OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Faktor Apopa a faktor Seta VI.


Astrálna úroveň - lono, ktoré porodilo mnohé anti-učenia, ako je Bomp v budhizme, škola Gnostikov, manicheizmus, markionizmus a mazdakizmus, Katarov (Albigenskích), Karpokratov, bulharských Bogomilov, pavlikiánov, kainitov, karmatov, zindikov, izmajlitov, satanistov. Všetky mali množstvo etnografických a dogmatických rozdielov, no jedno mali spoločné - odmietanie existencie (Maat). Podstata anti-učení, alebo antisystémov, ako sa tiež nazývajú, sa zakladala na popretí hmotného tela ako takého a velebení ducha.


Pripomeňme si, čo sa vtedy stalo, a to nám pomôže pochopiť, čo sa s nami deje dnes.

Ešte ani neutíchol žiaľ ľudí spätý s odchodom Ježiša Krista, a apoštoli už napísali evanjelium, ako sa objavil akýsi Šimon Mág, predchodca gnosticizmu, učenia popierajúceho život, ktoré sa potom rozšírilo po celom svete. Učenie Šimona Mága a nasledovných anti-učení viedli k nasledovnému:

 

„Boh, stvoriteľ sveta - dobro, odkiaľ potom prišlo Zlo a Satan?“ Boh je vševedúci a všemohúci! Takže mal predvídať a potlačiť vzburu padlého anjela. A keďže to neurobil, je vinným zo všetkých dôsledkov a sám sa stal zdrojom zla. Dôsledkom toho je Diabol potrebný a realizuje svoju úlohu, alebo že existujú dvaja rovní bohovia: dobrý a zlý. Boh – je aj Diabol a Diabol je aj Boh. „Boh nevytvára zlo“ – zlo je božia prozreteľnosť. Zlo je dobro.

Človek nemá slobodnú vôľu, pretože niektorí sú stvorení dobrým, a iní - zlým Bohom. Prví môžu robiť zlo len proti svojej vôli, ale nemôže im to byť dávané za vinu. Zlo je večné. Je to hmota, oživená duchom, no duch zahaľujúca. Zlo sveta – to je trápenie ducha v otroctve hmoty, teda všetko hmotné je zdrojom zla!

Všetky hmotné veci, vrátane kostolov, ikon, a nakoniec i tiel ľudí - sú Zlom. Preto všetko podlieha záhube. Ak je hmota – Zlo, tak jej zničenie - je dobro, či už to bude vražda, zrada, alebo lož. Vo vzťahu ku všetkému, čo má hmotný charakter, je dovolené všetko. Morálka a etika sú zrušené“.

 

Ľudia sa začali biť každý sám za seba, využívajúc poznatky zo sebeckých pohnútok, miesto v prospech ľudstva ako celku. Každý bol sám pre seba zákonom aj bohom. Základným cieľom bolo – dostať sa z tohto sveta. Smrť vedie k novej inkarnácii a k novému utrpeniu. Preto sa treba dostať z kolobehu znovuzrodení. Preto treba oslobodiť svoju dušu – zabitím svojich túžob.

Spolu s úplným asketizmom sú potrebné orgie, zhýralosť a zvrátenosti, pretože to oslabuje telo a pomáha duši oslobodiť sa. Človek má za úlohu umŕtviť telo do takej miery, aby tu už duša nechcela zostať, a  aby sa v čase smrti vydala na cestu k Božiemu svetlu.

Keď sa zmätený kresťan pýtal na Ježiša Krista, ktorý bol človekom, uzdravoval chorých, schvaľoval radosť natoľko, že premenil vodu na víno, obhajoval ženy, a nebol proti živému hmotnému životu, vyučovali to takto:

 

„Kristus mal éterické telo, keď vstúpil do Márie. Vyšiel z nej rovnako cudzí, ako bol predtým... Nemal žiadne pozemské potreby, a keď aj jedol a pil, robil to len kvôli ľuďom, aby nebol Satanovi podozrivý, ktorý len striehol na možnosť zničiť „Vykupiteľa“.

Pre „veriacich“ bolo ale iné vysvetlenie: „Kristus – výtvor démona, prišiel na svet preto, aby oklamal ľudí a bránil ich spáse. Skutočný spasiteľ neprišiel, žil vo svojom vlastnom svete, v nebeskom.“

 

Nemilujúc svet, antiučenia nemali vôbec v úmysle chrániť ho, naopak sa snažili prerobiť alebo zahubiť všetko živé, všetko nádherné. Z každodennej filozofie boli odstránené všetky zmienky o tom, že cez hmotný svet, cez ľudí a ich tvorbu, chápe Stvoriteľ svet, ako aj prírodné zákony vyššieho rádu. Namiesto láskavej oddanosti svetu a ľuďom – ktorí sú časticami (projekciami) Boha, obhajcovia antiučení pestovali odpor a nenávisť.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/wands/factor-apopa.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Duchovný Matrix
http://www.cez-okno.net/rubrika/duchovny-matrix

Seth
http://www.kemet.sk/rubrika/seth

Valerij Uvarov
http://www.kemet.sk/autor/valerij-uvarov