OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Faktor Apopa a faktor Seta VII.


"Počas niekoľkých tisícročí sa ľudia menili a s nimi aj návyky a postupy Seta. Pred jeho nástrahami sa nedá ukryť, nemožno ho zakázať, možno ho len usvedčiť, uvedomiť si podstatu jeho pôvodu a neviditeľného spojenia so svetom a s človekom, cez ktorého Set vplýva na vedomie más."


Po porážke Gnostikov v kresťanskom svete a prechode tohto kacírstva do politického života sa stalo základom pre štyri politické ideológie, ktoré prevládali súčasne v rôznych krajinách: Prvá Francúzska republika, Boľševické Rusko, Fašistické Nemecko a Afganistan za vlády Talibanu.

Počas niekoľkých tisícročí sa ľudia menili a s nimi aj návyky a postupy Seta. Pred jeho nástrahami sa nedá ukryť, nemožno ho zakázať, možno ho len usvedčiť, uvedomiť si podstatu jeho pôvodu a neviditeľného spojenia so svetom a s človekom, cez ktorého Set vplýva na vedomie más. Niet divu, že Ježiš Kristus nazýval Satana (Seta) „zákerným“ a „Otcom lži“. Preto Set priťahuje pyšných a ctižiadostivých ľudí zjavením o ich vyvolení. Odkrývajúc nové „veľké tajomstvo“ o tom, že stretnutie s ním bolo dopredu predurčené od „začiatku vekov“, začne Set človekom manipulovať, dávať mu otcovské rady čo a ako treba robiť, aby zachránil svet odsúdený do záhuby, a aby sa stal rozhodujúcim prvkom v „pretvorení“ sveta k lepšiemu. Vzájomná fascinácia občas naberá absurdné rozmery.

Takto bol v polovici 90-tych rokov v Rusku ziniciovaný projekt „opravy človeka a sveta“ za pomoci primitívnych matríc vytlačených na obyčajnom papieri.

Vrcholom absurdity sa stalo vyhlásenie Igora Serova, vedúceho projektu, ktorý vyhlásil, že vďaka svojim výsledkom získal fyzickú nesmrteľnosť už v tomto živote!


Obr. 133 Matrice I. Serova (Matrix)

V tomto vyhlásení je hneď rozpoznaný Menander, učeň Šimona Mága, ktorý podľa textov dostal svoju silu od démonov (Seta). Je známe, že keď prišiel do Antiochie, vďaka magickému umeniu mnohých pobláznil, pričom svojim učňom sľuboval, že neumrú (Justinus Martyr, Apologia I, 26, 4).

Všimnite si, ako sa Gnostici stali rojkami, hľadajúc Boha až fantazmagoricky, a snažiac sa, podobne ako antickí filozofi, vymyslieť svoju vlastnú súvislú a neprotirečivú koncepciu vesmíru, vrátane dobra i zla. Gnosticizmus nie je poznanie sveta - ale poézia pojmov, v ktorej hrá hlavnú úlohu neprijatie existujúcej reality, ktorú treba jednoznačne a za akúkoľvek cenu prerobiť a pridať navyše aj nový impulz evolučnému začiatku. Gnostické náuky staroveku, tak ako aj ich dnešné invarianty, majú neblahú krásu a logiku. No nikdy nemali a ani nemajú žiaden vzťah k vedeckému mysleniu, nič neobjasňujú, ani nepovažujú za dôležité niečo objasňovať, až na jednu výnimku: snažiac sa prerobiť svet podľa seba v súlade s ich vlastnou víziou, neberúc pritom do úvahy to, čo bolo od počiatku sveta, a čo v duchovnej tradícii starého Egypta nieslo sväté meno Maat.

Prekvapivo tým, ktorí nasledujú cestu Seta (antisystémy) uniká, že debata so Setom vedie u každého človeka k smrti. Od duchovnej (človek sa stáva nositeľom našepkaného astrálneho tárania) až po fyzickú. Je to dôležitý ukazovateľ skutočnej povahy každého antisystému.

Tisícročia plynú, no ľudia si aj tak neuvedomujú dôležitosť varovaní starovekých kňazov o povahe Seta a astrálnej úrovne, čo spôsobuje, že cesta, po ktorej sa ľudstvo pomaly uberá, je tŕnistá. Negatívne to vplýva na ľudí a komunikácia pokračuje. Je tu ešte jeden fakt vysvetlený na stránkach «ZetaTalk» - http://world.freeglobus.com.

