OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Vedomosti Atlantíďanov uložené v tajnom podzemí pod Sfingou (+VIDEO)


Sfinga je spolu s veľkými pyramídami jedným zo symbolov Egypta, ale stále nie je známe, kto postavil tento kolos a čo je najdôležitejšie, prečo? Určite to nebolo kvôli kráse. Aké tajomstvá tento pamätník stráži? Čo a pred kým sa chráni?

 

Slávny a tajomný Egypt

Egypt je považovaný za jednu z najstarších civilizácií. Vieme o ňom oveľa viac, než o starovekej Indii alebo o zmiznutom olméckom štáte v strednej Amerike. Avšak aj Egypt má mnoho záhad. Ani v súčasnosti nemáme odpovede na hlavné otázky: kto, kedy a ako postavil známe pyramídy.

Každoročne v Egypte pracujú expedície a snívajú, že omráčia svet rozprávkovým nálezom. Čo to môže byť – nikto nevie, (kto môže vedieť, čo sa nájde počas výkopov?). Ale každý archeológ tajne sníva o tom, že nájde ›› „Sieň záznamov“, tiež nazývanú „Sieňou svedectiev“, alebo tiež „Sieňou vedomostí“, atď.

 

Sieň vedomostí

O existencii podzemnej miestnosti pod pyramídami – úložiska informácií, písal už grécky filozof 4. storočia Iamblichos a byzantský historik 9. storočia Georgius Sincella. Zmieňujú sa o nej záznamy na stenách chrámových komplexov. Najstaršia zmienka o „Posvätnej komnate“ pochádza z roku 2000 p.n.l..

Podľa záznamov obsahuje miestnosť posvätné knihy boha múdrosti Thouta a veci patriace k jemu a iným bohom, Osirisovi, Izis. A samozrejme neznáme poklady strážené tichými kamennými strážcami (robotmi?), ktoré zabijú každého, kto sa rozhodol siahnuť na tieto bohatstvá.

 

Podzemný svet Gízy

Prítomnosť obrovského počtu podzemných priestorov v oblasti Gízy pre archeológov nie je tajomstvom. Historik Herodotos písal o obrovskom labyrinte pod pyramídami, ktorý zahŕňal viac ako 1500 komnát. Áno, Herodotos by mohol zveličovať, ale aj keď rozdelíme hodnotu na 50, prítomnosť 30 podzemných komôr naplnených drahocennými zvitkami je pôsobivá. A ak zveličoval, ale nie príliš a miestností je viac?

Podzemie navštívil arabský cestovateľ z 9. storočia Masudi, ktorý uviedol, že človek, ktorý by sa odvážil rozprávať o zázrakoch podzemia by bol považovaný za bláznivého. „A napriek tomu som to videl!“ Ale nakoľko možno veriť všetkým týmto svedectvám, nie je to mýtus? Nie je to mýtus, podzemie v Gíze sa našlo.

Arabský egyptológ Selim Hassan v rokoch 1929-1939 viedol na náhornej plošine v Gíze metodické vykopávky. Výsledky svojej práce opísal v 10-dielnom diele „Vykopávky v Gíze“. Niekoľko tunelov, miestností a šácht bolo nájdených, ktoré šli do hĺbky viac ako 125 stôp (38 m). Ale o tom, čo tam našiel, Hassan informuje veľmi, veľmi skúpo.

Podľa jeho slov, pod plošinou existuje celý systém podzemných komunikácií spájajúcich pyramídy. Jeho výskum si vyžaduje veľa práce a značné finančné prostriedky. Ale kde je srdce systému, tajomná „Sieň vedomostí“? Kde ju nájsť?

 

Hľadajte pod Sfingou!

„Spiaci prorok“ Edgar Cayce v jednom zo svojich proroctiev poukázal na to, že sieň sa nachádza medzi riekou a Sfingou, a vchod – medzi jej labami. V roku 1989 japonská expedícia vedená Sakuji Yoshimurou pomocou špeciálneho zariadenia oskenovala pôdu v oblasti Sfingy a našla pod jej ľavou labou tunel, ktorý šiel do hĺbky.

V tom istom roku, 1989, Američan Thomas Dobecki vykonal seizmický prieskum a tiež potvrdil prítomnosť dutiny pod Sfingou. Egyptská vláda poďakovala vedcom a... zakázala im ďalšiu prácu.

 


Obr. 3D model labyrintu založený na kresbe uznávaného egyptológa ›› Sira Flindersa Petrieho (1890)

 

Ale potom…

Nebudeme viniť Egypťanov. Každá krajina, keby našla na svojom území niečo neobvyklé a užitočné, najprv sa pokúsi premeniť to vo svoj vlastný prospech. A poklady „Siene poznania“ nie sú zlaté a strieborné. Na základe uistenia už spomínaného Cayceho, v podzemnej komore sú uložené všetky poznatky o minulosti civilizácie planéty a materiálne pamiatky jej kultúry.

Takže zatiaľ čo egyptské úrady vyrábajú pre cudzincov, ktorí sa chcú pozrieť „pod Sfingu“ všetky tie prekážky až po priame zákazy, chcú túto prácu urobiť radšej sami. Výsledky svojho výskumu nebudú radšej šíriť.

V rámci toho sa kategoricky odmieta samotná myšlienka prítomnosti podzemných priestorov na planine v Gíze. To všetko je vraj len fikciou novinárov, ktorí sa snažia k pyramídam prilákať čo najviac turistov.

Ibaže prístroje, na rozdiel od ľudí, nevedia klamať...

 

Klim Podkova

Prišlo mailom...

Preklad: Miroslava

Exkluzívne

 


 

Súvisiace:

Seriál: Kňazi – Atlantíďania v priestore i čase
https://www.kemet.sk/rubrika/serial-knazi-atlantidania-v-priestore-i-case

Sieň záznamov
http://www.kemet.sk/stitok/sien-zaznamov

LANOOVE PRAVDY 12: Čo ukrýva Sieň záznamov?
http://www.kemet.sk/clanok/lanoove-pravdy-12-co-ukryva-sien-zaznamov

Seriál: Stratený labyrint Starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-strateny-labyrint-starovekeho-egypta

Pod pyramidami v Gíze se skrývá rozsáhlý jeskynní komplex
http://www.kemet.sk/clanok/pod-pyramidami-v-gize-se-skryva-rozsahly-jesk...

Seriál: Pradávne mestá pod pieskami Gízy
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-pradavne-mesta-pod-pieskami-gizy

Seriál: Skúmanie tunelov pod plošinou v Gíze!
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-skumanie-tunelov-pod-plosinou-v-gize

"Siene Amenti"
http://www.kemet.sk/search/node/amenti

 


Sekcie: 
Náleziská: 
Autori: