a pyramídami. Zdroj ›› Planeta Azul

 

Debata by mala zostať otvorená kým sa nevynorí ďalší dôkaz – potvrdzujúci celý príbeh alebo dokazujúci, že ide o hoax. V tejto chvíli to môžu byť len špekulácie. Ako by povedal Mulder z Aktov X: Pravda je tam vonku!

 


Úvodný obrázok: Zobrazenie pyramíd a UFO podľa predstavy umelca. Zdroj: ›› Caçadores de Mistério

 

Odkazy

Tulliho papyrus. K dispozícii na:
http://www.catchpenny.org/tulli.html
Dave Considine, ‘The Enigma of papyrus Tulli and the Vatican’, 2014. K dispozícii na:
https://www.linkedin.com/pulse/20141115233301-311909184-the-enigma-of-th...
Preklady Tulliho papyrusu sú k dispozícii na: https://en.wikipedia.org/wiki/Tulli_Papyrus

 

Theodoros Karasavvas

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/ufos-over-anci...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Vladimíra

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Tulliho papyrus
http://www.kemet.sk/stitok/tulliho-papyrus

UFO a Mimozemšťania
http://www.kemet.sk/sekcia/ufo-a-mimozemstania