Tu je výňatok:

 

Materiály (channeling) od bytosti známej ako Set v hlavných rysoch zodpovedajú realite, no channeling bol v niektorých častiach nedokonalý. Tam, kde uvádzajú, že čas nie je nič viac než koeficient, ktorý možno nastaviť tak, že je možné cestovať do minulosti alebo do budúcnosti, je táto informácia prezentovaná chybne. Vysvetľuje, ako sa dá cestovať v čase tam i späť, nachádzajúc sa na troch miestach odrazu, podstata Seta natoľko zamotala channeling svojej koncepcie o možnosti paralelných existencií, že pochopenie zriedkavosti podobných situácií bolo stratené. Dôrazne však odporúčame channelingy materiálov Seta – čítať ho príslušným spôsobom – kvôli celkovej skúsenosti, ako aj akýkoľvek iný channeling.

 

Pod slovom „channelig“ sa skrýva druh špiritizmu - jeden zo spôsobov napojenia sa a získavania informácií, pred ktorým starovekí kňazi naivné a neskúsené ľudstvo varovali. V skutočnosti takáto debata človeku nič nedá. Stačí sa pozrieť na to, ako sa uskutočnili proroctvá o konci sveta napríklad aj na príklade Zeta Talk. Tak ako sme mali čakať „koniec sveta“ podľa Zeta Talk 15.5.2003, a následne posunutý termín na 27. mája, ani ten sa neuskutočnil. Žiadnu „Planétu X“ sme nevideli, a nekonala sa ani nijaká katastrofa. Vyjadrenia typu „veď v Alžírsku bolo predsa zemetrasenie“ sa nepočítajú, pretože Zeta Talk sľubovali smrť 90% ľudí na Zemi. Vedci už stihli nazvať kulty podobné Zeta Talk „duševným morom“. Pozri: www.spacedaily.com

Set sa vždy bude snažiť zviesť človeka zo správnej cesty, pričom bude len meniť duchovné hodnoty. Set prakticky predstavuje silu, ktorá brzdí akýkoľvek evolučný proces – tým, že sústredí energiu a myšlienky človeka zlým smerom. Mnoho ľudí už Setovi podľahlo, a mnohí mu ešte podľahnú. Tragédia je v tom, že z týchto „močiarov Seta“ sa človek nedostane a zvyčajne končí smutne, o čom svedčí aj história Egypta a celého ľudstva.

Ak vezmeme do úvahy hĺbku záujmu ľudí o poznanie sveta, na hranici ktorého stojí Set, osobitný záujem je treba venovať procesu reštrukturalizácie vedomia, ktorý vzniká pri synchronizácii človeka s energiami Seta. Najviac sa to týka detí, ktorých dospelí vedú cestou rozvoja mimoriadnych schopností a alternatívnych vízií. Nepripravená detská myseľ nie je schopná pochopiť a odolávať silám Seta. Takto sa formuje nové pokolenie ľudí so špeciálnymi schopnosťami, no naladení sú na Seta, nepozorovane, zvláštnym spôsobom. Sú vodičmi jeho ideí. Práve tento problém mal za následok rozkol medzi rôznymi klanmi kňazov v staroveku a v konečnom dôsledku viedol i k pádu Egypta.

Na záver je treba dodať, že práve toto je tá sila, ktorá zjednodušila a pretransformovala staroveké učenia pre obyčajného človeka, dezintegrovala kedysi jedinú vedu o človeku a o svete a rozdelila svet i ľudí podľa náboženských a iných dôvodov. A potom zničila nielen Egypt, ale aj jednotu celého sveta. Mnoho známych ezoterikov minulosti i súčasnosti sa nevyhýbali komunikácii so Setom, a nevedia pochopiť, čia vôľa sa prejavuje vo svete prostredníctvom proroctiev, ktoré, ako sa už stalo pravidlom, sa nenapĺňajú.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/wands/factor-apopa.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Duchovný Matrix
http://www.cez-okno.net/rubrika/duchovny-matrix

Seth
http://www.kemet.sk/rubrika/seth

Valerij Uvarov
http://www.kemet.sk/autor/valerij-uvarov